Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării inteprinderilor mici și mijlocii (rămase pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (rămas pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații (rămas pentru votul final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFCCA) și al Agenției Internaționale ISBN (rămas pentru votul final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri (rămas pentru votul final).
  30   Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (retrimis comisiei).
  31   Proiectul de lege privind recunoașterea Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică (retrimis comisiei).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (rămas pentru votul final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (rămas pentru votul final).
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 (rămas pentru votul final).
  36   Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 alin.l. al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată precum și interconectarea acestora (retrimisă comisiei).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (rămas pentru votul final).
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (rămas pentru votul final).
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța de urgență nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (rămas pentru votul final).
  40   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (rămas pentru votul final).
  41   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (rămas pentru votul final).
  42   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale (rămas pentru votul final).
  43   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămas pentru votul final).
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană (rămas pentru votul final).
  45   Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II 2005.
  46   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare (retrimis comisiei).
  47   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat (rămas pentru votul final).
  48   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (rămas pentru votul final).
  49   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămas pentru votul final).
  50   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 (rămas pentru votul final).
  51   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).
  52   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final).
  53   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (rămas pentru votul final).
  54   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții (rămas pentru votul final).
  55   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență (rămas pentru votul final).
  56   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2005 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (rămas pentru votul final).
  57   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (rămas pentru votul final).
  58   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  59   Dezbaterea Propunerii legislative privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100 % creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile (rămasă pentru votul final).
  60   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  61   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (rămasă pentru votul final).
  62   Dezbaterea Propunerii legislative privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe (rămasă pentru votul final).
  63   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (rămasă pentru votul final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 26 may 2022, 20:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro