Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.91/11-06-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 02-06-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2010

  1. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 186/2010

 

Ședința a început la ora 10,35.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Dumitru Pardău și Mihai Alexandru Voicu, secretari.

*

Domnul Ioan Oltean:

Bună dimineața!

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședințe.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală. Sunt multe locuri libere. Astăzi e sala mai mare decât ieri.

Vă anunț, stimați colegi, spre satisfacția dumneavoastră, că din numărul total de 334 de deputați și-au înregistrat prezența astăzi un număr de 170; absenți 164, din care 31 participă la alte acțiuni parlamentare.

Ședința noastră de astăzi este în cvorum, după cum constatați și dumneavoastră, de aceea o să intrăm direct în ordinea de zi pentru a recupera timpul pierdut.

Poziția 8 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.

Dacă din partea inițiatorului este cineva? Da, domnul secretar de stat Irimie, din partea Ministerului Sănătății. Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne și domni deputați,

Prezentul proiect de act normativ a fost promovat în baza Legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare și ca urmare a procedurii de infringement ce urma a fi aplicată de la data de 01.04.2010 de către Comisia Europeană.

Ordonanța prevede derogări ce pot fi acordate României de către Comisia Europeană, precum și procedura de acordare a acestora.

Ministerul Sănătății și-a însușit raportul comun de admitere, cu amendamente ale celor două comisii de specialitate.

Având în vedere cele sus-menționate, Ministerul Sănătății vă adresează rugămintea de a adopta proiectul de lege în baza raportului întocmit.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru sănătate și familie, doamna președinte Rodica Nassar. Aveți cuvântul pentru a prezenta raportul comisiei.

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile a fost adoptat de către Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, și trimis Comisiei pentru sănătate și familie pentru examinare în fond, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil, cu amendamente, al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și punctul de vedere al Ministerului Sănătății.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexă.

Precizez că raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României republicată, și a art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte, pentru prezentarea raportului.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupului parlamentar al PNL dorește să atragă atenția asupra problemelor pe care le ridică această ordonanță, dar nu ordonanța în sine, care se transpune în legislații europene, ci a modului original în care România va aplica această ordonanță.

Ca de obicei, eu, personal, am o problemă cu "bunul plac" și, așa după cum vedeți, în ordonanță, derogările de la calitatea apei sunt solicitate de către furnizorul de apă și sunt la "bunul plac" al unui funcționar din direcțiile de sănătate publică, care pot acorda prima derogare pe o perioadă de trei ani, după aceea mai acordă o derogare cu informarea Inspecției de Sănătate Publică și după care mai adaugă o derogare cu notificarea Ministerului Sănătății și a Comisiei Europene. Dar, în final, aceste derogări, care însumează în total timp de nouă ani de zile, sunt acordate de către direcțiile de sănătate publică.

O să spuneți că aceste derogări se dau pentru parametrii care nu afectează sănătatea și viața populației, dar vreau să vă citesc o listă de substanțe care sunt în apă și care nu se verifică în mod constant: arsen, cadmiu, cupru, crom, nichel, mercur, plumb, seleniu, stibiu, achelamidă, benzen, benzapirem, hidrocarburi aromatice. O parte din acestea sunt metale grele, care pot da intoxicații pe termen lung și o parte sunt substanțe care au efecte cancerigen.

Toate acestea, coroborate cu faptul că direcțiile de sănătate publică se reorganizează într-un mod încă nebănuit (o parte din acești funcționari vor trece la autoritățile locale) coroborat cu faptul că programele de mediu sunt încheiate și nu mai pot fi accesate finanțări pentru alimentările cu apă, în programele operațional regionale s-au schimbat regulile și alimentările cu apă nu mai sunt priorități, ci drumurile sunt priorități. Și, de asemenea, coroborat cu lista de interes a autorităților locale privind înființarea grupurilor de acțiune locală, la care etapele I și II de finanțare s-au încheiat, toate acestea ridică un mare semn de întrebare asupra modului în care calitatea apei în România poate să fie fentată de către furnizorii de apă.

Toate acestea m-au făcut să mă abțin la vot în Comisia pentru sănătate și familie și intervenția mea reprezintă doar un punct de vedere și are rolul de a atrage atenția autorităților privind modul în care se monitorizează calitatea apei și cum furnizorii de apă din România pot să solicite derogări timp de nouă ani de zile.

Cu toate acestea, Grupului parlamentar al PNL va aviza favorabil acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Horia Cristian.

Din partea Partidului Social Democrat, al grupului parlamentar, domnul deputat Cristea Victor.

Domnul Victor Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Profit de prezența domnului ministru Irimie, și de a domnului ministru secretar de stat Cârlan de la Mediu.

Sunt de acord cu conținutul materialului prezentat al acestei ordonanțe, dar pentru a se realiza o astfel de ordonanță și a vorbi cu adevărat de calitatea apei, trebuie să ne îndreptăm atenția spre investiții.

Mă întreb dacă sunt investiții privind stație de tratare, stație de epurare, rețele de apă care trebuie înlocuite prin programe aprobate de Guvernul României și ele nu sunt finanțate, nu cumva atunci suntem la faza de declarație? Așa că vă rog să ne îndreptăm, domnilor miniștri, atenția spre astfel de investiții și nu investiții care nu au nimic cu calitatea aerului și cu calitatea apei potabile.

În Vaslui, de exemplu, este o investiție de 68 de milioane de euro, care se tărăgănează pe motive politice din 2002, din 2005, în funcție de cum au fost campaniile electorale.

Ar fi cazul, la începutul mileniului III, să ne debarasăm de astfel de practici și să vorbim cu adevărat aici, în Parlamentul României, de calitatea apei, condițiile și investițiile care trebuie făcute cu adevărat, ca oamenii să folosească apă curată, apă potabilă și un aer curat.

Vă mulțumesc, cu respect.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat. Dacă mai sunt și alte intervenții? Vă rog, domnul deputat Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Îmi cer scuze, stimate coleg, mă înscrisesem puțin mai înainte. De ce, stimați colegi? Vreau să vă uitați foarte atent pe acest document. Vă rog foarte mult să solicitați, să vă uitați cu mare atenție și am să vă spun de ce. Este actul normativ care sfidează Parlamentul României. Nu am crezut că am să văd în scris trecut un astfel de text, în care, pe mâna Parlamentului României, se cere nerespectarea normelor de calitate a apei în România. Și se solicită derogare trei ani și încă trei ani. Îmbolnăvim populația și ni se cere ca acest lucru să fie făcut prin lege și aprobat de Parlament.

Au avut tupeul ca, în timpul ședinței, solicitați, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului nu au mai venit la comisie. Au fost siguri că acest act normativ îl pot strecura și aduce în plenul Camerei. Nu am crezut că va fi posibil și iată, astăzi, îl vedem în plenul Camerei, supus în discuția Parlamentului într-o zi în care colegii noștri poate sunt prinși la alte activități în comisii sau în altă parte.

Este incredibil. Vă rog să vă uitați cu foarte mare atenție. Îmbolnăvim populația României, pe mâna acestor operatori, care au reușit să-și facă lobby la direcțiile de sănătate, iată la ministere, iată în Parlamentul României. Adică ni se cere explicit să nu respectăm condițiile impuse de standarde privind calitatea apei populației.

Vă rog să verificați, și cred că știți, în București câtă populație se alimentează de la robinet? Sunt mai bine de 50 % dintre bucureșteni care beau apă direct de la robinet. În aceste condiții, este limpede că putem crea epidemii, îmbolnăviri în masă, dacă ei ne solicită prin lege să nu respecte standardele.

Și ați văzut foarte corectă argumentația colegului nostru de dinainte, care a spus foarte limpede: sunt modificate și programele operaționale privind finanțarea din fonduri europene, privind susținerea financiară a lucrărilor de investiții, care nu pot fi realizate nici în următorii trei, nici în următorii șase ani. Și ce-o să facem? O să ajungem în situația în care, peste șase ani, o să ni se spună că din lipsa resurselor financiare vă rugăm să mai derogăm cu trei ani de zile. Dacă mai avem la cine, pentru că până atunci putem crea această îmbolnăvire în masă a populației.

Vă rog, solicit întoarcerea la comisie, solicit să se ia în analiză și punctul de vedere al Comisiei pentru industrii și servicii și solicit să fie modificat în mod expres acest text și această abatere de la standarde și normele privind calitatea apei în România.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul doctor Negruț, domnul deputat Negruț Clement, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Clement Negruț:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Apreciez eleganța pe care o faceți de fiecare dată când conduceți ședințele Camerei.

Nu pot fi de acord cu ceea ce a spus colegul nostru, domnul Iancu, vizavi de faptul că îmbolnăvim populația, din următorul motiv: în corpul ordonanței sunt valori maxime admisibile. Dar, am și eu câteva obiecții vizavi de ceea ce este cuprins în această ordonanță și mă refer, în mod special, la faptul că nu condiționăm operatorii să prezinte și un program de măsuri cu termene precise și o a doua obiecție este legată de aceste trei derogări, toate trei făcând referire la același termen. Or, eu consider că, în momentul în care dai posibilitatea de a remedia ceva, trebuie să restrângi termenele. Or, asta înseamnă că, prin această ordonanță, prin aceleași termene de câte trei ani, nu facem altceva decât de a prelungi, timp de nouă ani, o stare de fapt.

De aceea, cu rugămintea, domnule președinte de ședință, o să am intervenții și pe discuții pe articole. Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, categoric, va susține această ordonanță, cu intervențiile pe care le vom avea în plen.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnilor colegi,

Țin să vă reamintesc că ne aflăm la capitolul Dezbateri generale, unde fiecare grup parlamentar ia cuvântul printr-un singur reprezentant.

Procedură, domnul Nicolăescu? Pe procedură?

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de ședință,

Și stimați colegi,

Cred că suntem în fața unei situații foarte clare și pe care, din păcate, fiecare o interpretează cum vrea și cum dorește. România are această problemă și trebuie s-o spunem clar și răspicat. De asemenea, România a negociat cu Uniunea Europeană o serie de perioade de tranziție, ca să poată să-și realizeze investițiile. Altfel, dacă nu face acest lucru și dacă nu are acceptul Uniunii Europene pentru perioada de tranziție, România trebuie să plătească penalități.

Deci, suntem în situația în care trebuie, din punctul meu de vedere, să adoptăm acest proiect de lege, ca să putem să realizăm în această perioadă toate investițiile necesare să ajungem la standarde.

Problema mea este alta: dacă acest Guvern este capabil să facă aceste investiții în această perioadă. Dar, în acest moment, cred că soluția rațională este să votăm pentru acest proiect de lege.

O voce din sală:

Ne-ai dezamăgit!

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicelider. Domnilor colegi, domnilor deputați de la Partidul Social Democrat, vă rog nu conversați în timpul dezbaterilor.

Doamna președinte, vă rog să exprimați un punct de vedere, pentru că mi se pare ciudat ca un raport votat în unanimitate de către membrii comisiei să fie contestat de către unii deputați cu vehemență.

Doamna Rodica Nassar:

Da. Doresc să vă informez că noi nu am primit avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii. În același timp, sigur că am înțeles foarte bine motivația colegului nostru, președintele Comisiei pentru industrii și servicii, dar sunt convinsă că domnia sa nu a avut timp să se uite pe raportul nostru, care, sigur, în unanimitatea votului colegilor noștri din comisie a abrogat art.14 din acest text de ordonanță, care se referă, până la urmă, la obiecțiile pe care le-a avut domnia sa.

Dacă, prin votul colegilor noștri se va adopta decizia de a fi retrimis raportul la comisie, personal sunt de acord, dar vă spun, susțin acest text al ordonanței, cu mențiunea că au fost aduse corecții și că art.14 a fost abrogat.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Domnul deputat, v-am ruga să precizați dacă vă mențineți punctul de vedere și dacă acesta al dumneavoastră personal sau al grupului din care faceți parte.

Domnul Iulian Iancu:

Este punctul de vedere al comisiei din care fac parte. Comisia noastră, așa cum bine știți, lucrează în special pe probleme de natură tehnică și mai puțin ideologică.

Colegii mei, în unanimitate, au fost de acord și vreau să subliniez faptul că, iată, colega noastră ne spune că nu au avut avizul de la noi, ceea ce cred și acesta este aspectul principal pe care-l scot acum în evidență. Deși noi am dat aviz negativ, pentru care aducem acum copia avizului negativ, el, totuși, prin labirintul birocratic al Camerei, nu a ajuns la comisia pe fond și, ca atare, colegii noștri au decis fără să ia la cunoștință faptul că noi am dat aviz negativ.

De asemenea, noi am dat aviz negativ și pentru faptul că am solicitat o dată, de două ori, de trei ori să vină reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Mediului în fața comisiei să discutăm aceste aspecte. Refuzând să vină, am fost obligați să dăm aviz negativ.

De aceea, îi rog și pe colegii de la comisia de fond, pe care îi cred că s-au aplecat cu atenție, să fie de acord să reîntoarcem acest proiect la comisie, ocazie cu care vom lua în dezbatere fiecare aspect de la articolul legat de derogare, dar și cel legat de standardul de calitate și cel privind condițiile de implementare pe următorul interval de timp, pe următoarea perioadă. Și, cu această ocazie, sunt sigur că plenului îi va fi adus la cunoștință un act normativ care poate fi ușor înțeles, ușor aplicat, dar care să respecte întocmai, conform normelor europe, condițiile de calitate a apei potabile pentru populație.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Luând în considerare labirintul birocratic al Camerei, calitatea intervenției distinsului nostru coleg, am să supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie.

Vă rog pe toți aceia care nu v-ați uitat cartela în costumul de ieri să o introduceți în aparat și să vă pregătiți de vot.

Deci, domnul deputat Iancu și președintele Comisiei pentru industrii și servicii a propus retrimiterea la comisie a acestei ordonanțe.

Ați ascultat și punctul de vedere al președintelui comisiei sesizate în fond. Aveți toate informațiile, vot deplin, în cunoștință de cauză, și încă o dată cu propria dumneavoastră conștiință.

Vă rog, domnilor colegi, votul.

Da, domnilor colegi, cu o largă majoritate, concretizată în 59 de voturi împotrivă, 17 pentru și șase abțineri, propunerea a fost respinsă.

Domnul deputat Negruț, pe chestiuni de procedură, vă rog.

Domnul Clement Negruț:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal a votat împotriva trimiterii la comisie și fac următorul amendament: susțin propunerea domnului președinte de ședință de la Comisia pentru industrii și servicii că această comisie, pe probleme tehnice, cum este foarte importantă și această ordonanță de urgență, să fim și noi - să spun așa - parteneri, cel puțin, la discuție, un aviz sau dacă nu chiar un raport, pentru că această comisie pentru industrii zic eu că are un rol foarte important în tot ce înseamnă legislația pe aceste domenii.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Fac și eu un apel la colegii noștri de la Secretariatul general să manifeste mult mai multă atenție atunci când fac repartiția pe comisii a unor acte normative, în așa fel încât să asigurăm tuturor comisiilor a căror activitate este implicată într-o ordonanță sau într-un act normativ să poată să participe fie pe fond, fie prin aviz.

Cu aceasta, putem aprecia că am încheiat dezbaterile generale.

Stimați colegi,

Intrăm în dezbaterile pe articole. Vă rog să pregătiți cu toții rapoartele. Mesele dumneavoastră sunt deja încărcate cu materialul de lucru pentru astăzi.

La primul punct din raportul comisiei avem titlul legii.

Dacă sunt observații? Nu avem.

Punctul 2? Nu avem observații.

O să rog secretarii să urmărească cu atenție pe cei ce doresc să intervină.

Poziția 3?

Poziția 2, domnul Negruț? Nu? Atunci vă rog să rămâneți pe scaun, că mă induceți în eroare.

Poziția 4?

Poziția 5? Domnul deputat Negruț la poziția 5, art. 9.

Domnul Clement Negruț:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Aș începe spunându-vă că ceea ce ne spun specialiștii se pare că va fi o certitudine în viitorul apropiat vizavi de o criză mondială a apei. De aceea, eu consider că, în corpul ordonanței, va fi trebui să fim foarte riguroși cu ceea ce înseamnă aceste derogări. De aceea, vă rog frumos să fiți de acord...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat!

În raportul meu nu există amendamente la acest articol. Dacă nu sunt amendamente pe care le-ați făcut în cadrul comisiei nu puteți interveni pentru a amenda acest text în plenul Camerei. Îmi pare foarte rău.

Domnul Clement Negruț:

Nu este un amendament, domnule președinte. Este o propunere pe care vreau s-o fac vizavi de art. 9. Avem un punct 9¹...

Voci din sală:

N-am ajuns la 9¹!

Domnul Clement Negruț:

Dați-mi voie, stimați colegi, nu fiți chiar așa de orgolioși. Eu vreau să spun că vrem să condiționăm operatorii prin prezentarea unui plan de măsuri și să fie prezentat ca o condiție. Este undeva un articol următor, care este tot la 9, stimate coleg, dacă vă uitați.

Deci art. 9 să fie completat cu art. 9¹, unde să fie o condiție a operatorilor de a prezenta un plan de măsuri cu termene precise.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Iancu, la același articol? Domnule deputat, aceeași constatare, nu avem amendamente respinse.

Domnul Iulian Iancu:

O singură mențiune.

Stimați colegi,

Vă rog să vă uitați cu atenție în text. Îi rog pe toți colegii care au votat la îndemnul liderului. În text se spune explicit, atenție: "Ministerul Sănătății poate solicita comisiei aprobarea unei a treia derogări pentru perioada de cel mult trei ani pe baza documentației... etc." Despre ce vorbim? O derogare, două derogări, trei derogări, ca să știți.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamna deputat Varga, aceleași precizări și pentru dumneavoastră. Nu le repet pentru că sunt convins că ați luat cunoștință de ele.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc.

Aș vrea doar să spun că nu este nevoie de niciun plan de măsuri suplimentar, care să fie prevăzut în textul legii, pentru că orice operator de distribuție a apei nu poate să funcționeze fără un plan de măsuri aprobat de către Ministerul Mediului.

Prin acel plan de măsuri, operatorul are prevăzute termenele și lucrările necesare pentru conformarea la directivele europene.

Așa cum este textul legii, de fapt, este o foarte bună prevedere aceea că, pe lângă derogările pe care le obține operatorul de apă, România trebuie să facă niște raportări periodice. Deci nu se pot obține aceste derogări oricum.

Primele derogări se obțin de la nivel local, următoarele derogări prin Ministerul Sănătății, deci de la nivel național, cu informarea Comisiei Europene, și următoarele derogări date de Comisia Europeană la solicitarea ministerului. Deci actul normativ nu face altceva decât să transpună în mod real directiva. Ceea ce trebuie noi să facem este să ne asigurăm că investițiile în rețelele de apă și în stațiile de tratare a apei se derulează în mod corespunzător.

Din păcate, atât programul operațional sectorial pe mediu, cât și celelalte programe operaționale europene nu fac altceva în acest moment decât să fie oprite și nu se realizează aceste investiții.

Deci noi vom vota legea sub forma care este, pentru că în acest fel se pot realiza investițiile, cu condiția ca ministerele să deblocheze procedurile birocratice și să înceapă lucrările pentru realizarea rețelelor de apă și a investițiilor în stațiile de tratare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat Varga.

Domnul deputat Negruț, aveți cuvântul.

Domnul Clement Negruț:

Mulțumesc.

Stimată doamnă colegă,

Sunt de acord cu afirmația dumneavoastră din urmă că vom vota această lege. Dar, ca membru în Comisia pentru industrii și servicii, vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, stimați colegi, să putem să avem acum o poziție în plenul ședinței, pentru că n-am avut posibilitatea la comisie să ne manifestăm.

De aceea, eu încă o dată, grupul parlamentar va vota, dar dați-ne voie să încercăm să facem o lege bună. Dumneavoastră ne vorbiți că avem planuri de măsuri, dar, când cerem o derogare, stimată doamnă colegă, spune așa, vin cu informații. Eu am spus să condiționăm, nu să dea informații, deci să-i condiționăm pe operatori la prima derogare să își rezolve problemele într-un termen de trei ani. Mi se pare onorabil să venim cu a doua derogare, dar deja când dăm trei derogări pe un plan de măsuri care este doar informativ prezentat ministerului sau organelor de resort, mi se pare un pic forțată nota.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnilor colegi, după cum observați, v-am permis să conversați, dar orice propunere rămasă nu se poare regăsi în corpul legii. Deci aceasta e o conversație care nu-și găsește utilitatea.

Domnule președinte Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Aveți dreptate. Vă mulțumesc că ne-ați îngăduit nouă, celor de la Comisia pentru industrii și servicii, ați văzut și colegul nostru și eu încep să aduc la cunoștință plenului ceea ce n-am putut să facem în cadrul comisiei. Și, pentru că s-a spus aici că lucrurile se vor desfășura în regulă și că nu vor fi surprize și că și chiar cea de-a treia derogare va fi în conformitate cu legea, haideți să vedeți cum se poate strecura, procedural, se poate ajunge la a treia derogare.

Uitați ce spunem aici: "În baza documentației...

Domnul Ioan Oltean:

Acolo unde? Nominalizați-ne.

Domnul Iulian Iancu:

Oricum nu mai are importanță ce spun eu, că se va trece, nefiind amendament de la noi, evident că nu mai are importanță.

Eu însă, vreau pe dumneavoastră, domnule președinte și pe stimații colegi, să vă conving că nu suntem de rea-voință. Și că nu avem nici un interes absurd. Uitați-vă ce se prevede în acest text de ordonanță.

În baza documentației primite, Direcția de Sănătate Publică județeană... Păi, Direcția de Sănătate Publică județeană nu ne este foarte clar că va da aviz pentru că primesc totdeauna șpagă și șpagă vor primi în continuare și vor da aviz! Nu e limpede? Și cine mai poate să dea? Direcția municipiului București. Evident că referatul tehnic de la București a fost dat tot timpul că e în conformitate, și apa de la robinet în București este maro. Și că este în afara normelor și că populația riscă să se îmbolnăvească. Ei, și ce face? După care, zice: înaintează Centrului Regional de Sănătate Publică. Nu e clar că pe lanțul birocratic fiecare din acești oameni va încălca sistematic legea în baza șpăgii primite? Și că ne vom afla la a treia derogare și că oamenii vor avea în continuare apă maro la robinet, iar cei de la distribuția de apă își măresc tariful lună de lună, an de an?

În ultimii ani, Apa Nova n-a făcut altceva decât să mărească prețul apei în București. La fel fac și ceilalți distribuitori din țară. Iar noi acum, prin acest act normativ nu le facem altceva decât să le spunem: puteți oferi apă în continuare la prețurile pe care le vreți dumneavoastră, în afara standardelor de calitate. Asta spune actul normativ.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș mai face un comentariu legat de șpaga pe care o sugerați, dar cred că e prea mult...

Mi-aș permite să continuăm dezbaterile pe articole.

Ajungem la punctul 6, din raport. Aici nu avem intervenții. Aici nu mai avem șpagă.

La punctul 7. Nu avem intervenții.

Punctul 8. Da, doamna președinte, numai puțin.

Domnul secretar de stat.

Doamna președinte... Ca o furtună sunteți, nu vă mai oprește nimeni.

Vă rog.

Doamna Rodica Nassar:

Aici este vorba despre art.14, comisia noastră, la fel și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și Ministerul Sănătății au fost de acord să modifice art.14 în felul următor. La art.I pct.4 se modifică și va avea următorul cuprins: "4. art.14 se abrogă". Așa va fi, este textul propus de comisie.

Domnul Ioan Oltean:

Am observat, sunt convins că și colegii din sală au observat ceea ce dumneavoastră ați precizat.

Domnule ministru, mai adăugați? Nu. Ministerul subscrie.

Domnul Iancu subscrie.

În consecință, putem trece mai departe.

Poziția 9 din raport. Dacă sunt observații?

Poziția 10.

Poziția 11 din raport. Nu mai sunt observații. Apreciez inițiativele dumneavoastră, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 14:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro