Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/25-04-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 17-04-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 2013

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (L93/2013)
  3   Dezbaterea și adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L1/2013) (Reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale)
  4   Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României și a Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale.
  5   Aprobarea unor modificări în componența Grupului Pro-America.
  6   Aprobarea unor modificări în componența unor delegații ale Parlamentului României la organizațiile parlamentare europene și internaționale.
  7   Aprobarea componenței grupurilor parlamentare de prietenie din Parlamentul României.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova.
  9   Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei.
  10   Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei.
  11   Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.
  12   Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012. (L4/2013)
  13   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare. (L618/2011)
  14   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010. (L640/2010)
  15   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. (L639/2010)
  16   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. (L619/2011)
  17   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2011 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. (L696/2011)
  18   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. (L697/2011)
  19   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. (L395/2012)
  20   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (L396/2012)
  21   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. (L415/2012)
  22   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (L416/2012)
  23   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, modificată și completată. (L55/2009)
  24   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L261/2009)
  25   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L539/2009)
  26   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor.(L319/2009)
  27   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2008. (L554/2009)
  28   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96 din 21.04.2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L553/2009)
  29   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată. (L257/2010)
  30   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. (L421/2010)
  31   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. (L642/2010)
  32   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L643/2010)
  33   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. (L240/2011)
  34   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată. (L241/2011)
  35   Respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 15 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L420/2011)
  36   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 196/13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. (L121/2012)
  37   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96(r1) din 21/04/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12/11/2008 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L123/2012)
  38   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată. (L271/2012)
  39   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L308/2012 )
  40   Respingerea Legii privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 51/2012. (L770/2011) (reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale)
  41   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 13/2013 privind constituirea Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda).
  42   Notă pentru exercitarea de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor - procedură de urgență;
- Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012 - procedură de drept comun;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare - procedură de drept comun;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 - procedură de drept comun;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 - procedură de drept comun;
- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 - procedură de drept comun;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 - procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 - procedură de urgență;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 - procedură de drept comun;
- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 - procedură de drept comun;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 - procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 - procedură de urgență;
- Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului și sportului - procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale - procedură de drept comun;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor - procedură de drept comun;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative - procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 july 2022, 19:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro