Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2022
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/25-02-2022

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 14-02-2022 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2022

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 353/2021) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 353/2021

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 353/2021.

Suntem în procedură de urgență.

Din partea Guvernului dorește cineva?

Doamna secretar de stat Sitaru, vă rog.

Doamna Janina-Mirela Sitaru (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Numele meu este Janina Sitaru și reprezint Ministerul Afacerilor Externe.

În ceea ce privește proiectul de lege aflat pe ordinea de zi, Ministerul Afacerilor Externe propune prorogarea termenului privind încetarea detașărilor, prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, până la data de 31 august 2022.

Precizăm că Ministerul Afacerilor Externe a acționat constant, în ultimii 2 ani, în sensul reducerii semnificative a detașării din mediul privat. Astfel, numărul total al personalului detașat din mediul privat a scăzut în 2 ani de la 24% la 13% din numărul total al personalului Ministerului Afacerilor Externe.

În prezent, ponderea personalului detașat din mediul privat reprezintă 13,9% din personalul activ din Centrală și 12,5% din personalul din Serviciul Exterior.

Reluarea concursului de admitere în Corpul diplomatic și consular, în ianuarie 2022, precum și desfășurarea de noi concursuri pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, în anul 2022, oferă perspectiva ocupării posturilor vacante și vacantabile prin concurs până cel târziu la 31 august 2022.

Având în vedere necesitatea asigurării resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din străinătate și faptul că activitatea acestei instituții vizează interesul public, iar întreruperea concursului de admitere în Corpul diplomatic și consular a constituit o situație extraordinară, s-a impus promovarea prezentului act normativ de prorogare a termenului menționat, în vederea asigurării continuității activității Centralei Ministerului Afacerilor Externe și a Serviciului Exterior.

Pentru toate aceste considerente, Guvernul susține acest act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiilor?

Domnul Burduja, vă rog.

Domnul Sebastian-Ioan Burduja:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2021 prin care se prorogă, până la 31 august 2022, termenul prevăzut la art. III alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2020 referitor la încetarea detașărilor, pentru asigurarea resurselor umane necesare realizării obiectivelor de politică externă și protejării intereselor cetățenilor români la nivel internațional.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât, cu majoritate, să propună plenului Camerei un raport comun de adoptare, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc și eu.

Din partea deputaților neafiliați, doamna Violeta-Victoria Alexandru.

Vă rog, stimată colegă.

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Mulțumesc frumos pentru permisiune.

Este a doua, dacă nu a treia oară când Ministerul Afacerilor Externe solicită prelungirea perioadei până la care să poată face detașări din mediul privat către instituție, pentru Centrală, pentru misiunile noastre în afară.

Sincer, este semnul eșecului unei reforme în Ministerul Afacerilor Externe.

Când cineva a avut 3 termene și nu a făcut ceea ce trebuia să facă - concurs, adică, pentru ocuparea posturilor -, pe mine, personal, mă îngrijorează și sper că și pe dumneavoastră.

Este singura instituție care a cerut continuu prelungirea. Și vă spun că ne vedem aici peste câteva luni și o să le mai prelungim încă o dată. Ceea ce va permite ca rude, prieteni, cunoscuți din mediul privat să ocupe niște locuri pentru care Ministerul Afacerilor Externe trebuie să facă concurs.

Cei care au sperat să intre în Ministerul Afacerilor Externe pe baza unor criterii transparente, profesioniste, așa cum e normal să se întâmple, adică pe baza unui concurs, trebuie să știe că Parlamentul închide această posibilitate și dă voie în continuare ca în acest minister să funcționeze, să lucreze persoane care sunt detașate din mediul privat.

De ce am fost exigenți legat de celelalte instituții, și la Ministerul Afacerilor Externe gândim o excepție?

Din 2020, am cerut Ministerului Afacerilor Externe, prin echipa guvernamentală, să dea drumul la concursuri, să-și stabilească procedurile și să permită tinerilor români să intre în acest minister.

Este a doua, dacă nu a treia oară când vor să se facă o excepție.

În ceea ce privește grupul parlamentarilor independenți de dreapta, ne vom abține de la acest vot și atragem atenția Ministerului Afacerilor Externe că asta se numește eșec în a organiza managerial procesul de selecție pentru cei care vor să lucreze în această instituție.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Nemaifiind înscrieri la cuvânt și nici amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 10:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro