Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

17. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 174/2019) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 174/2019

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

Punctul 17, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Pl-x 174/2019.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prezentarea raportului, vă rog.

Domnul Ovidiu-Sergiu Bîlcea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbaterea pe fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67.

Consiliul Legislativ a avizat negativ această propunere legislativă.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ propunerea legislativă, la fel și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 67 cu un nou alineat, prin care societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, care au capital social integral privat, să fie exceptate de la efectuarea analizei de risc la securitate fizică.

În urma dezbaterilor, în ședința din 16 aprilie 2019, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 0:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro