Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

19. Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 680/2018) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 680/2018

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

Punctul 19, Propunerea legislativă privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 680/2018.

Comisii sesizate în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă rog, doamnă deputat, prezentarea raportului comun.

Doamna deputat Oana Țoiu.

Raport.

Doamna Oana-Silvia Țoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun asupra Propunerii legislative privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare - Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, în sensul eliminării derogărilor instituite de la unele dispoziții ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic și Social și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 31 octombrie 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, întrucât textul care se propune a fi abrogat are caracter uno ictu prin raportare la momentul prezentării Legii bugetului anual în fața Parlamentului, planificarea bugetară pe anul 2018 fiind finalizată în acest moment.

Mulțumesc.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 3 july 2022, 23:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro