Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.91/11-06-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 02-06-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2010

3. Dezbaterea Propunerii legislative privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 127/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 10 din ordinea de zi. Propunerea legislativă... mi se comunică că a fost trimisă la comisie cu termen 14.06 pentru prezentarea raportului.

În consecință, urmează punctul 11 de pe ordinea de zi.

Propunerea legislativă privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice. Îl avem prezent aici pe domnul secretar de stat Dan Cârlan, din partea Ministerului Mediului, pe care îl rog să prezinte punctul de vedere al inițiatorului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Dan Cârlan (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Această propunere legislativă nu este inițiată de Guvern. Deci punctul de vedere este al Guvernului vizavi de propunerea legislativă, așa cum este prezentată în raport. Guvernul susține propunerea legislativă în forma rezultată în urma dezbaterilor în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, conform raportului, cu amendamentele admise. Deci, susținem forma din raportul prezentat de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, doamna președinte Sulfina Barbu.

Doamna președinte, microfonul vă aparține.

Doamna Sulfina Barbu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege, stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată cu această propunere legislativă privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, pe fond.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punctul de vedere al Guvernului, care este favorabil. Ca și obiect de reglementare, această inițiativă legislativă creează cadrul legal privitor la organizarea colectării selective a deșeurilor la nivelul instituțiilor publice, în contextul necesității îndeplinirii obiectivului de creștere a cantității de deșeuri colectate selectiv la nivel național, în acord cu cerințele europene în domeniu, dar și în acord cu ceea ce trebuie să facem din punct de vedere al nivelului de civilizație.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise, astfel cum sunt redactate în anexa la prezentul raport. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La dezbateri am avut reprezentanții Guvernului, iar raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În consecință, vă rugăm să susțineți această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte, vă mulțumesc și eu pentru prezentarea făcută.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna deputat Varga, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Vă rog, stimată colegă.

Domnul Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va susține această inițiativă legislativă, dar atrag atenția că și așa vom risca să nu ne îndeplinim obligațiile asumate prin Tratatul de aderare, privind colectarea selectivă a deșeurilor.

Atrag, de asemenea, atenția că în ultimii doi ani Guvernul nu a prezentat nici un fel de proiect de lege pentru stimularea colectării selective a deșeurilor. Cu atât mai mult, noi vom susține această inițiativă legislativă a unui deputat din Parlamentul României și solicităm Guvernului să vină cu proiecte de lege pentru stimularea colectării selective a deșeurilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat Vlădoiu.

Aveți cuvântul, stimate coleg.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte de ședință,

Grupul parlamentar al PSD susține această inițiativă a doamnei sulfina Barbu. Am venit și cu amendamente, este o inițiativă valoroasă. Dar și eu vreau să atrag atenția că numai în județul Vâlcea am construit o groapă ecologică care ne-a costat 14 milioane de euro, care stă nefolosită, întrucât acolo trebuie să meargă deșeurile colectate selectiv. Deci, nu am făcut nimic pentru a impune consiliilor locale această lege de a colecta selectiv deșeurile, iar în zona Horezu, este aici domnul secretar de stat, îl atenționez că în zona Horezu este o groapă ecologică care nu este nici împrejmuită și toți locuitorii din Horezu sunt revoltați pe această, zic eu, platformă, pot să spun așa, este un izlaz comunal care nu are nici un fel de aprobare și nu este nici în grija proprietarului care se ocupă de colectarea deșeurilor. Am făcut și o interpelare în acest sens și rog să analizăm cu atenție modul în care selectăm, colectăm deșeurile, pentru că am făcut un pas acum important în instituții, dar trebuie să mergem mai departe, la nivelul fiecărei comunități locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc foarte mult.

Doamna Sulfina Barbu, în calitate de inițiator, de reprezentant al Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Vă rog.

Doamna Sulfina Barbu:

Vă mulțumesc.

În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor din Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic pentru susținerea pe care au dat-o acestui proiect. Este inițiativa mea, dar contribuția colegilor din celelalte partide și din PDL este foarte valoroasă, astfel încât eu sper ca prin această lege privind colectarea selectivă în care impunem ca toți funcționarii din instituțiile publice să colecteze selectiv hârtia, plasticul, sticla și aluminiul, pentru a merge aceste deșeuri la revalorificare, să fie un pas înainte în ceea ce privește asumarea unui comportament responsabil față de mediu.

Aș vrea să subliniez că această inițiativă privind colectarea selectivă obligatorie în instituțiile publice creează și locuri de muncă. Pentru că suntem într-o perioadă în care sunt extrem de importante aceste locuri de muncă, toate companiile care se ocupă de reciclare, de valorificare vor avea asigurată resursa pentru a crea, măcar pentru a menține, dar și pentru a crea noi locuri de muncă.

Și, ultimul punct pe care vreau să-l subliniez, introducerea obligativității colectării selective în instituțiile publice cu siguranță este un pas înainte pentru ca România să își respecte obligațiile asumate și prevederile Directivei nr.98/2008 prin care suntem obligați, ca stat membru, ca până în anul 2015 să introducem colectarea selectivă pentru hârtie, metal, plastic și sticlă. Cred că este o inițiativă bună și, încă o dată mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul acordat.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna deputat.

Domnul deputat Vasile Soporan, din partea parlamentarilor independenți.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Filip Soporan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Doresc să apreciez inițiativa președintei Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Problematica deșeurilor și a gestiunii deșeurilor este importantă la nivelul Uniunii Europene. Acțiunile care se întreprind la noi ar trebui corelate cu ceea ce se întâmplă în mod activ la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Parlamentului European, mă gândesc la ultima directivă-cadru privind gestiunea deșeurilor, directivă care a fost elaborată în anul 2008 și care are consecințe importante și asupra situației de la noi.

Vreau să spun colegilor care ridică problema depozitelor de deșeuri, și în special a depozitelor de deșeuri conforme, că există o problemă importantă. La nivelul Uniunii Europene se trece de la depozitare la reciclare și valorificare.

Ce înseamnă acest lucru? Că în multe comunități europene a dispărut depozitul de deșeuri. La noi situația este dramatică prin faptul că sunt foarte multe depozite de deșeuri neconforme, la care termenul de conformare a expirat. Aceste depozite trebuie să fie închise. Monitorizarea se face o perioadă îndelungată, în anumite situații chiar 30 de ani de zile și aș face o propunere, pornind de la inițiativa președintei comisiei, de a organiza o dezbatere la nivelul Parlamentului privind această problemă deosebit de importantă. Colectarea selectivă este doar o etapă în procesul de gestionare al deșeurilor și cred că ea ar trebui continuată și cu alte măsuri, în așa fel încât să spunem că situația din România este în conformitate cu ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă mulțumesc și eu.

Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu mai dorește nimeni.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea pe articole.

Rog și liderul Grupului parlamentar al PDL să urmărească, pentru că este o lege foarte importantă.

Aveți raportul comisiei sesizate în fond. Vă rog să urmăriți cu atenție amendamentele.

Dacă la poziția 1 din raport sunt intervenții? Domnul Nicolăescu? Da, am crezut că vreți să interveniți. Nu.

La pozițiile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Poziția 12. Dacă dorește cineva să intervină? Nici măcar inițiatorul, care estre preocupat de o altă discuție!

Pozițiile 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Stimați colegi, cu aportul neprețuit al dumneavoastră, dezbaterea pe articole s-a încheiat. Proiectul de lege rămâne la votul final de săptămâna viitoare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 13:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro