Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/12-05-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 26-04-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 72/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 72/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; PL-x 72/2022.

Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență.

Și... dacă reprezentantul Guvernului, în calitate de inițiator, dorește să ia cuvântul?

Domnule secretar de stat Răcuci, vă rog.

Domnul Claudiu-Vasile Răcuci (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prin prezenta ordonanță de urgență sunt stabilite noi dispoziții cu privire la termenul de organizare și desfășurare a concursului național, respectiv derularea proiectului-pilot al concursului național, precum și echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale.

Prorogarea termenelor actuale de derulare a proiectului-pilot pentru ocuparea unor funcții publice vacante este necesară în vederea asigurării timpului corespunzător pentru realizarea activităților premergătoare necesare implementării acestei dispoziții.

De asemenea, prin reglementarea echivalării funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale se urmărește asigurarea managementului unor autorități și instituții publice și realizării continuității activității administrației publice.

Eu vă rog să votați acest proiect de lege, în forma adoptată de comisiile raportoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru administrație sau Comisia pentru muncă și protecție socială?

Vă rog, doamnă Csép.

Și, la final, să ne și faceți propuneri pentru timpii de dezbateri.

Vă mulțumesc.

Vă rog.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin adresa PL-x 72/2022 din 28 februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 prin care se propune modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Proiectul vizează amânarea intrării în vigoare a dispozițiilor art. 467 alin. (3)-(9), art. 469, art. 470 și art. 484 din Codul administrativ, de la data de 1 ianuarie 2022 până la 30 septembrie 2023. Totodată, se vizează completarea Codului administrativ cu o nouă anexă, care să cuprindă echivalarea funcțiilor publice specifice din cadrul autorităților și instituțiilor publice cu funcțiile publice generale.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și documentele.

La lucrări a fost prezent directorul general de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Daniel Marinescu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 5 voturi împotrivă - adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și un amendament respins.

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege și a documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților prezentul raport comun, de adoptare, cu amendamente admise și un amendament respins, redate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din raportul comun.

Propun 3 minute dezbateri publice.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pregătiți-vă, vă rog, cartelele, inclusiv colegii de la Iași!

Vot pentru 3 minute - timpi de dezbatere.

Vot, vă rog.

Cu 171 de voturi pentru, 3 contra, o abținere, timpii de dezbateri au fost aprobați.

Intrăm la dezbateri generale.

Dacă există intervenții? Nu există.

Trecem la dezbaterea...

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia cuvântul.)

Domnule Moșteanu, vă rog.

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Săptămâna trecută am observat că în acest proiect de lege se strecuraseră niște amendamente care n-aveau nicio legătură cu textul ordonanței și cu acest proiect de aprobare a ordonanței, niște amendamente care făceau referire la angajarea înalților funcționari la AEP și făceau posibilă angajarea acestor funcționari nu doar prin concurs, așa cum este normal, ci din pixul președintelui Autorității Electorale Permanente.

Înțelegerea mea este că acest amendament va fi scos din proiect și proiectul va reveni la baza reglementării inițiale, la obiectul de reglementare, ceea ce este un lucru bun.

USR va vota pentru scoaterea acestui amendament din corpul legii.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Din partea deputaților neafiliați, doamna Victoria-Violeta Alexandru, vă rog.

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Bună ziua și Hristos a Înviat, în primul rând!

Răzbate neseriozitatea din acest proiect, dacă îl urmăriți cu atenție.

Suntem din nou, așa cum am făcut-o, dacă vă amintiți, și la Ministerul Afacerilor Externe, unde nu se putea organiza concurs și s-a menținut această prevedere de detașare, că nu se putea a treia prelungire pentru organizarea concursului, așa și aici.

Cu tot respectul pentru fostul meu coleg, că bănuiesc că nu i se poate imputa Domniei Sale în mod direct, răzbate neseriozitatea din acest proiect. Este un proiect care vine cu o a treia amânare pentru organizarea unui pilot, deci a unui mic concurs de la care să se poată extinde în toată administrația un model pe care trebuia să-l gestioneze Agenția Funcționarilor Publici, sub Ministerul Dezvoltării Regionale, și care n-a făcut-o, pur și simplu. Suntem la a treia amânare, pentru că sunt neserioși cei din coaliția de guvernare.

Și ar fi bine să spunem lucrurilor pe nume.

Nu văd niciun motiv, nici administrativ, nici care ține de pandemie, pentru care trebuie să amânăm a treia oară.

Mi-a atras atenția, în expunerea de motive, invocarea faptului că în PNRR și-au prevăzut pentru 2023-2024 dezvoltarea modulului.

Nu ajungeți în situația ca românii să nu susțină Uniunea Europeană și programele de finanțare, pentru că le invocați ca motiv pentru amânarea unor reforme și a unor măsuri de modernizare a statului!

Nu se supără nimeni de la Comisia Europeană dacă faceți mai devreme ceea ce trebuie făcut, și anume să faceți treabă.

Este un proiect care arată neseriozitate.

Amânarea peste amânare înseamnă să nu fii serios și să împingi modernizarea și reformarea statului prin perspectiva organizării de concursuri transparente cât mai încolo, cât mai încolo, eventual, aproape de alegeri, că știți cum le faceți ca să ieșiți bine.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Domnule Andronache, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La dezbaterea pe articole, am avut o discuție în Comitetul liderilor, despre care a menționat și colegul nostru lider de grup, Ionuț Moșteanu, în sensul în care vă solicităm, domnule președinte, conform Regulamentului, să supuneți votului amendamentul admis de la numărul curent 20, care face referire la art. 102 alin. (8).

Deci, strict cu referire la alin. (8).

Solicităm supunerea la vot a acestui amendament admis.

Fac precizarea, în calitate de lider de grup, că Grupul PNL va vota contra amendamentului admis.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Andronache, marginal, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Numărul 20 conține două alineate. Ne referim la alin. (8). (Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vreau să-mi faceți exact propunerea, care amendament îl supun votului, de la 1 la 21?

Marginal 20 - "La art. 102 alin. (8) și (10) vor avea următorul cuprins..." -, la acesta ne referim?

Domnul Gabriel Andronache:

Da.

Și ne referim la alin. (8). Îi dau citire, dacă doriți.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Deci, marginal 20, art. 102 alin. (8)?

Domnul Gabriel Andronache:

Exact.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Atât.

Domnul Gabriel Andronache:

Da.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Supun votului...

Vă rog, domnule Simonis.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pentru că sunt mulți colegi care votează pe tabletă, am să vă rog să-mi permiteți să spun și eu.

Grupul parlamentar al PSD va vota împotriva acestui amendament, pentru eliminarea alin. (8).

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la marginal 20, art. 102 alin. (8).

Vot, vă rog.

Cu 162 de voturi contra, 13 abțineri și 7 voturi pentru, amendamentul a fost respins, de la marginal 20, art. 102 alin. (8).

Supun votului dumneavoastră forma Senatului.

Vot, vă rog.

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia cuvântul.)

159 de voturi pentru, 4 contra, 11 abțineri, un coleg nu votează, votul a trecut... forma inițială, forma Senatului.

Domnule Moșteanu, mai doriți?

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Eu o să vă rog să supunem votului și a doua parte a acestui amendament...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stați, că nu vă aud!

Vă rog să...

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Eu o să vă rog să supunem votului și a doua parte a acestui amendament, și anume cea care face referire la alin. (10).

A fost vorba despre alin. (8) și urmează și alin. (10).

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Întrucât există și vot online, rog liderii de grup să precizeze conduita grupurilor parlamentare la acest vot.

Vă rog, domnule Simonis.

Marginal 20, art. 102 alin. (10).

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Grupul parlamentar al PSD va vota pentru susținerea amendamentului adoptat în comisie.

Deci, votăm pentru.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

În regulă.

Supun votului dumneavoastră marginal 20, amendamentul admis de la art. 102 alin. (10).

Vot, vă rog.

128 de voturi pentru, 48 contra, 14 abțineri, 2 colegi care nu votează. Rămâne amendamentul admis.

(Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.)

 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (din sală):

Amendamente respinse.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Seidler.

Vă rog să fiți atenți, domnul Seidler va susține amendamentul respins.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Da, domnule președinte.

Mulțumesc.

Anexa nr. 2 - Amendamente respinse, punctul 1 - abrogarea art. 210 din Codul administrativ.

Pensiile speciale ale aleșilor locali, frumos denumite "indemnizații pentru limită de vârstă" au fost introduse în lege, în Codul administrativ, cu semnătura domnului Budăi, ministrul pensiilor de la PSD, alături de semnătura doamnei Dăncilă. Desigur, au fost amânate și nu au intrat în vigoare doar pentru că USR s-a opus.

De rușine, care mai aveți, câtă mai aveți, ați amânat timp de 3 ani intrarea în vigoare a pensiilor speciale ale aleșilor locali.

Dacă chiar vă este rușine de acest articol, atunci, abrogați-l, nu fiți precum pensiile speciale, pentru că pensiile speciale sunt o rușine!

Așadar, votați, vă rog, pentru eliminarea pensiilor speciale din Codul administrativ.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Vot pentru amendamentul respins, marginal 1.

Vot, vă rog.

115 abțineri, 7 voturi contra, 73...

Amendamentul rămâne respins.

Mai există alte intervenții asupra acestui proiect de lege?

Dacă nu sunt, proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 august 2022, 19:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro