Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/20-02-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
23-11-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 07-02-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 2013

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.
 
see bill no. 3/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la punctul 6 din ordinea de zi, dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013.

Din partea Guvernului, doamna secretar de stat Georgeta Bratu.

Vă fac precizarea, conform Regulamentului ședințelor comune, un ministru plecat în delegație oficială în interesul statului român este scos din cvorum, dacă este și parlamentar, și este scuzat.

Doamna ministru, vă rog să explicați de ce doamna ministru nu este astăzi aici.

Video in format Flash/IOS

Doamna Georgeta Bratu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:

Buna ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamna ministru este la Consiliul miniștrilor muncii, care dezbat astăzi problema ocupării în garanția pentru tineri, la EPSCO, la Dublin.

Așa că, dacă-mi permiteți, o să fac eu prezentarea bugetului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Aveți cuvântul să faceți prezentarea. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Georgeta Bratu:

Mulțumesc.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 a fost construit după cum urmează.

Veniturile totale ale bugetului sunt de 50 995,5 milioane de lei, cu 4,42 % mai mari față de 2012. Pentru susținerea în totalitate a cheltuielilor bugetului, s-a acordat o subvenție de 13 407,8 milioane de lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost majorate cu 4,52%, fiind în valoare de 50 808,8 milioane de lei.

Necesarul de fonduri pentru plata pensiilor este de 49 306,5 milioane de lei, cu 4,35% mai mult decât în 2012, și a fost fundamentat având în vedere faptul că a crescut și valoarea punctului de pensie și s-au mai luat măsuri de aplicare a Legii nr. 263/2010, după cum urmează:

- a fost indexată valoarea punctului de pensie, ajungând la 762,1 lei;

- se vor acorda sporurile pentru condiții deosebite pentru persoanele care au desfășurat activități în aceste condiții după 1 aprilie 2001 - majorarea cu 25% a punctajelor acestora;

- majorarea punctajului anual realizat de persoanele care au ieșit la pensie începând cu 1 ianuarie 2011, cu indicele de corecție de 1,06.

Deci este prognozat, împreună cu veniturile de la sistemul de asigurări sociale pentru accidente de muncă și boli profesionale, un excedent de 186,7 milioane de lei, ca urmare a sistemului de accidente de muncă.

În ceea ce privește bugetul pentru șomaj, acesta a fost construit în felul următor:

- venituri totale - 1 728,3 milioane de lei;

- subvenție transferată de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului pentru șomaj - 111,7 milioane de lei;

- cheltuieli totale - 1 715,3 milioane de lei, din care 1 689 de milioane de lei sunt aferente sistemului pentru șomaj, 2,6 milioane de lei sunt aferente fondului de garantare pentru plata creanțelor.

A fost prognozată scăderea ratei medii a șomajului la 5,2%, față de 5,6%, estimată în 2012.

Acestea sunt elementele importante din bugetul asigurărilor sociale de stat.

   

(Din acest moment, domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, este înlocuit la conducerea ședinței de domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreședinte al Senatului.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru.

Dau cuvântul domnului senator Nicula să prezinte raportul Comisiilor de buget, finanțe cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile-Cosmin Nicula:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ședințelor comune, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia de buget, finanțe, bănci a Camerei Deputaților, prin adresa nr. 3/2013, respectiv 3 din 23 ianuarie 2013, au fost sesizate de către Birourile permanente reunite ale Parlamentului în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

Proiectul de lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuieli pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2013.

În perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2013, membrii comisiilor sesizate în fond au analizat prevederile cuprinse în Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013, precum și amendamentele formulate de senatori și deputați, de comisiile permanente avizatoare, procedând totodată și la audierea ordonatorului principal de credite.

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii comisiilor propun ca proiectul de lege să fie supus spre dezbaterea și adoptarea plenului reunit al Parlamentului, cu amendamentele cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la prezentul raport.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

În continuare, dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Doamna deputat, vă rog, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Este de neacceptat faptul că doamna ministru Câmpeanu nu este prezentă astăzi la dezbaterile în plenul Parlamentului. Mi-ar fi plăcut să fie astăzi aici, pentru ca dumneaei să ne prezintă personal viziunea pe care a avut-o pentru acest buget.

Am analizat cu maximă atenție prevederile bugetare, atât în comisii, dar am studiat împreună cu colegii mei și construcția bugetară prezentată astăzi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Stimată doamnă deputat, mă scuzați că vă întrerup, dar totuși sunt obligat, fiind conducător al acestei ședințe, să vă spun, poate nu ați auzit care au fost motivațiile pentru care doamna ministru n-a fost prezentă. În toată dezbaterea acestui buget, pentru colegii care nu știu sau pentru presă, nu a existat minister la care să nu fi fost prezentă, inclusiv Ministerul Muncii, la care să nu fi fost prezentă doamna ministru.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Domnule președinte...

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

O clipă, doamnă, vă dau imediat cuvântul.

Mai mult decât atât, stimată doamnă colegă, vreau să vă anunț că avem ministru delegat pentru buget aici prezent, capabil să vă răspundă la toate întrebările dumneavoastră legate de buget.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Domnule președinte, nu-mi puteți interzice să-mi exprim o apreciere. Mi-aș fi dorit ca doamna ministru Câmpeanu să fie prezentă în sală.

Revenind la construcția bugetară prezentată, mi-am dat seama că proverbul "la pomul lăudat, să nu te duci cu sacul" este mai actual decât niciodată. De ce spun asta? Pentru că subvențiile alocate din bugetul de stat, în procent de 0,8% din PIB, către alte bugete se dovedesc insuficiente.

Vedem, astăzi, că Guvernul USL și-a fundamentat greșit prioritățile. Dacă tot au fost tăiați banii de investiții, care ar fi putut crea noi locuri de muncă, ne așteptam ca măcar domeniul social, considerat până nu demult prioritate pentru USL, să beneficieze de finanțare.

Stimați guvernanți,

Promisiunile devin certitudini doar dacă ele sunt bugetate. Dacă nu, rămân simple vorbe goale, spuse seara la televizor românilor.

La o analiză atentă, oricine poate observa că la fundamentarea bugetului s-a folosit un cu totul alt limbaj, mult diferit de promisiunile electorale. Una ați promis, alta ați spus în această construcție bugetară. Nu am văzut programe, acțiuni, măsuri concrete, nu am văzut nicio viziune liberală.

Am constatat că există greșeli administrative, ce denotă superficialitate. Bugetul asigurărilor sociale a fost construit în mare grabă, dând copy-paste unor materiale existente prin Ministerul Muncii, utilizând terminologii care în actuala legislație nu se mai utilizează.

Construcția bugetului este lipsită de realism. Deși veniturile bugetului au crescut pentru acest an, sursele proprii se vor asigura doar într-o proporție de 75%. Cealaltă proporție credem că va fi o povară pentru fiecare dintre cetățenii acestei țări.

Pentru partea de cheltuieli totale, observăm că a fost utilizată aceeași regulă de construcție bugetară, dar cuantumul cheltuielilor a fost apreciat fără o analiză corectă a prevederilor actelor normative în vigoare care țin de: domeniul asigurărilor sociale, direcțiile orientative de politici în domeniul protecției sociale și analizei dinamicii contingentului beneficiarilor de beneficii de asistență socială și a mărimii medii lunare a acestora.

Am constatat, de asemenea, omisiuni legislative intenționate pentru componentele de cheltuieli privind asigurările sociale de stat, dar și cheltuielile de asistență socială. Au fost previzionate fără a se lua în considerare ajustări, indexări prevăzute în actele normative în vigoare, cel puțin pentru câteva categorii sociale defavorizate și afectate de criza economică.

Structura actuală a componentelor bugetului asigurărilor sociale de stat nu reflectă necesitățile reale.

Noi am propus, în viziunea noastră, pentru câștigul salarial mediu brut, o sumă de 2 255 de lei, față de propunerea din acest proiect de buget, 2 223 de lei, pentru că acest indicator utilizat în bugetul asigurărilor sociale influențează viața și beneficiile pe care le primesc românii și mai ales familiile în dificultate.

Vom putea vedea astăzi dacă USL își menține promisiunile făcute anterior sau vor avea, din nou, un limbaj duplicitar, unul la putere, altul în opoziție. Menționez că fundamentarea a fost făcută de colegii noștri de la USL atunci când erau în opoziție.

Ne dorim ca legislația actuală privind pensiile să fie pusă în aplicare, dar, stimați colegi, și aici ați mers cu ocaua mică. Ați folosit 4% pentru indexarea pensiilor, și nu 5%, cât era prevăzut în Legea pensiilor.

Noi am venit cu propunerea ca valoarea punctului de pensie să fie de 769,44 de lei, conform legislației în vigoare, față de propunerea dumneavoastră, de 762,1 lei.

Ați criticat mult Legea pensiilor propusă de PDL. Noi ne bucurăm că astăzi o puneți în aplicare, deși în 10 luni de zile vă puteați impune propria viziune. În această construcție bugetară, ne-ar fi plăcut să găsim elemente legate de indexarea cuantumului indemnizației minime sociale pentru pensionari. Ne-ar fi plăcut ca această indemnizație să fie indexată cu 5%, la o valoare de 367,5 lei. A fost o măsură pe care PDL a luat-o în 2009, nu am mai găsit-o în această construcție bugetară actuală.

Domnul prim-ministru Ponta spunea bine la începutul dezbaterilor pe buget: prezenta construcție bugetară este perfectibilă. Într-adevăr, șomerii, cei care-și caută un loc de muncă, persoanele care mai au câțiva ani până la pensie au avut mari așteptări de la Guvernul USL, așteptări care, prin această construcție bugetară, le-au fost înșelate.

În ceea ce privește șomajul, în perioada când am fost la guvernare, am lăsat o viziune privind crearea de noi locuri de muncă într-un cadru strategic deja existent la nivelul Uniunii Europene și în plan național. Știm cu toții că unul din cinci tineri este, în prezent, șomer.

În opinia noastră, construcția bugetară ar trebui să facă referire la bugetarea unor propuneri concrete pentru susținerea anumitor categorii sociale. Ne referim aici la tineri absolvenți, persoane care mai au trei ani până la pensie.

Drept urmare, rămânem consecvenți convingerilor de dreapta și refuzăm să susținem prevederile bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, care se dovedesc pur contabile, fără o viziune pe termen mediu și lung, care să aducă bunăstare românilor.

Vă mulțumesc.

   

(Din acest moment, domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, revine la conducerea ședinței.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Mai sunt alte înscrieri la cuvânt?

Domnul senator Cordoș. Alte înscrieri?

Nu. Mulțumesc.

După aceea, o să intrăm direct în dezbaterea pe amendamente admise și respinse.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Cordoș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Pornind de la realitățile cu care Guvernul Ponta s-a confruntat la preluarea mandatului, anul trecut, în luna mai, realități dure, legate de diminuări de pensii pentru unele categorii de pensionari sau stagnări pentru marea majoritate a lor, de reduceri salariale drastice și de creșteri de taxe, acesta s-a preocupat să găsească soluții viabile pentru reașezarea tuturor acestor nedreptăți. Astfel, primele șapte luni ale mandatului au fost luni care au concis cu perioada premergătoare alegerilor, perioadă în care orice gest reparatoriu putea fi identificat de către opozanți ca fiind populism.

Guvernul Ponta a avut în vedere o serie de măsuri care să reducă chinurile din anii trecuți, să readucă nivelul de trai al românilor la un standard comparabil cu cel de dinainte de aceste reduceri operate de guvernarea PDL. Sigur că, atât în deciziile pe care le-a luat Guvernul, dar și în elaborarea Programului de guvernare, care va acoperi următorii patru ani, s-a ținut cont de evoluția crizei la nivelul Uniunii Europene, de diminuarea balanței comerciale, respectiv a exportului în zona euro și, în consecință, de reducerea veniturilor bugetare.

În primele luni, Guvernul Ponta a demonstrat că, având la bază o evaluare obiectivă a realităților economice și sociale din țară, România s-a putut înscrie pe drumul cel bun al dezvoltării sustenabile, deși se confruntă în continuare cu efectele crizei economice gestionate deficitar până în 2012. Toate lucrurile prezentate anterior impun o abordare responsabilă a actului de guvernare, care să servească intereselor imediate ale cetățenilor, dar și obiectivelor pe termen mediu și lung ale societății românești.

În acest context, elaborarea celor două bugete, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, s-a circumscris în mare parte obiectivelor clare stabilite în Programul de guvernare 2013 - 2016 și mai ales realităților politice de după alegerile din 9 decembrie 2012, care au creat, din acest punct de vedere, condițiile unei guvernări coerente și viabile.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în curs a avut la bază prognoza indicatorilor macroeconomici pentru următorii patru ani, realizându-se un echilibru real între nevoile urgente ale celor loviți de modul în care a fost guvernată țara până la începutul anului 2012 și resursele avute la dispoziție, un buget al îmbunătățirii nivelului de trai și de creștere a consumului.

Într-o sumară prezentare în cifre, bugetul asigurărilor sociale de stat arată astfel.

Venituri pentru anul 2013, din totalul veniturilor bugetare estimate, de 50 995 de milioane de lei; respectiv 73% urmează să se încaseze din contribuțiile pentru asigurări sociale în sistemul public de pensii, 0,6% din contribuțiile pentru accidente de muncă și boli profesionale, iar cele 73% din încasări contribuții sunt cu o creștere de 2% mai mare față de 2012. Din totalul veniturilor bugetare, 50 703 milioane de lei sunt aferente sistemului public de pensii.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 sunt diminuate cu suma de 3 051 de lei, aferentă Pilonului II de pensii, echivalentă cotei de 4% ce se deduce din contribuția individuală de asigurări sociale.

Pentru susținerea în totalitate a cheltuielilor ce se finanțează din acest buget în anul 2013, din bugetul de stat se alocă o subvenție de 13 407 milioane de lei.

Cel mai important obiectiv pe care bugetul asigurărilor sociale de stat l-a avut se referă la aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederi care au fost prorogate de către vechiul Guvern și pe care Guvernul Ponta le aplică prin această lege.

Astfel, s-a avut în vedere majorarea cu 4% a valorii punctului de pensie în anul 2013, respectiv majorarea punctului de pensie la 762 de lei, și acordarea pentru persoanele care au desfășurat activități în condiții deosebite de muncă, după data de 1 aprilie 2001, și care s-au înscris la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 a majorării cu 25% a punctajelor lunare realizate în perioadele respective. La aceste creșteri, se adaugă, bineînțeles, restituirea sumelor de anul trecut, reținute ilegal, de 5,5%, pensionarilor, precum și reîntregirea salariilor.

De asemenea, s-a avut în vedere majorarea punctului mediu anual realizat de persoanele care au ieșit la pensie începând cu 1 ianuarie 2011, cu un indice de corecție de 1,06%, și creșterea câștigului salarial mediu brut în 2013 la 2 223 de lei, față de 2 077 de lei estimat pentru 2012 și de 1 980 de lei înregistrat în anul 2011.

Iată deci doar câteva dintre motivele care stau la baza necesității adoptării acestui buget, motive generate de modul în care actualul Guvern a înțeles să distribuie resursele nu considerabil mai mari față de acele avute la dispoziție de guvernarea precedentă. Dar printr-o gestionare mai eficientă a acestora, se pot îndrepta lucrurile care au creat atâta durere în anii precedenți.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea Grupului parlamentar al PP-DD, domnule senator, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Haralambie Vochițoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș vrea să încep intervenția mea foarte scurtă, înainte de a intra în dezbaterea amendamentelor la bugetul asigurărilor sociale de stat, și să vă reamintesc, din dorința de a preîntâmpina același lucru care se întâmplă de vreo două zile, adică să respingeți pe bandă amendamentele pe care noi le-am făcut, că electoratul, după părerea mea, și nu numai, a votat masiv USL nu pentru cine știe ce strategie de apărare, război al stelelor, alte lucruri sau cine știe ce invenții cultural-științifice, ci pentru două lucruri majore: pentru crearea de locuri de muncă în România - și ați promis un milion de locuri de muncă; și noi am promis, dar noi vrem să ne ținem de promisiune - și al doilea lucru este pentru creșterea pensiilor în România.

Prin urmare, înainte de a intra în discuția pe amendamente, vă rog - vă rog în numele românilor, nu neapărat în numele meu personal - să nu faceți cum ați făcut la bugetul de stat, adică să le retezați speranțele și să vă inconfirmați sau să vă retrageți promisiunile din campania electorală.

Să știți că românii sunt mai deștepți decât cred unii de aici, din sală, și sunt cu ochii pe noi, fraților!

Vă rog să acceptăm să alocăm bani suficienți pentru creșterea pensiilor, așa cum este normal, pentru că românii au plătit zeci de ani de zile către statul român, iar statul român nu are dreptul, astăzi, să le refuze dreptul pe care-l au, de a le da acești bani înapoi.

Iar pe de altă parte, legat de locurile de muncă, cred că un milion de locuri de muncă în următorii patru ani, poate, sunt prea puține, dar citind acest buget al asigurărilor sociale de stat, am observat că vă propuneți crearea a 39 000 de locuri de muncă. Or, 39 000 de locuri de muncă, stimată guvernare USL... ați produs, în ultimele trei luni, mai mult de 39 000 de șomeri, prin închiderea unităților economice în România.

Deci vă rog din suflet ca la dezbaterea pe articole să nu mai funcționați ca o mașină de vot, să ridicați mâna, chiar inconștient uneori, pentru a respinge amendamentele venite de la români.

Și, în calitate de senator de Hunedoara, vreau, colegial, să le atrag atenția celor doi președinți ai Comisiilor de buget, finanțe, care sunt aici, în sală, că, dacă vor respinge amendamentele pentru crearea de locuri de muncă și pensii pentru oamenii din Hunedoara, eu, public, le voi cere socoteală.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Urmează dezbaterea pe articole și anexe.

Vă informez că Birourile permanente și liderii grupurilor parlamentare au decis să propună ca pentru această dezbatere pe amendamente să fie alocate 30 de minute, ca și în anul precedent. Dacă acest timp se epuizează, amendamentele se supun la vot fără a mai fi susținute.

Obiecții? Nu sunt.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 79 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri. Vă mulțumesc.

Propunerea a fost aprobată.

Intrăm pe lege. La titlul proiectului de lege sunt observații?

Nu sunt. Adoptat.

La Capitolul I - Dispoziții generale, sunt obiecții, observații?

Nu sunt. Adoptat.

Art. 1. Nu sunt amendamente.

Supun votului art. 1.

Cine este pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 79 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nicio abținere.

Art. 1 a fost adoptat. Vă mulțumesc.

Trecem la Secțiunea 1.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

Supun votului Secțiunea 1.

Cine este pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 81 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nicio abținere.

Denumirea Secțiunii 1.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 81 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Denumirea Secțiunii 1 a fost adoptată.

La art. 2 alin. (1), sunt obiecții, comentarii?

Supun art. 2 alin. (1) la vot.

Cine este pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 80 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

Alin. (2) al art. 2.

Domnul deputat Radu Popa.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Numărul curent al amendamentului?

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Vă rog să fiți de acord cu următorul amendament.

Numărul de locuri pentru biletele de tratament care se contractează în anul 2013...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog să spuneți numărul curent al amendamentului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

2, domnule președinte, art. 21.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Păi, art. 21 este după art. 2. Deci înseamnă că vreți un alineat nou.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

2, domnule președinte, am spus.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Păi, unde e, la ce? Care este? Unul îl avem la poziția... nr. crt. 2. Amendamentul respins de către comisie spune așa: "Introducere articol nou, art. 21, la Secțiunea 1, după art. 2." (Rumoare, discuții)

Din sală: Ăla e.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Asta citeam, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Păi, nu aveți cum. Discutăm de art. 2.

Vă explic de trei zile, art. 21 vine după ce votăm art. 2. E un nou articol. Scrie aici, negru pe alb - introducere articol nou...

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Vă aștept, domnule președinte, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Alin. (2).

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Rugămintea mea este, domnule președinte, după ce trecem de art. 2...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Da, bineînțeles.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

... să nu spuneți că s-a votat și că nu se mai susțin amendamentele.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu, nu, nu.

Alin. (2). Obiecții? Comentarii?

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 81 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Alin. (3) al art. 2.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 82 de voturi împotrivă.

Abțineri? Niciuna. Vă mulțumesc.

Alin. (4) al art. 2.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 82 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Alin. (5) al art. 2.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 82 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Art. 2, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

După art. 2, până la Secțiunea a 2-a, avem câteva amendamente.

Domnule deputat Radu Popa, liderul Grupului parlamentar al PP-DD, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Art. 21, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

La amendamente respinse, vă rog frumos să-mi spuneți dacă este primul sau al doilea amendament. Pe care?

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Primul, domnule președinte, am spus.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Primul. Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Art. 21.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu. Primul amendament respins. Despre acesta vorbim.

Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Este același lucru.

"(1) În anul 2013, din bugetul asigurărilor sociale de stat, se va suporta diferența dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă și contribuția beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 550 000 de locuri, din care 450 000 de locuri la tratament balnear și 100 000 de locuri la odihnă.

(2) Din numărul total de 450 000 de locuri la tratament balnear, se poate utiliza, în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, un număr de până la 10 000 de locuri.

(3) În anul 2013, se pot acorda gratuit până la 60 000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin lege."

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, nu mai citiți amendamentul dumneavoastră, citiți argumentația pentru amendament. Toți avem amendamentul dumneavoastră. Argumentația, nu titlul propus.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Dacă aș citi doar argumentația, fără să știți amendamentul, mi-ați spune că nu știți ce să votați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles. Deci o citiți acum.

Gata, sunt cuminte. Vă ascult, citiți-l tot.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Vă rog frumos. Mulțumesc.

Ca să știe oamenii ce trebuie să voteze, trebuie să asculte amendamentul, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Toată lumea are amendamentul, domnule deputat, dar vă rog frumos să-l citiți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Mihai Popa:

Apreciez tenacitatea dumneavoastră.

"Este necesară reintroducerea biletelor de tratament balnear, întrucât trebuie respectat acest drept al pensionarilor, care poate conduce la îmbunătățirea nivelului de sănătate și la reducerea marginalizării sociale a acestor categorii de populație. Se asigură astfel o repartiție echilibrată a PIB-ului pe domeniul social."

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Voturi pentru? 84 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 226 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nicio abținere.

Amendamentul a fost respins.

Deci nu mai avem amendamente după art. 2 alin. (1).

Trecem la Secțiunea a 2-a.

La Secțiunea a 2-a, aveți obiecții sau comentarii? Nu.

Denumirea Secțiunii a 2-a. Obiecții, comentarii?

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc. 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nicio abținere.

Art. 3 alin. (1).

Obiecții, comentarii? Nu.

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (2) al art. 3.

Voturi pentru?

Domnilor colegi, vă rog frumos să ridicați mâna. Doar liderii grupurilor parlamentare văd că ridică mâna.

227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (3) al art.3.

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (4) al art. 3.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

Alin. (5) al art. 3.

Voturi pentru? 230 de voturi pentru, cu domnul Stan și cu domnul Călin.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (6) al art. 3.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (7) al art. 3.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Art. 3, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 230 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Niciuna. Vă mulțumesc.

Trecem la Capitolul II. Titlul Capitolului II.

Sunt obiecții, comentarii? Nu.

Denumirea Capitolului II.

Cine este pentru? 230 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere. Vă mulțumesc.

Art. 4 alin. (1).

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Alin. (2) al art. 4.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Alin. (3) al art. 4.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru, cu domnul Nistor.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (4) al art. 4.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

Alin. (5) al art. 4.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (6) al art. 4.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (7) al art. 4.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (8) al art. 4.

Voturi pentru? 225 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 84 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 4, în integralitatea sa.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 5 alin. (1).

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Alin. (2) al art. 5.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (3) al art. 5.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 5, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 6 alin. (1).

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Alin. (2) al art. 6.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (3) al art. 6.

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (4) al art. 6.

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 6, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 7 alin. (1).

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

V-am văzut, domnule Ciucă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (2) al art. 7.

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.7, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 8 alin. (1).

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. (2) al art. 8.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 8, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 9.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 10.

Voturi pentru? 227 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 11 alin. (1).

Voturi pentru? 226 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 11 alin. (2).

Voturi pentru? 230 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 11, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 230 de voturi pentru, nu 231, pentru că domnul ministru Voinea nu este deputat.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 12.

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 13 alin. (1).

Voturi pentru? 233 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 85 de voturi împotrivă. Iertați-mă, 86.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 13 alin. (2).

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 87 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 13 alin. (3).

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 87 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Art. 13, în integralitatea sa.

Vă rog frumos, voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 87 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

La art. 14, există un amendament admis de către comisie.

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis de comisie.

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 231 de voturi pentru și o abținere, a fost adoptat.

La art. 15, avem amendamente.

Dați-mi voie să ajung la ele. Amendamente respinse.

Doamnă deputat, aveți cuvântul. Spuneți numărul curent.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aici, la art. 15, colegii mei au în față amendamentul propus de noi. Motivația o reprezintă faptul că pensiile speciale eliminate, dar câștigate în instanță trebuie să fie suportate din bugetul de stat, prin transfer către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru a nu îngreuna bugetul asigurărilor sociale. Aceasta este motivația.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Voturi pentru amendamentul distinsei doamne? 87 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 230 de voturi împotrivă.

Abțineri? Niciuna.

Amendamentul a fost respins.

La art. 15, mai există un amendament.

Îl susține cineva? Nu.

Mulțumesc mult.

Voturi pentru art. 15.

Cine este pentru? 230 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 87 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 15 a fost adoptat.

Art. 16 alin. (1).

Doamnă deputat Liliana Mincă, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Liliana Mincă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PP-DD propune eliminarea art. 16.

Noi am motivat. După cum ați spus, colegii au deja documentele. Supun aprobării dumneavoastră, ca să nu mai stăm să pierdem timpul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc mult.

Conform procedurii, se supune la vot eliminarea art. 16.

Cine este pentru? 88 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 230 de voturi împotrivă, cu doamna deputat Mitrea.

Abțineri? Nicio abținere.

Amendamentul dumneavoastră a fost respins.

Nu mai aveți la art. 16 alin. (1).

Supun votului dumneavoastră art. 16 alin. (1).

Voturi pentru? 230 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 87 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 16 alin. (1) a fost adoptat.

Alin. (2) al art. 16.

Obiecții, comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 230 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 88 de voturi împotrivă, cu domnul Toader.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 16 alin. (2) a fost adoptat.

Art.16, în integralitatea sa.

Cine este pentru? 233 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 88 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la Capitolul III - Dispoziții finale, unde avem, la art. 17, câteva amendamente respinse.

Titlul capitolului. Obiecții, comentarii?

Cine este pentru? 232 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 87 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Art. 17.

Susține cineva amendamentele?

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aici avem o propunere prin care...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu o regăsesc. Spuneți-mi care este.

A, prima.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

... câștigul salarial mediu brut...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nr. crt. 7. Da.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

... utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat să fie fundamentat real la 2 255 de lei, pentru corelarea cu salariul minim pe economie și creșterea economică prognozată.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles. Aveți dreptate.

Amendamentul respins de la nr. crt. 7. Cine susține acest amendament?

Cine este pentru ? 88 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 229 de voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Amendamentul a fost respins.

La art. 17, se mai susține vreun amendament? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 17.

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 89 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Mergem la art. 18. Amendamente respinse.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

La art. 18, realizăm o corelare pentru ajutorul de deces și am propus noi aici, asiguratului sau pensionarului, suma de 2 255 de lei, iar unui membru de familie al asiguratului - suma de 1 128 de lei.

Vă mulțumim.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc și eu.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Voturi pentru? 89 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 232 de voturi împotrivă, cu domnul Rușanu.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Mai există vreun amendament care este susținut la art. 18?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Da, domnule președinte.

La art. 18, introducem art. 181 și aș vrea să prezint motivația amendamentului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, să terminăm cu art. 18 lit. a) și b) și după aceea introducem art. 181.

Știți că sunt de acord cu această chestiune.

La art. 18, la lit. a) sau lit. b), există vreo obiecție? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 18, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 233 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 88 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Art. 19. Între art. 18 și art. 19, la nr. crt. 12, avem introducerea unui nou articol, art. 181.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi începe întâi cu motivația acestui amendament.

După ce USL, timp doi ani de zile, a plâns pe spinarea pensionarilor că o duc rău, după ce USL a mărit taxele și impozitele, după ce USL a inventat noi taxe și impozite către populație, după ce USL a crescut prețurile la utilități și la servicii, după ce USL a emis Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013, prin care i-ați furat pe pensionari, ați furat din valoarea punctului de pensie...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat!

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

... venim cu următorul amendament...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos.

Așa, la obiect.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

... prin care încercăm să menținem puterea de cumpărare a pensionarilor și în anul 2013 și considerăm că valoarea punctului de pensie trebuie să fie în valoare de 769,44 de lei.

Și mai venim cu următorul articol.

Domnule președinte, supuneți la vot.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Supun la vot când încheiați dumneavoastră cu art. 181.

Susținerea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Am încheiat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Supun votului dumneavoastră introducerea unui nou articol, art. 181, la nr. crt. 12 din amendamente respinse.

Cine este pentru? 89 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 229 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Trecem mai departe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Mai avem în continuare la art. 18 alin. (2).

Din sală: S-a votat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă rog frumos.

Aveți așa: la nr. crt. 12, ați susținut...

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

... introducerea unui articol nou, art. 181.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Mai jos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

După art. 18...

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

După aceea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Art. 18 l-am votat. Dumneavoastră ați cerut amendamentul de la nr. crt. 12; a fost respins. Dăm pagina...

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Nu, nu. Tot...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

... amendamentul de la nr. crt. 13.

Nu "nu", dar "da, da".

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

Tot la amendamentul de la nr. crt. 12, am introdus art. 1...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Păi, nu aveți cum. Am votat.

Domnule deputat, am votat art. 18.

A fost susținut amendamentul de la nr. crt. 10 de doamna deputat. A fost respins. La nr. crt. 11, avem amendament respins al PP-DD-ului, nu l-a susținut. Am votat art. 18 în integralitatea sa. V-am dat dumneavoastră cuvântul la art. 181 pe tehnică legislativă. L-am respins. Plenul l-a respins, nu eu. (Rumoare, discuții) Și acum suntem la art. 19.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Deaconu:

La art. 181 avem... (Rumoare, discuții)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă repet încă o dată: a fost respins, întrebați colegii dumneavoastră, cu tot respectul. Mai există un singur amendament, art. 181, care nu vă aparține dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Mergem la art. 19 - art. 19 alin. (1).

Doamnă deputat Mincă, aveți cuvântul.

Aveți amendamentul de la nr. crt. 14, da?

Video in format Flash/IOS

Doamna Liliana Mincă:

Domnule președinte,

La art. 19 alin. (1) și (2), noi propunem modificarea acestui articol. Colegii presupun că au în față modificarea, inclusiv motivația. Este o măsură solicitată de către Grupul parlamentar al PP-DD pentru mediul de afaceri, pentru stimularea creării de locuri de muncă, prin reducerea fiscalității pe forța de muncă.

Vă rog, stimați colegi, să aprobați.

Am comunicat și sursa de finanțare: reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, reducerea evaziunii fiscale.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Sunt de acord cu dumneavoastră.

Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei deputat.

Voturi pentru? 89 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 230 de voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Amendamentul dumneavoastră a fost respins.

La alin. (1) nu mai avem niciun amendament. Supun votului dumneavoastră art. 19 alin. (1).

Cine este pentru? 231 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 90 de voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Art. 19 alin. (1) a fost adoptat.

La art. 19 alin. (2), amendamente.

Doamnă deputat Mincă, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Liliana Mincă:

Din partea Grupului parlamentar al PP-DD, avem o modificare la art. 19 alin. (2), după cum urmează și după cum aveți în față și dumneavoastră, stimați colegi. Există motivația.

Supun aprobării dumneavoastră în forma prezentată de Grupul parlamentar al PP-DD.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc mult, doamna deputat.

Supun votului amendamentul doamnei deputat.

Cine este pentru? 91 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 231 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul dumneavoastră a fost respins.

La alin. (2), nu mai sunt amendamente.

Supun votului dumneavoastră alin. (2) al art. 19.

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 91 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră alin. (3) al art. 19.

Voturi pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 91 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Adoptat.

Doamna deputat, aveți un amendament suplimentar, pentru art. 19 alin. (4).

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Da. Doream introducerea unui alineat nou, alin. (4), pentru art. 19. Ceea ce propunem noi este un set de măsuri destinate stimulării forței de muncă, care se focalizează spre sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care se află în șomaj și pentru consolidarea cadrului legal privind sistemul asigurărilor de șomaj.

Anume, am făcut propuneri concrete pentru cei care își caută un loc de muncă: pentru tineri, pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele în vârstă de peste 45 de ani, pentru persoanele care mai au trei ani până la pensie.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei deputat Boghicevici.

Cine este pentru? 91 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 230 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul dumneavoastră a fost respins.

Alte amendamente care se susțin la art. 19? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art. 19, în integralitatea sa.

Voturi pentru? 232 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 91 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 19 a fost adoptat.

Art. 20. Avem amendamente respinse.

Amendamentul de la nr. crt. 23, dacă vrea cineva să-l susțină.

Susține cineva amendamentul respins de la nr. crt. 23?

Domnul Kerekes?

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Nu. Domnule președinte, art. 20.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O secundă, vă rog frumos.

Amendamentul de la nr. crt. 23, respins.

Grupurile parlamentare ale PDL îl susțin? Nu. Bun.

Amendamentul de la nr. crt. 24, domnul deputat Kerekes Károly.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Da. De fapt, la art. 20 au fost trei amendamente, din partea UDMR, PDL și PP-DD.

Despre ce este vorba? Noi propunem eliminarea art. 20.

Vă rog să rețineți că, prin introducerea art. 20, Guvernul vrea ca în anul 2013 să nu fie aplicate anumite măsuri active de combatere a șomajului, cum ar fi: acordarea unor credite în condiții avantajoase pentru angajatori pentru a putea crea locuri de muncă. Noi nu putem fi de acord, din două motive, cu acest art. 20 și propunem eliminarea acestuia.

Primul motiv: în condițiile creșterii șomajului - gândiți-vă că suntem în profundă criză economică, sunt restructurări, disponibilizări la locul de muncă, deci șomajul este în creștere -, nu ne putem lipsi de aceste măsuri active de combatere a șomajului.

În al doilea rând, este o greșeală tehnico-legislativă. Prin Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, nu poți modifica Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Este o mare greșeală. Trebuie mai întâi să fie modificată această lege și după aceea să aibă temei legal a introduce această modificare și în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult.

Pentru că se propune eliminarea, din partea ministerului, doamna ministru.

Aveți, la art. 20, eliminarea. Sunteți de acord?

Video in format Flash/IOS

Doamna Georgeta Bratu:

Nu susținem.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Voturi pentru? 91 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 231 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Doamnelor și domnilor colegi, avem o problemă. Timpul de susținere a amendamentelor respinse a expirat. O să-i rog pe colegii mei din opoziție să mai susțină unul, maximum două amendamente, dacă mai au.

Art. 20, îl supun în integralitatea sa, așa cum este.

Voturi pentru art. 20? Cine este pentru? 228 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 90 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Art. 20 a fost adoptat.

Art. 21 alin. (1).

Trebuie să aveți un amendament.

Doamna deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Mulțumesc, domnule președinte.

În anul 2013, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, am propus reducerea acestui coeficient de la 1% la 0,3% pentru sumele plătite.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamna deputat, vă mulțumesc foarte mult.

Cine susține amendamentul doamnei deputat?

Voturi pentru? 91 de voturi.

Voturi împotrivă? 229 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Art. 21 alin. (1).

Voturi pentru? 229 de voturi.

Voturi împotrivă? 91 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 21 alin. (2).

Voturi pentru? 229 de voturi.

Voturi împotrivă? 91 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 21 în integralitatea sa.

Cine este pentru? 230 de voturi, cu domnul Hrebenciuc.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 22.

Voturi pentru? 230 de voturi.

Voturi împotrivă? 91 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 23.

Voturi pentru? 230 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 24.

Voturi pentru? 230 de voturi.

Voturi împotrivă? 91 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 25.

Voturi pentru? 230 de voturi.

Voturi împotrivă? 91 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la anexe.

Anexa nr.1/03.

Voturi pentru? 231 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 2/03.

Voturi pentru? 231 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 3/03.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 4/03.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 5/03.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 2/04.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 1/04, pentru că am sărit-o.

Nu mai aveți amendamente. Au trecut cele 30 de minute. Îmi cer scuze, domnule senator.

Anexa nr. 1/04.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 3/04.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 4/04.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 5/04.

Voturi pentru? 233 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Și ultima anexă, Anexa nr. 6/04.

Mai aveți un amendament la... Domnule deputat... Nu aveți amendament. Nu.

Anexa nr. 6/04.

Voturi pentru? 232 de voturi.

Voturi împotrivă? 92 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor, am votat și Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Rămân la votul final cele două proiecte de lege, plus ceea ce am stabilit. Decizia a fosta ca la 13.30 să dăm votul final.

Pauză 5 minute. Rog liderii grupurilor parlamentare să invite toți membrii în sală pentru a da votul final.

   

PAUZĂ

    ................................................
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Supun votului Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

Voturi pentru? 310 voturi.

Voturi împotrivă? 109 voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 26 novembre 2022, 18:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro