Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.96/11-07-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 01-07-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 2013

    Aprobarea ordinii de zi.  

Ședința a început la ora 16,05.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Eugen Nicolicea și Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamnelor și domnilor deputați,

Îl avem aici în dreapta mea pe domnul Nicolicea, în stânga pe domnul Buican, le mulțumesc și lor și dumneavoastră pentru că ați venit din vacanță pentru această sesiune extraordinară.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă informez că din totalul celor 409 parlamentari, deputați, până la acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 325, 84 sunt absenți, din care 19 au primit aprobarea Biroului permanent - doamna ministru, sărut-mâna!, - fie au acțiuni parlamentare, fie și-au luat concediu plătit.

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru propuse de Biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare și înscrise în anexa la Decizia de convocare a sesiunii extraordinare au fost distribuite deputaților.

În conformitate cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulament, ordinea de zi, după cum știți, și programul de lucru, într-o sesiune extraordinară, se aprobă de către plenul Camerei Deputaților.

Vă consult, dacă sunt obiecții sau comentarii la ordinea de zi propusă? Dacă nu sunt, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot, doamnelor și domnilor colegi.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară. Să înceapă votul.

Domnilor colegi, 211 voturi pentru, nicio abținere, un vot împotrivă. Ordinea de zi a fost aprobată.

 
Video in format Flash/IOS Aprobarea programului de lucru modificat.  

Programul propus pentru desfășurarea sesiunii extraordinare prevede ședința plenului pentru astăzi până la ora 19 și pentru mâine începând cu ora 10, până la finalizare.

Am o propunere de la câțiva lideri ai grupurilor politice parlamentare, că dacă avem un consens pentru cele două amendamente admise, și în această seară finalizăm legea, colegii mei m-au rugat, dacă dumneavoastră sunteți de acord, ca la finalul zilei de astăzi să facem și votul final. Dacă colegii mei... îi consult dacă sunt de acord cu această propunere.

Trebuie să avem cvorum de organică, adică ceea ce avem și acum, 211 - cvorumul de organică, de aprobare a legii organice - 205. Am înțeles... "Aprecierile", cu dragoste și cu prietenie, din partea poporului liberal. Le accept. Sunt răspuns la săptămână trecută, am înțeles. Le accept cu mare prietenie, n-am ce să fac, așa e. Mai trebuie să și primești, nu numai să dai.

Bănuiesc că sunteți de acord, da? Merge de la PP-DD? Da?

Partidul Conservator? Domnule Damian? Ne putem încorda mușchii în seara asta, da? Am înțeles.

Domnul Toader, de acord, domnul Pambuccian știu că e de acord.

Domnul Máté este de acord.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru modificat, până la finalizarea lucrărilor pentru acest proiect de lege, după care facem votul final.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS    

226 de voturi pentru, două abțineri, trei voturi împotrivă.

Programul de lucru, doamnelor și domnilor, a fost aprobat.

 
Video in format Flash/IOS Intervenție având ca temă aderarea Croației la Uniunea Europeană.  

Începem dezbaterea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010.

Domnule deputat Ovidiu Ganț, viceliderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege, stimați colegi,

Înainte de a începe dezbaterea, Grupul parlamentar al minorităților naționale dorește să salute de la tribuna Camerei Deputaților aderarea astăzi, la 1 iulie 2013, a Croației la Uniunea Europeană.

Merită să zăbovim un minut asupra acestui eveniment, pentru că și noi, la rândul nostru, am fost extrem de bucuroși, la 1 ianuarie 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană. În acest sens, să adresăm felicitările noastre cetățenilor Croației, dar și concetățenilor noștri de etnie croată care trăiesc în România. Pentru relația bilaterală dintre România și Croația nu poate decât să fie un lucru foarte bun, vom colabora intens în interiorul Uniunii Europene.

Vă mulțumesc frumos. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Nu mai suntem unul din 27, suntem unul din 28. Ăsta e un lucru foarte bun. Pe 28, dacă ar fi în ordine alfabetică, tot n-ar fi România...

 
Video in format Flash/IOS Continuarea dezbaterilor Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale (PL-x 131/2013).  

Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale înscris pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

Biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor politice parlamentare vă propun să începem dezbaterea cu prezentarea noului raport al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul președinte Ciucă este de față și este capabil să vă prezinte noul raport, după care urmează să dezbatem pe articole, începând cu poziția 559 din raportul inițial "Amendamente admise", menținut de comisie. Dacă sunt obiecții? Vă rog să pregătiți cartelele de vot. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Să înceapă votul.

Vă mulțumesc. 216 voturi pentru, șapte abțineri, 14 voturi împotrivă.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Voi citi raportul suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Concurenței a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat, de asemenea, favorabil, iar în ședința din 26 iunie 2013, în cadrul dezbaterii, plenul Camerei Deputaților a hotărât, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, retrimiterea la comisie, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

În conformitate cu prevederea art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a reexaminat această inițiativă legislativă. Iar în urma reexaminării și a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a avizului Consiliului Concurenței și a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, precum și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei și de către invitați, s-a hotărât cu majoritate de voturi să se propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul inițial întocmit de comisie asupra Proiectului de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnule președinte, dați-mi voie să citesc și câteva corelări de ordin legislativ, de tehnică legislativă, care...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Sunt de acord cu dumneavoastră să le citiți, ca toți colegii să fie atenți la aceste corelări, în special liderii grupurilor parlamentare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Sigur, am discutat cu dânșii, sunt de acord, nu sunt modificări pe fond, sunt doar de formă, dar trebuie precizate în stenogramă.

La poziția 89, practic, în enumerarea articolelor abrogate se introduce și art.12, ce s-a scăpat, practic eroare materială în raport.

La poziția 93 se va introduce sintagma: "să solicite" în debutul lit. e).

La poziția 94 se va introduce sintagma: "să efectueze" în debutul lit. f).

După nr.crt. 476, la pagina 257, "punctul 7 din Legea nr.192/2006", practic lipsește din textul de pe coloana Senatului, acest text a fost discutat și adoptat la comisie, joi lipsea din raportul inițial.

La marginal 508, paginile 272-275 nr.crt. 508-519 se elimină pentru că se regăsesc la următorul articol și, practic, de două ori a apărut acest text în raport.

La 1155 marginal, aceeași problemă, alin.(4) și alin.(5) de la 1156 se regăsesc la următorul articol.

La 1204, pagina 563, amendamentul nu este poziționat corect. El va trebui după punctul 220, referitor la art. 426.

La 1234, și ultima observație, paginile 575 și 576, lipsește din dispoziția de modificare practic chapeau-ul articolului, cu precizarea "la art.465 alin.(3), (4) și (12) vor avea următorul cuprins" și textul curge.

Toate aceste precizări au fost discutate cu Consiliul Legislativ, cu Departamentul Legislativ și cu experții comisiei și au fost prezentate și liderilor grupurilor politice parlamentare. Au fost asumate și de Comisia juridică, de disciplină și imunități ca fiind modificări de ordin formal, și nu de fond.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun, vă mulțumesc.

Consult liderii grupurilor parlamentare, dacă sunt de acord cu aceste modificări. Mulțumesc foarte mult.

Înainte de a începe, știu că nu-i uzual, dar e 1 iulie astăzi.

O să-mi cer scuze și față de colegii mei liberali, pentru care am avut o reacție emoțională săptămâna trecută, și în funcția pe care o am nu e bine să ai reacții emoționale, așa că..., încât sper, colegii mei să accepte această reacție oltenească. Câteodată... ești om și poți să mai... măcar față de prieteni poți să-ți permiți să mai spui și lucrurilor pe nume. Și în special față de domnul Gerea care este nou în această funcție de lider, nefiind în sală, să nu i se zbârlească mustața data viitoare când se uită la mine. Mulțumesc foarte mult.

Doamnelor și domnilor colegi,

Pagina 295. 559. Din nou vreți să... aveți o obiecție și un comentariu.

Doamna deputat, aveți cuvântul. Doamna deputat Adam.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Bună ziua, domnule președinte.

Bună ziua, stimați colegi.

Pentru consecvență, domnule președinte, și reacție oltenească și la mine, dacă-mi permiteți.

În primul rând, sunt surprinsă că reluăm un vot la un amendament care deja s-a votat și pe aceeași linie sunt surprinsă că în actuala legislatură se reiau practicile pe care ați promis în campania electorală că nu le veți relua în actuala legislatură, față de legislatura trecută. Dar, mă rog, asta este, se schimbă și opțiunile, se schimbă și alianțele politice.

Deci, vă supun atenției din nou amendamentul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, vă solicit să votați respingerea acestuia, asta doar dacă sunteți de acord că ar fi cazul să terminăm cu abuzurile care au început, au fost și se fac în continuare în dosarele penale. Aparența de temeinicie, așa cum am explicat și data trecută, este corect a fi controlată de un judecător. În felul acesta, camera preliminară, care s-a introdus în actualul Cod de procedură penală, are o atribuție clară și precisă, și nu este doar de decor.

Vă rog frumos să analizați că acestea sunt niște argumente juridice. Argumente juridice care, din păcate, nu ar trebui negociate între partide.

Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, doamna deputat.

Vă reamintesc că decizia a fost a plenului de a fi retrimis la comisie pentru raport suplimentar. Așa scrie în regulament. Dacă eu am greșit respectând regulamentul, mea culpa, dar decizia este a plenului. Raportul suplimentar vine de la același punct.

Distinsă doamnă, din păcate, v-aș recomanda, fiind la Comisia juridică, de disciplină și imunități, să citiți mai atent Regulamentul Camerei Deputaților și să vedeți că plenul este suveran, decizia este una veche de 23 de ani, nu de ieri, de astăzi, și s-a întâmplat. Probabil că dumneavoastră n-ați avut timp, fiind preocupată de acest proiect de lege, să citiți Regulamentul Camerei Deputaților. Mi-ar face plăcere să-l citiți.

Bun. 559, obiecție, conform regulamentului, asta înseamnă propunere de respingere a amendamentului admis de către comisie în raportul înlocuitor, domnule deputat. Nu discutăm. Doar pe raportul înlocuitor. Primul raport nu mai există, discutăm despre raportul înlocuitor.

559, propunere de eliminare a amendamentului comisiei. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Mulțumesc. 51 de voturi pentru, 15 abțineri, 181 de voturi împotrivă. Insuficiente.

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis al comisiei 559, pagina 295, să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc. 201 voturi pentru, 20 de abțineri, 29 de voturi împotrivă. Rămâne textul aprobat de către comisie.

Amendamentul 560. Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobat.

De la amendamentul 561 la 570. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la amendamentul 571 la 580, pagina 304. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la amendamentul 581 la 590. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la amendamentul 591 la 600. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Pagina 312, de la amendamentul 601 - 313 la 610. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 611 la 620. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 621 la 630. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 631 la 640. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 641, înseamnă pagina 330 de la amendamente admise la 650. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 651 la 660. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 661 la 670. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 671 la 680. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 681 la 690. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 691 la 700. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Ne aflăm la pagina 352. Trecem la pagina 353, de la 701 la 710. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 711 la 720. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 721 la 730. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 731 la 740. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 741 la 750. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Amendamentul 751 se află la pagina 376 din amendamente admise.

De la 751 la 760. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 761 la 770. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 771, adică pagina 387 - amendamente admise, la 780. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 781 la 790.

Domnule deputat, suntem la pagina 392, unde este amendamentul 781, să-mi spuneți care este numărul curent al amendamentului respins sau ce obiecții aveți.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Numărul curent al amendamentului respins este 35.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

35, pagina 17, nu, sau 18?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Da, 21, la mine e 21.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

35, pagina 21, la art. 170 alin.(1) va avea următorul cuprins.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Exact corespunde poziției 786 din amendamente respinse.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Îmi permiteți să supun la vot 781-785?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Nu, am propunere de eliminare, deci se supune votului propunerea de eliminare...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu, vorbesc până la amendamentul de la...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

786 n-am observație. Până la...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

A, până acolo nu aveți, nu?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Nu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Permiteți să supun la vot de la amendamentul 781, amendamente admise, până la amendamentul 785. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

La amendamentul 786 mergem pe cutuma pe care am stabilit-o. Obiecția dumneavoastră.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Urmează un set de aproape 10 amendamente de-ale mele, prin care solicit menținerea textului inițial din Legea Codului de procedură penală aprobată de Parlament. Din acestea, în nouă cazuri a fost eliminată instituția aprobării judecătorului de drepturi și libertăți. Prin această eliminare, se dă dreptul procurorului de a lua, fără această aprobare, anumite măsuri. Primul astfel de amendament se află la art.170 care, în textul inițial suna astfel: "În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni și sunt temeiuri de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organele de urmărire penală, cu aprobarea judecătorului de drepturi și libertăți, sau instanța de judecată, pot dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte și să le predea sub luare de dovadă."

Varianta care a venit de la Senat și a fost adoptată de Comisia juridică, de disciplină și imunități elimină: "...cu aprobarea judecătorului de drepturi și libertăți". Deci, asta este propunerea mea, să eliminați varianta de la poziția 786 din raport.

Vă mulțumesc, rămânând în vigoare textul adoptat de dumneavoastră.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Conform înțelegerii liderilor grupurilor parlamentare mergem pe varianta obiecției domnului deputat, nu a procedurii normale. Domnul deputat propune eliminarea propunerii comisiei sesizate pe fond. Să înceapă votul.

Domnule deputat, 41 de voturi în favoarea amendamentului dumneavoastră, patru abțineri, 201 voturi împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS    

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei. Să înceapă votul. Salutăm și prezența domnului deputat Hrebenciuc, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS    

211 voturi pentru, 13 abțineri, 27 de voturi împotrivă.

Următorul amendament îl aveți la poziția 827 din amendamente admise, domnule Árpád. Bun.

De la 787 la 790. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 791- 800. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 801- 810. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 811- 820. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Suntem la pagina 408. De la 821 până la 826, inclusiv. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Poziția 827, domnul deputat Árpád are o obiecție și un amendament respins la poziția 37 - amendamente respinse.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Aceeași problemă. Propun eliminarea variantei venite de la Senat, prin care iarăși se elimină rolul judecătorului, dând o putere și mai mare procurorului. E corect. În 191, textul inițial zicea astfel: "Expertiza genetică judiciară se poate dispune cu aprobarea judecătorului de drepturi și libertăți." Ceea ce se propune, eliminarea sintagmei: "cu aprobarea judecătorului de drepturi și libertăți", adică "Expertiza genetici judiciară se poate dispune de către organul de urmărire penală". Organul de urmărire penală. Nici măcar procurorul.

Ca atare, propun eliminarea acestei modificări.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc. Mergem pe aceeași cutumă până modificăm regulamentul, stabilită de către liderii grupurilor parlamentare.

Se propune eliminarea articolului propus de către comisie. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

71 de voturi pentru, șase abțineri, 175 de voturi împotrivă.

Propunerea dumneavoastră nu a trecut.

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis al comisiei, de la pagina 412, amendamentul admis 827. Să înceapă votul. Să-l rugăm și pe domnul Ciolacu să voteze, dacă se poate. Să fie atent. Rugați-l și pe domnul Ciolacu, da? Ați votat, da? Foarte bine, domnule deputat. Buzăul vă felicită.

 
Video in format Flash/IOS    

185 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă, opt abțineri.

De la 828 până la 830. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

831-840. Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

841-850. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Suntem la 851 și 852. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Aveți la 853. La 851? Vă rog frumos, dar nu văd. Înseamnă că am greșit eu, am sărit unul.

Poziția 38 o fi? Da, da, iertați-mă, vă rog frumos.

La 851 domnul deputat Márton Árpád are un amendament respins.

Aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Textul inițial din legea adoptată de dumneavoastră, al alin. (4) al art.210, zicea: "Organul judiciar care a dispus măsura reținerii are obligația..." deci a reținerii, "...de a aduce la cunoștința celui reținut, în scris și în limba pe care o înțelege, dispozițiile alin. (1) - (3) și de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoștințarea." Adică drepturile persoanei reținute, ca să fie clar.

Senatul propune abrogarea acestuia, adică nu trebuie să cunoască persoana respectivă ce drepturi are. Eu propun eliminarea acestei abrogări.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc. Aceeași procedură, aceeași cutumă. Eliminarea la 851 a propunerii comisiei. Să înceapă votul.

Domnul Rățoi e binedispus, nu? Am înțeles.

 
Video in format Flash/IOS    

66 de voturi pentru, două abțineri, 183 de voturi împotrivă.

Propunerea domnului deputat a fost respinsă.

Supun la vot amendamentul admis al comisiei. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc.

189 de voturi pentru, cinci abțineri, 55 de voturi împotrivă.

la poziția 852, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

853?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu văd că unii colegi sunt foarte duri și impacientați, dar poate din cauză că știu despre ce doresc să vorbesc.

Urmează cea mai dură revenire la statul polițienesc, care s-a propus prin această modificare a Codului de procedură penală.

În textul inițial al art.212, adoptat de dumneavoastră, adică de partidele care sunt în Parlament - cu excepția PP-DD-ului -, zicea astfel: "În mod excepțional, ținând seama de nevoile urgente ale urmăririi penale, procurorul poate dispune în mod provizoriu, prin ordonanță, luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, pentru cel mult cinci zile." Iar după trei zile, cel mult trei zile, trebuia să anunțe judecătorul de drepturi și libertăți care, până la terminarea celor cinci zile, să decidă dacă rămâne sau nu în vigoare acea decizie a procurorului, luată în caz excepțional.

Ei, bine, asta a fost eliminată de tot și a fost înlocuită cu o prevedere conform căreia procurorul, de capul lui, poate lua această decizie, evident existând o cale de atac, pe care o poate face persoana respectivă în 48 de ore.

Deci, spre deosebire când procurorul trebuie să ceară acordul și, în caz excepțional, el oricând poate lua această decizie și, dacă cineva este nemulțumit, are 48 de ore ca să atace decizia.

Ei bine, noi credem că ar trebui să menținem varianta inițială a legii.

Ca atare, propunem eliminarea acestui punct 853 și menținerea textului inițial.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Aceeași chestiune, propunem la poziția 853 eliminarea, domnul deputat, eliminarea textului aprobat de către comisie.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc.

77 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă, patru abțineri.

Supun votului amendamentul admis de la 853 al comisiei.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS     Mulțumesc mult.

190 de voturi pentru, șase abțineri, 61 de voturi împotrivă.

Rămâne textul comisiei.

854, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

855, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

856, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

857, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Viziunea statutului procurorilor este clară din însăși modificarea titlului art.213. Este vorba despre amendamentul 40 respins. Se referă la punctul 857.

Inițial a avut textul marginal, acest articol, "Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de drepturi și libertăți."

S-a modificat puțin: "Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror."

Evident, aceeași viziune, procurorul decide în România.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Supun votului respingerea amendamentului admis al comisiei de la poziția 857, pagina 427, amendamente admise.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

72 de voturi pentru, șase abțineri, 170 de voturi împotrivă.

Supun votului acum textul comisiei la amendamente admise. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS     Vă mulțumesc.

187 de voturi pentru, cinci abțineri, 55 de voturi împotrivă.

858, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

859, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

860, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

861 până la 863, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

864.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Aici ne aflăm într-o situație și mai interesantă, pentru că avem o enumerare a instituțiilor care pot lua anumite decizii.

Cui i se trimit încheieri în cazul când s-a luat o anumită decizie, în alin. (5) al art.215 din textul inițial: "...câte o copie de pe ordonanța procurorului ori, după caz, a încheierii judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată...", deci este o enumerare a celor cărora deciziile se vor trimite.

Și ce se propune: "...de pe ordonanța procurorului ori, după caz, a încheierii judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată..."

Judecătorul de drepturi și libertăți a fost uitat, deși are dreptul ca, în caz de contestație, să ia o decizie în legătură cu această prevedere.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat,

Dumneavoastră ați citit argumentele pentru poziția 865, alin.(5), (8) și (9). Eu v-am întrebat la 864, unde bănuiesc că nu aveți obiecții sau comentarii, pentru că sunteți la...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Mă scuzați, probabil... Deci se referă la art.215 alin.(5).

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Da. Nu-i problemă! Suntem amândoi de vină. Am înțeles, gata. Domnule deputat, argumentația dumneavoastră este corectă.

Dacă la 864 sunt obiecții, comentarii? Nu. Admis.

La 865 argumentația domnului deputat. Conform cutumei propunem eliminarea textului comisiei de la pagina 430, amendamentul admis 865.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

61 de voturi pentru, opt abțineri, 176 de voturi împotrivă.

Propunerea nu a trecut.

Supun votului amendamentul comisiei. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc foarte mult.

179 de voturi pentru, opt abțineri, 56 de voturi împotrivă.

866, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

867, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

868, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

869, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

870, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

871, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

872, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

873, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

874, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

875, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

876, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

877, obiecții, comentarii?

La 877?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Am un amendament respins. Nu știu ce număr să-i dau. 42 bis sau ce... că nu are număr marginal și este o linie, după care urmează amendamentul meu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Unde?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Exact după art.42, mi se pare pe pagina 27.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Păi, n-am ajuns acolo.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

877.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Da. Dumneavoastră aveți amendamentul bănuiesc că 42...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

La alin.(8).

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

42 bis. Da, 42 bis.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Așa aș zice eu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Da, au scăpat colegii mei de la tehnic, stafful comisiei. Deci la 842 bis.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este vorba despre cauțiune, alin.(8).

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Da. Vă rog frumos, aveți dreptate.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Textul inițial zice așa: "Cauțiunea se restituie sau se confiscă, după caz, la sesizarea procurorului ori la cererea inculpatului, de către judecătorul de drepturi și libertăți, dacă procurorul pronunță o soluție de netrimitere în judecată."

Și se propune: "În cazul în care dispune o soluție de netrimitere în judecată, procurorul dispune și restituirea cauțiunii."

Adică, iarăși, nu este important ce zice instanța, e important ce zice procurorul.

Solicit eliminarea acestui alineat și, în mod evident, am un amendament strâns legat de acesta, deci ține tot de 42 bis, legat de alin.(12) a cărui menținere o solicit în continuare.

Deci propunerea mea este ca alin.(5), (8), (12), care ar deveni astfel alin.(12), să rămână nemodificate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

877 opinie contrară amendamentului admis de către comisie.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

62 de voturi pentru, șase abțineri, 179 de voturi împotrivă.

Propunerea domnului Árpád n-a trecut.

Supun votului amendamentul admis al comisiei de la poziția 437. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc.

190 de voturi pentru, trei abțineri, 47 de voturi împotrivă.

Rămâne amendamentul comisiei.

878-880, obiecții, comentarii? Nu sunt.

881-890, obiecții, comentarii? Nu sunt.

891-900, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

901-910, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

911-920, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

921-930, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

931-940, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 941, care se află la pagina 463 din amendamente admise, la 950, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

951-960, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

961-970, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

971- pagina 472 - 980, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

981-990, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

991-1000, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm la pagina 481, amendamentul admis 1001 al comisiei.

1001-1010, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1011-1020, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1021 - pagina 490 - 1030, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1031-1040, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1041-1050, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1051, pagina 500, amendamente admise.

1051-1060, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1061-1070, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1071-1080, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1081-1090, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1091-2000... 1100, scuzați-mă! Obiecții, comentarii? Pentru domnul Árpád era mai dificil. Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Ne aflăm, doamnelor și domnilor, la amendamentul 1101, pagina 519.

1101-1110, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1111-1120, obiecții, comentarii?

Domnule deputat, aveți cuvântul. Și amendament și... bănuiesc că 43, nu?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

54.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

54.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Am renunțat la mai multe amendamente ca să grăbim...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am văzut.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Intervin doar la cele mai importante.

1119 se găsește la amendamente admise. Este poziția 54 la amendamente respinse.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dați-mi voie să supun la vot 1111-1118. Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Ne aflăm la amendamentul admis al comisiei la poziția 1119, pagina 526, amendamentul respins al domnului deputat Márton Árpád. Pagina 35, amendamentul 54 respins.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să fiți măcar aici atenți la ceea ce vă spun.

La art.352 alin.(7), (8), (10), (11) și (12) se vorbește de situația în care judecata se desfășoară în ședință nepublică. Deci ședință nepublică.

Textul inițial zicea că: "În timpul cât judecata se desfășoară în ședință nepublică, dosarul cauzei nu este public." Acest text s-a eliminat.

Alin. (8) zicea și zice și acum că: "Președintele completului are îndatorirea de a aduce la cunoștința persoanelor ce participă la judecata desfășurată în ședință nepublică obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor obținute pe parcursul procesului."

Dar acest alineat 8 mai avea o prevedere: "Încălcarea acestei obligații poate fi sancționată cu amendă judiciară de la 1000 lei la 10000 lei." Acest element s-a scos.

Vă pun întrebarea: știți de ce? Ca să nu poată fi pedepsit nimeni dacă despre o activitate nepublică mai transpiră anumite lucruri.

Alin.(10): "Toate actele dosarului, cu excepția celor clasificate, potrivit legii, sunt publice, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal și a vieții private a subiecților procesuali."

Cred că știți că a dispărut această ultimă parte a textului și a rămas doar: "Informațiile de interes public din dosar se comunică în condițiile legii."

Deci iarăși protejarea datelor personale a dispărut. Protejarea drepturilor cetățenești a dispărut datorită acestei mici modificări în 284 de puncte ale Codului de procedură penală, care avea doar 605.

Vă rog să eliminați măcar această ultimă modificare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

1119 cere eliminarea amendamentului admis de către comisie, domnul deputat Márton Árpád.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

68 de voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, nouă abțineri.

Cererea domnului deputat a fost respinsă de către plen.

1119, amendamentul admis așa cum este propus de către comisie.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS     Mulțumesc.

176 de voturi pentru, șapte abțineri, 52 de voturi împotrivă.

1120, obiecții, comentarii? Nu. Admis.

1121-1130, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1131-1140, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1141-1150, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1151-1160, pagina 543, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1161-1170, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1171-1180, pagina 551, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1181-1190, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1191-1200, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1201-1210, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1211-1220, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1221-1230, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1231, pagina 574, amendamentul admis 1231-1240, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1241-1250, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1251-1260, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1261 - pagina 587 - 1270, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1271-1280?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Spuneți-mi care este poziția amendamentului respins. 59, pagina 39.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Exact, domnule președinte.

Poziția 59 la amendamente respinse.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

480.

Cer permisiunea să supun la vot de la 1271 la 1274.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Discutăm amendamentul admis al comisiei 1275, pagina 592, în corelare cu amendamentul respins la poziția 59, amendamente respinse, pagina 39.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

E o problemă de politică - ca să zic așa - penală.

Alin.(3) al art.480, titlul marginal: "Condițiile încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției", permitea că "Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.", deci în cazul când recunoaște vinovăția, pentru celeritatea judecății.

Asta s-a propus a fi abrogată, având în vedere că atunci când am dezbătut reforma în justiție am avut, printre altele, în vizor accelerarea procedurilor, eu cred că eliminarea acestui alineat (3) lungește procedura și tot acolo va duce în final.

Vă mulțumesc.

Vă rog să eliminați această abrogare.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Supun votului obiecția domnului deputat, poziția 1275, amendamente admise. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

52 de voturi pentru, patru abțineri, 174 de voturi împotrivă.

Cererea domnului deputat a fost respinsă de către plen.

Supun votului amendamentul admis al comisiei. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS     Mulțumesc.

Cu 182 de voturi pentru, două abțineri, 48 de voturi împotrivă.

De la 1276-1280, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1281-1290, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1291-1300, obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1301, pagina 598, amendamente admise, la 1310.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1311-1320.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1321-1330.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1331-1340.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1341, amendamente admise, pagina 609, la 1350.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1351-1360.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1361-1370.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

1371-1380.

Domnule deputat, de la 1371, pagina 624, amendamente admise, care este amendamentul respins? La ce poziție?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Poziția 61, pagina 39, amendamentul se referă la poziția 1372.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Supun votului... Dacă avem obiecții, comentarii la 1371? Nu. Admis.

Mergem la 1372.

Domnul deputat Márton Árpád are o obiecție și un amendament respins.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Amendamentul meu respins se referă la punctul 260 al proiectului de lege de punere de în aplicare și se referă la art.524 care, atât în titlul marginal, cât și în textul alineatului (1), vorbește despre supravegherea tehnică, care "poate fi dispusă pe o durată de cel mult 30 de zile". Evident, această durată de cel mult 30 de zile a dispărut, apărând, în locul ei, "Supravegherea tehnică, reținerea, predarea și percheziționarea corespondenței și a obiectelor și percheziția pot fi dispuse la cererea procurorului care supraveghează activitatea organelor de poliție care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire".

Deci, a dispărut limitarea și au apărut încă 5 elemente în plus.

Solicit eliminarea acestei modificări și menținerea textului inițial.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Aceeași procedură.

1372. Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS    

Vă mulțumesc.

60 de voturi pentru, cinci abțineri, 173 de voturi împotrivă.

1372 amendamentul comisiei. Să înceapă votul.

A venit domnul Zisu. S-au întâmplat lucruri importante în viața Parlamentului, dacă... Bine ați venit, în rândurile noastre, domnule Zisu! În sesiune extraordinară.

 
Video in format Flash/IOS    

184 de voturi pentru, șapte abțineri, 48 de voturi împotrivă.

Rămâne textul comisiei.

De la 1373, amendament admis, până la 1380.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1381 la 1390.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1391-1400.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1401 la 1410.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1411, pagina 664, amendamente admise, până la 1420.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1421 până la 1430.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 1431, amendament admis al comisiei, pagina 651, până la 1439.

Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Doamnelor și domnilor, proiectul de lege a trecut de votul dumneavoastră pe fiecare articol.

Luăm o pauză de cinci minute, pentru a ruga liderii grupurilor parlamentare... 10? Cinci minute. Rugăm liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală, pentru a face votul final.

Cinci minute pauză.

 
    Supunerea la votul final:  

După pauză

Video in format Flash/IOS    

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamnelor și domnilor colegi,

Facem un control pentru a verifica dacă avem cvorum de legi organice, ca să știm dacă votul final îl facem astăzi sau îl repetăm mâine-dimineață. Depinde de decizia liderilor grupurilor parlamentare.

Rog colegii să ia loc în bănci.

Rog colegii mei să ia loc în bănci; domnul Vlădoiu, domnul Dolineaschi, colegii liberali, o să vă rog frumos.

O să vă rog frumos pe toți colegii să facem o verificare a votului, să nu spuneți, după aceea, că nu ați fost la vot și sunteți supărați că ne vedem mâine-dimineață. Dacă mai sunt colegi la fumat, acolo, pe coridor, am primit reclamații de la pompieri, să știți. O să vă rog frumos.

Domnule Cosma, vă rugăm frumos. Da?

Doamnelor și domnilor,

Pregătiți-vă cartela pentru verificarea prezenței.

Să înceapă votul!

O să rog liderii grupurilor politice parlamentare să-și ridice prezența.

Liderii grupurilor parlamentare o să îi invit până la prezidiu.

Rugămintea liderilor este să mai facem o probă la vot. O să vă rog frumos, domnule Motreanu, știu că... îmi cer scuze. Domnule Gerea, o să vă rog frumos să-i rugați pe colegi, sper că le-ați explicat despre ce este vorba.

Vă mulțumesc foarte mult.

Mai facem o verificare a prezenței.

Colegii noștri să înceapă.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele de vot, doamnelor și domnilor.

O să-l rog și pe domnul Nicolicea să vină aici.

 
Video in format Flash/IOS    

Să înceapă votul!

 
Video in format Flash/IOS    

233, cu 23, cu 2, cu 7.

Vă rog frumos să mai luați un extras, fiecare lider de grup parlamentar.

O să rog liderii grupurilor parlamentare să aibă o discuție, așa cum s-a stabilit, cu membrii lor, pentru pregătirea votului.

Într-un minut, începem votul.

 
Video in format Flash/IOS   Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale (PL-x 131/2013). (adoptat)

Doamnelor și domnilor,

Votul final.

Avem un singur punct la ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale; lege organică.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea proiectului de lege.

Să înceapă votul!

Video in format Flash/IOS    

227 de voturi pentru, 17 abțineri, 20 de voturi împotrivă. (Aplauze.)

Doamnelor și domnilor,

Vă urez concediu plăcut!

Ne vedem pe 2 septembrie.

 
Video in format Flash/IOS Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale (PL-x 131/2013). (procedură de drept comun)  

În final, vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, s-a depus la secretarul general al Camerei Deputaților Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale. Procedură de drept comun. Asta înseamnă că aveți cinci zile, începând de astăzi, pentru a depune contestație la Curtea Constituțională.

Liderii grupurilor parlamentare, secretarul general, membrii Biroului permanent, în sala de Birou permanent.

O să-l rog pe secretarul general să anunțe și liderii grupurilor parlamentare din Senatul României, pentru aceeași chestiune.

Domnule Gerea, domnule Fenechiu, domnule Neacșu, domnule Toader, domnule Pambuccian - nu; și domnul Máté, vă rog frumos să vă invitați și colegii. Domnule Ciucă, și colegii de la Senat, este o chestiune legată de aplicabilitatea statutului deputaților și al senatorilor, pe care deja l-am votat.

În sala de BP; sala veche de BP.

Video in format Flash/IOS    

Ședința s-a încheiat la ora 17,30.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 2:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro