Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

27. Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019 (PL-x 561/2018/2019) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 561/2018

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

Punctul 27. Este vorba despre Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019; PL-x 561/2018/2019; caracter ordinar; procedură de urgență.

Raport fără amendamente.

Comisiile sesizate în fond - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru mediu, prezentarea raportului.

Vă rog.

Domnul Ladányi László-Zsolt:

Raport comun

Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, prin adresa PL-x 561/2018/2019.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului, respectiv O.U.G. nr. 195/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007.

La data de 15 februarie 2019 a fost formulată o sesizare de neconstituționalitate a legii transmisă spre promulgare. Sesizarea a fost inițiată de un număr de 27 de parlamentari aparținând Grupurilor PNL și USR, iar în motivarea sesizării de neconstituționalitate autorii acesteia formulează critici de neconstituționalitate extrinsecă, susținând că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 încalcă art. 115 din Constituție, deoarece consideră că niciuna dintre soluțiile legislative cuprinse de O.U.G. nr. 75/2018 nu se fundamentează pe existența unei situații excepționale a cărei reglementare să nu poate fi amânată.

În urma examinării, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate și, prin Decizia nr. 214/2019, a constatat că atât legea adoptată de Parlament, cât și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.

Senatul a reexaminat legea, fiind adoptată o lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 32/17.01.2020, susține adoptarea unei legi privind respingerea ordonanței de urgență.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii cel trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Fac aici un pic o observație. Deci această lege este de respingere a ordonanței. Pe cale de consecință, vom merge la vot cu vot pentru adoptare, în spiritul în care vrem să respingem ordonanța. Am vrut să fac această explicație.

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 0:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro