Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

26. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 86/2019) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 86/2019

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

Punctul 26, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare; Pl-x 86/2019.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, prezentarea raportului comun, doamna deputat Intotero, vă rog.

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă menționată.

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 45/2009, în sensul trecerii Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în subordinea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, sub denumirea de Stațiunea Didactică și de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Resurselor Vegetale Suceava, ca instituție de drept public cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Această propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 25 februarie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, cele două comisii au dezbătut separat această propunere.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, din considerentele care se găsesc în prezentul raport comun.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul deputat Zisopol Dragoș, Grupul minorităților.

Vă rog.

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava a fost deja reorganizată în subordinea ASAS, prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2018 și modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 148/2018, în prezent stațiunea funcționează ca instituție publică, iar prin textul propunerii legislative acest statut nu mai este menținut după schimbarea subordonării.

Vreau să precizez faptul că, în lipsa statutului de instituție publică, finanțarea acesteia nu poate fi asigurată din subvenții acordate de la bugetul de stat.

În ceea ce privește acordarea subvenției de la bugetul de stat, prin bugetul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în eventualitatea menținerii statutului de instituție publică, vreau să menționez faptul că, potrivit prevederilor Anexei nr. 3, la care am făcut referire anterior, din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale, ca instituție finanțată integral din venituri proprii.

În consecință, consider că acordarea subvenției, prin intermediul bugetului instituției de învățământ superior, nu este posibilă. Acesta este argumentul principal pentru care membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale vor vota în favoarea respingerii propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 0:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro