Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

  Intervenția domnului Varol Amet având subiectul 18 mai, zi de doliu a tătarilor.  

Ședința a început la ora 12,05.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Sărut mâna!

Bună ziua!

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă informez că, din totalul celor 330 de deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența 152.

Ordinea de zi pentru astăzi și programul de lucru au fost distribuite electronic, dar și afișate pe pagina de Internet a Camerei.

La ordinea de zi avem înscrise dezbateri asupra inițiativelor pentru care comisiile permanente au propus respingerea.

Vă reamintesc programul de lucru pentru astăzi - între orele 12,00 și 14,00 - dezbateri asupra inițiativelor legislative pentru care comisiile permanente au propus respingerea; între orele 14,00 și 14,30 - pauză; la ora 14,30 - vot final.

Dacă sunt observații în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt observații.

Pentru început, domnul deputat Amet Varol, reprezentantul minorității turco-tătare, vrea să facă un anunț legat de ziua de 18 mai 1944, zi de doliu pentru minoritatea tătară, vă rog.

 
   

Domnul Varol Amet:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

18 mai, zi de doliu a tătarilor

Pe 18 mai, tătarii crimeeni comemorează 77 de ani de la cel mai tragic moment din istoria lor. La data de 18 mai 1944, din ordinul direct al lui Stalin, întreaga populație tătară a Crimeei - tineri, bătrâni, femei, copii - a fost acuzată de trădare și a fost deportată în Asia Centrală, de către autoritățile sovietice.

Condițiile au fost extrem de grele. Într-o singură noapte a fost adunată aproape întreaga populație tătară din Peninsula Crimeea, urcată în vagoane de animale și dusă în stepele Asiei.

Având în vedere că bărbații în putere erau pe front, cei mai afectați au fost tinerii, femeile și bătrânii.

Pe drum, cei mai mulți dintre deportați au murit din cauza condițiilor grele și a bolilor.

Toate bunurile pe care tătarii le-au lăsat în urmă au intrat în posesia sovieticilor.

Este de datoria noastră să păstrăm vie amintirea acestui tragic eveniment, să ne comemorăm înaintașii, să transmitem generațiilor următoare semnificația momentului 18 mai 1944 și să învățăm din greșelile trecutului, pentru ca să nu se mai repete.

Astăzi, în toate geamiile din România, vor fi citite slujbe de comemorare a înaintașilor noștri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Nemaifiind alte observații și intervenții, intrăm în ordinea de zi și vom începe dezbaterea inițiativelor legislative.

Punctul 1 nu are sosit raportul, așa că vom începe cu punctul 2.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării (PL-x 372/2018) (rămas pentru votul final).  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"; PL-x 372/2018.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, vă rog, domnul deputat.

   

Domnul Andrei-Răzvan Lupu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa PL-x 372 din 13 iunie 2018, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Senatul a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depășirii termenului de adoptare.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 82/1993, intervențiile propuse având ca scop, potrivit expunerii de motive, eliminarea unor neajunsuri care pun în pericol implementarea conceptului de rezervație a biosferei, pe fondul unui nivel alarmant al braconajului în Delta Dunării.

Comisia pentru transporturi și infrastructură a avizat favorabil inițiativa legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993, deoarece o parte dintre propunerile din această inițiativă legislativă au fost preluate ca amendamente în Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"; PL-x 97/2019.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da.

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare (Pl-x 259/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 3, Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare; Pl-x 259/2019.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Silviu Nicu Macovei:

Vă mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, trimisă cu adresa PL-x 259/2019 din 3 iunie 2019.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această propunere legislativă.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil această propunere legislativă.

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 29 mai 2019.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, în sensul includerii în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a directorului general adjunct al Direcției Generale de Poliție a municipiului București sau a adjunctului inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean, care au atribuții de ordine publică, precum și a șefului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate de la nivelul municipiului București ori a celui al Biroului de Combatere a Criminalității Organizate de la nivel județean.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, la lucrări a participat, ca invitat, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul subsecretar de stat Mihai Bobescu.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, în ședința din 12 iunie 2019, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative.

Mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de vouchere culturale (Pl-x 361/2015) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 4, Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale; Pl-x 361/2015.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru prezentarea raportului comun, vă rog.

   

Domnul Iulian Bulai:

Raport comun asupra Propunerii legislative privind acordarea de vouchere culturale.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 15 aprilie 2015.

Membrii Comisiei... de la Camera Deputaților... membrii celor două comisii, cu unanimitate de voturi, supun plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a Propunerii legislative privind acordarea de vouchere culturale, întrucât, prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, la Capitolul V - Tichete culturale, art. 21-23, a fost reglementat modul de acordare a tichetelor culturale, în consecință, propunerea legislativă rămânând fără obiect.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale?

Domnul deputat Vulpescu Ioan, vă rog.

 
   

Domnul Ioan Vulpescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Sectorul cultural se află într-o criză majoră și are nevoie de măsuri pentru stimularea consumului. Acestea însă trebuie gândite într-o manieră care să constituie cu adevărat un sprijin.

Oferirea unor vouchere culturale într-o sumă atât de mică, o singură dată și doar angajaților din sistemul bugetar nu reprezintă o soluție viabilă.

Mai mult, în ritmul în care desființează, așa cum am văzut, la Oradea și la Arad, lideri locali ai PNL, instituții de cultură, probabil că în scurt timp aceste vouchere nici nu vor mai putea fi utilizate, pentru că nu vor mai fi adresanți.

În Programul său de guvernare, care la noi este și program de guvernare și program electoral, Partidul Social Democrat a vorbit despre instituirea unor vouchere culturale, după modelul voucherelor de turism, angajaților din sistemul public, în valoare de 1.450 RON; de asemenea, de instituire a unui fond care să se adreseze celor care împlinesc 18 ani, pentru achiziția de cărți și pentru evenimente culturale, pentru cumpărarea unor bilete la evenimente culturale.

În felul acesta, industria culturală, care acum este la pământ, ar putea fi susținută în mod real.

Ceea ce vedem de 2 ani sunt doar discuții interminabile și promisiuni neonorate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul deputat Bulai.

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Eu sunt de acord că industria culturală e la pământ.

Eu sunt de acord că e nevoie de ajutor.

Eu sunt de acord că e nevoie de sprijin.

Eu sunt de acord că de la Ministerul Culturii ar trebui să fie mult mai mult aport, sprijin, pentru mediul cultural.

Dar nu sunt de acord că trebuie să modificăm o lege pentru că unii oameni nu-și fac treaba sau ar trebui să și-o facă mai bine.

De aceea, fac apel la calm, la dialog.

Da, pentru măsuri executive; nu, pentru modificarea unei legi atunci când ar trebui să lucrăm în Executiv, nu în Parlament.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Nemaiavând alte intervenții, propunerea rămâne la votul final.

Domnul deputat Feodorov voia să intervină?

Vreți să interveniți? (Vociferări.)

Vă rog, dacă vreți.

Ați apăsat târziu, după ce am... (Vociferări.) ...dar, vă rog.

 
   

Domnul Lucian Feodorov:

O să vă rog să-mi permiteți să fac o scurtă referire și la intervenția de ieri, a doamnei ministru. O singură subliniere.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

N-are nicio legătură cu subiectul. Am crezut că ați apăsat pentru propunerea legislativă care tocmai...

 
     

Domnul Lucian Feodorov:

Nu, nu, nu.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

...a fost în dezbatere.

 
   

Domnul Lucian Feodorov:

Și mă refer și la cultură. Și mă refer și la cultură.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă rog, poftiți!

 
   

Domnul Lucian Feodorov:

Deci, în legătură cu ce s-a întâmplat ieri, ar trebui să rezulte...

O voce de la PSD:

Nu se aude!

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală):

Mai tare!

Mai aproape de microfon!

 
   

Domnul Lucian Feodorov:

Da.

Mă auziți?

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală):

Da, da, da.

 
   

Domnul Lucian Feodorov:

Deci, ar trebui să gândim un program pentru viitor, practic, nu să ne tot referim la trecut. Trecutul e al dușmanilor, așa spune Iorga.

Deci, prezentul și viitorul, trebuie să fie al nostru; și în cultură, și în sănătate și în toate celelalte.

Eu sunt din Botoșani. Botoșani, care a dat țării geniile în domeniul culturii.

Din păcate, Teatrul - închis, Filarmonica - închisă.

Și acest lucru se întâmplă peste tot.

Eu zic că cei care conduc în teritoriu ar trebui să se implice mai mult. Să meargă la teatru, dacă va funcționa, să facă să se desfășoare activități culturale în spațiul liber și în rândul oamenilor, ca să trezim dragostea pentru cultură. Avem ce arăta, avem ce comenta, avem ce prezenta.

Vă mulțumesc.

Atât am vrut să spun. (Aplauze.)

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 666/2018) (rămasă pentru votul final).  

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Bine.

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 666/2018.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnul președinte Bogdan Huțucă.

   

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

Bună ziua, domnule președinte de ședință!

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl reprezintă scutirea de la plata impozitului pe venit pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat cu entități nonprofit și/ sau unități de cult care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere, deoarece potrivit art. 1 al Legii nr. 34/1998, asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru acordarea de servicii de asistență socială. De asemenea, prin Legea nr. 79/2017, art. 1 al Legii 34/1998 a fost completat, astfel încât să beneficieze de aceste subvenții și cultele recunoscute în România. În plus, conform art. 681 alin. (7) din Codul fiscal, contribuabilii pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către organizațiile și cultele care oferă servicii de asistență socială. De asemenea, potrivit art. 138 alin. (5) din Constituția României: "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Propunerea rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 154/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 154/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru cultură, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Iulian Bulai:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, se preconizează instituirea obligației de înscriere în Cartea Funciară a calității de monument istoric a unui imobil de către instituțiile publice competente.

În urma examinării inițiativei legislative, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritatea voturilor, respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da.

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale, domnul deputat Vulpescu, vă rog.

 
   

Domnul Ioan Vulpescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, iar dispozițiile cuprinse în aceasta au făcut deja obiectul Legii nr. 105/2019.

La acest moment, este asigurată publicitatea imobiliară a categoriei de monument istoric, precum și gratuitatea notării acesteia.

Având în vedere aceste aspecte, propunerea este lipsită de obiect.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 704/2018) (rămasă pentru votul final).  

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 704/2018.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, prezentarea raportului comun, vă rog.

   

Domnul Andrei-Răzvan Lupu:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa PL-x 704 din 14 noiembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 17/2014. Potrivit expunerii de motive, intervențiile legislative preconizate sunt justificate de faptul că terenurile respective trebuie să fie exploatate potrivit destinației lor, iar nu în alte scopuri, precum dezvoltarea unor ansambluri rezidențiale, speculă imobiliară sau obținerea de subvenții.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii întrucât încalcă Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 și, de asemenea, încalcă prevederile art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituția României.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 205/2019) (rămasă pentru votul final).  

8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății; Pl-x 205/2019.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru sănătate și familie, prezentarea raportului, vă rog.

Comisia pentru sănătate și familie?

     

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Treci peste punctul acesta!

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale?

 
     

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Treci peste punctul acesta!

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Nu.

Mă gândeam că, până atunci, poate...

(Domnul deputat Ovidiu Victor Ganț solicită să ia cuvântul.)

 
   

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 320 din Legea 95 privind reforma în domeniul sănătății.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă.

Legea este o lege ordinară.

Iar Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Nefiind intervenții, proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate (PL-x 694/2015) (rămas pentru votul final).  

Punctul 9, Proiectul de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate; PL-x 694/2015.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, vă rog, prezentarea raportului suplimentar comun.

Da, poftiți, vă rog.

   

Domnul Andrei-Răzvan Lupu:

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea examinării și depunerii unui nou raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare limitarea plafonului maxim până la care creanțele cesionate pot fi recuperate de către deținătorul creanței, stabilindu-se ca orice tip de creanță sau drept litigios să poată fi valorificat până la maximum dublul sumei din valoarea de cesiune prevăzută în contract, fără a putea depăși valoarea debitului principal restant, recuperarea efectivă a creanței putându-se realiza și în rate, conform negocierii dintre debitor și creditorul cedent, respectiv cesionarul.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților menținerea raportului comun inițial de respingere a Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 162/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; Pl-x 162/2019.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Constantin Bîrcă:

Pl-x 162/2019

Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Propunerea legislativă este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, în vederea eliminării termenului limită pentru depunerea documentelor pentru obținerea aprobării de organism de inspecție și certificare, prevăzut de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură a hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul de respingere a propunerii legislative deoarece prin propunerea de modificare a termenului de înregistrare în vederea obținerii aprobării de organism de control până la 31 martie ar rezulta o perioadă de timp limitată pentru obținerea aprobării, cât și pentru încheierea contractelor de inspecție și certificare pentru anul în curs.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 163/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 11, Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România; Pl-x 163/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Comisia pentru muncă și protecție și socială, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională - comisii sesizate în fond.

Vă rog, prezentarea raportului comun.

   

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Raport comun asupra Propunerii legislative privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în 2019.

Face parte din categoria legilor ordinare.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării (Pl-x 273/2018) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"; Pl-x 273/2018.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, prezentarea raportului.

   

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Raport suplimentar asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 2018.

Camera Deputaților este, bineînțeles, Cameră decizională.

Membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative, cu amendamentul respins redat în anexă.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Pl-x 410/2017) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 13, Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului; Pl-x 410/2017.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Iulian Bulai:

Raport asupra Propunerii legislative pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului.

Punctul de vedere trimis de Guvern în 2018 a fost că nu susține adoptarea acestei inițiative.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului.

Referitor la dispozițiile art. 2 din inițiativa legislativă, prin care se preconizează ca acest muzeu să aibă sediul în fostul penitenciar Fortul 13 din comuna Jilava, iar imobilul să fie trecut din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale - așa se numea pe vremea aceea -, precizăm că această preluare ar implica, totodată, și preluarea zonei de protecție a imobilului monument istoric Fortul 13 Jilava, pe teritoriul căreia se află mai multe clădiri construite, incluse în domeniul public al statului, ceea ce ar fi de natură să modifice în mod determinant efectuarea unor activități proprii penitenciarului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale, domnul deputat Simion George, Grupul AUR.

 
   

Domnul George-Nicolae Simion:

Mulțumesc și eu.

Noi o să votăm contra respingerii acestui proiect de lege.

Avem nevoie de memorie, avem nevoie să salvăm Fortul 13 Jilava.

Ni se pare votul unanim din Comisia pentru cultură a fi unul care nu ține cont de memoria recentă a românilor și de sacrificiul deținuților politici.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

Domnului deputat Bulai îi voi da cuvântul și, imediat, domnul Coleșa.

Probabil, de la Comisia pentru cultură, este un punct de vedere.

Înțeleg că a fost votul unanim, nu?

Haideți, vă rog, domnul deputat Bulai, poate clarificați niște lucruri, din punct de vedere procedural, pentru înființarea acestor instituții, muzeele.

O voce de la PSD:

Ia-ți calul!

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Mârlăniile le face fiecare în spațiul privat, nu în Parlament.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Stimate colege,

Istoricul muzeelor care tratează memoria luptătorilor anticomuniști din România este foarte diferit față de ce am dori să vedem în momentul de față.

Există o lege a înființării Muzeului Ororilor Comunismului. Această lege a produs efecte. Ministerul Culturii a luat act de propunerea legislativă și a purces la înființarea unei instituții, care a fost înființată în luna decembrie, care are un director, care acum începe să construiască acest Muzeu al Ororilor Comunismului.

Susțin inițiativa, este bună.

Noi știm că, în Parlament, pot fi diferite legi care inițiază diferite proiecte.

Din experiența mea - într-adevăr, scurtă, dar totuși relevantă -, vă spun că e foarte greu să creezi, în România, instituții, doar pentru că te obligă Parlamentul. La fel cum este greu să faci autostrăzi pentru că a dat Parlamentul o lege.

În altă ordine de idei, Fortul 13 este un spațiu valoros, al tuturor celor care au suferit în urma comunismului și a altor dictaturi din România. Acel spațiu trebuie păstrat, acolo trebuie să se facă un muzeu care să trateze și care să exemplifice toate încălcările față de drepturile omului, la care au fost supuși diferiți oameni, atât în perioada comunistă, cât și în perioada altor dictaturi.

Dar acest lucru nu se poate face printr-o lege - 1.

2. Deja există o inițiativă legislativă care și-a produs efecte și face o instituție.

Interesul rămâne, Fortul 13 trebuie salvat, dar nu putem face asta printr-o lege. Pentru că, din experiența noastră, nu așa se creează instituții în România, dacă nu sunt asumate de Guvern.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Noi...

Un moment!

Noi urăm mult succes noii instituții create și sperăm să avem în următorii ani un muzeu dedicat atât victimelor comunismului, cât și ororilor comunismului!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul deputat Coleșa Ilie-Alin.

De acord parțial cu ceea ce ați spus, dar faptul că Parlamentul poate crea un produs legislativ superfluu..., aici nu prea sunt de acord pentru că legea adoptată și promulgată devine opozabilă instituției asupra activității căreia stabilește niște reguli.

Vă rog, domnul deputat.

 
   

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Dragi doamne și domni deputați,

Nu cred că trebuie să ne legăm de chestiuni procedurale, atâta timp cât deja există o instituție care se ocupă cu - deocamdată - un muzeu al victimelor anticomunismului.

Ca atare, dacă se poate face un muzeu - sau mai multe - printr-o lege, de ce nu s-ar face și acesta? Pe de o parte.

Pe de altă parte, acest muzeu ar trebui denumit nu al victimelor comunismului, ci un muzeu național al biruinței asupra comunismului.

Și ar trebui făcute în toate locurile în care acești oameni au suferit și au biruit. Nu doar la Jilava, ci și la Pitești, la Aiud, Gherla, Periprava și multe, multe altele. Pentru că, în aceste locuri, esența identității noastre naționale, duhovnicești și culturale, dar nu numai, a fost sub un asediu trupesc, dar nu doar trupesc, ci mai ales duhovnicesc, esența și scopul fiind distrugerea noastră interioară.

Ca atare, prin faptul că acești oameni au biruit, chiar dacă trupește au cedat, funcțional au cedat, sufletește au biruit și ei reprezintă cheia renașterii noastre naționale din acest marasm în care ne aflăm.

Însă noi ce facem? La Pitești, clădirile se înstrăinează, s-au înstrăinat, s-au dărâmat, osemintele s-au aruncat la gunoi.

La Târgu Ocna... (Vociferări.) ...cimitirul s-a extins peste vechile gropi, osemintele au fost aruncate la gunoi.

La Aiud, cimitirul s-a extins peste vechile morminte, neidentificate osemintele, construindu-se peste ele cotețe pentru porci.

Asta facem noi cu martirii, mărturisitorii, eroii și sfinții noștri!

Ca atare, AUR își asumă politic înființarea unor muzee în toate aceste locuri.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vulpescu Ioan, Grupul PSD.

 
   

Domnul Ioan Vulpescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În acest moment, într-adevăr, din punct de vedere tehnic, există un muzeu similar, Muzeul Ororilor Comunismului, care a fost înființat prin Legea nr. 157/2019.

Un muzeu pentru care a fost, de asemenea, emisă o hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea, pentru care a fost numit chiar și un director interimar, dar care nu are încă sediu.

Despre acest fapt ar trebui de fapt să vorbim astăzi, când este Ziua Internațională a Muzeelor - despre subfinanțarea cronică a instituțiilor muzeale și, în general, despre subfinanțarea cronică a culturii, în România, în ultima vreme.

De altfel, înainte de a veni cu propuneri pentru noi instituții, muzeale, în cazul acesta, putem invoca și Muzeul "Constantin Brâncuși", de pildă, pe care... tot Parlamentul a luat această decizie, în urmă cu mai mulți ani, în 2015, și încă nu funcționează așa cum ar trebui, ar trebui să căutăm să ne îngrijim mai bine și de cele pe care le avem deja. Sau să inversăm procesul - mai întâi identificăm sediul, apoi înființăm muzeul.

Așa cum un Guvern, al Partidului Social Democrat, în 2017, a procedat cu Vila Florica - a achiziționat-o de la moștenitorii Brătienilor și abia apoi a fost înființat Muzeul Național Brătianu.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da.

Mulțumesc.

Domnul deputat Bulai, a doua intervenție din partea Grupului USR.

 
   

Domnul Iulian Bulai (din sală):

Îl las pe Gheorghe și după aceea vin eu.

O voce din sală:

Acum îl lași pe altul?

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Haideți acum, nu mai... (Vociferări.) ...lungim deja mai mult decât trebuie!

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc.

Am simțit că trebuie să intervin pentru a aduce puțină clarificare în această situație.

Noi, ca stat, în ultimii 30 de ani, am ignorat această responsabilitate, este corect.

Nu știu numele colegului de la AUR, dar o să-i spun, în ultimii 30 de ani - și au fost multe inițiative, nu suficiente, într-adevăr, dar absolut toate au fost inițiative private. Și merită să fie amintite de la tribuna Parlamentului - doamna Ana Blandiana cu domnul Romulus Rusan au făcut un memorial extraordinar la Sighet; doamna Maria Axinte a transformat fosta închisoare de la Pitești într-un memorial al suferinței anticomuniste de acolo.

Deci, nu știu, sunteți într-o eroare gravă, acolo o inițiativă privată, foarte bună, a transformat un spațiu de nefolosit într-un muzeu foarte bun.

La Aiud, o altă inițiativă foarte bună, tot privată.

Da, într-adevăr, statul ar trebui să construiască, sunt de acord, mai mult, mai bine. De aceea, prin PNRR, s-au inclus mai multe puncte ale suferinței. De exemplu, închisoarea de la Râmnicu Sărat va fi transformată în muzeu, cu bani de la Uniunea Europeană. Sper eu, și Fortul Jilava.

Se fac, trebuie să dăm mult credit inițiativelor private și să înțelegem că trebuie să construim aceste spații, dar nicidecum printr-o lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Domnul deputat Gheorghe Andrei, Grupul PNL, vă rog.

 
   

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În bună măsură, prevederile propuse de colegul nostru în această inițiativă legislativă se regăsesc în actul normativ privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului, iar această componentă cu privire la tragedia comunistă este prevăzută în ceea ce va reprezenta acest muzeu, a cărui procedură deja a demarat la nivel guvernamental, în baza legii pe care noi toți am votat-o aici, în Parlament.

Un alt aspect, cu privire la Jilava.

Cunosc foarte bine situația de acolo.

Jilava reprezintă un loc sacru pentru ceea ce a însemnat jertfa românească în fața regimului totalitar comunist, impus brutal de sovietici. Întreaga elită națională a României interbelice, de la prim-miniștri, miniștri, academicieni, înalți prelați ai tuturor cultelor religioase, până la studenți, muncitori și țărani care s-au revoltat împotriva comunismului, foarte mulți dintre ei au trecut prin închisoarea de la Jilava; de la Jilava erau apoi redistribuiți către alte penitenciare și lagăre de muncă de pe teritoriul României.

La Jilava, tot acel complex care a reprezentat penitenciarul din perioada regimului criminal comunist stă să se prăbușească de mai mult timp. Există o inițiativă a Consiliului Județean Ilfov.

Și, aici, doresc să solicit Guvernului României să urgenteze procedura de transfer a Penitenciarului Jilava - evident, a ceea ce va reprezenta Memorialul de la Jilava, locul unde au suferit eroii și martirii care au opus rezistență comunismului - de a-l transfera către Consiliul Județean Ilfov, care are în proiect un memorial, fix pe această tematică, a ceea ce a însemnat jertfa anticomunistă a românilor.

Din păcate, în hârțoagele de pe la Ministerul Justiției și de pe la alte ministere, și de la Secretariatul General, lucrurile s-au cam împotmolit la acest moment. S-au împotmolit de mai mulți ani. Și cred că această procedură ar trebui definitivată într-un timp cât mai rapid. Consiliul Județean Ilfov este pregătit să preia, să facă acolo un memorial anticomunist, exact așa cum cred că ne dorim cu toții.

De asemenea, s-a vorbit de Râmnicu Sărat. Aceeași situație este la Râmnicu Sărat, un loc, iarăși, sacru, al suferinței neamului românesc în fața regimului comunist.

La Pitești s-a făcut ceva, dar o anumită parte din Penitenciarul Pitești, unde a avut loc acel experiment sinistru, criminal, un experiment de dezumanizare și de distrugere a omului prin tortură, nu mai există o parte. În anumită parte, din fericire, s-a amenajat ceva.

Iar acest lucru se întâmplă în foarte multe locuri de pe cuprinsul României.

Ca atare, eu cred că memorialistica anticomunistă și păstrarea conștiinței noastre și a memoriei celor care s-au jertfit în fața comunismului este o prioritate fundamentală.

Și cred că este esențial ca în fiecare loc de jertfă anticomunistă să avem de-a face cu o serie de muzee, de memoriale sau de locuri pur și simplu de reculegere în care să ne putem aminti ce-a însemnat jertfa acestor oameni în fața unui regim criminal, totalitar și care a fost una dintre cele mai mari încercări pe care umanitatea le-a cunoscut vreodată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

Nemaifiind intervenții, rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 60 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 173/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 14, Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal; Pl-x 173/2019.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prezentarea raportului, vă rog.

Domnul președinte Bogdan Huțucă? (Vociferări.)

PL-x 173, raportul.

   

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 60 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl reprezintă introducerea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, părinți ai copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, sub condiția ca banii rezultați în urma acestei scutiri să fie folosiți exclusiv pentru plata serviciilor de terapie.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de deputații prezenți la lucrări, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative deoarece propunerea nu cuprinde aspecte referitoare la aplicarea măsurii în sensul următoarelor: cine verifică îndeplinirea condiției; ce se întâmplă în cazul în care sumele nu au fost utilizate pentru scopul pentru care a fost acordată scutirea; când se acordă facilitatea fiscală, ținând cont de faptul că scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă la momentul plății veniturilor din salarii, iar sumele aferente scutirii se pot utiliza în scopul propus după momentul aplicării facilității. În plus, legislația fiscală prevede, în prezent, acordarea de facilități fiscale în domeniul învățământului profesional și tehnic pentru toți copiii. Astfel, nu sunt impozabile bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală):

Voiam să cer retrimitere, dar...

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

De acum, a zburat.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 220/2017) (rămas pentru votul final).  

Punctul 15, Proiectul de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; PL-x 220/2017.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, prezentarea raportului, vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Ladányi László-Zsolt:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Senatul, în ședința din 29 mai 2017, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei.

Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică au avizat negativ proiectul de lege.

Comisia pentru agricultură a avizat favorabil.

Proiectul de lege avea ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 165/2013, în sensul prorogării termenului de soluționare a cererilor de restituire, de punere în posesie și de eliberare a titlurilor de proprietate de către comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, de Comisia de Fond Funciar a Municipiului București, până la data de 1 ianuarie 2025, față de 1 ianuarie 2018.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, doamna deputat Özmen Oana-Marciana.

 
   

Doamna Oana-Marciana Özmen:

Legat de PL-x 220/2017, vă rog să aveți în vedere respingerea inițiativei întrucât articolele supuse aprobării au fost deja abrogate prin Legea nr. 111/2017.

Ca urmare, inițiativa a rămas fără obiect, motiv pentru care susținem raportul de respingere.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc frumos.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 9 alin. (2<SUP>1</SUP>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 19/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 16, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Pl-x 19/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, prezentarea raportului comun, vă rog.

   

Domnul Constantin Bîrcă:

Pl-x 19/2019

Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării prevederii conform căreia formele asociative care doresc să închirieze suprafețe de pajiște să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractelor, fiind instituit, totodată, un drept de preferință la închirierea pajiștilor pentru entitățile înființate cu cel puțin un an înaintea depunerii cererii.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul de respingere a propunerii legislative deoarece conform prevederilor art. 1828 din Codul civil, dreptul de preferință se aplică la încheierea unui nou contract numai în condiții egale.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale, domnul deputat Manta Claudiu, PSD.

 
   

Domnul Claudiu Manta:

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, în forma propusă, inițiatorii legii solicită expres înlocuirea expresiei "drept de preempțiune" cu expresia "drept de preferință", făcând totodată referire la prevederile noului Cod civil român.

Într-adevăr, la art. 1828 din noul Cod civil, este utilizată sintagma "drept de preferință", dar această sintagmă este utilizată când vorbim despre închirierea de locuințe.

Cu alte cuvinte, reglementarea din noul Cod civil se referă la cu totul și cu totul alte bunuri, și anume închirierea de locuințe, și nu la pajiști, care fac obiectul de reglementare al acestei inițiative legislative.

Mai mult, de dreptul de preferință nu poate beneficia decât acel chiriaș care deja a încheiat un contract de închiriere a unei locuințe și a realizat întocmai toate obligațiile conform contractului și pentru închirierea unui nou contract de închiriere a aceleiași locuințe chiriașul respectiv deține un drept de preferință.

Așadar, ce vreau să înțelegeți, dragi colegi, este că facem referire la un contract existent, ceea ce nu este cazul aici.

De asemenea, vreau să vă aduc în atenție și poziția Consiliului Legislativ, care a fost o poziție corectă, în sensul că poate ar trebui să modificăm un pic, prin intermediul unei alte inițiative legislative, și sintagma cu privire la dovada desfășurării de activități economice specifice domeniului respectiv. Pentru că dacă am modifica această sintagmă am putea să mai eliminăm din situațiile în care aceste pajiști sunt luate spre închiriere de către anumite asociații, strict pentru decontarea cheltuielilor din fonduri europene, pentru că știm că sunt fonduri europene importante acolo.

În concluzie, utilizarea expresiei "drept de preferință", conform noului Cod civil, devine opozabilă în cazul încheierii unui nou contract, doar pentru o locuință și doar în condiții egale, și doar dacă acel chiriaș și-a îndeplinit întocmai toate obligațiile.

Nici dreptul de preempțiune nu este foarte inspirat introdus în textul ordonanței, astfel încât s-ar impune o modificare substanțială și aici, respectiv o mai clară definire a ceea ce înseamnă dovezile concrete privind activitatea desfășurată de către crescătorii de animale constituiți în asociații de profil.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Doamna deputat Özmen Oana, Grupul USR, vă rog.

 
   

Doamna Oana-Marciana Özmen :

Având în vedere prevederile art. 1828 Cod civil, care sunt imperative cu privire la încheierea contractelor de închiriere - la momentul încheierii unui nou contract se aplică și clauzele de preferință - precum și punctul de vedere negativ al Guvernului, care a precizat foarte clar că în această inițiativă legislativă nu a fost stabilită o ordine a acestor drepturi de preferință, respectiv un termen de exercitare a acestora, în acest caz fiind create premisele încălcării prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 44 din Legea fundamentală.

Ca urmare, USR PLUS va vota pentru raportul de respingere.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Florin Roman, Grupul PNL.

Vă rog.

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

E o problemă grea pentru primari, care, conform legii, sunt obligați să scoată la licitație aceste pajiști, iar în situația în care au două, trei, patru asocieri de fermieri, fiind licitație, doar unul câștigă licitația, iar ceilalți trei-patru care sunt în alte asociații sunt puși în situația de a nu avea pajiști pentru animale.

Am ascultat argumentele colegilor care au luat cuvântul înainte, de asta am și prezentat un alt exemplu suplimentar, că practic, prin licitație, doar unul reușește să își ducă animalele la păscut pe pajiște, restul rămân în afara jocului, și gândiți-vă că sunt asociații de fermieri cu sute de animale.

Dacă nu are pajiște, ce să facă omul, nu-i rămâne decât să renunțe la fermă sau să-și vândă animalele.

Aici nu cred că e neapărat o problemă legată de lege, cât de aplicarea ei, pentru că, în mod normal, prin norme, Guvernul ar putea - și Ministerul Agriculturii va trebui să se ocupe foarte serios de problema asta - să găsească soluții, și, dacă se menține licitația publică, aceasta să fie în funcție de numărul de asociații de fermieri, pentru că altfel vom risca ca la nivel național, acolo unde sunt organizate, să avem, conform legii, doar un câștigător și sute de asociații de fermieri să fie puse în situația în care nu-și vor mai putea duce animalele la pajiște.

Din acest motiv, fac un apel către Ministerul Agriculturii să trateze foarte serios această problemă, pentru că de anul viitor, din toamnă, vor începe să puște, și ne vom trezi cu acțiuni sociale și cu proteste, pentru că cineva nu a dorit să se uite foarte atent pe această reglementare.

Pe de altă parte, în modul în care este formulată actuala prevedere legislativă, din punctul meu de vedere generează discriminare; de ce un an, de ce doi, de ce nu cinci și așa mai departe.

Soluția este ca aceste pajiști să ajungă într-adevăr la cei care dețin animale, cei care duc aceste animale pe pajiște, și nu pentru vânătorii de subvenții.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Propunerea legislativă rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 174/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 17, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Pl-x 174/2019.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Ovidiu-Sergiu Bîlcea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbaterea pe fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67.

Consiliul Legislativ a avizat negativ această propunere legislativă.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ propunerea legislativă, la fel și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 67 cu un nou alineat, prin care societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, care au capital social integral privat, să fie exceptate de la efectuarea analizei de risc la securitate fizică.

În urma dezbaterilor, în ședința din 16 aprilie 2019, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 147/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 18, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; Pl-x 147/2019.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Nicolae Georgescu:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, trimisă cu adresa PL-x 147 din 20 martie 2019.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din 18 martie 2019.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ propunerea legislativă.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 din Legea nr. 60/1991, în sensul precizării situațiilor în care nu este necesară autorizarea manifestațiilor publice, și anume adunările publice pentru proteste politice, respectiv a adunărilor care se desfășoară în piețe, în alte locuri în aer liber sau pe trotuare.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din Constituția României, republicată.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, în ședința din 16 aprilie 2019, cu majoritate de voturi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională propune plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul deputat Badiu Georgel, Grupul AUR.

Vă rog.

 
   

Domnul Georgel Badiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să vă rog să supuneți votului retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, pentru că dorim să îl scoatem de pe lista de respingeri, că am putea să facem o lege folositoare din el.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Am înțeles.

Deci s-a făcut propunerea de a fi retrimis proiectul de lege.

Vot, vă rog.

 
   

Prezenți - 155, pentru - 63, contra - 43, abțineri - 48, "nu votez" - 1.

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi retrimisă la comisie, așa încât rămâne la votul final.

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală):

Uitați-vă la votul ăsta, că eu n-am înțeles nimic! Noi și USR votăm împotrivă, AUR votează pentru!

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Ei, mai apar tot felul de...

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 680/2018) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 19, Propunerea legislativă privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 680/2018.

Comisii sesizate în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă rog, doamnă deputat, prezentarea raportului comun.

Doamna deputat Oana Țoiu.

Raport.

   

Doamna Oana-Silvia Țoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun asupra Propunerii legislative privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare - Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, în sensul eliminării derogărilor instituite de la unele dispoziții ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Consiliului Economic și Social și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 31 octombrie 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, întrucât textul care se propune a fi abrogat are caracter uno ictu prin raportare la momentul prezentării Legii bugetului anual în fața Parlamentului, planificarea bugetară pe anul 2018 fiind finalizată în acest moment.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 20, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; Pl-x 541/2018.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru sănătate și familie, prezentarea raportului, vă rog.

   

Domnul Liviu-Ioan Balint:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, trimisă cu adresa Pl-x 541 din 15 octombrie 2018.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 10 octombrie 2018.

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 349/2000 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, în sensul interzicerii utilizării dispozitivelor electronice de tip "țigaretă electronică" și al dispozitivelor ce încălzesc tutunul fără a produce combustia amestecului, în spațiile publice închise și în spațiile închise de la locul de muncă.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă în ședința din 15 aprilie 2019.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu majoritate de voturi - cu o singură abținere - respingerea propunerii legislative.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Balint Liviu... Ați prezentat raportul.

Și acum, la dezbateri generale, domnul deputat Moisin, Grupul PNL.

Vă rog.

 
   

Domnul Radu-Marin Moisin:

Bună ziua, domnule președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Aș vrea să-i felicit pe colegii din legislatura trecută, din PNL, din UDMR, din USR PLUS și PSD pentru că au avut curajul să inițieze această propunere legislativă. Ea este inițiată pentru sănătatea noastră, a românilor,

În anul 2019, când Comisia pentru sănătate a analizat această propunere legislativă nu existau încă suficiente date științifice despre ce înseamnă pericolul țigărilor electronice asupra celor din jur care inhalează acest fum în spațiile închise.

Între timp, au apărut studii de la Universitatea Harvard, prestigioasa universitate din Statele Unite ale Americii, au apărut luna trecută, în aprilie, studii de la nivelul Comisiei Europene, specialiștii acesteia spunând: "S-au detectat în particulele emergente din aceste țigări electronice metale precum nichel, precum argintul, s-au descoperit compuși chimici toxici, precum benzen, fenoli, formaldehidă" și acestea să le inhalăm în spații închise?!

Stimați colegi, nu este în regulă!

Știința evoluează. Acum doi ani nu exista nici coronavirus și, firește, nici vaccinul împotriva lui. Toate s-au întâmplat într-un an și trei luni.

Gândiți-vă, în domeniul țigărilor electronice, câte s-au descoperit în ultimii doi ani de zile!

Vă rog frumos, această inițiativă nu trebuie respinsă, ci trebuie aprobată.

Vă mulțumesc mult pentru curaj.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Dacă mai sunt intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 556/2017) (rămas pentru votul final).  

Punctul 21, Proiectul de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; PL-x 556/2017.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Vă rog, Comisia juridică.

Domnule deputat, prezentați raportul.

   

Domnul Ladányi László-Zsolt:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa PL-x 556.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 903 cu trei noi alineate.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat nefavorabil proiectul de lege.

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată, conform punctului de vedere transmis comisiei, întrucât completarea art. 903 cu un nou alineat, alin. (3), este de natură să nască confuzie cu privire la sfera reglementării în discuție, în condițiile în care art. 903 alin. (2) face deja trimitere la dispozițiile art. 1528 din noul Cod penal.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a proiectului de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 127/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 22, Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; Pl-x 127/2019.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, prezentarea raportului comun, vă rog.

Doamna deputat Oana Țoiu.

Vă rog.

   

Doamna Oana-Silvia Țoiu:

Mulțumesc.

În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin adresa Pl-x 127/2019 din 13 martie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente.

Articolul 100 din Legea nr. 188/1999 reglementează numirea funcționarilor publici în noile funcții publice, în caz de reorganizare a autorității sau instituției publice.

Analizând aceste criterii, se constată că acestea sunt unele generale, obiective, ușor de aplicat, iar situațiile de reorganizare privesc activitatea instituției și structura compartimentelor și a posturilor din cadrul acestora.

Analiza reorganizării unei instituții sau autorități publice ori a reorganizării/desființării unor posturi din cadrul structurii acestora trebuie să aibă în vedere criterii clare, obiective, care țin de natura activității și de specificul posturilor, iar nu criterii particulare, cu referire la ocupanții posturilor, și care ar putea conduce la apariția unor situații discriminatorii - cele de vârstă, carieră, respectiv 10 ani de activitate într-o instituție sau autoritate publică.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 185/2019) (rămas pentru votul final).  

Punctul 23, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; PL-x 185/2019.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, prezentarea raportului.

Vă rog, domnule deputat Flucuș Dumitru, prezentați dumneavoastră raportul.

   

Domnul Dumitru Flucuș:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat inițiativa legislativă și documentele aferente în ședința din 9 aprilie 2019.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 436/2017) (rămas pentru votul final).  

Punctul 24, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; PL-x 436/2017.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, rog prezentarea raportului.

   

Domnul Andrei-Răzvan Lupu:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimis comisiei pe 6 noiembrie 2017.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 134/2010 cu un nou articol, art. 726ˡ, prin care se instituie excepții de la procedura executării silite în situația titlurilor executorii reprezentate de contracte de credit ipotecar ori contracte de credit de nevoi personale care ajung ca stadiu procedural la executarea silită a bunului imobil reprezentând locuința familială a debitorului, intervențiile legislative fiind argumentate în expunerea de motive prin faptul că, prin noile reglementări propuse de proiect, este posibilă o protecție reală a consumatorului și obligarea creditorului la o conduită contractuală corectă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul.

Guvernul României nu susține adoptarea acestei inițiative.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale nu sunt intervenții.

Rămâne la votul final.

Mergem mai departe.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului (Pl-x 705/2018) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 25, Propunerea legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului; Pl-x 705/2018.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru muncă și protecție socială, vă rog, prezentarea raportului comun.

Doamna deputat Oana Țoiu, vă rog.

   

Doamna Oana-Silvia Țoiu:

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului. Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul protecției copiilor și tinerilor instituționalizați în centrele rezidențiale, propunându-se, în principal, următoarele:

- organizarea de centre de ocrotire a minorilor și tinerilor în fiecare județ și în municipiul București, pe 4 categorii: pentru preșcolari, elevi în ciclul primar și gimnazial, pentru nivel liceal și pentru studenții sau tinerii încadrați în muncă;

- posibilitatea ca tinerii să poată rămâne în centre până se reintegrează social sau până la vârsta de 26 de ani, cu suportarea a 50% din costul cazării și al meniului zilnic de către tinerii încadrați în muncă, asigurarea transportului către și de la instituțiile de învățământ;

- acces gratuit la spectacole;

- transport gratuit pe CFR;

- înființarea corpului de control în cadrul Direcției generale de asistență socială și protecție a copilului pentru control periodic în centre.

Totodată, se propune finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a unor măsuri de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor proveniți din centrele de ocrotire aflate în administrația statului, cum ar fi subvenționarea cu 75% din salariul mediu pe economie și acordarea de credite pentru crearea de noi locuri de muncă, la 50% din dobânda practicată de BNR, proporțional cu numărul locurilor de muncă create pentru tinerii aflați în dificultate.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, al Comisiei pentru transporturi și infrastructură și avizele negative al Comisiei pentru industrii și servicii, al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 86/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 26, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare; Pl-x 86/2019.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, prezentarea raportului comun, doamna deputat Intotero, vă rog.

   

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă menționată.

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 45/2009, în sensul trecerii Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în subordinea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, sub denumirea de Stațiunea Didactică și de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Resurselor Vegetale Suceava, ca instituție de drept public cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Această propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 25 februarie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, cele două comisii au dezbătut separat această propunere.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, din considerentele care se găsesc în prezentul raport comun.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul deputat Zisopol Dragoș, Grupul minorităților.

Vă rog.

 
   

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava a fost deja reorganizată în subordinea ASAS, prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2018 și modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 148/2018, în prezent stațiunea funcționează ca instituție publică, iar prin textul propunerii legislative acest statut nu mai este menținut după schimbarea subordonării.

Vreau să precizez faptul că, în lipsa statutului de instituție publică, finanțarea acesteia nu poate fi asigurată din subvenții acordate de la bugetul de stat.

În ceea ce privește acordarea subvenției de la bugetul de stat, prin bugetul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în eventualitatea menținerii statutului de instituție publică, vreau să menționez faptul că, potrivit prevederilor Anexei nr. 3, la care am făcut referire anterior, din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale, ca instituție finanțată integral din venituri proprii.

În consecință, consider că acordarea subvenției, prin intermediul bugetului instituției de învățământ superior, nu este posibilă. Acesta este argumentul principal pentru care membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale vor vota în favoarea respingerii propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

 
Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019 (PL-x 561/2018/2019) (rămasă pentru votul final).  

Punctul 27. Este vorba despre Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019; PL-x 561/2018/2019; caracter ordinar; procedură de urgență.

Raport fără amendamente.

Comisiile sesizate în fond - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru mediu, prezentarea raportului.

Vă rog.

   

Domnul Ladányi László-Zsolt:

Raport comun

Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, prin adresa PL-x 561/2018/2019.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului, respectiv O.U.G. nr. 195/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007.

La data de 15 februarie 2019 a fost formulată o sesizare de neconstituționalitate a legii transmisă spre promulgare. Sesizarea a fost inițiată de un număr de 27 de parlamentari aparținând Grupurilor PNL și USR, iar în motivarea sesizării de neconstituționalitate autorii acesteia formulează critici de neconstituționalitate extrinsecă, susținând că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 încalcă art. 115 din Constituție, deoarece consideră că niciuna dintre soluțiile legislative cuprinse de O.U.G. nr. 75/2018 nu se fundamentează pe existența unei situații excepționale a cărei reglementare să nu poate fi amânată.

În urma examinării, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate și, prin Decizia nr. 214/2019, a constatat că atât legea adoptată de Parlament, cât și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.

Senatul a reexaminat legea, fiind adoptată o lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 32/17.01.2020, susține adoptarea unei legi privind respingerea ordonanței de urgență.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii cel trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Fac aici un pic o observație. Deci această lege este de respingere a ordonanței. Pe cale de consecință, vom merge la vot cu vot pentru adoptare, în spiritul în care vrem să respingem ordonanța. Am vrut să fac această explicație.

Mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 393/2017) (rămas pentru votul final).  

Punctul 28, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; PL-x 393/2017.

Comisia pentru muncă și protecție socială, prezentarea raportului suplimentar.

Doamna Oana Țoiu.

Dacă ați pierdut raportul, vi-l dau eu.

   

Doamna Oana-Silvia Țoiu:

Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

În urma reluării dezbaterilor în ședința din 12 septembrie 2018, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea soluției anterioare, de respingere a proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc și eu.

Se poate, deci!

La dezbateri generale? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Stimați colegi,

Am epuizat punctele înscrise pe ordinea de zi. Am fost harnici astăzi, a mers repede, operativi și pragmatici.

Vom închide ședința și vom începe sesiunea de vot final așa cum a fost stabilit, pentru ca și colegii din online - și știu ora stabilită - să poată să fie în acel moment logați.

Deci închidem ședința de astăzi.

La 14,30, sesiunea de vot final.

Vă mulțumesc.

 
  Supunerea la votul final:  

După pauză

   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală, în bancă, și pe colegi să utilizeze consolele, să introducă cartelele de vot.

De asemenea, colegii care se află logați pe tablete să fie pregătiți, pentru că în câteva momente vom intra în procedura de vot.

Vom efectua prima dată un vot de control, un vot test.

Vot, vă rog.

 
   

Rezultatul votului test: prezenți - 236, pentru - 159, contra - 2, abțineri - 0, "nu votez" - 75.

Dacă suntem pregătiți, intrăm în procedura de vot final.

 
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019 (PL-x 561/2018/2019) (adoptată);

Secțiunea I. Legi ordinare. Adoptări.

1. Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 214 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 iunie 2019; PL-x 561/2018/2019; lege ordinară; procedură de urgență.

Comisia pentru muncă, Comisia pentru mediu și Comisia juridică propun adoptarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018.

Vot, vă rog.

    (Aplauze.)

Respectu-i respect, domnule, așa este! (Vociferări.)

Foarte frumos din partea dumneavoastră și de aceea vă spun și rezultatul votului.

Prezenți - 282, pentru - 277, contra - 2, abțineri - 1, "nu votez" - 2 colegi.

Prin urmare, Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2018 a fost adoptată.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare (Pl-x 259/2019) (respinsă);

Trecem la Secțiunea I. Legi ordinare. Respingeri.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare; Pl-x 259/2019; lege ordinară.

Comisia pentru apărare propune respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 288, pentru - 286, contra - 1, un coleg nu votează.

Prin urmare, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale (Pl-x 361/2015) (respinsă);

3. Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale; Pl-x 361/2015; lege ordinară.

Comisia pentru cultură și Comisia pentru buget propun respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 293, pentru - 291, doi colegi se abțin.

Prin urmare, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 666/2018) (respinsă);

4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 666/2018; lege ordinară.

Comisia pentru buget propune respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 300, pentru - 299, un coleg împotrivă.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 154/2019) (respinsă);

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 154/2019; lege ordinară.

Comisia pentru cultură propune respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 301, pentru - 300, un vot împotrivă.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 205/2019) (respinsă);

6. Propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății; Pl-x 205/2019; lege ordinară.

Comisia pentru sănătate propune respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 301, pentru - 301.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Proiectul de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate (PL-x 694/2015) (respins);

7. Proiectul de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate; PL-x 694/2015; lege ordinară.

Comisia pentru buget și Comisia juridică propun respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 303, pentru - 303.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 162/2019) (respinsă);

8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; Pl-x 162/2019; lege ordinară.

Comisia pentru agricultură propune respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 304, pentru - 304.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Explicarea votului, domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia. Nu? A, a căzut cu degetul pe... Nu-i nimic, se întâmplă și astfel de accidente. Trebuie să fim atenți.

 
  Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 163/2019) (respinsă);

Trecem la punctul 9.

9. Propunerea legislativă privind modificarea OUG a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România; Pl-x 163/2019; lege ordinară.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare propun respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 306, pentru - 306.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării (Pl-x 273/2018) (respinsă);

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"; Pl-x 273/2018; lege ordinară.

Comisia pentru mediu propune respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 305, pentru - 304, o abținere.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Pl-x 410/2017) (respinsă);

11. Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului; Pl-x 410/2017; lege ordinară.

Comisia pentru cultură propune respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 304, pentru - 278, contra - 26.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Explicarea votului, domnul Bulai.

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc mult pentru atenție. (Vociferări.)

 
   

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă rog.

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Acest vot era evident, dat fiind faptul că am explicat că nu putem să creăm instituții prin propuneri legislative. Chiar dacă se face, se face foarte rar și nu avem nicio garanție asupra succesului acestor inițiative.

Ce voiam să spun este că astăzi este și Ziua internațională a muzeelor și cel mai mare muzeu din România suferă, Muzeul Național de Istorie al României.

Pe de o parte vrem să facem legi, ca să creăm instituiții, pe de altă parte avem instituții care nu funcționează. Cel mai mare muzeu de istorie din țară stă închis de 17 ani. Doar 12.000 de piese de patrimoniu au rămas în vitrine, adică 0,071 din întregul patrimoniu al muzeului. Doar trei camere, din 53, sunt deschise. Despre asta trebuie să fie discuția astăzi, atunci când sărbătorim Ziua internațională a muzeelor, și despre lucrurile care nu funcționează, din cauza unui management defectuos. Iar la Muzeul Național de Istorie al României se vede asta, din toate punctele de vedere.

Vă mulțumesc.

 
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 173/2019) (respinsă);

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal; Pl-x 173/2019; lege ordinară.

Comisia pentru buget propune respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 306, pentru - 177, contra - 129.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (2<SUP>1</SUP>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 19/2019) (respinsă);

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; Pl-x 19/2019; lege ordinară.

Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 310, pentru - 310.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 174/2019) (respinsă);

14. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Pl-x 174/2019; lege ordinară.

Comisia pentru apărare propune respingerea propunerii.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 305, pentru - 256, contra - 1, abțineri - 48.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 147/2019) (respinsă);

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; Pl-x 147/2019; lege ordinară.

Comisia pentru apărare propune respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 307, pentru - 188, contra - 25, abțineri - 94.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 680/2018) (respinsă);

16. Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 680/2018; lege ordinară.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget propun respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 288, pentru - 286, doi colegi nu votează.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; Pl-x 541/2018; lege ordinară.

Comisia pentru sănătate propune respingerea propunerii.

Vot, vă rog.

   

Prezenți - 306, pentru - 122, contra - 131, abțineri - 53. (Aplauze.)

Propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 185/2019) (respins);

18. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; PL-x 185/2019; lege ordinară.

Comisia pentru administrație propune respingerea proiectului de lege.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 305, pentru - 302, contra - 1, abțineri - 1, nu votez - 1.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 86/2019) (respinsă);

19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare; Pl-x 86/2019; lege ordinară.

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură propun respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 305, pentru - 201, contra - 103, abțineri - una.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 393/2017) (respins);

20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; PL-x 393/2017; lege ordinară.

Comisia pentru muncă propune respingerea proiectului de lege.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 306, pentru - 204, contra - 1, abțineri - 101.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării (PL-x 372/2018) (respins);

Secțiunea a II-a. Legi organice. Respingeri.

21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"; PL-x 372/2018; lege organică.

Comisia juridică și Comisia pentru mediu propun respingerea.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 304, pentru - 198, contra - 1, abțineri - 105.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 704/2018) (respinsă);

22. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 704/2018; lege organică.

Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică propun respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 311, pentru - 206, contra - 1, abțineri - 104.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Proiectul de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 220/2017) (respins);

23. Proiectul de Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 7, alin. (1) al art. 11 și alin. (5) al art. 20 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; PL-x 220/2017; lege organică.

Comisia juridică propune respingerea proiectului de lege.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 309, pentru - 306, două abțineri, un coleg nu votează.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 556/2017) (respins);

24. Proiectul de Lege pentru completarea art. 903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; PL-x 556/2017; lege organică.

Comisia juridică propune respingerea proiectului de lege.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 307, pentru - 307.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 127/2019) (respinsă);

25. Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; Pl-x 127/2019; lege organică.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație propun respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 310, pentru - 309, "nu votez" - 1.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 436/2017) (respins);

26. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; PL-x 436/2017; lege organică.

Comisia juridică propune respingerea proiectului de lege.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 285, pentru - 283, contra - 2.

Proiectul de lege a fost respins.

 
  Propunerea legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului (Pl-x 705/2018) (respinsă).

27. Propunerea legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului; Pl-x 705/2018; lege organică.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru drepturile omului propun respingerea propunerii legislative.

Vot, vă rog.

   

Rezultatul votului: prezenți - 306, pentru - 175, contra - 129, două abțineri.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Cu aceasta, sesiunea de vot s-a încheiat.

Vă urez o zi bună tuturor.

La revedere!

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 15,00.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 3 july 2022, 23:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro