Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/20-02-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 07-02-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 2013

2. Dezbateri asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L1/2013)
(Reexaminare la solicitarea Președintelui României)
(retrimitere la Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului)
 
see bill no. 1/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Începem dezbaterea asupra Reexaminării, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și Raportul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor.

Din partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul? Nu, mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Gabriel Vlase, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, pentru prezentarea raportului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport asupra cererii de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, trimisă cu adresa nr. 1/2013 din 5 februarie.

Această lege a fost dezbătută și adoptată de cele două Camere ale Parlamentului în ședință comună, la data de 21 ianuarie 2013, conform dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituția României, republicată.

În conformitate cu art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, Președintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii trimise spre promulgare și a suspus atenției faptul că, atât în ceea ce privește aplicarea incompatibilităților, cât și referitor la cazurile de încetare a mandatului de deputat sau de senator, textele de lege sunt echivoce, acest domeniu fiind esențial pentru stabilirea integrității parlamentarilor.

De asemenea, a reținut necesitatea clarificării situației în care deputatul sau senatorul se află în conflict de interese, în sensul creării unui cadru juridic corelat cu actele normative în materie.

În cererea de reexaminare se menționează faptul că toate aceste aspecte semnalate vin în contradicție cu recomandările cuprinse în raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare din 30 ianuarie 2013.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicitările formulate în cererea de reexaminare, în ședința din data de 6 februarie 2013.

Precizăm că au fost consultate instituțiile competente în domeniu și au avut loc nenumărate dezbateri publice în mass-media.

De asemenea, ca urmare a întâlnirilor cu societatea civilă, s-a convenit necesitatea adoptării unui cod de conduită al deputaților și al senatorilor.

La lucrările comisiei au participat 2 senatori și 7 deputați, din totalul de 9 membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se admită cererea de reexaminare formulată de Președintele României și să se supună plenului celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, așa cum este ea prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Potrivit prevederilor art. 73 alin. (3), lit. c) din Constituția României, republicată, legea face parte din categoria legilor organice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult.

Din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Márton Árpád-Francisc, din partea comisiei și a Grupului parlamentar al UDMR.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

Grupul parlamentar al UDMR a înțeles necesitatea de a se institui anumite restricții bugetare și am propus, din start, să se modifice statutul nostru doar la acele articole unde este necesară această modificare și de restul să nu ne atingem. Să avem o dezbatere publică după modificarea Constituției, pentru că, așa cum este statutul actualmente în vigoare, nu a fost atacat de nimeni.

Cu toate acestea, deși s-a putut vedea din discuțiile premergătoare, s-a mers pe această cale, care ne-a dus la retrimiterea legii, la atacuri împotriva parlamentarilor care, cică, ne-am sporit imunitățile - pe care nu le avem deloc.

Când a fost retrimisă spre reexaminare această lege, în comisie, am susținut aceeași idee. Mulți colegi din comisie, chiar și din arcul guvernamental, și-au exprimat același punct de vedere, adică ar trebui să ne rezumăm strict la articolele care restricționează aceste elemente bugetare.

Cu toate acestea, s-a mers iarăși pe - din punctul nostru de vedere - varianta greșită. S-au mai introdus încă șapte alineate, în plus față de ce am avut, încercând să se facă ceva. Unii dintre noi, la un moment dat, am părăsit comisia.

A apărut un raport al comisiei, din textul căruia a reieșit că sunt grave erori, după care, încălcând orice prevedere regulamentară, un grup de oameni, undeva, s-au strâns, au discutat ceva și a apărut acest raport.

Noi, în continuare, suntem de acord cu restricționările bugetare impuse de situația actuală, dar, în continuare, credem că acest text, care a apărut - că n-aș putea spune că a fost aprobat - în acest raport, este în continuare un text periculos, confuz, plin de contradicții și care deschide calea spre discuții despre cum vrem să ne facem noi viața mai ușoară.

Ca atare, noi, acolo unde credem că e nevoie, vom încerca să intervenim pe parcursul discuțiilor, acolo unde nu suntem convinși de bunătatea textului pe care ni l-ați propus, ne vom abține, iar la votul final, punctul nostru de vedere, prin vot, îl veți vedea în funcție de cum au fost adoptate amendamentele noastre.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu.

Comisia dorește să intervină? Nu.

Domnule deputat Chiuariu, aveți cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Domnul senator. Scuzați-mă! Eu am rămas pe vechea formulă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că mulți dintre dumneavoastră, mai vechi în aceste poziții de parlamentari, vă aduceți aminte că n-am avut o viață ușoară, în calitate de ministru, atunci când am venit în fața dumneavoastră cu Legea privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, dar, prin dialog - și îmi amintesc că am stat atunci în Parlament trei săptămâni -, am reușit să adoptăm o lege și să înființăm agenția cu unanimitate de voturi. Asta și pentru că am reușit să creăm un echilibru între drepturile de investigație ale Agenției Naționale de Integritate și drepturile procedurale, în primul rând, dreptul la apărare, care trebuie să fie respectate oricărei persoane verificate.

Sunt mândru să spun că astăzi, în baza acelei legi, România are una din cele mai dure, cele mai stricte legislații din Uniunea Europeană și din lume în privința verificării averilor, conflictelor de interese și incompatibilităților. Dar, am fost întotdeauna împotriva legiferării pe repede înainte, fără reflecție și fără dezbatere, pentru că, astfel, se produc erori care pot fi greu remediate, în cazul în care mai pot fi remediate.

Textul pe care îl aveți dumneavoastră în față conține o astfel de eroare și aș vrea să vă uitați împreună cu mine la textul propus ca urmare a reexaminării. La art. 7, după lit. c) se introduce lit. d), cu următorul cuprins: "La data rămânerii definitive prin neatacare în instanță a raportului Agenției Naționale de Integritate, prin care s-a constatat...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule senator, suntem la dezbateri generale...

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

... incompatibilitatea...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos să rămânem la dezbateri generale. Când intrăm pe fond, dumneavoastră prezentați fiecare articol. Așa e procedura parlamentară.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

Mulțumesc. Am să continui, imediat ce-mi dați cuvântul, pe acest text.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt din partea Partidului Social Democrat, domnul deputat Eugen Nicolicea, din partea..., nu vă supărați. Din partea Partidului Democrat Liberal, domnul senator Rădulescu și, după care, din partea Partidului Poporului...

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Statutul deputaților și senatorilor nu a fost modificat din anul 2006, cu excepția drepturilor care priveau pensiile. Pe această perioadă, multe prevederi au devenit neconstituționale. Spre exemplu, deși au existat hotărâri ale Curții Constituționale care spuneau foarte clar că hotărârile Camerei Deputaților, ale Senatului și ale Camerelor reunite se iau cu jumătate plus unu din prezenți, în statutul respectiv a rămas că se iau cu jumătate plus unu din total.

Deci, iată, o modificare care trebuia făcută obligatoriu, măcar pentru a face corelarea cu Constituția. Și multe alte lucruri care trebuiau îmbunătățite.

Vă reamintesc că, din 2006 până acum, orice îmbunătățire a fost respinsă pe motivul excelent al celor care nu vor să facă nimic, și anume acela că nu este momentul. Deci, din anul 2006 până în anul 2013, în 7 ani, n-a fost momentul.

Dacă acum modificam o parte din statut, după aceea, era clar că nu mai era momentul, pentru că: "Domnule, abia l-ați modificat. Ce mai venim acum cu îmbunătățiri?" Deci acest argument, că nu este momentul sau că, în urma unor îmbunătățiri care s-au adus, am avut o critică din partea unora care n-au înțeles nimic, fără să sărim în apărarea îmbunătățirilor respective, mi se pare doar un pretext.

În ceea ce privește meritele unui anumit ministru cu privire la Legea ANI, nu-mi aduc aminte să fi adus vreo îmbunătățire nici când a fost promulgată, nici când a fost declarată neconstituțională și modificată, fapt pentru care dă lecții unora care la vremea respectivă chiar au avut ceva de făcut și pot să justifice, prin amendamentele adoptate, îmbunătățirile făcute.

Reamintesc doar câteva exemple de îmbunătățiri. Deci Camera Deputaților sau Senatul dădea vot pentru încetarea mandatului unei persoane care a decedat, dar votul nefiind imperativ exista posibilitatea, din diferite motive - că n-aveai voturi suficiente -, să nu se adopte hotărârea și, prin urmare, mortul să rămână în continuare deputat cu toate drepturile.

De asemenea, dădeam vot în situația în care cineva își dădea demisia, deși știți că demisia e un act unilateral, noi votam dacă respectivului i-a încetat mandatul sau nu.

De asemenea, dădeam vot în situația în care cineva era arestat definitiv și, practic, avea drepturile electorale pierdute. Noi votam dacă respectivul este arestat definitiv sau nu este arestat definitiv, practic, ca să-i înceteze mandatul.

Adică, noi votam evidența și, în urma votului pe care-l dădeam, au existat situații prin care am negat evidența. Vedeți cazul Diaconu de la Senat.

Pentru aceste cazuri foarte clare a trebuit să modificăm statutul, pentru că, în afară de faptul că ne-am făcut de râs dând un vot, negând evidența, am adus oprobiul public asupra Parlamentului și asupra întregii țări prin rapoartele MCV. Deci iată motive, zic eu, serioase, să modificăm cel puțin aceste puncte ca să nu mai putem să negăm evidența, indiferent din ce motiv.

Modificările importante spun așa: dacă cineva a decedat, mandatul încetează la data decesului. Doar se anunță în plen, nu se votează.

Dacă cineva și-a dat demisia, mandatul încetează la data prevăzută în demisie, nu se mai votează în plen.

Dacă cineva este arestat definitiv și și-a pierdut drepturile electorale îi încetează mandatul la data hotărârii judecătorești. Nu se mai votează în plen, doar se anunță.

Lucrurile acestea sunt de bun-simț.

Mai există un alt caz care a stârnit controverse, și anume incompatibilitatea. Aici există mai multe situații și toate au fost precizate.

Ei bine, unul din cazurile respective a fost scos în urma presiunilor...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, să vă referiți numai la reexaminarea care a venit de la președinte și ce-a spus... Vă rog frumos...

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

... chestiunile acelea nu sunt în discuție. Au fost votate.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Unul dintre aceste cazuri a fost scos data trecută, când am adoptat legea, rămânând nereglementat. Președintele României a trimis înapoi legea spunând că acel caz rămas nereglementat trebuie să fie și el, la rândul lui, reglementat. Asta este situația pe care o discutăm: introducerea unei reglementări scoase de către un coleg de-al nostru sau nu de un coleg de-al nostru, scoasă de către noi, la insistențele unui coleg de-al nostru.

Vom discuta pe articole. Eu vă spun că sunt suficiente motive pentru a vota aceste modificări solicitate de președinte, adică reglementarea unui caz pe care l-am scos noi, cu mâna noastră. Mai există o modificare, o scăpare la art. 821, era vorba de niște situații de incompatibilitate.

Solicitările fiind corecte, eu vă propun și spun că grupul nostru ar fi bine să voteze această modificare, solicitată prin cererea de reexaminare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul senator Rădulescu, din partea Grupurilor parlamentare ale PDL. Se pregătește domnul senator Vochițoiu Haralambie, din partea Grupurilor parlamentare ale PP-DD.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Rădulescu:

Stimați colegi,

Avem în față cererea de reexaminare adresată de Președintele României referitoare la statutul nostru.

Cererea de reexaminare dorește eliminarea confuziilor privitoare la legislația incompatibilităților, lămurirea acelor cazuri de incompatibilitate și încetarea mandatului, care nu erau lămurite în statut, și restabilirea rolului esențial al Agenției Naționale de Integritate referitor la conflictele de interese și incompatibilități, conform și cerințelor europene.

În mare măsură, raportul acesta lămurește, prin formulările pe care le dă, prin amendamentele admise, aceste probleme pentru care președintele ne-a retrimis legea, drept care, Grupurile parlamentare ale PDL vor vota acest raport.

Din păcate, legea, așa cum există în momentul de față, cuprinde în continuare lucruri cu care noi nu suntem de acord și este vorba, în primul rând, de ceea ce presa a denumit ca fiind o "superimunitate".

Este vorba de acele prevederi, care au fost introduse suplimentar față de ce exista în textul vechi, referitoare la cererea pe care ministrul justiției o adresează Parlamentului când este vorba despre reținere, arestare sau percheziție.

Textul vechi zicea doar că se adresează această cerere.

Textul introdus de către plenul Parlamentului mai spune că, "cererea trebuie să conțină temeiul legal și motivele concrete în cazul respectiv, care justifică măsura solicitată", ceea ce, în mod evident, introduce o nouă instanță pentru parlamentari, în plus față de cetățeanul de rând, și încalcă acel principiu esențial din Constituție, conform căruia nimeni nu este mai presus de lege.

Din această cauză, Grupurile parlamentare ale PDL vor iniția o nouă modificare la statutul parlamentarilor, în care vom cere eliminarea acestor prevederi care instituie superimunitatea, de asemenea...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule senator, am să vă rog și pe dumneavoastră, așa cum l-am rugat și pe domnul senator Chiuariu, nefiind în textul trimis spre reexaminare de către Președinte, am vrea să ne referim doar la modificările pe care le-am făcut la cererea Președintelui României.

Vă mulțumesc foarte mult, să nu vă supărați pe mine.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Rădulescu:

... și în care vom introduce și termene mai precise, care, în textul actual, nu sunt lămurite.

Altminteri, suntem de acord cu toate modificările cerute de Președinte și care, în cea mai mare parte, au fost adoptate.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea Grupurilor parlamentare ale PP-DD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Haralambie Vochițoiu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Încă o dată, astăzi, pentru a câta oară, se demonstrează că graba strică treaba și încă o dată, pentru a câta oară, îi dăm ocazia domnului președinte Traian Băsescu să ne pună la punct pe noi, ca instituție fundamentală a democrației românești, din păcate. Și eu sunt nemulțumit că am dat ocazia opiniei publice românești și europene să ne critice din nou.

În dimineața zilei când v-am rugat, domnilor președinți și stimați colegi, să nu ne grăbim cu acea dezbatere, și, în semn de protest, noi, reprezentanții Partidului Poporului - Dan Diaconescu, chiar am părăsit sala, ar fi trebuit să fiți puțin mai atenți și să nu-i dăm ocazia domnului președinte și opiniei publice internaționale să ne pună din nou la colț.

Iată, ce-ați reușit! (Aplauze)

Singurul partid, se pare, care este consecvent și vorbește, după campania electorală ca în campania electorală este Partidul Poporului - Dan Diaconescu.

(Discuții, vociferări în sală)

Și, astăzi, ca întotdeauna, am spus un lucru: 588 de cetățeni români nu pot fi de rangul întâi, iar diferența până la vreo 20 de milioane, câți mai suntem, de rangul doi.

Încă o dată, vă rog, domnilor și doamnelor colegi, astăzi trebuie să abdicăm de la toate privilegiile și toate incompatibilitățile.

(Aplauze, vociferări)

Haideți, să fim corecți cu cei care ne-au trimis aici, adică cu românii, și să nu fim altfel decât cei care au rămas acasă și care ne-au trimis aici pentru a le crește lor nivelul de trai nu nouă.

Revenind, concret la acest text, vreau să vă rog, măcar de data aceasta, să-l discutăm pe articole, să nu băgăm gunoiul sub preș laolaltă, să discutăm cu atenție fiecare articol, pentru că unele dintre ele fac ca mandatul de parlamentar să devină imperativ și unele chiar îngrădesc dreptul la muncă.

În concluzie, reprezentanții Partidului Poporului - Dan Diaconescu vor vota, în funcție de cum evoluează dezbaterile, "pentru" sau "împotrivă".

Vă mulțumesc. Și, încă o dată, trag nădejde că, astăzi, vom fi mai înțelepți ca altădată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Mulțumesc colegilor care au luat cuvântul din partea grupurilor parlamentare.

Dacă la punctul 1 sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat, punctul 1...

(Domnul senator Tudor-Alexandru Chiuariu solicită cuvântul.)

Obiecții, domnul.... Punctul 1? La modificare, lit. d), nu? Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca să fie toți colegii în cunoștință de cauză, ne referim la lit. d) care se introduce la art. 7, da, nr. crt. 1.

Vă citez: "La data rămânerii definitive, prin neatacare în instanță, a raportului Agenției Naționale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea".

Este vorba de încetarea mandatului de deputat sau de senator.

Așadar, în termeni simpli, nejuridici, asta înseamnă că, în momentul când a expirat termenul în care putea fi atacat raportul ANI, mandatul de deputat sau senator a încetat de drept prin efectul legii și nu mai poate fi resuscitat.

Sigur că, o asemenea situație nu numai că e inacceptabilă în termeni constituționali, pentru că, potrivit celor mai elementare principii, Legislativul controlează Executivul, iar un mandat al membrului Legislativului nu poate înceta printr-un act administrativ al unei autorități executive, dar pot să vă dau câteva exemple concrete: dacă în cele 15 zile nu sunteți la adresa de domiciliu, unde domiciliați și unde vi se comunică acest act de procedură, a trecut acest termen, dumneavoastră n-ați avut cunoștință de această chestiune și mandatul a încetat, nu mai puteți face nimic în această privință, pentru că un mandat încetat prin efectul legii, nu mai poate fi resuscitat, nu mai poate fi reluat.

Nu vreau să mă gândesc la alte situații în care, de exemplu, s-ar greși adresa la care vă este comunicat actul, să spunem că din neatenție sau poate cu intenție, ce facem atunci?

Nu vă mai spun că acest articol, în această formă, încalcă drepturi fundamentale din Constituția României, cum e dreptul la apărare care include, potrivit Codului de procedură civilă, dreptul persoanei care, dintr-o împrejurare mai presus de voința ei, nu a putut lua cunoștință de un act procedural să fie repusă în termen.

Această prevedere pune între paranteze o instituție fundamentală a procedurii civile și a dreptului care e instituția repunerii în termen.

Nu vă mai spun că, dacă cineva ar vrea să se "joace", la un moment dat, și aici mă adresez mai ales membrilor opoziției, dacă cineva de la putere ar vrea, la un moment dat, să înceteze multe mandate ale parlamentarilor din opoziție, ar da în aceeași zi astfel de rapoarte tuturor parlamentarilor.

Probabil că mai mult de jumătate dintre ei nu mai locuiesc la domiciliul din buletin, sunt plecați în vacanță sau sunt în alte ipostaze, poate sunt internați în spital sau sunt în alte situații în care nu pot reacționa față de actul unei autorități administrative.

E inacceptabil că s-a ajuns aici. Nici eu, nici dumneavoastră n-am fost votați de către alegătorii în fața cărora ne-am prezentat în campania electorală, pentru ca oricine, oricând, oricum să ne înceteze mandatul dat de către cetățeni.

Acest text de lege nu poate rămâne și nu cred că vrem noi să rămânem în istoria parlamentarismului votând acest text de lege.

O asemenea prevedere, ca un mandat al unui ales al poporului să înceteze de drept, prin efectul legii, în urma unui act de comunicare, nu există în nicio Constituție și nicio legislație din lume.

Având în vedere toate acestea, Grupurile parlamentare ale PNL vor vota împotriva acestui articol.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu.

Domnul deputat Nicolicea.

Doriți să interveniți? Vă rog frumos.

Și după aceea, domnul Calimente, pe procedură, am înțeles.

Numai o secundă, domule Calimente, să intervină...

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Ieri, am avut mai multe runde de discuții, inclusiv cu colegul care a vorbit anterior. Rugămintea noastră cea mai importantă a fost să citească raportul și s-a încăpățânat să nu-l citească de față cu noi. Avea de citit trei rânduri și nega fără să citească rândurile respective. Deci m-am mirat că și astăzi, necitind, vine aici cu dorința expresă de a se face de râs, mai ales că a vorbit un fost ministru de justiție.

(Aplauze)

Și, acum, am să vă spun câteva lucruri elementare, care țin de ABC-ul oricărui avocat de provincie. Repunerea în termen e prevăzută la art. 103 din Codul de procedură penală. Nu era nevoie s-o trecem aici. Încercasem să o trecem, s-o facem pe plac fostului domn ministru, dar, văzându-i atitudinea, n-a mai avut nici un rost să mai trecem această chestiune. Și dacă din acest punct...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, fără atac la persoană, vă rog frumos.

Am rugămintea să vă referiți strict la explicația dumneavoastră. Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Am înțeles.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Suntem cu toții colegi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Am înțeles. Art. 103 trebuie recitit. Am să îl explic ca să înțeleagă toată lumea, nu mai e atac la persoană.

Ca să vedeți că am dreptate, un coleg de-al nostru, în conflict de interese, a solicitat instanței repunerea în termen. Se judecă, nimeni nu-l dă afară, nimeni nu-l sancționează și n-a avut nevoie de vreo prevedere în statut.

Așa că temerea respectivă este anulată chiar de faptul că un coleg de-al nostru are o solicitare de repunere în termen, în baza unui simplu Cod de procedură civilă.

În ceea ce privește încetarea mandatului prin efectul legii.

Reamintesc: în Constituție, mandatul de deputat încetează în următoarele situații, și le enumăr: deces, demisie, pierderea drepturilor electorale și incompatibilitate. Deci mandatul încetează nu prin efectul legii, ci chiar prin efectul Constituției.

Cine constată această incompatibilitate - și asta este confuzia între cine încetează și cine constată, dar asta iar ține de ABC - este vorba de Agenția Națională de Integritate, pentru că noi am stabilit, prin lege - și tocmai cineva s-a lăudat cu această lege - că cel care constată este Agenția Națională de Integritate și acel raport poate să fie definitiv dacă așa spune instanța, sau poate să fie definitiv dacă tu accepți acel raport și nu-l ataci.

Ce apărăm acum? Situația în care cineva nu-l atacă din următoarele cauze:

- n-are chef;

- nu-l atacă, că nu-i găsit la domiciliu.

Păi, chestiunea asta, că nu-i atacat în termen, că nu-i găsit la domiciliu, în această situație sunt mii și mii de persoane care se judecă. Îți pierzi pământul că n-ai atacat în termen, îți pierzi orice alt drept, pe care vrei să-l soliciți în instanță, doar pentru că ai încălcat termenele respective. Acestea țin de dreptul civil. Ce trebuie să explicăm în chestiunea aceasta?

Deci singura problemă care se pune este ce se întâmplă, dacă nu-ți vine acest raport, dacă ANI nu ți-l dă, dacă-l ascunde, ați auzit, dacă nu știu câtor parlamentari li se face raport, se ține raportul dosit 15 zile și este aruncat pe piață în ziua a 16-a.

Această problemă derivă din situația că nu vrem să citim nici măcar legea cu care ne lăudăm.

În Legea ANI se spune așa: cum începe controlul? Ești chemat și dai explicații, poți să te aperi. Când se finalizează raportul, se pune la dispoziție, ești chemat, ei la cunoștință, poți să te aperi. De la finalizarea raportului, în termen de 5 zile, ți se pune la dispoziție și ești citat. Tot în același termen, de 5 zile, se trimite Camerei din care faci parte și raportul și înștiințarea. Ca să înțeleagă toată lumea, am luat din vechea lege, că văd că n-au citit-o, deși se leagă de ea, am introdus în această lege nouă obligativitatea ANI să anunțe Biroul permanent, adică Camera, care te anunță pe tine, deci situația că n-ai știut nu mai poate să existe.

Eu înțeleg că-ți faci domiciliul fictiv nu știu unde ca să ai o diurnă de deplasare și că acolo nu te îngrijești să-ți fie trimisă corespondența, dar ca să-ți iei indemnizația dai pe la Cameră și ești înștiințat de către Biroul Camerei.

Ce problemă ridicăm acum că nu ești înștiințat?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă rog să vă referiți doar la text, dacă mai aveți ceva.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Deci, din orgolii sau din necunoștință de cauză, cineva a impus scoaterea acestui caz și problema, și de imagine, și problema pe care o avem aici, i se datorează.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Pe procedură, domnul deputat Calimente Mihăiță.

Vă rog frumos, aveți cuvântul.

Dați-i drumul la microfon. Vă rog frumos. Stafful s-a trezit?! Microfonul 1.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihăiță Calimente:

Pe procedură, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos, domnule deputat.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihăiță Calimente:

Vreau să spun că acel caz la care făcea referire colegul nostru nu este tocmai cum l-a prezentat Domnia Sa, ci chiar pe dos. În sensul că acel coleg al nostru a fost declarat incompatibil de către ANI, el a fost anunțat la o altă adresă, a decăzut din termen și vreau să vă spun că și la validarea noului mandat ANI l-a urmărit și a cerut invalidarea lui pentru că decăzuse din termen.

Așa că, această poveste este o poveste de adormit copiii, pentru că noi știm cum se citesc textele în România. Nici actuala Constituție n-are mari hibe, dar există un personaj care știe să citească Constituția așa cum o citește, iar ANI care - eu am spus-o și o spun - este "garda pretoriană" a domnului Băsescu v-a citit acest text așa cum vrea să-l citească și nu cum vrem noi să-l scriem. Pentru că ANI trebuie să aibă aceeași situație cum are CNSAS-ul. Dacă CNSAS-ul te declară că ai fost informator al securității, o instanță hotărăște acest lucru.

Dacă la finanțe ești declarat că ai datorii, că trebuie să plătești, o instanță hotărăște acest lucru.

Orice instanță civilă nu poate să producă un act care să producă repercusiuni.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O să vă spun și dumneavoastră ce le-am spus și colegilor mei: pe procedură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihăiță Calimete:

Pe procedură a fost.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pe procedură, vă spun eu că Legea ANI, așa cum a fost făcută, dă dreptul acesta, ca incompatibilitatea să fie constatată printr-un act administrativ.

Să știți că nu se constată în instanță. E o chestiune pe care noi o inducem eronat în opinia publică.

Dacă vrem, scriem în textul constituțional că incompatibilitatea se constată de către o instanță judecătorească. În acest moment, am discutat cu toți cei care sunt constituționaliști, acesta este argumentul. Noi am hotărât acest lucru: incompatibilitatea poate fi constatată în România și printr-un act administrativ.

Domnul Máté și după aceea domnul Árpád.

Pe procedură, domnule Máté...

   

Domnul Marton Árpád-Francisc:

Am să vă rog...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule Árpád, pe procedură, domnul Máté și, după aceea, dumneavoastră.

Microfonul 3, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Dumneavoastră ați intervenit adineauri pe fond, dezbătând textul de lege. Atunci, vă rog să interveniți de la microfon.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Domnul Máté András-Levente.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté-András-Levente:

Mulțumesc, domnule președinte.

V-aș ruga, stimați colegi, să nu încurcați două instituții separate: conflictul de interese și incompatibilitatea.

În Legea ANI nu există niciun text de lege cu privire la conflictul de interese și vă spun și de ce. În situația în care ar exista un conflict de interese pentru un senator sau deputat, asta ar însemna că la constituirea Camerei Deputaților, domnul președinte Valeriu Zgonea nu ar fi putut ieși la vot să voteze și să ajungă președintele Camerei, pentru că ar fi săvârșit conflictul de interese.

Incompatibilitatea pentru senatori și deputați este reglementată de anumite legi și, mai ales, în Constituție.

Mandatul de senator și deputat se pierde dacă este în incompatibilitate. Dar, din punct de vedere al dreptului constituțional, domnule președinte și stimați colegi, Agenția Națională de Integritate - ANI, raportul prin care constată conflictul de interese sau incompatibilitatea este un act administrativ.

Un act administrativ nu poate anula un drept constituțional, dreptul prin care un senator sau deputat a fost ales și este aici, ci doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pe incompatibilitate sau atunci când a fost condamnat și i s-a retras dreptul de a fi ales sau de a alege, deci drepturile electorale.

A spune că printr-un act administrativ se pierde un mandat, e greșit și e neconstituțional. Același lucru l-am spus cu câțiva ani înainte, acum vreo două-trei mandate, când s-a înființat Agenția și Curtea Constituțională mi-a dat dreptate de două ori până acum.

Deci nu încurcăm aceste două situații, pentru că încălcăm dreptul constituțional. Iar cu privire la problema ridicată de domnul Eugen Nicolicea, în situația în care nu ți se comunică sau ți se comunică greșit și în textul de lege apare că nu mai există posibilitatea repunerii pe rol, adică să ai dreptul să ataci, automat, printr-un act administrativ, se pierde un mandat, ceea ce e chiar neconstituțional.

Obligatoriu, așa cum spunea și domnul senator Chiuariu, trebuie păstrată această prevedere, da, să aibă dreptul să conteste la o instanță și instanța va hotărî dacă este cineva în incompatibilitate sau nu.

În situația ipotetică, îl trimitem pe domnul Eugen Nicolicea în delegație, după această ședință, da, a ținut 5 zile, va merge 10 zile în străinătate, până ajunge acasă dumnealui, primind săptămâna aceasta în altă parte sau acasă acel raport, până ajunge acasă din delegație deja este peste termenul de 15 zile, nu mai poate ataca. Da? Deci va rămâne dumnealui în situația de incompatibilitate și în imposibilitatea de a ataca.

Nu, obligatoriu trebuie să aibă acea persoană șansa să ceară repunerea în termen. Deci, așa cum a spus și domnul Chiuariu, e corect. (Aplauze)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dreptul la replică, domnul senator Tudor Chiuariu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

N-am să mai fac referiri la ce s-a spus anterior, pentru că se confundă Codul de procedură civilă cu Codul de procedură penală, incompatibilitățile cu conflictele de interese și așa mai departe.

Ceea ce aș vrea să ne fie clar e că, prin acest text, prin efectul legii, la expirarea termenului, mandatul a încetat. Nu mai poate fi resuscitat, în niciun caz, chiar dacă, în urma unei proceduri în instanță, instanța ar repune pe cel vizat în termen și ar anula raportul Agenției Naționale de Integritate. Adică, cred că și pentru cineva care n-are cunoștințe juridice, vedem că e vorba de o aberație de la un capăt la altul.

Am putea ajunge în situația în care un mandat de deputat de senator a încetat și raportul ANI, în baza căruia a încetat, a fost anulat de către instanță. De asta am mai spus, și cu alte ocazii, că acest text afectează și alte drepturi constituționale, cum ar fi dreptul la certitudine juridică.

Mulțumesc. Aplauze)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Din ce am înțeles din declarația domnului senator, eu am să comentez după ce se votează acest proiect de lege și am să vă spun altfel cum sunt lucrurile, ca să nu se supere pe mine domnii Máté și domnul Árpád.

O să vă rog frumos pe dumneavoastră să supunem votului modificarea pe care comisia o propune. Asta bănuiesc că este...

(Replică neinteligibilă din sală)

Nu se poate propune eliminarea, domnule senator, decât dacă e conform Regulamentului. Am spus acest lucru. Nu am cum. Dacă era text, cei din comisie trebuiau să propună eliminarea și eu, cu prioritate, eram obligat să supun la vot eliminarea. Altfel sunt obligat să supun la vot cu prioritate amendamentele comisiei.

Pentru amendamentul de la nr. crt. 1 - introducerea după lit. c) a lit. d). Cine este pentru? Vă rog frumos să ridicați mâna sus toți cei care sunteți pentru.

Din sală: Pentru ce?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Încă o dată. Îmi cer scuze.

Pe procedură, domnul Rădulescu. Nu vă aud.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Rădulescu:

Nu toată lumea a înțeles, domnule președinte, și vă rog să explicați ceea ce se votează.

Din sală: Punctul de vedere al comisiei?

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Rădulescu:

Sigur, amendamentul din comisie, nu?

(Domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dați-mi voie să vă explic de aici. Am vrut să iau cuvântul după modificarea aceasta.

Noi am avut, în ultimii 7 ani de zile, de când suntem membri ai Uniunii Europene, o lege constituită înainte de a intra în Uniunea Europeană, în urma căreia am fost crucificați, înjurați, călcați în picioare de MCV și de către opinia publică.

Ba mai mult, am stabilit în interiorul nostru, al Parlamentului, proceduri parlamentare în Regulamentele celor două Camere, în care Agenția Națională de Integritate, pe care nu am inventat-o eu... Acolo am stabilit că un act administrativ poate să te facă să decazi, cu hotărârea Parlamentului, din calitatea de deputat, dacă ești incompatibil. Pentru că nici Constituția nu spune "incompatibilitatea să fie stabilită printr-o hotărâre judecătorească".

Am consultat toți colegii care sunt fie membri PSD, fie foști membri PSD și sunt constituționaliști. Și au spus: "Da, aceasta este procedura".

La Înalta Curte de Casație și Justiție, scorul ANI - Parlamentul României este 2 - 0. Nu că noi n-am vrea, ci pentru că nu există niciodată voință politică să discutăm două chestiuni simple.

De ce nu definim conflictului de interese în cazul deputaților și senatorilor și de ce nu avem un dialog constant cu Comisia Europeană și Agenția Națională de Integritate, ca să facem o lege așa cum spunem. Când facem un text care să fie într-o procedură normală, care să ne permită și nouă să nu fim puși la colț - de ce ai pălărie, de ce n-ai pălărie, de ce ai țigară, de ce n-ai țigară - de fiecare dată venim la microfon și devenim un corp opac împotrivă, și de aceea presa și opinia publică ne calcă în picioare, iar Comisia Europeană ne face un raport.

Primul raport în care nu este călcat în picioare Parlamentul este acest raport, pentru că ne-am dus și am vorbit cu ei și le-am explicat lucruri pe care nu le știau, care au fost manipulate de alți români și în care este foarte simplu ca 588 de români să fie călcați în picioare și să se spună că au superimunitate.

Uitați-vă că președintele statului, care are un corp de juriști foarte buni, nu a trimis legea înapoi, că avem superimunitate. A înțeles procedurile. A scris trei chestiuni care sunt de virgule și pe care noi am omis să le scriem.

Acest text pe care-l dezbatem astăzi era în textul inițial.

Nu avem cum să facem trimitere într-o lege specială la Codul de procedură penală pe care l-am votat.

Da, domnul Máté are dreptate și sunt de acord cu el, dar unde a fost voința politică a guvernării de atunci, să scoatem textul acela prin care jumătate din parlamentarii care au fost realeși, pentru că au o relație cu cei care sunt angajații lor, puteau să fie în conflict de interese?

În statutul nostru, pentru prima dată, până și presa a înțeles că este o diferență foarte clară între conflict de interese și incompatibilitate. Nu se mai face acest amestec.

Vrem sau nu vrem... este un raport al Agenției Naționale de Integritate, care să constate incompatibilitatea, și tu, printr-un tertip... eu sunt craiovean, oltenii sunt mai șmecheri, ba nu mă prezint, ba mi-am schimbat adresa. Ăsta nu este tipul de parlamentar european într-un stat național: să mă duc să spun: "Nu am fost la adresa aceea două luni și jumătate, că am fost plecat din țară." Mă duc și mă repun în termen. Codul român de procedură civilă îmi dă dreptul". Dacă pierd la instanță? Ce face românul care își pierde pământul la instanță? I-l dă cineva înapoi? Sau casa? Noi vrem să fim repuși în termen, să mai stăm un an și jumătate în Parlament, să ne mai jucăm și să spunem: "Domnule, știți ceva, eu sunt deputat, eu trebuie să fiu incompatibil, dacă nu hotărăște instanța", deși în Constituție nu scrie acest lucru.

Ori suntem serioși și ne păstrăm angajamentul de pe 9 decembrie că schimbăm ceva în România și începem în primul rând cu noi, ori facem dublu limbaj. Și dublul limbaj ne va aduce mai devreme sau mai târziu, așa cum spuneau colegii mei... din momentul în care câștigi alegerile, începi să scazi în procente, dacă nu te ții de cuvânt.

Ori ne ținem de cuvânt și începem cu noi, prima dată, și ne facem un Statut al deputatului și senatorului în care să fie termene precise, obligații pentru noi și responsabilități pentru cei care ne verifică, fără să mai interpreteze unii sau alții, ori lăsăm ambiguitatea...

Ambiguitatea este cea care ne-a făcut pe noi, parlamentarii să plătim, în ultimii 6 ani de zile, de când suntem membri ai Uniunii Europene.

Nu este permis ca în raportul pe MCV, Parlamentul să aibă un ditamai articol în care să spună ce a făcut, ce n-a făcut, cum a interpretat Senatul, cum a interpretat Camera Deputaților.

Statutul deputatului și senatorului este Biblia noastră. Trebuie să o facem în așa fel încât să știm care sunt obligațiile și care sunt responsabilitățile noastre. Eu așa cred.

(Domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, revine la prezidiu.)

Pe procedură, domnul senator Puiu Hașotti.

Video in format Flash/IOS

Domnul Puiu Hașotti :

Mulțumesc, domnule președinte.

O foarte, foarte scurtă replică la lungul dumneavoastră discurs și, cu tot respectul, vă spun că mi-e teamă că scaunul Robertei Anastase lasă ceva molipsitor. (Aplauze)

Domnule președinte, faptul că 7 ani și mai bine Parlamentul a fost călcat în picioare, pentru a vă cita, nu este un argument pentru ca și în continuare să acceptăm acest lucru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Aveți dreptate.

(Aplauze)

Video in format Flash/IOS

Domnul Puiu Hașotti :

Faptul că - și eu vă zic cu tot respectul - Comisia Europeană și raportul pe MCV spun ceva nu înseamnă că noi trebuie să fim orbi și muți și surzi și nu înseamnă că Bruxelles-ul a devenit un nou Istambul și România a devenit un nou pașalâc. (Aplauze)

Iată de ce eu găsesc că, în calitatea de lider pe care o am, ar fi utilă o pauză de consultări de 15 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pauză de consultări 10 minute. Liderii grupurilor parlamentare...

   

PAUZĂ

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pauza s-a terminat. Rog să vină din partea Senatului domnul președinte Antonescu și secretarul.

Mulțumesc. Liderii grupurilor parlamentare au căzut de comun acord să retrimitem la comisie.

(Aplauze din partea Grupului parlamentar al PP-DD.)

Domnul senator Rădulescu, pe procedură, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte, punctul nostru de vedere nu a fost în acest sens. Nu suntem de acord cu retrimiterea. Considerăm textul comisiei din momentul de față satisfăcător și considerăm că trebuie și rapiditate în rezolvarea acestei chestiuni.

Întârzierile acestea, știu, sunt o formulă de a ajunge ceilalți la un punct de vedere comun.

Noi suntem lămuriți. Ceea ce este în raportul comisiei este în ordine și am fi vrut să votăm astăzi. De aceea, nu vom fi de acord cu retrimiterea la comisie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vreau să văd propunerea pentru termen, Grupul parlamentar al PNL, termenul pentru retrimiterea la comisie.

Domnule Chiuariu, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu cred că trebuie să ne gândim bine, fiindcă ce am făcut zilele acestea e, așa cum spuneți și dumneavoastră, nu în favoarea Parlamentului, dar asta fiindcă ne-am grăbit.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule senator, v-am cerut termenul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu:

Eu vă propun 3 săptămâni.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

3 sau 4 săptămâni? 4 săptămâni, da?

Domnul Chiuariu, de la Grupul parlamentar al PNL, propune 4 săptămâni.

Domnul deputat Marian Neacșu, liderul Grupului parlamentar al PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Admit că am avut o discuție constructivă - liderii de grup -aici și faptul că acest lucru a fost tratat într-un mod ușor politicianist de Grupul parlamentar al PDL nu este de condamnat. Era logic. Fiecare grup am fi procedat în aceeași măsură.

Este foarte clar că atunci când nu avem o reglementare și o normă clară, intervine arbitrariul, și el trebuie să fie evitat cu orice preț.

Din aceste considerente, pentru faptul că am decis să retrimitem la comisie această lege, majoritatea liderilor de grup, eu vă propun un termen de o săptămână, care mi se pare suficient, e acoperitor, pentru că trebuie să ducem acest proiect într-o zonă de reglementare corectă. Deci o săptămână mi se pare mai mult decât suficient.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Hașotti, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Puiu Hașotti :

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este foarte adevărat, liderii grupurilor parlamentare au convenit o săptămână. Deci o săptămână. Fac această propunere în numele Grupurilor parlamentare ale PNL.

Domnul președinte al comisiei, domnul senator Chiuariu, a propus altceva, dar noi ne-am înțeles o săptămână.

De asemenea, propun ca cele două Comisii juridice să fie coraportoare și ar fi bine să se pronunțe plenul în acest sens.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Îmi cer scuze că trebuie să vă spun, domnule senator, suntem în procedura de reexaminare, nu avem cum să facem acest lucru. Ceea ce poate să facă Comisia pentru statut - și putem să o rugăm - e să ceară un aviz Comisiilor juridice comune.

Video in format Flash/IOS

Domnul Puiu Hașotti :

Nu înțeleg de ce nu poate fi coraportoare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pentru că așa este Regulamentul comun. Suntem în procedura de reexaminare. Termenul în care se duce la comisie, după ce vine prima dată la Birourile permanente, este de 5 zile.

Domnul Márton Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte, vă aduc aminte că atunci când această lege a fost dezbătută au fost sesizate și cele două Comisii juridice, care au depus, la vremea respectivă, punctul de vedere. Adică dacă a fost retrimisă această lege la Parlament trebuie să urmeze aceeași cale, cum foarte bine ați spus. Adică prima dată se duce la Comisiile juridice, reînnoită, și pe urmă vine la noi cu punctul de vedere, la comisia sesizată în fond.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Exact ce am spus și eu. Nu avem cum să facem altceva.

Dacă dumneavoastră vreți să facem două comisii comune, nu există acest lucru. Comisia comună pentru statut se ocupă cu modificările Statutului deputatului și senatorului. Avizul Comisiilor comune juridice este cel normal, așa cum a explicat și domnul Márton Árpád.

Supun votului retrimiterea la comisie. Termen o săptămână, cu avizul Comisiilor juridice.

Cine este pentru? Rog secretarii să numere.

364 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 43 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nicio abținere.

Termen o săptămână pentru Comisia pentru Statut să facă raportul.

Mulțumesc foarte mult.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 ao?t 2022, 19:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro