Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.117/21-09-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-09-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 2007

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 și la București la 14 decembrie 2006 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 493/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct. 9, Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006, și la București, la 14 decembrie 2006.

Lege ordinară.

Suntem primă Cameră sesizată.

Dau cuvântul inițiatorului și rog comisia să-și ia locul destinat, pentru a ne prezenta apoi raportul.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Carol Emil Covacs (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordarea sprijinului națiunii gazdă - HNS prescurtat, de la Host Nation Support - reprezintă o direcție prioritară de acțiune în cadrul domeniului logistic, atât pentru structurile abilitate ale armatei române, cât și pentru partenerul elen. Astfel, potrivit concepției strategiei Alianței Nord Atlantice, sprijinul națiunii gazdă este un factor important în orice scenariu operațional sau exercițiu militar, deoarece reprezintă o soluție de creștere a eficienței și reducere a costurilor în asigurarea sprijinului logistic.

Complexitatea activităților de planificare din acest domeniu determină o abordare specială, întrucât, în majoritatea cazurilor, resursele necesare pentru a fi puse la dispoziția națiunii trimițătoare depășesc sfera de responsabilitate a Ministerului Apărării Naționale. În acest sens, existența unui sistem de management HNS cu includerea tuturor instituțiilor statului a căror activitate comportă o dimensiune HNS este esențială, mai cu seamă în cazul în care sprijinul se adresează unor situații de urgență: răspuns la criză sau ripostă la atac armat, în care factorul timp este primordial.

Intensificarea activităților militare româno-elene în cadrul exercițiilor și antrenamentelor comune, cooperarea pe timpul operațiunilor internaționale, precum și statutul de membru NATO al României, sunt doar câteva din argumentele în favoarea încheierii unui asemenea document.

Textul Memorandumului de Înțelegere respectă în totalitate prevederile documentelor NATO referitoare la asigurarea sprijinului națiunii gazdă. Din aceste considerente, în textul documentului au fost folosiți termenii și abrevierile consacrate în publicațiile Alianței.

Memorandumul de Înțelegere conține prevederi referitoare la: definiții, scop, domeniu de aplicare și aranjamentele generale, responsabilități, aspecte financiare, protecția informațiilor, securitate, intrarea în vigoare, durata și ieșirea din vigoare, modificarea și interpretarea, precum și anexa cu lista documentelor cu aplicabilitate în materie.

Având în vedere cele prezentate, vă adresez respectuos rugămintea de a acorda votul dumneavoastră prezentului proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia? V-aș ruga, domnule deputat, să prezentați raportul.

Domnul Claudius Mihail Zaharia:

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată.

La lucrări au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 23 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii în ședințele din 27 iunie și 4 septembrie 2007, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Datorită lipsei ștampilei pentru conformitatea documentului cu originalul pe fiecare pagină a variantei în limba română, paginile respective au fost refăcute de către inițiator și anexate în original prezentului raport, în vederea înlocuirii.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să intervină?

Stimați colegi, vă reamintesc că potrivit art. 106 din regulament, în situația în care nu sunt amendamente și nu dorește nimeni să participe la dezbateri generale trecem la vot asupra proiectului de lege în ansamblu. Operațiunea votului final va avea loc la sfârșitul ședinței. Mulțumesc.

Am trecut de acest proiect. Distinsa mea colegă îmi amintește să amintesc inițiatorului un lucru care, de regulă, se face greșit și aș ruga și reprezentantul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, traducerile documentelor internaționale trebuie să se termină cu fraza: "Traducerea este oficială". Vedeți că, în mod frecvent, Consiliul Legislativ vă amintește acest lucru. În acest caz, nu s-a procedat cu exactitate și v-aș ruga să țineți cont de acest lucru. Și, repet, recomand acest lucru ministrului pentru relația cu Parlamentul, pentru a sesiza toate ministerele inițiatoare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 june 2022, 22:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro