You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 14-05-2018

Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2018

5. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  5.6 Andrei Nicolae  
 
see:

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Domnul Nicolae Andrei. Tema?

Domnule Dumitrescu - răspuns.

Domnule Dumitrescu, răspunsul pentru domnul... Stați să vă aducă aminte tema!

Domnul Andrei Nicolae:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea, adresată ministrului sănătății, este legată de stadiul implementării Strategiei Naționale de Control al TBC.

Care sunt noile cazuri apărute în 2017 și care este stadiul acestei strategii?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Dumitrescu.

Domnul Dan Dumitrescu:

La fel, o să am rugămintea să mi se permită să-i înmânez răspunsul întreg și să fac acum un rezumat.

România continuă să aibă o povară mare de boli infecțioase, în special tuberculoză. Deși rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor raportate a scăzut substanțial în ultimul deceniu, aceasta este încă cea mai mare din cele 31 de țări din Uniunea Europeană, ajungând la 2.876 de cazuri de TBC de reprocesare, raportate în 2016.

Răspunsul național la tuberculoza din România se bazează pe un cadru strategic legal, incluzând Strategia națională pentru sănătate 2014-2020, Strategia Națională pentru controlul tuberculozei 2015-2020 și Programul Național de TB.

Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" va implementa în perioada următoare trei proiecte finanțate de granturi europene, din fonduri norvegiene și POCU, în valoare totală de aproximativ 28 de milioane de euro, destinate acoperirii nevoilor, din fonduri internaționale.

În concluzie, România depinde în continuare de finanțarea donatorilor și, prin urmare, rolul grantului de tranziție este consolidarea capacității de planificare și coordonare a Ministerului Sănătății pentru îmbunătățirea planificării și a utilizării eficiente a resurselor interne.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.