Mircia Giurgiu
Mircia Giurgiu
Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/20-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 10-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2006

13. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
    13.1 Mircia Giurgiu
 
see:

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu, întrebare adresată Ministerului Sănătății.

Vă rog, întrebarea pe scurt, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la Clinica de medicina muncii din cadrul Spitalului clinic județean de urgență Cluj și, în special, unde sunt probleme cu alocarea fondurilor datorită unor acte normative care, deocamdată, nu s-au pus în aplicare.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (ministrul sănătății):

Domnule președinte de ședință,

Domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră privind finanțarea activității din Clinica de medicina muncii din Spitalul clinic județean de urgență - Cluj, vă aduc la cunoștință următoarele:

Până la 31.12.2005, serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu, prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, persoanelor care suferă de boli profesionale au fost finanțate, după cum știți, de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății.

Începând cu 1 ianuarie 2006, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 346/2002, serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu, prin cabinetele de medicina muncii, aflate în structura spitalelor, persoanelor care suferă de boli profesionale se asigură din fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale, gestionat de Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale.

Pentru evitarea disfuncționalităților în finanțarea activității acestor unități și servicii, Ministerul Sănătății a propus ca soluție temporară ca plata drepturilor de personal pentru salariații secțiilor de boli profesionale și cabinetelor de medicina muncii, în luna ianuarie 2006, să fie efectuată din sumele aflate la dispoziția spitalului, având în vedere că secțiile și cabinetele respective sunt structuri fără personalitate juridică, urmând ca plățile efectuate să fie reconstituite ulterior, la nivelul spitalului, pe baza contractelor încheiate între Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale cu furnizorii de servicii medicale.

Pentru legiferarea și generalizarea acestei propuneri, în vederea soluționării modalităților de efectuare a plăților și decontării lor, între bugetul asigurărilor sociale de stat, în care este inclus și Fondul Național pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale și bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății au transmis Comisiei de muncă și protecție socială de la Camera Deputaților solicitarea de amendare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea și completarea Legii 346/2002. Din câte știm, acest lucru s-a realizat.

Menționăm că Ministerul Sănătății s-a implicat în rezolvarea, în bune condiții, a acestei situații, deoarece clinicile, secțiile, cabinetele de medicina muncii sunt unități sanitare și activitatea acestora a fost finanțată, până în decembrie 2005, din bugetul de stat precum și prin inițiativă legislativă, dar rezolvarea acestei situații este de competența celor două instituții implicate în efectuarea plății și decontarea acestor servicii medicale, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Națională de Pensii.

Potrivit art. 116 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171 pentru modificarea Legii 346, se vor elabora norme metodologice ale acestei legi, care vor include și referiri la efectuarea plății și decontarea reciprocă între cele două fonduri.

Vreau să vă mai spun în afara textului scris pe care vi l-am pregătit și pe care o să-l primiți, că nu există sincope în realizarea plăților pentru medicina de care discutăm, pentru că Ministerul Sănătății a dispus avansarea sumelor, urmând ca, la apariția normelor metodologice, să facem aceste regularizări.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Tot domnul deputat Mircia Giurgiu, tot o întrebare adresată ministrului sănătății.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să-mi permiteți să spun câteva considerații la răspunsul pe care l-am primit.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, vă rog. Aveți două minute.

Domnul Mircia Giurgiu:

Da.

Mulțumesc, domnule ministru.

Într-adevăr, se încearcă rezolvarea problemei dar, până în acest moment, situația nu este rezolvată. Atât pacienții au de suferit, cât și salariații de acolo. Este vorba și de materialele de care este nevoie.

Chiar săptămâna trecută am purtat o discuție cu conducerea și cu sindicaliștii din cadrul Clinicii de medicina muncii și se așteaptă rezolvarea cât mai urgentă a situației, așa că vă rog, în continuare, să depuneți eforturile pentru a se intra și a se pune în aplicare acea ordonanță emisă în decembrie anul trecut.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule ministru, mai aveți ceva de adăugat? Nu. Vă mulțumesc.

Domnule deputat, pentru a doua întrebare adresată ministrului sănătății?

Domnul Mircia Giurgiu:

A doua întrebare se referă la strategia ministrului sănătății în ceea ce privește eliminarea cozilor la farmacii la începutul fiecărei luni.

După cum se știe, fondurile alocate pentru medicamente compensate și gratuite țin numai o zi. În rest, oamenii așteaptă și sunt foarte mari nemulțumiri.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat,

Mi-am permis ca, la întrebarea dumneavoastră, să fac un răspuns foarte amplu, în mai multe puncte, răspuns pe care vi-l voi înainta și în scris dar, pentru stenograma ședinței de astăzi, am să fac referire la câteva aspecte care cred că sunt foarte importante.

Și anume, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și alocarea de fonduri pe fiecare tip de asistență medicală din acest fond se face conform Legii bugetului de stat.

Potrivit legislației în vigoare, Casele de asigurări de sănătate au obligația de a se încadra în bugetele repartizate. Orice depășire sau schimbare a destinației fondurilor atrage după sine răspundere în fața legii. Și țin să subliniez acest lucru, care înseamnă disciplină financiară.

Al doilea punct. În programul de guvernare, în perioada 2005-2008, la Capitolul 8, politica în domeniul sănătății, se prevede și citez: "Guvernul României va asigura finanțarea adecvată pentru sănătate. Îmbunătățirea finanțării sistemului sanitar se va baza pe alocarea prioritară a resurselor obținute în urma creșterii economice, pe realocarea bugetelor în interiorul sistemului, precum și pe înlăturarea acelor cheltuieli ce nu aparțin sistemului sanitar".

În acest scop, după cum știți, a fost inițiată reforma în sănătate. Proiectul de lege se află acum, după ce a trecut de Curtea Constituțională, la Administrația Prezidențială, în vederea promulgării și, cu această ocazie, vă anunț că, prin proiectul de lege, s-au identificat mai multe surse de finanțare în sensul în care sperăm ca, începând cu anul 2006, pentru o bucată limitată de timp - după ce va intra legea în vigoare, deci nu tot anul, dar începând cu anul 2007 vom avea surse suplimentare. Și, când spun că vom avea surse suplimentare înseamnă că, pe lângă Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la care, țin să vă precizez, se vor aduce suplimentar peste 13 mii de miliarde lei vechi, ca urmare a introducerii la plată a unor categorii de personal, care au fost scutite, dar care beneficiază de asigurări sociale de sănătate, vom încerca să facem și o translatare a unor costuri, în sensul în care ceea ce înseamnă medicină de urgență să nu mai fie finanțată din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate ci din bugetul de stat.

Aceasta înseamnă că, pe lângă cele 13 mii de miliarde estimăm încă 10 mii de miliarde bani care să rămână în Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Cu alte cuvinte, peste 23 de mii de miliarde vor fi bani mai mulți începând cu anul 2007.

Începând cu anul 2006, sperăm să avem încă 100 de milioane de euro bani suplimentari la sănătate, bani care se vor colecta, sperăm, de luna viitoare, din taxa pe viciu. Deci încasările suplimentare de la tutun și alcool.

Al treilea punct pe care vreau să-l reliefez în intervenția mea. Municipiul Cluj-Napoca este centru universitar medical de îndelungată tradiție, în care-și desfășoară activitatea personalități proeminente ale vieții medicale românești, aflate în contact permanent cu noutățile în domeniul științelor medicale. Din dorința de a veni în sprijinul bolnavilor, specialiștii utilizează tehnologii moderne și procedee terapeutice de ultimă oră, ale căror costuri se reflectă în nivelul consumului de fonduri în asistența cu medicamente în ambulatoriu care este, după cum se știe, de la an la an, tot mai mare.

În condițiile în care majoritatea medicamentelor de ultimă generație se regăsesc în listele de medicamente cu și fără contribuție personală, Casele de asigurări au puține posibilități de limitare a prescrierii acestora.

De mai mulți ani se poartă discuții privind restrângerea listei de medicamente, în sensul selectării medicamentelor uzuale și a celor utilizate în cazuri de urgență medico-chirurgicale. Dar aceste discuții nu au avut nici un rezultat. De aceea, este foarte greu ca, din fonduri limitate, să asiguri atât acoperirea tratamentelor uzuale ale pacienților cât și terapii de ultimă oră care, după cum se știe, sunt foarte costisitoare.

O altă caracteristică a centrului universitar Cluj este mare adresabilitate, în sensul că aici se asigură asistența medicală și a bolnavilor care vin din județele limitrofe, ba chiar din întreaga țară pentru anumite specialități, ceea ce contribuie, în plus, la majorarea cheltuielilor.

Toate aceste aspecte determină o importantă presiune asupra fondurilor destinate îngrijirii sănătății administrate de Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, fonduri care nu înregistrează, din păcate, creșteri substanțiale de la un la altul, având în vedere că sursele de finanțare au fost, până acum, aceleași.

În același timp, numărul rețetelor eliberate de medicii prescriptori cresc de la an la an, ca și valoarea rețetelor care trebuie decontate.

Față de media pe țară privind fondurile alocate pe cap de locuitor pentru asistența cu medicamente, medie care se cifrează la 93 de lei ron pe locuitor, județul Cluj ocupă locul zece pe țară, în ordine descrescătoare a fondurilor pe cap de locuitor alocate pentru asistența de medicamente și anume 110 lei ron pe locuitor. Sigur, un lucru de neglijat, ar spune unii. Dar, eu spun că nu este deloc de neglijat, pentru că este important că, totuși, Clujul se află pe un loc important în fondurile alocate.

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj a încheiat contracte de furnizare de servicii cu 132 de farmacii. Potrivit Ordinului comun MS CNAS, la stabilirea valorii de contract la farmacii se are în vedere 90 % din valoarea fondului aprobat la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate pentru consumul de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. Suma, astfel obținută, este defalcată după cum urmează: 20 % se repartizează de Casa de Asigurări pe zone, localități, în funcție de numărul de locuitori și pe farmaciile din zonele, localitățile respective în funcție de consumul de medicamente gratuite și compensate din anul precedent, iar 80 % se repartizează de Casă, în funcție de punctajul obținut de fiecare farmacie, punctaj acordat în raport cu gradul profesional al personalului angajat cu mediul rural sau urban în care-și desfășoară activitatea cu programul de lucru.

Potrivit legislației în vigoare, Casele de asigurări de sănătate au obligația de a se încadra în bugetele repartizate. Fac o mențiune, începând cu anul viitor, vom modifica și criteriile de acordare a fondurilor pe case de asigurări, deci pe județe și, mai departe, pe localități. Actualele criterii s-au dovedit că nu sunt acoperitoare și că sunt destul de multe lucruri care trebuie corectate.

Al patrulea element. În vederea monitorizării consumului lunar de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decis ca toate farmaciile aflate în contract cu Casele de asigurări de sănătate să raporteze acestora, în decurs de 72 de ore, terminarea fondului aferent lunii respective, astfel încât situația reală să ajungă la nivel central în cel mai scurt timp, pentru a se putea iniția măsurile ce se impun.

De asemenea, Casele de asigurări raportează zilnic Casei Naționale numărul farmaciilor care eliberează medicamente compensate și gratuite, situație care este afișată pe site-ul Casei Naționale și pe site-urile Caselor județene.

De asemenea, asigurații au la dispoziție o linie telefonică gratuită Tel verde la nivelul fiecărei case județene, la care pot solicita informații privind adresa și orarul farmaciilor din județ care eliberează medicamente cu și fără contribuție personală în ziua respectivă. Fac o precizare și aici și anume: fondurile - și vreau să se înțeleagă foarte bine acest lucru - fondurile nu sunt distribuite de Ministerul Sănătății, ci de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Vă readuc aminte că, din luna iulie 2005, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autonomă, nu mai este în subordinea Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății se interesează din punct de vedere al modului în care se aplică politicile sanitare. Dar tehnic problema se rezolvă la nivelul Casei de Sănătate.

Al cincilea lucru. Se are în vedere, pe măsură ce implementarea sistemului informatic unic integrat înaintează (și vă spun că începe să funcționeze) ca, la nivelul fiecărei Case de asigurări, să existe o monitorizare distinctă a rețetelor, a bolnavilor și a farmaciilor care eliberează medicamente pentru boli cronice, astfel încât să se poată face o aprecieze justă a fondurilor consumate și o previzionare realistă a nevoilor.

Și al șaselea lucru. În prezent se lucrează la actualizarea contractului cadru și a normelor metodologice de aplicare a contractului cadru pe anul 2006 cu prevederile noului pachet legislativ propus de Ministerul Sănătății.

Aceste acte au în vedere eficientizarea utilizării Fondului de Asigurări de Sănătate.

Și o ultimă mențiune în afara textului scris pe care vi-l pun la dispoziție, lucrăm în prezent și facem analize dacă să schimbăm plafoanele de medicamente compensate și gratuite de la farmacie la medicul de familie. Am început o dezbatere serioasă cu medicii, mai ales cu asociațiile medicilor de familie, să încercăm să vedem dacă sunt lucruri care trebuie modificate, cum trebuie modificate și, mai ales, orice modificare pe care o facem să ducă la perfecționarea sistemului și nu la îngreunarea lui.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Domnule deputat, dacă aveți de adăugat un comentariu?

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Mulțumesc, domnule ministru,

Într-adevăr, răspunsul este complex și pot să spun și complet, dar este și frumos chiar, ceea ce vă rog să analizați și să aveți în vedere faptul că, la Cluj, deocamdată, cozi la farmacii sunt în fiecare zi, mai ales la începutul lunii stau de noaptea, de la ora 12, ca să prindă câteva medicamente. Aceasta este realitatea la Cluj, în acest moment.

De asemenea, așa cum ați spus și dumneavoastră, când s-a discutat bugetul pentru acest an, atunci ați spus că, pentru acest an bugetul este cel mai mare pe care l-a avut vreodată Ministerul Sănătății. Deocamdată, la Cluj, nu se simte.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, domnule ministru, aveți dreptul la două minute.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Voi folosi mai puțin, dar vreau să vă informez, domnule deputat, că anul acesta, începând cu luna ianuarie, fondurile care sunt alocate lunar, sigur, nu identic pe fiecare județ în parte, dar fondurile care sunt alocate lunar pentru medicamente, sunt mai mari cu 15 % decât în anul 2005. Asta înseamnă că, într-adevăr, este cel mai mare fond care s-a alocat vreodată pentru medicamente din 1999 încoace.

Că e nemulțumitor, asta este altă problemă.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Petru Călian, nu, iertați-mă, domnul deputat Mircia Giurgiu, o întrebare pentru domnul ministru Gheorghe Barbu.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la situația săracilor de la S.C. Somvetra Gherla S.A. din jud. Cluj care, de mai bine de 5 luni de zile, n-au primit nici un ban, cu toate că această societate este în portofoliul AVAS totuși, domnul ministru..., ministerul se numește Ministerul Sănătății, Solidarității Sociale și Familiei și este vorba de 626 de familii, împreună cu copiii și cu tot ce au în întreținere.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Gheorghe Barbu (ministrul muncii, solidarității sociale și familiei):

Domnule deputat,

Ministerul se numește Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și nu Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale, în sfârșit.

Am să vă răspund în legătură cu SOMVETRA, deși ați mai avut o interpelare de data trecută, care se referea la plata îndemnizației pentru creșterea copiilor, pe care societatea respectivă nu le mai făcea.

Aș vrea să vă spun următorul lucru.

În data de 9.12.2005 la SOMVETRA s-a făcut, de către organismele Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, o verificare a respectării Legii nr. 130/1999, cu completările și modificările ulterioare, și a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii. S-a constatat că angajatorul a constituit drepturi salariale aferente lunii noiembrie 2005, dar nu au fost achitate salariaților.

Urmare a neconformităților constatate s-a dispus ca măsură obligatorie în sarcina angajatorului prezentarea dovezii achitării drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2005.

În ceea ce privește situația complicată existentă la SOMVETRA vă prezint următoarele, într-un scurt istoric al evenimentelor.

Din data de 11 noiembrie 2005 activitatea societății a fost întreruptă datorită sistării furnizării gazului metan pentru neplata facturilor restante către Distrigaz Nord, în valoare de 22 de miliarde.

În data de 11 noiembrie 2005 societatea era cu capital privat, 51,98% din acțiuni aparținând SC Feromat SA București.

La finele anului 2005 societatea înregistra datorii la bugetul de stat, cu majorările aferente, în sumă totală de 290 de miliarde de lei.

La data de 11 decembrie 2005 societatea avea 655 de salariați.

Începând cu luna noiembrie 2005, conform contractului colectiv de muncă la nivelul societății salariații au fost plătiți cu 75% din salariul de încadrare.

În fapt, aceste drepturi salariale au fost plătite numai în procent de 64% din drepturile salariale aferente numai pentru luna noiembrie 2005.

Trebuie menționat că începând cu data de 1 decembrie 2005 furnizarea energiei electrice a fost întreruptă, datorită neplății facturilor restante către Electrica SA.

AVAS București a comunicat că a reziliat contractul cu SC Feromat SA București și, începând cu data de 2 februarie 2006, SOMVETRA SA este din nou societate cu capital majoritar de stat, 51,98%, acțiunile fiind preluate de către AVAS București.

Odată preluate acțiunile de noul acționar, societatea a desemnat, în 15 martie 2006, prin Adunarea generală a acționarilor, un Consiliu de administrație format din trei persoane și un nou director general.

La data de 16 noiembrie 2005, societatea a inițiat un program de concediere colectivă a salariaților, depus la ITM Cluj, la AJOFM Cluj și la Sindicatul SOMVETRA.

Programul a fost inițiat în urma unui protocol între sindicate și conducerea societății de la acea dată și, ulterior, contestat în instanță de către sindicat.

Procesul este pe rol iar programul de restructurare nu s-a derulat. În prezent se lucrează la un alt program de concediere colectivă pentru personalul rămas angajat la societate.

Actualmente, acest program este propus ca unul din punctele de pe ordinea de zi la următoarea ședință a Adunării generale a acționarilor. La această dată se așteaptă aprobarea ordinii de zi de la AVAS.

La data încetării activității și ulterior, în luna decembrie 2005, s-a propus de către Prefectura Cluj și Primăria Gherla, încadrarea unui număr de 550 de persoane într-un program comunitar derulat la Primărie și pentru care, efectiv, au fost disponibilizate resurse bănești. Nu s-a înscris nici o persoană din societate, pe motiv că se poate pierde șansa de a beneficia de prevederile Ordonanței nr. 8/2003.

În societate, astăzi mai lucrează efectiv 19 salariați, iar în lunile anterioare din anul trecut, câte 31 de persoane în noiembrie-decembrie, și până în luna aprilie tot câte 31 de persoane.

Acest personal a fost plătit în luna noiembrie integral și în luna decembrie doar 9%, în baza unei hotărâri a Adunării generale a acționarilor.

Societatea a contractat o firmă de contabilitate pentru finalizarea bilanțului pe anul 2005 și a programului de venituri care stă la baza obținerii Ordonanței nr. 8/2003, acestea fiind finalizate la această dată.

Societatea a solicitat AVAS plata acestor lucrări pe care le-a efectuat firma respectivă în numele societății, din lipsa disponibilităților bănești.

Față de cele prezentate considerăm că limitele de competență ale instituției și ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nu ne permit să intervenim în rezolvarea situației conflictuale existente.

Dacă disponibilizările colective vor fi făcute în conformitate cu Ordonanța nr. 8/2003, în noile condiții, în care societatea este din nou cu capital majoritar de stat, salariații s-ar putea să fie îndreptățiți să primească prevederile și plățile compensatorii acordate de Ordonanța nr.8/2003.

Până atunci, precizăm că politicile de sprijin financiar direct pentru prevenirea situațiilor de dificultate a familiilor cu copii și a persoanelor singure susținute de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cuprind măsuri specifice de intervenție pentru combaterea sau atenuarea riscului de marginalizare și excluziune socială, pe baza principiului solidarității sociale.

În răspunsul meu sunt înșirate mai multe astfel de măsuri. Vă spun doar că persoanele aflate într-o astfel de situație se pot califica pentru obținerea venitului minim garantat, de asemenea, se pot califica pentru ajutoare de urgență și ajutoare financiare. În răspunsul scris pe care vi l-am dat detaliile acestui lucru se regăsesc.

În ce ne privește, în momentul în care persoanele vor deveni șomere vor beneficia de indemnizație și, așa cum am explicat, dacă îndeplinesc condițiile legale, și de cele ale Ordonanței nr. 8/2003.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule ministru al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Într-adevăr, aceasta este denumirea corectă.

Întrebarea era și rămâne în continuare dacă și în ce mod Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei poate să ajute aceste familii care sunt destul de mari, într-o zonă mono-industrială și, după cum se știe, în România este greu să trăiești și cu salariu, dar fără salariu cum se poate trăi timp de 5 luni.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, o precizare.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule deputat,

În România sunt mai multe situații de acest fel, de firme privatizate care au ajuns în imposibilitatea de a mai plăti salariile.

Noi susținem, atât cât putem de mult, persoanele aflate în dificultate. Ele deocamdată figurează ca angajate ale unei societăți. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Guvernul în sine nu pot să-și asume responsabilitatea pentru neplata salariilor de către o societate privată.

În această situație, vă rog să aveți în vedere faptul că ar putea să fie mii de societăți, sau sute, sau zeci. Ceea ce pot să spun ca perspectivă este că se află în Parlamentul României garantarea fondului de salarii pentru salariați, în condițiile insolvabilității societății comerciale, și asta nu mai ține cont de tipul de capital. Este o directivă europeană pe care am adoptat-o și care este în Parlament și sper să fie aprobată cât mai curând și să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Pentru cazurile specifice, ne putem adresa acum cu ajutoare sociale, dacă este cazul.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumim.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu - interpelare adresată ministrului administrației și internelor.

Vă rog, formulați pe scurt întrebarea.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul domnului Csete Zoltan, din municipiul Cluj-Napoca.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați transcrierea în registrele de stare civilă române a unui certificat de naștere eliberat de către autoritățile spaniole pentru o persoană născută pe teritoriul Spaniei, ai cărei părinți sunt cetățeni români, vă comunicăm următoarele:

Procedura transcrierii în registrele de stare civilă române a unui certificat de naștere eliberat de către o autoritate străină, pentru o persoană născută în țara respectivă, ai cărei părinți sunt cetățeni români, este prevăzută în Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă, precum și în legile care au modificat și completat ulterior acest act normativ. Astfel, actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă română. Transcrierea acestora în registrele de stare civilă română se face în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară, sau de la primirea din străinătate a certificatelor-extras de stare civilă.

Informațiile deținute relevă faptul că, în certificatul de naștere emis de autoritățile spaniole, care face obiectul întrebării, nu este înscris numele de familie al persoanei la care faceți referire, iar părinții poartă nume de familie diferite.

Având în vedere principiul consemnării acordului de voință exprimat neechivoc privind numele și prenumele în declarațiile autentice, instituit de legislația națională în materie de stare civilă, se impunea, și în acest caz, întocmirea unei declarații scrise, în care să fie consemnat în mod explicit acordul comun al ambilor părinți cu privire la numele de familie și prenumele copilului.

În context, precizăm că, prin interpretarea corelativă a conținutului procurii - care este anexată la dosar - și a conținutului celorlalte documente prezentate, se poate concluziona, implicit - nu explicit, faptul că voința părților, a părinților, este aceea ca fiica să poarte numele de familie al părinților. În acest caz particular, se apreciază că procura, acordată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, ar putea fi considerată și o declarație scrisă, în sensul dispozițiilor legale în materie.

În consecință, persoana împuternicită va putea să depună documentația de referință la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor urmând a transmite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din municipiul Cluj-Napoca precizările necesare privind modul de soluționare a acestui caz particular.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Nu vă dau cuvântul, domnule deputat, pentru că întrebarea dumneavoastră, în conformitate cu art.166 lit.a) și lit.b) din regulament, nu trebuia să fie primită de președintele Camerei Deputaților. Este o întrebare care urmărește în exclusivitate obținerea unei consultații juridice - lit.b) - și privește o problemă de interes strict particular.

În aceste condiții, vă rog să se ia act: solicit Biroului permanent ca secretarul care înregistrează aceste întrebări să sesizeze, ori de câte ori este cazul, președintele Camerei Deputaților, pentru a se pronunța cu privire la admiterea sau nu a unei întrebări.

Urmează tot domnul deputat Mircia Giurgiu, cu o întrebare adresată Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul Firmei S.C. Complet Security S.R.L. din Cluj-Napoca.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care reveniți asupra unei solicitări anterioare privind avizarea în condițiile legii a S.C. Complet Security S.R.L. Cluj-Napoca, pentru desfășurarea activității de pază, monitorizare și instalare de sisteme de alarmă, vă comunicăm următoarele:

Societatea comercială la care faceți referire a depus documentația pentru eliberarea licenței în domeniul sistemelor de pază la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, solicitarea respectivă fiind înregistrată cu nr.53.295 din 14 decembrie 2005.

Urmare verificărilor efectuate după obținerea avizelor stabilite de Legea nr.333 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj a întocmit un raport cu propunerile de licențiere a societății comerciale în discuție, document care a fost înaintat la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Poliției de Ordine Publică.

A fost atașată documentului în discuție și o notificare a unei societăți concurente celei care a solicitat eliberarea licenței, prin care era semnalată necesitatea suspendării activității de licențiere, întrucât exista, la acea dată, între societățile în cauză, un litigiu cu privire la încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca, referitoare la autorizarea, constituirea și înmatricularea societății solicitante.

În acest context, cu adresa nr.176.846 din 10 februarie 2006, Inspectoratul General al Poliției Române a restituit documentația societății solicitante. La aceeași dată, S.C. Complet Security S.R.L. Cluj-Napoca a solicitat, din nou, eliberarea licențelor, anexând, de această dată, o copie a minutei deciziei civile nr.128/2006 și o copie a dispozitivului sentinței civile nr.196/2006, pronunțate în dosarul nr.19.105/2005, fără a transmite și hotărârea motivată a Curții de Apel Cluj-Napoca.

Urmare primirii hotărârilor motivate ale Curții de Apel Cluj-Napoca, pronunțate în dosarele anterior menționate, s-a procedat la reluarea activității de analizare a îndeplinirii condițiilor necesare pentru licențierea societății comerciale în discuție, fiind, practic, acum îndeplinite condițiile necesare în acest sens, prevăzute de Legea nr.333.

În context, menționăm că S.C. Complet Security S.R.L. a fost licențiată de către Inspectoratul General al Poliției Române, în acest sens fiind emise două licențe, după cum urmează: licența nr.829/P din 6 martie 2006, pentru desfășurarea activității de pază, și licența nr.795/P din 9 martie 2006, pentru instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracțiilor.

Deci, atunci când au fost îndeplinite condițiile legale, s-au emis aceste licențe.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu?

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, răspunsul este complet și corect.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să rămâneți la microfon, domnule deputat. Aveți o interpelare privind alungarea populației de etnie română, în urma retrocedării proprietăților din zonele centrale ale marilor orașe.

Întrebarea dumneavoastră, pe scurt, vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Este vorba de ceea ce se întâmplă în marile orașe din Transilvania, Cluj-Napoca, Făgăraș, Sibiu și multe alte orașe, care se confruntă cu mari probleme. Populația din zonele centrale este scoasă din acele locuințe, în urma aplicării Legii nr.247 de anul trecut și nu se oferă nici o protecție. De asemenea, se încearcă să se facă o dreptate prin crearea unei alte nedreptăți.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, iertați-mă. Aceasta este o realitate pe care o afirmați. Care este întrebarea?

Domnul Mircia Giurgiu:

Întrebarea este: ce face Ministerul Administrației și Internelor și cum are de gând să protejeze populația din aceste zone, pentru a nu fi scoasă în stradă și a rămâne fără un acoperiș deasupra capului, mai ales că majoritatea sunt persoane în vârstă și nu au surse de venit, pentru a-și putea permite să cumpere o locuință?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule ministru. Domnule secretar de stat! Vă cer scuze că v-am avansat în locul domnului Blaga.

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Scuzele, desigur că sunt acceptate.

Vă rog să-mi permiteți să răspund.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați să vi se comunice poziția Ministerului Administrației și Internelor față de faptul că, în urma retrocedării proprietăților, populația de etnie română este alungată din zonele centrale ale marilor orașe, - am citat acum din conținutul întrebării -, vă comunicăm următoarele:

Afirmația făcută în textul întrebării are un caracter general, nefiind relevate date referitoare la cazuri concrete, care să susțină faptul că populația de etnie română este alungată din centrele marilor orașe, ca urmare a constituirii-reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor imobile.

Apreciem că, indiferent de etnia persoanelor care locuiesc în imobilele în discuție, acestea trebuie retrocedate proprietarilor, având în vedere inclusiv faptul că, potrivit Constituției României, proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege.

În acest context, considerăm neîntemeiată afirmația dumneavoastră, mai ales că Guvernul României nu inițiază și nici nu acceptă situațiile la care dumneavoastră faceți referire în mod generic.

În situația în care constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate afectează persoanele care locuiesc, la data retrocedării, în imobilele respective, considerăm că nu este vorba despre o atitudine discriminatorie față de persoanele în discuție, ci doar despre restituirea proprietăților și despre aplicarea principiului egalității în drepturi, consfințit și el în Constituție.

De asemenea, menționăm că, potrivit legislației în vigoare, în cazul existenței unor litigii privind constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată, Ministerului Administrației și Internelor nerevenindu-i atribuții cu privire la impunerea unor decizii în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat, comentariu pe marginea răspunsului.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, nu am dat exemple concrete, dar există o listă, pe care o voi transmite, pentru a vedea concret ce se întâmplă cu populația. Aceasta este realitatea; este populația de etnie română. Din păcate, aceasta este realitatea și vă vom transmite o listă.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 16:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro