Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/20-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 10-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2006

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 114/2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor 107/1996.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Din partea inițiatorilor, vă rog.

Domnul Attila Korodi (secretar de stat, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Activitatea de gospodărire a apelor este reglementată în România prin Legea nr.107 din 1996. Această lege a inclus la momentul promovării cele mai moderne concepte de gospodărire a apelor privind în special gospodărire integrată pe bazine hidrografice, informarea și participarea publicului și a părților interesate la luarea deciziei de gospodărire a apelor în cadrul comitetelor de bazin hidrografic, autorizarea descărcărilor de ape uzate în mediul acvatic, planificarea în domeniul gospodăririi apelor, aplicarea principiilor "poluatorul plătește" și "beneficiarul plătește".

Având în vedere o serie de cauze care au condus la amplificarea efectelor inundațiilor din anul 2005, s-a impus o nouă revizuire a legii prin care să se îmbunătățească și să se consolideze cadrul legislativ.

Astfel, prin modificările propuse în prezentul proiect de lege, se limitează exploatările de nisipuri și pietrișuri din albiile râurilor numai la zonele în care este necesară reprofilarea albiei, regularizarea scurgerii, interzicându-se astfel exploatări în zona podurilor.

Totodată, este simplificată procedura prin care se acordă dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albii în cazul situațiilor de urgență.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă supun atenției dumneavoastră proiectul de lege prezentat pe scurt mai sus.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei, vă rog, domnule președinte.

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond, în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru industrii și servicii, al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Având în vedere cele prezentate de către inițiator, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaților aprobarea acestuia.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Potrivit Constituției, proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților. În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să ia parte. Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat. Observații. Nu. Adoptat.

Art.I, nemodificat. Observații. Nu. Adoptat.

Pct.1. Art.28, nemodificat. Observații. Nu. Adoptat.

Pct.2. Art.28. Se introduce un articol nou, 29, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. art.16, alin.1, se introduce o literă nouă, j), nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Pct.4. La art.28 alin.1, lit.d), cu un cuprins dat în proiect, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.5. La art.33, alin.2 și 4, în redactarea comisiei. Amendament admis. Aveți observații, discuții?

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra amendamentului admis de comisie.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți,140) 136 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abțineri.

Pct.6. La art.33, după alin.4, alin.41 se va modifica și va avea cuprinsul dat în redactarea comisiei prin amendamentul admis. Discuții? Nu.

Vă rog să votați asupra amendamentului admis de comisie la acest punct.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți, 145) 141 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul comisiei a fost admis.

Pct.7, art.33 alin.6, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.8, art.33, după alin.6 se introduce un alineat nou 61, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.9. La art.43 alin.11, după lit.c) se introduce o nouă literă d), nemodificată. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.10. La art.43, după alin.19, se introduce un alineat nou, alin.110, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.11. La art.43, după alin.3, se introduc trei alineate noi, 4, 5, 6. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.12. La art.49, alin.2 și 4 vor avea un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.13, art.50 alin.2, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.14, art.54. După alin.1, se introduce un alineat nou, 11, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Permiteți-mi să fac aceeași remarcă de tehnică legislativă în legătură cu caracterul stufos mai ales al modificărilor. Alineat indice 1 este mai greu de găsit în legislația noastră.

Pct.15. La art.54 alin.2, un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.16. Art.62 alin.4, un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.17, art.69, cu un nou cuprins, nemodificat de comisie. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.18, art.70, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.19, art.71, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.20, art.72, cu un nou cuprins la toate alineatele, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.21, la art.74 alin.1, 3, 4 și 5, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.22, la art.75, alin.1 și 3. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.23, la art.76 alin.1 lit.d), cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.24, la alin.1 al art.76, după lit.d) se introduc trei litere noi, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.25, la art.78 alin.2, un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.26, la art.852 lit.a), un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.27, art.87, pct.5, 29 și 51, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.28, la art.87, după pct.53, se introduc opt puncte noi, 54 până la 61. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Cred că totuși un articol are prea multe puncte.

Pct.29, art.88, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.30, art.89 se abrogă. Nemodificat de comisie, abrogare. Sunt observații? Nu. Adoptată abrogarea.

Pct.31, la art.91, se introduce un alineat nou, alin.2, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.32, la art.92, alin.3 și 4, un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.33, la art.93, alin.1 și 3. Un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.34, art.94, cu un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.35, la art.95, alin.1 și 3, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.36, la art.107, alin.4, un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.37, anexa nr.1. După pct.19, se introduce un punct nou, 191, cu un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.38, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.39, anexa nr.11, pct.1, 2, 6. Un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.40, anexa nr.2. după lit.f), se introduce o literă nouă, lit.g), cu următorul cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

La anexa 3, lit.a), după pct.7-11, se introduc două puncte noi, pct.7-12; 7-13. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Se dublează un punct.

Vreau să vă atenționez că, aici, singura modificare este de ordin gramatical, cuvântul anexă este scris în redactarea comisiei cu literă mică. Cred că această literă mică nu trebuie s-o supun la vot.

Pct.42, la anexa 3 lit.c), după lit.l) a alin.3, se introduce o literă nouă, lit.m), nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.II privind intrarea în vigoare a legii. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.III. nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.IV. Observații? Nu. Adoptat.

În aceste condiții, fiind vorba de o lege organică, va fi supusă votului final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 17:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro