Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.91/11-06-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 02-06-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2010

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor și a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor (rămase pentru votul final);
 
see bill no. 602/2009 714/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 9, Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor și Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Domnul vicepreședinte Samuel Calotă, din partea Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Domnul Samuel Calotă (vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.363 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană prin care se reglementează modificarea art.15 alin.(1) și (2) în sensul majorării limitelor minime și maxime ale amenzilor prevăzute pentru practicile comerciale incorecte și pentru nerespectarea măsurilor dispuse, ANPC-ul este de acord și susține forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Comisia pentru industrii și servicii? Domnul președinte Iulian Iancu.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Ținând seama și de succesul avut la proiectul anterior, o să încerc să mă adresez plenului cu aceeași rugăminte de a fi la fel de atent și asupra acestui proiect. Așa cum știți, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectele de acte normative pe care le-ați menționat.

Aș vrea să subliniez că, de data aceasta Consiliul Legislativ a avizat favorabil, respectiv cu avizele nr.689 și 1138 a avizat favorabil propunerile legislative, cu observații și propuneri.

Guvernul, de asemenea, a susținut adoptarea PL-x 602 sub rezerva unor observații și propuneri, iar prin actul 202 din 25.01.2010 nu susține adoptarea PL-x 714.

Senatul, în ședința din 11 noiembrie, a adoptat propunerile legislative cu amendamente admise. Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au avizat favorabil proiectele. Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu Avizul nr.714 a avizat favorabil proiectul 714, iar Comisia pentru politică economică, cu Avizul nr.221 avizează negativ proiectul acesta de lege.

În ceea ce privește PL-x 602/2009 acesta are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) și (2) din art.15 al Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor în sensul majorării limitelor amenzilor contravenționale. Iar în ceea ce privește PL-x 714/2009, acesta are ca obiect de reglementare combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și propune completarea Anexei nr.1 cu un nou punct, 5¹, în sensul introducerii unei noi practici comerciale în categoria practicilor comerciale considerate incorecte în relația cu consumatorii.

În urma acestor avize și în urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr.363 și respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007, în legătură cu armonizarea reglementărilor legislației europene privind protecția consumatorilor, respectiv PL-x 714/2009, din următoarele considerente: evitarea paralelismului, deoarece acest proiect de lege are același obiect de reglementare ca și proiectul de lege înregistrat anterior.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să observați, stimați colegi, că avem un raport comun în care sunt prezente două puncte de vedere față de două acte normative. Raportul comun însă nu cuprinde amendamente nici admise, nici respinse.

În consecință, sunt îndeplinite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. Raportul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 14:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro