Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/03-03-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Informare privind afilierea domnului deputat Ciocâlteu Alexandru la Grupul parlamentar al Partidului Democrat.
  3   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind drepturile salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Livada, județul Satu-Mare (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului Adițional convenit prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 11 mai 1994 (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005 (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămasă pentru votul final).
  12   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (retrimis comisiei).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria primului - ministru (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005 (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A., filialele sale, Complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. (rămas pentru votul final).
  23   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (retrimis comisiei).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 8 aprilie - "Ziua Națională a Romilor" (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (rămas pentru votul final).
  26   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2005 pentru modificarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (rămas pentru votul final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 26 may 2022, 19:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro