Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/12-05-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 26-04-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (PL-x 424/2019) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 424/2019

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; PL-x 424/2019.

Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru buget sau Comisiei pentru administrație sau Comisiei pentru industrii, pentru prezentarea raportului.

Domnule Toma, vă rog.

La final, vă rog să nu uitați să ne faceți propuneri pentru timpii de dezbatere.

Vă mulțumesc.

Domnul Ilie Toma:

Da.

Mulțumesc.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, transmis cu adresa PL-x 424/2019.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților e Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport comun, cele 3 comisii sesizate în fond au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, cu observații; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64 și ale art. 131 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele 3 comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor liber exprimate, membrii celor 3 comisii sesizate în fond, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1 și cu amendamentele respinse prezentate în Anexa nr. 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule Toma.

Domnul Ilie Toma:

Două minute propun, domnule președinte.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pregătiți-vă, vă rog, cartelele.

Vot pentru două minute - timpi de dezbateri.

Vot, vă rog.

Cu 175 de voturi pentru, 6 contra, timpii de dezbateri au fost aprobați.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă de la art. 1 la art. 9 există obiecții sau comentarii? Nu. Aprobate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 august 2022, 19:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro