Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/12-05-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 26-04-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16.05.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Andrei-Răzvan Lupu și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Hristos a Înviat, doamnelor și domnilor deputați!

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul celor 330 de colegi, până în acest moment, surprinzător, și-au înregistrat prezența un număr de 193.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulament, vă informez că au fost distribuite electronic și afișate pe pagina de Internet a Camerei următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele din zilele de marți, 26 aprilie, și miercuri, 27 aprilie; programul de lucru pentru perioada 25-30 aprilie; lista rapoartelor depuse în perioada 19-26 aprilie de comisiile sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Vă reamintesc că, potrivit programului de lucru aprobat, astăzi, de la ora 17.00, vom continua lucrările cu răspunsurile orale la întrebări și prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Întreb liderii de grup, dacă există observații în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt.

Înainte de a intra în ordinea de zi, pe procedură, domnul Popa.

Vă rog.

 
Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 131/2022) (prezentarea unei precizări cu privire la eliminarea unui articol).  

Domnul Ștefan-Ovidiu Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la un proiect de lege pe care l-am votat săptămâna trecută - Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative - PL-x 131/2022 - adoptată în ședința din 20 aprilie 2022, vă informăm că art. 12 se elimină, întrucât conține dispoziții de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, care a fost abrogată prin Legea nr. 105/2022, promulgată la aceeași dată, prin Decretul nr. 521 din 20 aprilie 2022.

Vă mulțumesc.

   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Pe procedură, domnul Ciubuc.

 
Informare privind intenția domnului deputat Ciprian Ciubuc de a adresa o cerere către Biroul permanent, în vederea constituirii unei delegații parlamentare care să se deplaseze la Chișinău.  

Domnul Ciprian Ciubuc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere incidentele grave produse ieri, a doua zi de Paști, la Tiraspol, voi face o cerere către Biroul permanent al Camerei Deputaților, ca să creăm, să constituim o delegație de parlamentari, specialiști în diferite domenii, care să se deplaseze la Chișinău și să aibă un schimb de păreri cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova, pentru a vedea situația de dincolo de Nistru, teritoriu al Republicii Moldova, și să vedem cu ce putem ajuta, atât din punct de vedere legislativ, cât și juridic, Republica Moldova.

     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Ciubuc...

 
   

Domnul Ciprian Ciubuc:

În calitate de român basarabean, sunt îngrijorat de situația... și de faptul că prin astfel de acțiuni, care au fost întreprinse ieri și expuse...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Ciubuc...

 
     

Domnul Ciprian Ciubuc:

...de ieri, de la...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...este Săptămâna Luminată...

 
     

Domnul Ciprian Ciubuc:

Da, da... știu ce spuneți!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Am toată disponibilitatea de a fi extrem de ascultător cu toți colegii, doar că vă atrag respectuos atenția, nu sunteți pe niciun fel de procedură. Mâine, la 8.30, vă dau întâlnire la declarații politice.

 
     

Domnul Ciprian Ciubuc:

Nu e vorba de...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Nu abuzați de...

 
     

Domnul Ciprian Ciubuc:

...declarații politice.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...încrederea noastră!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ciprian Ciubuc:

Mulțumesc.

Dați-mi voie să închei.

Așa că sunt foarte îngrijorat, pentru că se poate repeta scenariul din 28 iunie 1940.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule Ciubuc.

Nemaifiind intervenții, intrăm în ordinea de zi și intrăm să dezbatem inițiativele legislative.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 35/2022) (rămas pentru votul final).  

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților; PHCD 35/2022.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit.

Întreb dacă sunt obiecții sau comentarii de ordin general? Nu sunt.

Aveți obiecții la titlu? Nu. Adoptat.

La preambul? Nu. Adoptat.

La articolul unic? Nu. Adoptat.

Proiectul de hotărâre rămâne la votul final.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 72/2022) (rămas pentru votul final).  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; PL-x 72/2022.

Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență.

Și... dacă reprezentantul Guvernului, în calitate de inițiator, dorește să ia cuvântul?

Domnule secretar de stat Răcuci, vă rog.

   

Domnul Claudiu-Vasile Răcuci (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prin prezenta ordonanță de urgență sunt stabilite noi dispoziții cu privire la termenul de organizare și desfășurare a concursului național, respectiv derularea proiectului-pilot al concursului național, precum și echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale.

Prorogarea termenelor actuale de derulare a proiectului-pilot pentru ocuparea unor funcții publice vacante este necesară în vederea asigurării timpului corespunzător pentru realizarea activităților premergătoare necesare implementării acestei dispoziții.

De asemenea, prin reglementarea echivalării funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale se urmărește asigurarea managementului unor autorități și instituții publice și realizării continuității activității administrației publice.

Eu vă rog să votați acest proiect de lege, în forma adoptată de comisiile raportoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru administrație sau Comisia pentru muncă și protecție socială?

Vă rog, doamnă Csép.

Și, la final, să ne și faceți propuneri pentru timpii de dezbateri.

Vă mulțumesc.

Vă rog.

 
   

Doamna Csép Éva-Andrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin adresa PL-x 72/2022 din 28 februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 prin care se propune modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Proiectul vizează amânarea intrării în vigoare a dispozițiilor art. 467 alin. (3)-(9), art. 469, art. 470 și art. 484 din Codul administrativ, de la data de 1 ianuarie 2022 până la 30 septembrie 2023. Totodată, se vizează completarea Codului administrativ cu o nouă anexă, care să cuprindă echivalarea funcțiilor publice specifice din cadrul autorităților și instituțiilor publice cu funcțiile publice generale.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și documentele.

La lucrări a fost prezent directorul general de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Daniel Marinescu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 5 voturi împotrivă - adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și un amendament respins.

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege și a documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților prezentul raport comun, de adoptare, cu amendamente admise și un amendament respins, redate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din raportul comun.

Propun 3 minute dezbateri publice.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pregătiți-vă, vă rog, cartelele, inclusiv colegii de la Iași!

Vot pentru 3 minute - timpi de dezbatere.

Vot, vă rog.

 
   

Cu 171 de voturi pentru, 3 contra, o abținere, timpii de dezbateri au fost aprobați.

Intrăm la dezbateri generale.

Dacă există intervenții? Nu există.

Trecem la dezbaterea...

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia cuvântul.)

Domnule Moșteanu, vă rog.

 
   

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Săptămâna trecută am observat că în acest proiect de lege se strecuraseră niște amendamente care n-aveau nicio legătură cu textul ordonanței și cu acest proiect de aprobare a ordonanței, niște amendamente care făceau referire la angajarea înalților funcționari la AEP și făceau posibilă angajarea acestor funcționari nu doar prin concurs, așa cum este normal, ci din pixul președintelui Autorității Electorale Permanente.

Înțelegerea mea este că acest amendament va fi scos din proiect și proiectul va reveni la baza reglementării inițiale, la obiectul de reglementare, ceea ce este un lucru bun.

USR va vota pentru scoaterea acestui amendament din corpul legii.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Din partea deputaților neafiliați, doamna Victoria-Violeta Alexandru, vă rog.

 
   

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Bună ziua și Hristos a Înviat, în primul rând!

Răzbate neseriozitatea din acest proiect, dacă îl urmăriți cu atenție.

Suntem din nou, așa cum am făcut-o, dacă vă amintiți, și la Ministerul Afacerilor Externe, unde nu se putea organiza concurs și s-a menținut această prevedere de detașare, că nu se putea a treia prelungire pentru organizarea concursului, așa și aici.

Cu tot respectul pentru fostul meu coleg, că bănuiesc că nu i se poate imputa Domniei Sale în mod direct, răzbate neseriozitatea din acest proiect. Este un proiect care vine cu o a treia amânare pentru organizarea unui pilot, deci a unui mic concurs de la care să se poată extinde în toată administrația un model pe care trebuia să-l gestioneze Agenția Funcționarilor Publici, sub Ministerul Dezvoltării Regionale, și care n-a făcut-o, pur și simplu. Suntem la a treia amânare, pentru că sunt neserioși cei din coaliția de guvernare.

Și ar fi bine să spunem lucrurilor pe nume.

Nu văd niciun motiv, nici administrativ, nici care ține de pandemie, pentru care trebuie să amânăm a treia oară.

Mi-a atras atenția, în expunerea de motive, invocarea faptului că în PNRR și-au prevăzut pentru 2023-2024 dezvoltarea modulului.

Nu ajungeți în situația ca românii să nu susțină Uniunea Europeană și programele de finanțare, pentru că le invocați ca motiv pentru amânarea unor reforme și a unor măsuri de modernizare a statului!

Nu se supără nimeni de la Comisia Europeană dacă faceți mai devreme ceea ce trebuie făcut, și anume să faceți treabă.

Este un proiect care arată neseriozitate.

Amânarea peste amânare înseamnă să nu fii serios și să împingi modernizarea și reformarea statului prin perspectiva organizării de concursuri transparente cât mai încolo, cât mai încolo, eventual, aproape de alegeri, că știți cum le faceți ca să ieșiți bine.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Domnule Andronache, vă rog.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La dezbaterea pe articole, am avut o discuție în Comitetul liderilor, despre care a menționat și colegul nostru lider de grup, Ionuț Moșteanu, în sensul în care vă solicităm, domnule președinte, conform Regulamentului, să supuneți votului amendamentul admis de la numărul curent 20, care face referire la art. 102 alin. (8).

Deci, strict cu referire la alin. (8).

Solicităm supunerea la vot a acestui amendament admis.

Fac precizarea, în calitate de lider de grup, că Grupul PNL va vota contra amendamentului admis.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Andronache, marginal, vă rog.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Numărul 20 conține două alineate. Ne referim la alin. (8). (Vociferări.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vreau să-mi faceți exact propunerea, care amendament îl supun votului, de la 1 la 21?

Marginal 20 - "La art. 102 alin. (8) și (10) vor avea următorul cuprins..." -, la acesta ne referim?

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Da.

Și ne referim la alin. (8). Îi dau citire, dacă doriți.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Deci, marginal 20, art. 102 alin. (8)?

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Exact.

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Atât.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Da.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Supun votului...

Vă rog, domnule Simonis.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pentru că sunt mulți colegi care votează pe tabletă, am să vă rog să-mi permiteți să spun și eu.

Grupul parlamentar al PSD va vota împotriva acestui amendament, pentru eliminarea alin. (8).

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la marginal 20, art. 102 alin. (8).

Vot, vă rog.

 
   

Cu 162 de voturi contra, 13 abțineri și 7 voturi pentru, amendamentul a fost respins, de la marginal 20, art. 102 alin. (8).

Supun votului dumneavoastră forma Senatului.

Vot, vă rog.

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia cuvântul.)

 
   

159 de voturi pentru, 4 contra, 11 abțineri, un coleg nu votează, votul a trecut... forma inițială, forma Senatului.

Domnule Moșteanu, mai doriți?

 
   

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Eu o să vă rog să supunem votului și a doua parte a acestui amendament...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stați, că nu vă aud!

Vă rog să...

 
   

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Eu o să vă rog să supunem votului și a doua parte a acestui amendament, și anume cea care face referire la alin. (10).

A fost vorba despre alin. (8) și urmează și alin. (10).

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Întrucât există și vot online, rog liderii de grup să precizeze conduita grupurilor parlamentare la acest vot.

Vă rog, domnule Simonis.

Marginal 20, art. 102 alin. (10).

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Grupul parlamentar al PSD va vota pentru susținerea amendamentului adoptat în comisie.

Deci, votăm pentru.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

În regulă.

Supun votului dumneavoastră marginal 20, amendamentul admis de la art. 102 alin. (10).

Vot, vă rog.

 
   

128 de voturi pentru, 48 contra, 14 abțineri, 2 colegi care nu votează. Rămâne amendamentul admis.

(Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.)

 
     

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (din sală):

Amendamente respinse.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Seidler.

Vă rog să fiți atenți, domnul Seidler va susține amendamentul respins.

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Da, domnule președinte.

Mulțumesc.

Anexa nr. 2 - Amendamente respinse, punctul 1 - abrogarea art. 210 din Codul administrativ.

Pensiile speciale ale aleșilor locali, frumos denumite "indemnizații pentru limită de vârstă" au fost introduse în lege, în Codul administrativ, cu semnătura domnului Budăi, ministrul pensiilor de la PSD, alături de semnătura doamnei Dăncilă. Desigur, au fost amânate și nu au intrat în vigoare doar pentru că USR s-a opus.

De rușine, care mai aveți, câtă mai aveți, ați amânat timp de 3 ani intrarea în vigoare a pensiilor speciale ale aleșilor locali.

Dacă chiar vă este rușine de acest articol, atunci, abrogați-l, nu fiți precum pensiile speciale, pentru că pensiile speciale sunt o rușine!

Așadar, votați, vă rog, pentru eliminarea pensiilor speciale din Codul administrativ.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Vot pentru amendamentul respins, marginal 1.

Vot, vă rog.

 
   

115 abțineri, 7 voturi contra, 73...

Amendamentul rămâne respins.

Mai există alte intervenții asupra acestui proiect de lege?

Dacă nu sunt, proiectul rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 111/2022) (rămas pentru votul final).  

8. Proiectul de Lege privind modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 111/2022.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Comisia pentru muncă și protecție socială, vă rog, raportul.

Doamnă Csép, vă rog.

   

Doamna Csép Éva-Andrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 111/2022 din 14 martie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege privind modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, în sensul extinderii categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zone afectate de poluare, precum și pe o rază de 8 km în jurul acestora.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege și a documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților prezentul raport, de adoptare a proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, Grupul PSD, doamna Natalia Intotero, vă rog.

 
   

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prin această inițiativă, practic, se reglementează unele scăpări legislative din trecut, respectiv includerea a două localități din județul Hunedoara în zone prin care cetățenii din comunele Vața de Jos și Răchitova să beneficieze de o reducere cu 2 ani pentru pensionare, dat fiind faptul că locuiesc în zone cu poluare remanentă.

În egală măsură, prin amendamentele sosite la comisiile de specialitate, de această prevedere vor beneficia și cetățeni din județele Dolj, Brașov și Harghita.

În calitate de inițiator, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au susținut acest proiect.

Și, în egală măsură, vreau să mulțumesc reprezentanților Guvernului României, pentru că au înțeles necesitatea acestui demers legislativ.

Vă mulțumesc frumos.

Grupul parlamentar al PSD va vota pentru.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

Domnul Seidler, vă rog, Grupul USR.

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Nu avem suficiente săptămâni până la sfârșitul acestui mandat ca de fiecare dată să mai includem câte două, 3, 7, 9 localități, astfel încât să ajungem să spunem despre toată țara că ar trebui să se pensioneze cu 2 ani mai devreme. În mod evident, ipocrit, așa cum spun de fiecare dată când avem modificări ale legii în acest sens, pentru că nu facem absolut nimic, noi, ca țară, pentru ca oamenii afectați de poluare remanentă să nu fie nevoiți să se pensioneze cu 2 ani mai devreme, să nu aibă speranța de viață mai mică cu 2 ani de zile.

În realitate, știm cu toții, cei care votați aceste proiecte, că sunt niște pomeni electorale și n-au nicio legătură, din păcate, în realitate, cu vârsta de pensionare, de fapt, bazată pe acest pretext, al poluării remanente.

Vă aduc aminte că înainte de campania electorală curgea cu proiecte legislative prin care se mai introduceau încă două, 3, 7, 9 localități, dar văd că nici acum n-ați încetat această practică, ceea ce va face și face, de fapt, foarte mult rău.

Următoarea ocazie - și anunț de aici, de la tribuna Parlamentului, foarte probabil săptămâna viitoare, când vom avea un asemenea amendament - voi propune toate localitățile din România să figureze pe această listă, ca să nu ne ocupăm săptămânal cu câte o prostioară din circumscripția fiecăruia, ci să punem toată țara, domnule, toată țara să aibă cu 2 ani vârsta de pensionare mai redusă, să văd atunci ce votați și să vi se vadă atunci ipocrizia repetată!

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Antonio Andrușceac, Grupul AUR.

 
   

Domnul Antonio Andrușceac:

Stimați colegi,

Grija pentru mediu și măsurile pe care trebuie să le luăm împotriva poluării ar trebui să fie de o altă natură.

Faptul că venim cu asemenea inițiative când suntem într-o situație foarte precară în ceea ce privește rata de înlocuire a populației și rata de înlocuire a oamenilor în câmpul muncii, mai adevărat arată neseriozitate și populism.

Să ne gândim că cele mai mari orașe din această țară sunt și cele mai poluate și cei care suntem reprezentanți ai oamenilor din acele circumscripții am veni fiecare dintre noi și am cere să fie și Bucureștiul, și Bacăul, și toate celelalte orașe foarte poluate pe această listă.

Nu cred că este normal și nu cred că aceasta este direcția în care ne arătăm noi grija față de mediu și față de sănătatea oamenilor, mai ales că cei care au avut locuri de muncă în zone cu o poluare mare au beneficiat de grupe de muncă diferențiate și de ani mai puțini în câmpul muncii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Toma, vă rog.

 
   

Domnul Ilie Toma:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Să știți că n-aș fi luat cuvântul, dar am auzit unele cuvinte, de genul - "ipocrizie".

Stimați domni deputați,

De ce intrați într-un joc căruia nu-i cunoașteți regulile?

Dumneavoastră ați fost vreodată în județul Hunedoara? Ați fost vreodată într-o zonă poluată?

 
     

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (din sală):

Da.

 
   

Domnul Ilie Toma:

Ați văzut ce înseamnă?

Habar n-aveți, domnule Seidler! Chiar dacă vă dau dreptul la replică.

Dacă habar n-aveți, de ce tot insistați pe un subiect pe care habar n-aveți?

De ce nu sunteți alături de cetățenii României, care au trăit 30 de ani, au băut apă infestată?

Aer, apă, sol.

Știți ce însemna industria metalurgică în România?

Știți ce însemna industria extractivă de cărbune în România?

Vă spun eu, dacă nu știți.

Sau întrebați pe colega dumneavoastră, Pollyanna Hangan, care nu știu dacă este interesată de cetățenii din județul Hunedoara!

În 1986, județul Hunedoara dădea 11,1% din PIB-ul României, alături de București și Sectorul Agricol Ilfov, care dădeau 11,2%. Hunedoara și Bucureștiul dădeau 25% din PIB-ul României. Și știți cum se făceau aceia? Cu muncă grea, domnule Seidler, nu venind și vorbind la microfon în fața colegilor!

Ei, nu putem spune și despre alte zone că nu sunt la fel de poluate.

Atunci, haideți să le dăm drepturile pe care le merită!

Vă mulțumesc mult. (Aplauze.)

 
     

Domnul Ștefan Mușoiu (din sală):

Bravo! (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Evident, drept la replică, domnul Seidler.

Încercați să nu generați un altul!

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

În alocuțiunea dumneavoastră n-ați contrazis cu nimic ceea ce am susținut eu.

Repet, spuneam că n-ați făcut nimic pentru ca acei oameni care sunt într-adevăr afectați de poluare să nu aibă speranța de viață cu 2 ani mai mică, să nu fie nevoiți să se pensioneze cu 2 ani mai repede.

Deci, rămâne ceea ce am spus referitor la ipocrizie.

În plus, faptul că în fiecare săptămână găsiți, acum, și înainte de alegeri, câte o nouă localitate, două, 3, uneori 10, despre care acum vă aduceți aminte...

 
     

Domnul Ilie Toma (din sală):

Care alegeri?

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

...arată încă o dată ipocrizia.

În plus, dacă vă uitați pe lista aceea de localități, în unele dintre ele avem printre cele mai mari speranțe de viață din România.

Pentru că nici studii nu aveți în spatele acestor modificări legislative.

 
     

Domnul Ilie Toma (din sală):

Exemplu, dă exemplu!

Când sunt alegeri, domnule Seidler?

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Sunt doar niște ipocrizii legiferate.

Rămâne, așadar, cu replica dumneavoastră, exact ceea ce am spus despre practica pe care o aveți.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Fără aplauze?!

 
     

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (din sală):

Fără.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Fără aplauze.

Mulțumesc.

Nu mai sunt intervenții la dezbateri generale.

Dacă la titlul legii aveți obiecții sau comentarii? Nu. Aprobat.

Dacă de la art. 1 la art. 3 există obiecții sau comentarii? Nu. Aprobate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale (PL-x 29/2021) (rămas pentru votul final).  

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale; PL-x 29/2021.

Suntem în procedură de urgență.

Guvernul României, vă rog.

Domnul Răcuci.

Pe scurt.

     

Domnul Claudiu-Vasile Răcuci (din sală):

Da, foarte scurt.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog.

 
   

Domnul Claudiu-Vasile Răcuci:

Această ordonanță a creat cadrul legal care să permită aleșilor locali ale căror mandate au fost validate ca urmare a alegerilor locale din anul 2020 să participe și să depună jurământul în cadrul ceremoniilor privind ședința de constituire a consiliilor locale și județene, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Totodată, prin acest act normativ s-a instituit obligația alegerii vicepreședinților consiliilor județene, precum și a viceprimarilor, ulterior validării tuturor mandatelor de consilieri locali, respectiv județeni.

Vă rog să votați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia juridică sau Comisia pentru administrație, pentru prezentarea raportului?

Vă rog.

 
   

Doamna Nicoleta-Matilda Goleac:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 14 septembrie 2021, s-a decis retrimiterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în vederea examinării și depunerii unui nou raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale avizează favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor avizează favorabil proiectul de lege.

În conformitate cu prevederile art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică... externă... - politică... nu, deși scrie așa, deci... este Comisia pentru administrație - au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea raportului inițial de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, transmis plenului Camerei Deputaților la data de 30 iunie 2021.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
     

Doamna Nicoleta-Matilda Goleac:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

E în regulă.

Dezbateri generale, domnul Dan Tanasă, Grupul AUR.

Vă rog.

 
   

Domnul Dan Tanasă:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Noi urmează să votăm acum un proiect de lege cu privire la aprobarea unei ordonanțe din 2020.

Deci PSD, PNL și UDMR au avut nevoie de 2 ani de zile ca să vină cu o lege de aprobare a unei ordonanțe de urgență.

2 ani de zile pentru... aprobarea unei ordonanțe în Parlament?!

În condițiile acestea, evident, așa se explică de ce PSD, PNL și UDMR nu sunt în stare să construiască autostrăzi, școli și spitale în țara asta, dacă pentru o amărâtă de ordonanță de urgență a fost nevoie de 2 ani de zile ca să vină la aprobare în Parlament!

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 483/2021) (rămas pentru votul final).  

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; PL-x 483/2021.

Dacă din partea inițiatorului?

Vă rog, cu rugămintea să vă și prezentați.

   

Domnul Aurel George Mohan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Secretar de stat la Ministerul Sănătății, Aurel Mohan.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2021 se propune modificarea Ordonanței de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în sensul introducerii unor prevederi care să permită acordarea concediilor medicale și, respectiv a indemnizațiilor aferente, peste durata maximă stabilită, de 183 de zile anual, la care se adaugă cel mult 90 de zile, pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri și care necesită o perioadă mult mai mare de tratament și de recuperare a stării de sănătate, în vederea reinserției socio-profesionale ori în muncă, ca persoane active și autonome.

Guvernul susține proiectul de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Trecem...

(Domnul deputat Dragoș-Cătălin Teniță solicită să ia cuvântul.)

Nu trecem.

Domnul...

Înainte de domnul Teniță, Comisia pentru sănătate sau Comisia pentru muncă.

Doamnă Csép, vă rog. (Vociferări. Râsete.)

Să știți că ai dumneavoastră colegi, din spate, au râs extrem de zgomotos. După aceea, vă rog să-i liniștiți.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Csép Éva-Andrea:

Bine, domnule președinte, o să rezolvăm și situația asta.

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, prin adresa PL-x 483/2021 din 18 octombrie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2021 care prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, în sensul instituirii unor prevederi care să permită acordarea concediilor medicale și, respectiv, a indemnizațiilor aferente, peste durata maximă stabilită, de 183 de zile anual, pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri și care necesită o perioadă mult mai mare de tratament și recuperare, în vederea reinserției socio-profesionale.

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege și, cu unanimitate de voturi, au votat aprobarea proiectului de lege cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale, Grupul USR, domnul Teniță Dragoș-Cătălin, vă rog.

 
   

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să vă arăt niște fotografii.

Acesta este Adrian Albu, este una dintre victimele de la Colectiv. Din păcate, el și-a făcut sărbătorile cu mine, practic, pentru că și sora lui, și verișoara lui au murit la Colectiv.

Acesta este Mihai Grecea, care, la fel, a stat foarte multe zile într-o facilitare din aceasta, de tratament, în Belgia. A reușit să supraviețuiască. A fost unul dintre puținii supraviețuitori la nivelul acela de traume.

Iar aceasta este Alexandra Furnea. Alexandra Furnea este, iarăși, una dintre victimele de atunci. Și am să vă citesc câteva cuvinte din ceea ce povestea ea în jurnalul ei, pentru a vorbi de această lege pe care o votăm noi acum.

Așadar - "E aproape ora 5.00 dimineața și deschid obosită ochii. Am reușit să dorm, însumat, vreo două ore. Bandajele jilave mi se lipesc de răni și durerea începe să se trezească în corpul meu, cu toată puterea de care este capabilă. Fiecare mișcare este un chin. Sistemul de susținere pe care l-a improvizat mama, cu o seară înainte, din perne și prosoape aduse de acasă, astfel încât să nu adorm pe spate, recent grefat, a eșuat, iar colțul unei perne se atinge de rana deschisă de pe omoplat, acolo unde nu s-a prins pielea. Simt că salteaua dură îmi jupoaie carnea, în timp ce încerc să-mi ajustez cumva poziția, ca să nu mai simt usturimea. Îmi vine să vomit din cauza senzației, dar închid ochii și număr în gând până la 10".

N-am să mai citesc alte cuvinte, dar acestea sunt trăirile Alexandrei Furnea, supraviețuitoare la Colectiv.

Realitatea este că arsurile grave nu se vindecă niciodată. Prietenii noștri care au fost la Colectiv poartă și astăzi rănile profunde cauzate de incendiu. Mulți dintre ei au și rănile că au pierdut prieteni sau chiar rude.

Sunt multe lucruri de făcut pe ceea ce înseamnă îngrijirea intraspitalicească pentru pacienții cu arsuri. Din păcate, cu toții n-am reușit să facem în cei aproape 7 ani, 6 ani și jumătate, de atunci.

E important că măcar asta facem astăzi, zilele acestea - prelungim această durată de concediu, de la 183 la 273 de zile de concediu.

Noi o să votăm, evident, această lege care, practic, a fost inițiată în momentul în care USR a venit la guvernare, prin acel ordonanță de urgență, și vă invit pe toți să o votăm și mai ales să ne gândim la ce mai putem să facem pentru acești oameni...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...care au suferit arsuri mari.

 
   

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Până ajunge domnul Dan Tanasă de la Grupul AUR, îi salutăm pe tinerii care au venit să vadă cum se desfășoară lucrările în plen.

Vă salutăm, dragi tineri!

Domnule Tanasă, vă rog.

Invitații domnului Moșteanu, de la Grupul USR - ca să specific.

Domnule Tanasă, vă rog.

 
   

Domnul Dan Tanasă:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Sigur că și Grupul AUR va susține acest proiect de lege.

Și doresc ca în numele Parlamentului României să prezint scuze tuturor victimelor de la Colectiv, că nu ne-a luat decât vreo... Parlamentului României nu i-au luat decât vreo 6 ani să facă această chestiune banală care putea fi făcută atunci, imediat, după acea tragedie!

Prezint scuzele mele tuturor victimelor!

Și trag din nou un semnal de alarmă că, în continuare, în România, sub guvernarea PSD-PNL-UDMR, partidele etern aflate la guvernarea României, în continuare România nu are o secție de mari arși; în continuare, arșii, victimele din incendii - iată că acum incendiile se întâmplă chiar și în instituțiile publice ale statului român! România nu are o secție de mari arși, în continuare victimele sunt trimise în Occident pentru a fi tratate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Dacă la titlul legii există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă de la art. 1 la art. 9 există obiecții? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (PL-x 424/2019) (rămas pentru votul final).  

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; PL-x 424/2019.

Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru buget sau Comisiei pentru administrație sau Comisiei pentru industrii, pentru prezentarea raportului.

Domnule Toma, vă rog.

La final, vă rog să nu uitați să ne faceți propuneri pentru timpii de dezbatere.

Vă mulțumesc.

   

Domnul Ilie Toma:

Da.

Mulțumesc.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, transmis cu adresa PL-x 424/2019.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților e Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport comun, cele 3 comisii sesizate în fond au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, cu observații; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64 și ale art. 131 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele 3 comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor liber exprimate, membrii celor 3 comisii sesizate în fond, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1 și cu amendamentele respinse prezentate în Anexa nr. 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule Toma.

 
   

Domnul Ilie Toma:

Două minute propun, domnule președinte.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pregătiți-vă, vă rog, cartelele.

Vot pentru două minute - timpi de dezbateri.

Vot, vă rog.

 
   

Cu 175 de voturi pentru, 6 contra, timpii de dezbateri au fost aprobați.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă de la art. 1 la art. 9 există obiecții sau comentarii? Nu. Aprobate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 100 din 17 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 19 martie 2021 (PL-x 668/2020/2021) (rămasă pentru votul final).  

12. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 100 din 17 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 19 martie 2021; PL-x 668/2020/2021.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...

A, doar 13 rânduri de titlu!

Procedură de urgență.

Comisia pentru constituționalitate sau Comisia juridică, vă rog, raportul comun.

   

Domnul Laurențiu-Nicolae Cazan:

Comisia pentru constituționalitate și și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate cu Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Nu mai era cazul să citiți încă o dată titlul.

 
   

Domnul Laurențiu-Nicolae Cazan:

Această lege fost transmisă spre promulgare președintelui României, la data de 26 noiembrie 2020.

Guvernul României a transmis în data de 11 decembrie 2020 o sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile legii.

Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 100 din 17 februarie 2021, prin care admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că legea este neconstituțională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea pentru aprobarea ordonanței de urgență, aflată în procedură de reexaminare, în ședința din 19 aprilie 2021.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii celor două comisii au dezbătut legea supusă reexaminării în ședințe separate.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au reexaminat legea în ședința desfășurată în sistem mixt din ziua de 10 iunie 2021.

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat legea și documentele anexate în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 15 februarie 2021.

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea legii în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Și felicitări pentru atenția la detalii!

Mulțumesc.

Nefiind amendamente, legea rămâne la votul final.

Ultimul proiect pe ordinea de zi, pe care îl vom dezbate.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 4/2022) (rămasă pentru votul final).  

13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 4/2022.

Nu doresc inițiatorii să ia cuvântul.

Dau cuvântul doamnei Natalia Intotero, Comisia pentru învățământ, pentru raport.

Vă rog, doamnă președinte.

   

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării unei noi funcții de conducere în universități, cea de director de extensie, care să asigure managementul extensiei universitare, urmărind calitatea și eficiența acesteia în activitățile desfășurate, precum și dezvoltarea adecvată a nevoilor comunității locale și a strategiei universității, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din data de 14 martie 2022, comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea legislativă cu amendamentele de tehnică legislativă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Doamnă Tulbure, haideți, dezbateri generale, vă rog!

 
   

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Mediul universitar românesc se dezvoltă în permanență și dobândește noi dimensiuni.

În timp ce numeroase instituții de învățământ superior din țară își deschid filiale în diverse localități, în care accesul la oportunități de dezvoltare academică este limitat, cadrul legal nu le permite o bună coordonare a demersurilor în prezent.

Prin această propunere se setează introducerea poziției de director de extensie universitară în arhitectura conducerii universităților, alături de atribuțiile aferente.

Această poziție nu se cumulează cu alte funcții de conducere, iar managerul de extensie nu va fi membru al Comisiei de etică.

Extensiile universitare și centrele universitare de apartenență resimt această necesitate. Avem exemplul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, instituție care cumulează 11 extensii. Coordonarea acestora devine un haos, dacă nu există un manager cu atribuții la nivelul extensiei.

Acum, totuși, pentru a asigura o bună guvernanță în sistemul de învățământ superior, e nevoie de multe alte inițiative și demersuri. De la problemele legate de slaba finanțare la cele ce țin de normele de integritate academică, lipsa de investiții în cercetare sau conectarea lacunară cu mediul profesional, există numeroase probleme ce necesită soluții punctuale.

USR va vota acest proiect, cu mențiunea că avem nevoie de mult mai multe inițiative care țin de mediul universitar.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul AUR, domnul Badiu Georgel, vă rog.

 
   

Domnul Georgel Badiu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Astăzi, până la acest moment, am avut aproape numai "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului...".

Cum se spune în justiție, "Parchetul de pe lângă Tribunalul X", așa ar trebui să se spună și "Parlamentul României de pe lângă...", "Parlamentul de pe lângă Guvernul României".

Domnule președinte,

Vă rog să supuneți votului prelungirea programului de lucru până la finalizarea ordinii de zi.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Voci de la AUR:

Bravo! Bravo! (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stați o secundă... (Aplauze. Vociferări.)

Până...

 
     

Domnul Antonio Andrușceac (din sală):

La muncă! (Vociferări.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pe procedură, domnul Andronache.

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Întâi supuneți votului și după aceea!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stați o secundă, domnule deputat!

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Așa spune Regulamentul, domnule președinte!

Este a doua oară când încălcați Regulamentul astăzi!

Să vă fie rușine, în a treia zi de Paști!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Eu cred că ar trebui să ne uităm mai bine în Regulament.

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Uitați-vă!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Programul de lucru a fost stabilit, stimați colegi, de...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Nu mai manipulați sala!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...Comitetul liderilor... (Vociferări.) ...la...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Plenul e suveran!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...propunerea...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Plenul e suveran, domnule Andronache!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...Biroului permanent...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Plenul este suveran!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...și ar trebui să țineți cont de următorul lucru.

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Că plenul este suveran!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Eu îl las pe colegul nostru...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Repetați după mine...

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...să continue să mă conturbe în...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

"Plenul este suveran!".

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stimate coleg!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...activitatea aceasta de luare de cuvânt de la microfon.

În măsura în care epuizăm astăzi ordinea de zi, l-aș întreba pe colegul nostru dacă programul de mâine mai rămâne valabil sau nu.

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Nu e problema noastră!

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

El a fost conceput astfel încât să putem parcurge dezbaterile pe ambele tronsoane de program propuse de Biroul permanent.

Vedem că mai avem destule inițiative legislative în portofoliu pe ordinea de zi și ar trebui colegii de la AUR să se hotărască și să elimine contradicțiile dintre ei.

Pe de o parte, un antevorbitor venea și ne critica pentru faptul că dezbatem prea multe ordonanțe și prea târziu; iar acum ni se solicită să facem exact în contra, că, vezi Doamne, am dezbătut prea multe proiecte...

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Chiar nu vă este rușine?

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

...de lege de aprobare a ordonanțelor de urgență. (Vociferări.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Am înțeles, domnule Andronache.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Constat că suntem exact la limita timpului aprobat.

Poate... cred că este cazul să închidem ședința și să ne revedem mâine, să continuăm programul.

Mulțumesc.

 
     

Domnul Antonio Andrușceac (din sală):

Hai că v-a dat o sugestie, domnule președinte!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Propunerea legislativă - Pl-x 4/2022 - rămâne la votul final.

Stimați colegi,

Peste mai puțin de un minut începe sesiunea de întrebări și interpelări, conform programului aprobat de Biroul permanent.

 
     

Domnul Georgel Badiu (din sală):

Supuneți la vot?

 
     

Domnul Dan Tanasă (din sală):

Supuneți la vot, domnule președinte! (Vociferări.)

 
     

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Plenul este suveran, domnule președinte!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Declar ședința închisă.

Ne revedem în 4 minute, 5, haideți! (Vociferări.)

 
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.  

După pauză

     

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Continuăm cu partea a doua a ședinței noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice, urmând apoi prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

 
  Mircia Chelaru

Domnul Chelaru Mircia, Grupul AUR: "Etnicii români în războiul din Ucraina" - 4121A.

Vă rog.

Aveți maximum două minute, domnule deputat.

Vă rog.

   

Domnul Mircia Chelaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă, cu exactitate, la situația actuală din Ucraina vecină și am reținut atenția Ministerului de Externe că mai mult de 500.000 de români, cetățeni ucraineni, trăiesc în spațiul care este cuprins actualmente de război.

Reamintesc, în această intervenție, reprezentantului Ministerului de Externe, îngrijorarea noastră față de soarta etnicilor români și am cerut să mi se răspundă, în măsura în care Domniile Lor cunosc câți etnici români combatanți și din interiorul populației civile, începând cu 24 februarie, când s-a decretat starea excepțională sau Legea marțială în Ucraina, până la această dată au fost victimele acestui război. Este vorba despre cei care au pierit în interiorul acțiunilor militare sau, așa cum se folosește mai nou, sunt victime colaterale.

Am solicitat răspunsul scris și oral.

Am primit răspunsul scris.

Aștept să văd în ce măsură acest răspuns a fost completat și susținut de către minister, rezervându-mi dreptul la o observație de un minut după aceea.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Doamna Sitaru.

Vă rog.

 
   

Doamna Janina-Mirela Sitaru (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 4121A din 9 martie 2022, având ca obiect "Etnicii români în războiul din Ucraina", prin care solicitați informații cu privire la numărul persoanelor de origine română, civile sau combatante, rănite sau ucise în războiul din Ucraina, vă comunic următoarele.

Autoritățile ucrainene, care au legitimitatea de a furniza informații oficiale cu privire la efectivele de răniți și decedați, nu au dat publicității și nici nu au transmis pe altă cale date relevante în acest sens.

Ministerul Afacerilor Externe monitorizează cu atenție situația din Ucraina, inclusiv evoluțiile înregistrate pe tema care face obiectul solicitării dumneavoastră, însă datele publice privind victimele războiului provenind din regiunea Cernăuți nu arată identitatea etnică a acestora.

Menționăm cu acest prilej faptul că etnicii români dovedesc că sunt buni cetățeni ai Ucrainei, sprijină efortul de război alături de ceilalți cetățeni ucraineni și arată loialitate în apărarea țării lor.

Vă mulțumim frumos.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog.

 
   

Domnul Mircia Chelaru:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Trebuie să fac câteva observații legate de conținutul răspunsului dumneavoastră.

Eu nu am făcut trimitere doar la cetățenii din regiunea Cernăuți, ci la etnicii români de pe întreg teritoriul Ucrainei, pentru că românii din Cernăuți sau din regiunea Odesa nu sunt în ghetou, nu sunt într-o enclavă.

Bineînțeles că acest lucru trebuia neapărat urmărit cu foarte mare atenție de către oficialii noștri. Înțeleg că autoritățile din Ucraina nu au dat publicității la ora actuală, încă, spunem noi, dar de aceea, stimată doamnă secretar de stat, avem ambasadă a României la Kiev, avem consulate, care trebuie să fie în permanență stare de alertă și în permanență acțiune de culegere a informației privind românii etnici din acest spațiu beligerant, dacă ne interesează și ne pasă.

Mai mult decât atât, există o formulare la dumneavoastră și pe care vă rog să o rețineți din perspectiva acurateței sensului semantic. Ați spus în final că etnicii românii sunt loiali în apărarea țării lor.

Insist pe acest temei. Își apără patria, pentru că țara lor, doamnă, este România!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Zetea Gabriel-Valer, 4211A.

Domnul secretar de stat Lixandru? Nu este. În regulă.

Acatrinei Dorel, Pușcașu Lucian-Florin? Nu sunt.
Lazăr Ion-Marian? Nu.
Acatrinei? Nu.
Domnul Zetea, din nou. 4221A. Aurel George Mohan? Nu.
Ciornei Radu Tudor? Nu.
Lazăr? Nu.
Lazăr? Nu.
Chirilă?
Lazăr, Lazăr, Lazăr? Bun.

 
Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  

Trecem la prezentarea interpelărilor.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță? Nu.
Domnul Romeo-Daniel Lungu? Nu.
Adrian Wiener?
Denisa-Elena Neagu?
Monica-Elena Berescu?
Glad-Aurel Varga?
Laurențiu-Daniel Marin?
Elena Hărătău?
Ionel Stancu?
Claudiu Năsui?
Radu Tuhuț?
Cristina-Mădălina Prună?
Alexandra Huțu?
Brian Cristian?
Vasilică Toma?

Se consideră depuse în scris.

Declar ședința închisă.

     

Ședința s-a încheiat la ora 17.12.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 august 2022, 18:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro