Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/20-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 10-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2006

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.  

Ședința a început la ora 16,17.

Lucrările au fost conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Dan Radu Rușanu și Victor-Viorel Ponta, secretari.

   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Conform programului de lucru, pe care îl cunoașteți, declar deschise dezbaterile ședinței plenului Camerei Deputaților de astăzi, luni, 10 aprilie 2006.

Rog pe domnii secretari de ședință să poftească pentru a putea începe dezbaterile.

Repet solicitarea, să fie anunțați domnii secretari de ședință pentru a putea începe lucrările.

Declarăm deschisă ședința la ora prevăzută în programul de lucru de astăzi. Vreau să vă informez că, în conformitate cu art.213 lit.a), acord un avertisment domnului secretar a cărui întârziere a cauzat întârzierea începerii acestor dezbateri. Nu.

Domnul Ponta a fost sancționat o dată, aplicând principiul echipolenței, trebuie să-o sancționez și pe domnul Rușanu.

Vă anunț că, din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 269. Sunt absenți 62 din care 16 participă la late acțiuni parlamentare.

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru zilele de 10 - 13 aprilie 2006, programul de lucru pentru perioada 10-15 aprilie, informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 3 aprilie - 10 aprilie 2006 de comisiile permanente sesizate în fond; lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizate al Curții Constituționale; sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, partea I.

Conform programului nostru de lucru, de la orele 18,30 la 19,30 va avea loc primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului, iar de la orele 19,30 la 20 va avea loc prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează să fie adresate membrilor Guvernului.

 
Informare privind demisia domnului deputat Mugurel Liviu Sârbu din Grupul parlamentar al PSD.  

Am înțeles că un domn deputat mi-a cerut cuvântul pentru o problemă personală. Vă rog să poftiți.

   

Domnul Mugurel Liviu Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă informez că începând de astăzi mă retrag din Grupul parlamentar al PSD și voi activa ca deputat independent.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Plenul Camerei Deputaților a luat act de declarația dumneavoastră. Este vorba de domnul deputat Mugurel Sârbu.

 
Aprobarea unei modificări în componența nominală a unei comisii permanente a Camerei Deputaților.  

În conformitate cu prevederile art.38 alin.4 și ale art.40 din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat, vă supunem atenției următoarea propunere de modificare a componenței nominale a Comisiei pentru politică externă: Grupul parlamentar al PSD propune desemnarea domnului deputat Adrian Năstase în calitate de membru al acestei comisii. Dacă există comentarii cu privire la această propunere? Dacă nu, propunerea este considerată aprobată.

Prezentarea raportului justificativ asupra utilizării fondului președintelui în perioada noiembrie - decembrie 2005.  

Trecem la dezbaterea ordinii de zi.

La pct.2, după informarea pe care am făcut-o, urmează prezentarea raportului justificativ asupra utilizării fondului președintelui în perioada noiembrie - decembrie 2005. Raport ce v-a fost distribuit.

Domnul deputat Adrian Năstase, președinte în acea perioadă, este invitat să susțină acest raport. Dacă din stafful tehnic se cunoaște situația... se prezintă domnul deputat Adrian Năstase? A, vă rog să mă scuzați, vă rog să luați cuvântul, domnule deputat.

   

Domnul Adrian Năstase:

Și viața și arta sunt foarte lungi. Răbdare!

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dispozițiile art.33 lit.h) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.34/2005 publicată în Monitorul Oficial nr.950 din 26 octombrie 2005, prevăd că președintele Camerei Deputaților prezintă rapoarte justificative în fața plenului asupra utilizării fondului președintelui. A fost o dispoziție nouă introdusă în Regulament, și înainte exista acest fond al președintelui, dar conform acestei modificări s-a stabilit, într-un mod firesc, pentru transparență, ca președintele în exercițiu să prezinte un raport privind utilizarea acestor sume și destinația lor, de asemenea.

Prin Legea bugetului de stat pe 2005, nr.511/2004 a fost aprobată suma de 2 miliarde lei vechi, respectiv 200 de mii de roni, la art. bugetar "Fond președinte". Sumele aprobate prin buget au fost utilizate în conformitate cu prevederile art.17 alin.1 din Legea nr.53/1991 pentru ajutoare, acțiuni umanitare și recompense. Direcția decontărilor pentru deputați a întocmit raportul privind modul de utilizare a fondului președintelui pe lunile noiembrie și decembrie 2005.

Vreau să precizez, acest fond; sau raportul privind utilizarea fondului se face anual datorită faptului că noul Regulament a intrat în vigoare după ce a fost dezbătut în luna octombrie, pentru o descărcare firească s-a pregătit acest raport pentru lunile noiembrie și decembrie, urmând raportul pe anul 2006 în totalitate să fie prezentat de către actualul președinte al Camerei.

Creditele bugetare disponibile în sumă de 111 231 ron au fost utilizate după cum urmează. Este vorba de modul de utilizare a fondului președintelui pe lunile noiembrie și decembrie. Suma de 5 000 ron pentru ajutoare materiale acordate în baza documentelor justificative în cazuri de boală, deces în familie, dificultăți financiare care au condus la restanțe la cheltuielile de întreținere a locuinței sau altele; suma de 45 727 ron pentru acțiuni umanitare, respectiv pentru sărbătorirea pomului de Crăciun, ocazie cu care au fost oferite cadouri copiilor salariaților din cadrul Secretariatului General al Camerei Deputaților; suma de 59 900 ron pentru recompense, stimulente acordate personalului din cadrul Secretariatului General al Camerei Deputaților în preajma sărbătorii de Crăciun.

La finele anului 2005 au rămas neutilizați la art. bugetar "Fond președinte" credite bugetare în sumă de 604 ron.

Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc.

Acesta a fost raportul pe care am dorit să vi-l prezint, pentru perioada noiembrie - decembrie 2005, referitor la fonduri utilizate de către președintele Camerei Deputaților.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Dacă există discuții sau observații cu privire la acest raport.

Vă mulțumesc.

Vom consemna atunci că plenul Camerei Deputaților a luat cunoștință de raport, fără nici un fel de obiecțiuni.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005  

La pct.3 al ordinii de zi, Proiectul de Lege privind ratificarea acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005.

Dacă din partea inițiatorului se dorește să se ia cuvântul? Vă rog.

   

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Da. Vă mulțumesc.

Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea ratificării Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare. Proiectul este în valoare de 22,5 milioane de euro și va avea ca principale obiective achiziționarea și instalarea echipamentelor de electrificare pentru 4 centre de electrificare, achiziționarea a 8 vehicule de întreținere a liniei de contact și pentru intervenții și servicii de consultanță pentru supervizarea instalării echipamentelor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între România, pe de o parte, și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, care a fost semnat în decembrie 2005. Acest împrumut este acordat de BERD pentru finanțarea proiectului, în valoare de 22,5 milioane de euro, va fi rambursat în 12 ani cu o perioadă de grație de 4 ani. A fost aleasă pentru acest împrumut opțiunea de rată variabilă pentru dobândă, menționându-se și posibilitatea ca împrumutatul să poată opta pentru o variantă cu dobândă cu rată fixă, funcție de evoluția de piață. Proiectul de modernizare a rețelei energetice feroviare are câteva componente importante: achiziționarea și instalarea echipamentelor de electrificare pentru 4 centre de electrificare; achiziționarea a 8 vehicule de întreținere a liniei de contact și pentru intervenții, precum și servicii de consultanță pentru supervizarea instalării echipamentelor.

La lucrările comisiei au participat 20 de deputați din 26, a fost dezbătut și s-a aprobat cu unanimitate de voturi acest proiect de lege și, de aceea, domnule președinte, vă propunem a dezbate acest proiect de lege în forma în care a fost aprobată de către Senat și aprobată și de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia parte? Dacă nu, se face aplicarea art.106 din Regulament, conform căruia se trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente. Neexistând amendamente, ca lege ordinară trece la votul final.

Stimați colegi, să încercăm să marcăm o prezență pentru a vedea dacă avem cvorumul necesar unui vot final. Vă rog să introduceți cartelele. Vă rog, domnilor deputați, să introduceți cartelele pentru a vă marca prezența.

Vă rog să vă marcați prezența acum. Vă rog să afișați numărul prezenților: 179, cvorum suficient pentru a ne pronunța prin vot asupra acestui proiect de lege.

 
   

Supun votului dumneavoastră raportul de aprobare a proiectului de lege. Vă rog să votați. Vă rog să vă marcați prezența și să vă exprimați votul. 183 de voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Din partea inițiatorilor, vă rog, dacă dorește și este prezent cineva? Dacă nu, se scoate de pe ordinea de zi. Da. Inițiatorul, iertați-mă, nu este un reprezentant al Guvernului, ci un coleg deputat. Ascultăm raportul comisiei.

   

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propunerea legislativă se referă la modificarea și completarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Propunerea legislativă a fost avizată de Comisiile juridice de disciplină și imunități și de către Consiliul Legislativ. Propunerea vizează corectarea unei erori legislative în sensul că profesorul de corepetiție a fost omis din lege. În școlile și liceele de muzică, corepetiția este disciplină de specialitate, munca profesorului corepetitor fiind echivalentă cu a oricărui cadru didactic. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Iosef Cota, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 24 ce deputați din totalul de 27 și a fost adoptat în unanimitate de voturi raportul comisiei pentru aprobarea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii în formula propusă de comisie. Dacă există discuții? Nu sunt.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra formulării date de comisie titlului. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 172 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Textul propus de comisie a fost adoptat.

 
   

Comisia introduce un articol unic ca problemă de tehnică legislativă. Dacă sunt discuții? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra textului introdus de comisie? Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 191 pentru, 6 împotrivă, nici o abținere. Articolul unic în formularea comisiei a fost adoptat.

 
   

Text I, în redactarea comisiei, în ceea ce privește modificarea art.5 lit.c).

Dacă există discuții? Nu.

Vă rog să votați asupra textului comisiei. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 172 voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Textul în redactarea comisiei a fost adoptat.

 
   

Text II. Modificarea art.6 alin.1 lit.h), în redactarea comisiei.

Dacă sunt discuții? Nu sunt.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. 169 pentru, 2 împotrivă, o abținere.

 
   

Fiind vorba de statutul personalului didactic, ne aflăm în prezența unei legi organice, urmează votul final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea IV-a Rețeaua de localități (rămasă pentru votul final).  

Propunere legislativă de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea IV - Rețeaua de localități.

Din partea inițiatorului, vă rugăm?

Inițiatori: domnul deputat Viorel Oancea, domnul deputat Ungureanu Petre, domnul senator Gheorghe David. Sunt prezenți? Apreciez interesul colegilor noștri pentru propriile lor proiecte de lege. Rog să facem mai mult decât dânșii și să-l punem în discuție.

Din partea comisiei sesizate în fond? Vă rog, raportul dumneavoastră.

   

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea IV "Rețeaua de localități", a fost retrimisă la comisie spre reexaminare și întocmirea unui raport suplimentar ca urmare a hotărârii Camerei Deputaților din 25 martie 2006. Această inițiativă are în vedere introducerea în cuprinsul legii sus amintite a unui nou articol care să reglementeze modul de delimitare a teritoriului unităților administrativ-teritoriale nou înființate de unitățile administrativ teritoriale din care acestea s-au desprins ca urmare a reorganizării. Comisia a reexaminat în ședința din 4 aprilie 2006 avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punctul de vedere al Guvernului, care susține promovarea propunerii legislative cu modificări.

Ca urmare a dezbaterilor asupra propunerii legislative și amendamentelor formulate, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, să susțină această inițiativă legislativă și propune plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acesteia cu modificările cuprinse în raportul suplimentar.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

De fapt, discuția, până la urmă, era dacă dăm sau nu dăm prefectului dreptul ca în situația în care se parcurg toate celelalte căi legale poate să hotărască el limita de proprietate și comisia a hotărât nu la acest lucru, dar da la restul propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule președinte?

Vă mulțumesc, mai ales, pentru sinteza finală.

Vă rog, la dezbateri generale.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Petre Ungureanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am venit aici pentru că ne-ați certa, cu prietenie, sigur. Sunt unul dintre inițiatori. Sigur, și celălalt coinițiator, domnul Oancea, a venit acum, era la Senat să-și susțină o altă lege destul de importantă, Legea lustrației. Însă, cele mai importante lucruri și esența, de fapt, a acestora, le-a susținut și domnul președinte al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

De asemenea, văd că după ce plenul și-a dat acordul să retrimită la comisie această inițiativă, în comisie am avut toată înțelegerea din partea colegilor, indiferent de partidul politic din care fac parte, și s-a considerat că inițiativa este mai mult utilă celor care reînființează sau doresc să reînființeze vechile comune, așa cum ele au fost cândva desființate, zic eu, abuziv prin Legea nr.1 din 1968. Problema principală, aceea vizând delimitarea sau, mă rog, neînțelegerea cu privire la hotarul dintre noua comună și vechea comună o rezolvă după amendamentul propus și de către alți colegi și de amendamentul Guvernului, o rezolvă, deci această neînțelegere o rezolvă Justiția. Noi, inițiatorii, prevăzusem pentru o mai rapidă rezolvare a problemei să-i dăm prefectului această atribuție, însă după o discuție înțeleaptă în comisie, am ajuns la concluzia că e mai bine ca justiția să-și spună cuvântul. Altfel, inițiativa pentru care am muncit în comisie și colegii și-au dat acordul, după părerea mea, este utilă și vă mulțumesc deja anticipat dacă o veți vota.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă mulțumesc că ați vorbit și în calitate de inițiator, lămurind împreună cu domnul președinte al comisiei esența dezbaterilor care au necesitat retrimiterea.

Dacă mai dorește cineva la dezbateri generale să ia cuvântul? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, în formularea dată de comisie.

Există observații? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. 167 de voturi pentru, 9 împotrivă, o abținere.

Titlul legii, în formularea comisiei, adoptat.

 
   

Art.l din proiect, comisia propune eliminarea.

Discuții? E o problemă de tehnică legislativă numai.

Dacă nu, vă rog să vă exprimați prin vot asupra eliminării propuse de comisie.

Vă rog să afișați rezultatul. 161 voturi pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri. Art.1 este eliminat.

 
   

Art.2 din proiect, se înlocuiește de comisie cu un articol unic în propria redactare.

Discuții? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra textului propus de comisie. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. 176 pentru, 7 împotrivă, o abținere.

Textul comisiei a fost adoptat.

 
   

Cuprinsul articolului unic, art.51 alin.1 în redactarea comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți, 172) 163 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 abțineri. Textul comisiei, alin.1 adoptat.

 
   

Alin.2 din art.51 în redactarea comisiei. Discuții. Nu.

Vă rog să votați.

Vă rog să afișați. (Prezenți, 174) 165 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 3 abțineri. Textul comisiei adoptat.

 
   

Alin.3 introdus de comisie. Dacă sunt discuții. Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot, alin.3 introdus de comisie. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți, 172) 165 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 2 abțineri. Alin.3 adoptat în varianta comisiei.

 
   

Alin.3 din proiect devenit alin.4 în redactarea comisiei. Dacă sunt discuții. Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra variantei propuse de comisie.

Vă rog să votați. (Prezenți, 177) 171 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, nici o abținere. Textul a fost adoptat.

 
   

Alin.4 din proiect, devenit alin.5 în formularea comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra formulării comisiei.

Vă rog să votați. Vă rog să afișați. (Prezenți, 178) 169 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 4 abțineri. Text adoptat.

 
   

Fiind vorba de o lege cu caracter organic, o vom supune votului final în ședința de vot final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind zonele metropolitane (rămasă pentru votul final).  

Propunerea legislativă privind zonele metropolitane.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul. Vă rog.

   

Domnul Relu Fenechiu:

Pentru a economisi cât mai mult timp, o să-mi permit să iau cuvântul și ca inițiator, și ca președinte al comisiei.

Ca inițiator, consider că este necesară o propunere legislativă privind zonele metropolitane în România. După ce propunerea legislativă a fost retrimisă la comisie spre reexaminare și întocmirea raportului suplimentar ca urmare a votului, comisia a hotărât respingerea propunerii legislative și datorită faptului că nu avem deocamdată legislația care să ne permită realizarea unei structuri cu o personalitate juridică de drept privat care să poată să folosească fonduri și datorită faptului că putem spune că am convenit împreună cu reprezentanții Guvernului ca în următoarea sesiune parlamentară împreună să redactăm într-un mod, să spunem, mai laborios o altă propunere privind zonele metropolitane.

Așa încât, cu majoritatea de voturi, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte și domnule deputat.

V-aș ruga foarte mult o lămurire dacă vreți să dați Camerei. Eu apreciez că această confuzie între calitatea de inițiator și calitatea de raportor, chiar dacă vă păstrați calitatea de președinte, nu este benefică. Se putea găsi o altă soluție. Nu am înțeles dacă dumneavoastră aprobând punctul de vedere al comisiei și motivația care mi s-a părut destul de consistentă, înțelegeți să vă retrageți proiectul de lege sau nu, dacă-l mai susțineți sau nu. Pentru că urmează, totuși, un proces legislativ la Senat.

V-aș ruga să vă asumați această responsabilitate și să...

 
   

Domnul Relu Fenechiu:

Domnule președinte,

Din cunoștințele mele, știu că în acest moment propunerea nu mai poate fi retrasă.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu, nu e vorba de retrasă...dacă o mai susțineți ca atare.

 
   

Domnul Relu Fenechiu:

În ceea ce privește susținerea la Senat, vreau să vă spun că propunerea nu-mi aparține în exclusivitate mie. Propunerea legislativă este o propunere semnată de majoritatea celor care compun Comisia de administrație publică, așa încât nu pot să vă spun ce vor face ceilalți colegi ai mei. Personal, nu voi mai susține propunerea legislativă la Senat.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Acesta era răspunsul.

Dacă există cineva care dorește să ia cuvântul la dezbateri generale. Nu.

Vă reamintesc că, prin raportul comisiei sesizate în fond, se propune respingerea acestei inițiative legislative.

În conformitate cu prevederile art.104 din Regulament, dacă prin raportul comisiei sesizate în fond, se propune respingerea proiectului de lege, după încheierea dezbaterilor generale, președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot. Fiind vorba de o lege organică, solicit Camerei să se pronunțe prin vot mâine, în cadrul ședinței de vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (rămas pentru votul final).  

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor 107/1996.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Din partea inițiatorilor, vă rog.

   

Domnul Attila Korodi (secretar de stat, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Activitatea de gospodărire a apelor este reglementată în România prin Legea nr.107 din 1996. Această lege a inclus la momentul promovării cele mai moderne concepte de gospodărire a apelor privind în special gospodărire integrată pe bazine hidrografice, informarea și participarea publicului și a părților interesate la luarea deciziei de gospodărire a apelor în cadrul comitetelor de bazin hidrografic, autorizarea descărcărilor de ape uzate în mediul acvatic, planificarea în domeniul gospodăririi apelor, aplicarea principiilor "poluatorul plătește" și "beneficiarul plătește".

Având în vedere o serie de cauze care au condus la amplificarea efectelor inundațiilor din anul 2005, s-a impus o nouă revizuire a legii prin care să se îmbunătățească și să se consolideze cadrul legislativ.

Astfel, prin modificările propuse în prezentul proiect de lege, se limitează exploatările de nisipuri și pietrișuri din albiile râurilor numai la zonele în care este necesară reprofilarea albiei, regularizarea scurgerii, interzicându-se astfel exploatări în zona podurilor.

Totodată, este simplificată procedura prin care se acordă dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albii în cazul situațiilor de urgență.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă supun atenției dumneavoastră proiectul de lege prezentat pe scurt mai sus.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei, vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond, în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru industrii și servicii, al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Având în vedere cele prezentate de către inițiator, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaților aprobarea acestuia.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Potrivit Constituției, proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților. În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să ia parte. Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat. Observații. Nu. Adoptat.

Art.I, nemodificat. Observații. Nu. Adoptat.

Pct.1. Art.28, nemodificat. Observații. Nu. Adoptat.

Pct.2. Art.28. Se introduce un articol nou, 29, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. art.16, alin.1, se introduce o literă nouă, j), nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Pct.4. La art.28 alin.1, lit.d), cu un cuprins dat în proiect, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.5. La art.33, alin.2 și 4, în redactarea comisiei. Amendament admis. Aveți observații, discuții?

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra amendamentului admis de comisie.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți,140) 136 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abțineri.

 
   

Pct.6. La art.33, după alin.4, alin.41 se va modifica și va avea cuprinsul dat în redactarea comisiei prin amendamentul admis. Discuții? Nu.

Vă rog să votați asupra amendamentului admis de comisie la acest punct.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți, 145) 141 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul comisiei a fost admis.

 
   

Pct.7, art.33 alin.6, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.8, art.33, după alin.6 se introduce un alineat nou 61, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.9. La art.43 alin.11, după lit.c) se introduce o nouă literă d), nemodificată. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.10. La art.43, după alin.19, se introduce un alineat nou, alin.110, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.11. La art.43, după alin.3, se introduc trei alineate noi, 4, 5, 6. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.12. La art.49, alin.2 și 4 vor avea un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.13, art.50 alin.2, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.14, art.54. După alin.1, se introduce un alineat nou, 11, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Permiteți-mi să fac aceeași remarcă de tehnică legislativă în legătură cu caracterul stufos mai ales al modificărilor. Alineat indice 1 este mai greu de găsit în legislația noastră.

Pct.15. La art.54 alin.2, un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.16. Art.62 alin.4, un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.17, art.69, cu un nou cuprins, nemodificat de comisie. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.18, art.70, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.19, art.71, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.20, art.72, cu un nou cuprins la toate alineatele, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.21, la art.74 alin.1, 3, 4 și 5, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.22, la art.75, alin.1 și 3. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.23, la art.76 alin.1 lit.d), cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.24, la alin.1 al art.76, după lit.d) se introduc trei litere noi, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.25, la art.78 alin.2, un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.26, la art.852 lit.a), un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.27, art.87, pct.5, 29 și 51, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.28, la art.87, după pct.53, se introduc opt puncte noi, 54 până la 61. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Cred că totuși un articol are prea multe puncte.

Pct.29, art.88, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.30, art.89 se abrogă. Nemodificat de comisie, abrogare. Sunt observații? Nu. Adoptată abrogarea.

Pct.31, la art.91, se introduce un alineat nou, alin.2, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.32, la art.92, alin.3 și 4, un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.33, la art.93, alin.1 și 3. Un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.34, art.94, cu un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.35, la art.95, alin.1 și 3, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.36, la art.107, alin.4, un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.37, anexa nr.1. După pct.19, se introduce un punct nou, 191, cu un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.38, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.39, anexa nr.11, pct.1, 2, 6. Un nou cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.40, anexa nr.2. după lit.f), se introduce o literă nouă, lit.g), cu următorul cuprins. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

La anexa 3, lit.a), după pct.7-11, se introduc două puncte noi, pct.7-12; 7-13. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Se dublează un punct.

Vreau să vă atenționez că, aici, singura modificare este de ordin gramatical, cuvântul anexă este scris în redactarea comisiei cu literă mică. Cred că această literă mică nu trebuie s-o supun la vot.

Pct.42, la anexa 3 lit.c), după lit.l) a alin.3, se introduce o literă nouă, lit.m), nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.II privind intrarea în vigoare a legii. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.III. nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.IV. Observații? Nu. Adoptat.

În aceste condiții, fiind vorba de o lege organică, va fi supusă votului final de mâine.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.  

Punctul următor de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Conform art.115 din Regulament, suntem în procedură de urgență.

Din partea inițiatorului, vă rugăm, domnule secretar de stat.

   

Domnul Cătălin Doică (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu Memorandumurile de finanțare ISPA încheiate cu Comisia Europeană, beneficiarul investiției trebuie să constituie și să utilizeze un fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare care se constituie într-o condiționalitate pentru efectuarea plăților de către Comisia Europeană.

În cazul în care baza legală pentru constituirea, alimentarea și utilizarea acestui fond nu s-ar fi realizat în cel mai scurt timp, Comisia Europeană ar fi considerat condiționalitatea din Memorandumurile de finanțare ISPA neîndeplinită și ar fi blocat plățile ISPA pentru România.

Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare este un fond de rezervă care este utilizat în următoarea ordine de priorități pentru: plata serviciului datoriei publice, cheltuielile neeligibile, cheltuieli de achiziție sau producție a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, precum și întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Prin urmare, resursele financiare constituite în acest fond vor asigura o operare eficientă a investițiilor ISPA, iar în acest sens, mecanismul propus în această ordonanță de urgență a Guvernului va asigura o abordare consecventă și viabilă în alocarea resurselor către beneficiarii investițiilor respective.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului României, vă roagă să votați favorabil proiectul de lege de aprobare a ordonanței de urgență.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei, raportul.

Vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prezentul proiect de lege vine să creeze cadrul legal pentru constituirea unui nou fond intitulat fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare care este constituit la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale sau operator, după caz, care derulează proiecte cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin instrumentul ISPA.

Acest fond, acest instrument este utilizat, așa cum spunea și colegul secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, pentru plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului contractat, plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, destinat cofinanțării proiectului care beneficiază de asistență financiară, cheltuieli neeligibile, precum și întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă.

Acest proiect de lege, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, a fost dezbătut în cadrul comisiei.

Din cei 26 de membri, 22 de deputați au fost prezenți.

Unanimitatea de voturi a fost cea care a dus la aprobarea acestui proiect de lege.

De aceea, domnule președinte, vă supunem acest proiect în forma în care a fost aprobată de către Senat și avizată favorabil de către comisia de specialitate.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare? Nu.

În cauză se face aplicarea art.106 din Regulament, în sensul că, nefiind amendamente sau propuneri ale comisiei, urmează ca să fie supus proiectul de lege direct votului final.

Fiind vorba de o lege ordinară, vă rog să vă exprimați prin vot asupra raportului comisiei de admitere a proiectului de lege.

Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 163 pentru; 2 voturi împotrivă; 3 abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Aș ruga serviciul tehnic să nu mai existe această desincronizare care atinge minute între începutul votului și afișaj. Vă mulțumesc.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.  

Punctul următor din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Potrivit art.115, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Din partea inițiatorului, vă rog să poftiți.

   

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de Guvern nr.27/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii a fost emisă în temeiul Legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, nr.404/2005, în vederea alinierii definiției IMM-urilor existente în Legea nr.346/2004 la recomandarea Comisiei Europene nr.361/2003.

Necesitatea acestei modificări legislative rezidă din următoarele aspecte: în primul rând, raportul Comisiei Europene, din octombrie 2005, asupra progreselor înregistrate de România în procesul de aderare, menționează la Cap.XVI "Întreprinderi Mici și Mijlocii" faptul că definiția întreprinderilor mici și mijlocii nu a fost armonizată cu cea existentă la nivelul european.

În al doilea rând, este vorba de alinierea definiției IMM-urilor cu legislația națională, și aici mă refer la ordinele Consiliului Concurenței în ceea ce privește ajutorul de stat privind întreprinderile mici și mijlocii.

În al treilea rând, este vorba de noile provocări care îi revin și îi vor reveni României, în calitate de viitor stat-membru al Uniunii Europene, în ceea ce privește implementarea planului național de reforme, în conformitate cu obiectivele Agendei Lisabona.

Și, nu în ultimul rând, este necesară monitorizarea programelor naționale multianuale, care au drept focus acest sector al întreprinderilor mici și mijlocii, și creșterea capacității de exercițiu atât pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, dar și pentru administrația publică centrală.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule președinte al comisiei, vă rog să prezentați raportul.

 
   

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Practic, Comisia pentru industrii și servicii a analizat cele două propuneri legislative, și anume Ordonanța nr.27 și Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.346, care au același obiect.

În ședința comisiei, după o analiză pertinentă a tuturor propunerilor și a textului primit de la Senat, unde aceste acte normative au fost adoptate în ședințele din data de 28 noiembrie 2005 și 6 martie 2006, comisia a hotărât, în unanimitate, următoarea soluție: adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu amendamentele admise și respinse de comisie, respectiv respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004, având în vedere faptul că acest proiect de lege are același obiect.

Menționăm competența decizională, în cazul acestor proiecte de lege, care aparține Camerei Deputaților.

Propunem dezbaterii acest raport.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Vă pun în discuție, din punct de vedere procedural, cum vă imaginați dumneavoastră că vom proceda la vot, pentru că Regulamentul nu prevede, cum vom pune la vot un raport al comisiei care se referă la două proiecte de lege (oricum, sunt două proiecte de lege distincte), propunând două soluții distincte: un singur vot, așa cum este trecut pe ordinea de zi va rezolva cei doi iepuri dintr-o lovitură? Este procedural, este regulamentar?

 
   

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Noi, practic, am dezbătut Ordonanța nr.27, textul primit de la Senat. Am venit și noi cu o serie de amendamente, unele acceptate, altele respinse, având în vedere faptul că și propunerea legislativă pentru modificarea legii, separată, a avut același obiect de reglementare, iar raportul prezentat, practic, dacă observați, se referă la Ordonanța nr.27, iar cealaltă propunere legislativă este propusă pentru respingere.

Ordonanța nr.27 se aprobă pe articole, așa cum am prezentat raportul, pentru că avem o serie de amendamente față de textul primit de la Senat, iar Legea nr.346, deci cealaltă propunere legislativă, se respinge. Două voturi: dezbatem pe articole raportul; poziția cealaltă se respinge.

Nu știu dacă, eventual, cei care sunt mai bine inițiați în procedură sau în cutuma parlamentară, dacă au alt punct de vedere, solicit să fie prezentat acest punct de vedere plenului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat. Am dorit să nu fie nici un fel de confuzie, pentru că Regulamentul prevede ca propunerile legislative și proiectele de lege care au același obiect să fie dezbătute în același timp, împreună, spune Regulamentul, dar în nici un caz nu cere să se dezbată concomitent și simultan.

Deci, vom avea două voturi de exprimat. Situația este cu atât mai paradoxală, din punct de vedere formal, cu cât pentru un proiect de lege avem o procedură de urgență, iar pentru propunerea legislativă avem propunerea de drept comun.

Pentru a nu face discuții formale, vă rog, în primul rând, dezbateri generale cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2006.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia parte la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că avem în față o lege importantă și v-aș propune să fiți de acord s-o votăm.

Am următorul considerent în motivație: se știe importanța întreprinderilor mici și mijlocii într-o economie de piață modernă. Doar atât aș aminti, că în Uniunea Europeană funcționează în prezent circa 20 milioane de întreprinderi mici și mijlocii. și în România ele au cunoscut un număr important în timp, o creștere importantă în timp. din păcate, sunt unele dificultăți în prezent, și dacă prin această lege ne armonizăm cu Uniunea Europeană este o treabă foarte bună.

Într-adevăr, în România definiția este dată de câțiva ani buni în urmă și a o aduce la zi este un lucru foarte important.

Personal susțin aprobarea, precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale, care susține același lucru.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Poftiți, vă rog, la dezbateri generale.

 
   

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este adevărat ceea ce spunea antevorbitorul meu. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă șira spinării a oricărei economii și acest sector trebuie să aibă o contribuție de peste 70% în produsul intern brut. Din nefericire, la noi, contribuția este de 30-40%.

Eu aș vrea să vă aduc la cunoștință că în urmă cu câteva zile am participat la o discuție cu patronatele din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Își exprimă, oarecum, nemulțumirea față de modul în care este tratat acest sector, importanța care trebuie să i se acorde, și s-a instituit un grup parlamentar de susținere a inițiativelor legislative privind dezvoltarea și susținerea acestui sector al întreprinderilor mici și mijlocii.

Noi vom vota acest proiect de ordonanță - Proiect de Lege privind Ordonanța nr.27/2006 -, dar aș avea rugămintea la Guvern, ca atunci când emit asemenea acte normative sau, eu știu, alte hotărâri de Guvern în ceea ce privește reglementarea acestui sector, trebuie să avem în vedere ca la toate aceste acte normative să fie consultate și patronatele din acest sector, pentru că ei cunosc cel mai bine greutățile cu care se confruntă în momentul de față.

Știți foarte bine că Uniunea Europeană ne-a atras atenția, că sectorul întreprinderi mici și mijlocii nu este pregătit în momentul de față pentru integrare. Și, de aceea, noi trebuie să-l susținem și din punct de vedere legislativ, în așa fel încât el să facă față concurenței care va veni din partea Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu. Vă mulțumesc.

Domnule președinte, vă rog să fixați timpii de dezbateri la procedura de urgență.

 
   

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Propun pentru dezbateri 10 minute, și câte un minut pentru intervenții la diferite articole, dacă sunt. Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Întrucât conform art.118, timpii de dezbateri se propun după dezbaterile generale, vom lua în calcul numai câte un minut pentru fiecare articol, dezbaterile generale având loc.

Titlul legii, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Articol unic, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Titlul ordonanței, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Art.I, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Comisia, la art.I, înaintea pct.1, introduce un nou punct cu un cuprins referitor la art.2.

Discuții, dezbateri? Nu. Vă rog să vă exprimați prin vot asupra formulării comisiei.

Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 131 pentru; 1 împotrivă; nici o abținere. Adoptat.

 
   

La art.I, pct.1 devine pct.2, este o modificare privind corelarea numerotării.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 145 pentru. Adoptat.

 
   

La art.I, pct.2 care devine pct.3.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 147 pentru; 1 împotrivă?; 2 abțineri. Adoptat.

 
   

La art.I, pct.3 devine pct.4. Vă rog să votați.Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 141 pentru; 1 împotrivă. Adoptat.

 
   

La art.I, pct.3 devenit practic pct.4, în formularea comisiei. Vă rog să votați.Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 148 pentru; nici un vot împotrivă; 2 abțineri.

 
   

Lit.a), nemodificată; lit.b), nemodificată; lit.c), nemodificată.

Intervenții? Nu. Adoptate.

Art.I, pct.4 devenit pct.5, în redactarea comisiei. Vă rog să vă exprimați prin vot. Mulțumesc. Vă rog să afișați: 146 pentru; o abținere. Adoptat.

 
   

Art.41, nemodificat; art.42, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptate.

Art.42, alin.3 lit.a), în redactarea comisiei. Dacă există discuții asupra redactării comisiei? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Mulțumesc. Vă rog să afișați: 142 voturi pentru; o abținere. Adoptat în redactarea comisiei.

 
   

Lit.b), nemodificată. Intervenții? Nu.

Lit.c), nemodificată. Intervenții? Nu.

Lit.d), în redactarea comisiei. Discuții? Vă rog să vă exprimați prin vot. Mulțumesc. Vă rog să afișați: 138 pentru; 2 abțineri. Adoptat.

 
   

Art.43, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.44, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat cu toate alineatele sale.

Art.45, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

La pct.10 al raportului comisiei, pct.8, la art.I pct.5 devine pct.6.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc. vă rog să afișați: 143 pentru; 2 abțineri. Adoptat.

 
   

La art.I, pct.5 devenit pct.6 prin votul dumneavoastră, la art.5 alin.3, un nou cuprins dat de comisie.

Dacă sunt discuții? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra amendamentului admis. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 147 pentru; nici un vot împotrivă; 2 abțineri. Aprobat conform amendamentului admis de comisie.

 
   

Alin.5, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Art.I, pct.5 alin.6 al art.5, cu un nou cuprins, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Pct.11 al raportului, nr.10 din numerotarea proiectului de lege - la art.I, pct.6 devine pct.7.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 144 pentru; 2 abțineri. Adoptat.

 
   

La art.I, pct.7 devenit pct.8, art.6 alin.1 și 4 vor avea cuprinsul dat de comisie prin adoptarea amendamentului.

Discuții? Nu. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați; 149 voturi pentru; 1 vot împotrivă; 2 abțineri. Adoptat în redactarea comisiei.

 
   

Alin.2 de la art.6, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.3, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.4 în redactarea comisiei cu amendamentul admis.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 151 pentru; 4 abțineri; nici un vot împotrivă. Adoptat textul comisiei.

 
   

Alin.5, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.6, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.7, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.8, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.9, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Alin.10, nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Pct.13 din raportul comisiei, la art.I, pct.8 devine pct.9.

Vă rog să vă exprimați prin vot. numerotarea comisiei. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 155 pentru; nici un vot împotrivă; 3 abțineri.

Desigur, pare un vot formal, dar altfel am pierde coerența amendamentelor care urmează.

 
   

La art.I, după pct.8, devenit pct.9 prin votul dumneavoastră, se introduce pct.91 în cuprinsul dat de comisie.

Dezbateri cu privire la acest amendament admis de comisie? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 160 prezenți; 157 pentru; 2 voturi împotrivă; nici o abținere. Adoptat în redactarea comisiei.

 
   

La art.I, pct.9 devine pct.10.

Vă rog să votați numerotarea comisiei. Și poate până atunci facem și cvorumul necesar unei legi ordinare.

Vă rog să afișați: 154 pentru; 3 abțineri. Adoptată numerotarea comisiei.

 
   

La art. I, pct. 10 devine pct. 11.

Vă rog să votați.

Vă rog să mă scuzați, se anulează votul.

Da, domnule președinte, vă rog să poftiți.

 
   

Domnul István Antal:

La poz. 16 "art. I pct. 10 alin. 3 al art. 28, va avea următorul cuprins..." și eu, personal, aș solicita să rămână textul Senatului.

Deci, vedeți, sunt două texte: textul inițial al Guvernului: "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, în calitate de acționar majoritar al Fondului", iar la Senat s-a propus ca: "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, ca reprezentant al statului în calitate de acționar unic al Fondului Național de Garantare a Creditelor" și textul curge mai departe.

Și, dacă și colegii noștri sunt atenți, eu aș propune eliminarea eliminării. Deci, pe col. 3 s-a propus: "Se elimină textul Senatului". Consultându-mă cu mai mulți colegi, am ajuns la concluzia că ar fi de dorit ca totuși să rămână Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii un acționar unic al acestui fond.

Iar la pagina următoare, unde s-a propus de către comisie o modificare, și anume ca: "La capitalul social al filialelor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pot participa și autoritățile publice locale", acolo să lăsăm această modificare, că așa ar fi mai corect, ca să specificăm cine anume poate fi la filiale un acționar.

Este o intervenție, cred, benefică, ca totuși să lăsăm textul Senatului și să intervenim cu această modificare numai la alin. 4. Deci, aș dori să supuneți la vot, cred că așa este bine procedural, eliminarea eliminării, pentru că la comisie s-a propus: "Se elimină textul de pe col. 2", respectiv, textul Senatului.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, îmi pare rău că ne-ați înrerupt într-o procedură de vot cu privire la altă problemă, și anume era o problemă de numerotare, urma aceasta. Am luat act de ea.

 
   

Domnul István Antal:

Totuși, domnule președinte de ședință, ca să nu mai ies încă o dată, pentru că alin. "..

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu, nu, nu, am luat act de ea, sigur că da.

 
   

Domnul István Antal:

Dar să mai specific că după alin. 3 urmează alin. 4, unde am solicita introducerea unui cuvânt, "numai". Deci: "La capitalul social al filialelor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pot participa numai autoritățile publice locale". Și atunci, am terminat cu acest articol I pct. 10, cele două alineate. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și eu vă mulțumesc.

Revin și voi da cuvântul spre dezbaterea acestei probleme după ce vom vota numerotarea propusă de comisie, pe care am început-o.

Deci, art. I pct. 10 devine pct. 11.

Cine este pentru această simplă numerotare, atât? Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 141 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, 1 abținere.

 
   

La art. I pct. 10, probabil devenit pct. 11 prin votul dumneavoastră, se propune eliminarea. Colegul nostru, domnul președinte al comisiei, a propus eliminarea eliminării.

Continuăm dezbaterile.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Mă rog, este un artificiu, domnule președinte, să eliminăm eliminarea. În calitate de coinițiator la acest amendament de eliminare, îmi retrag acum acest amendament și, în consecință, rugămintea ar fi să supuneți aprobării textul venit de la Senat.

Și în ce privește a doua propunere, de la alin. 4, unde, și acolo, sunt coinițiatorul acestui amendament, sunt de acord cu propunerea făcută de domnul Antal, în partea finală să fie: "pot participa numai autoritățile publice locale".

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, am luat act.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Romeo Octavian Hanganu:

Domnule președinte,

Punctul de vedere majoritar în Comisia pentru industrii și servicii a fost cel pentru amendamentul propus, și anume eliminarea variantei care a fost transmisă de la Senat, pentru un considerent foarte important: este anormal ca noi să limităm posibilitățile de mărire a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ținând cont de un lucru foarte important, că acest Fond se alimentează de la stat, deci, de la Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii doar 5 ani, iar anul în care suntem este ultimul în care el poate fi alimentat.

Așa încât, în aceste condiții, în momentul în care nu eliminăm această variantă a Senatului, noi vom fi în situația ca după 2006 să avem un Fond de garantare blocat în anumite limite, fără posibilitatea de a mai fi alimentat și din alte surse.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt și alte intervenții? Vă rog, doamnă.

 
   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

În completarea celor spuse de colegul meu, domnul deputat Hanganu, aș vrea să adaug că oricum autoritățile statului sau reprezentanții statului vor rămâne în continuare acționari majoritari. În consecință, orice decizie care se va lua în acest Fond va fi o decizie controlată de către stat.

În aceste condiții, nu văd de ce nu am încuraja capitalizarea acestui Fond și cu alte tipuri de surse, mai ales că, în ultimă instanță, beneficiarii vor fi tot întreprinderile mici și mijlocii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnule deputat. Dar, fiind, practic, o replică, vă acord 2 minute.

 
   

Domnul István Antal:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă ați sesizat, noi, la alin. 4, am introdus această posibilitate, ca autoritățile publice locale, la filialele Fondului de Garantare, să fie acționari. Pentru că ei sunt și beneficiarii și dacă au și această posibilitate, să devină și acționari, probabil că Fondul va fi mult mai inteligent și pentru scopul pentru care a fost creat, utilizat.

Eu nu aș dori să intru în discuții cu colegii noștri și, ca să scăpăm de acest impas, aș propune ca acest articol să nu-l finalizăm acum, ci, eventual, să-l retrimitem la comisie și să specificăm exact, dacă se dorește acest lucru, cine anume poate să mai fie acționar la Fondului de Garantare pentru IMM-uri.

Și, să specificăm, la fel, cum am specificat pentru filiale, atunci, să mai acordăm o șansă colegilor noștri din comisie, ca până joi (mâine avem comisie, miercuri avem comisie), mâine, poimâine, putem să finalizăm. Și atunci, revenim, deja, pentru discuția de joi cu un text foarte bine bătut în cuie, ca să specificăm și aici, efectiv, cine anume, care instituții și alții care pot fi majoritari la acest Fond, sub ce formă.

Și atunci, cred că scăpăm de o grjiă. Pentru că, dacă vă uitați mai departe, printre altele, acest Fond mai are și alte sarcini: consultanță pentru afaceri și management și administrarea programelor de finanțare destinate IMM-urilor.

Și, dacă vrem să fim corecți până la capăt, atunci, va trebui să stabilim foarte exact componența acelora, care, într-adevăr, pot fi, în afara statului, care este majoritar, pot fi acționari la acest Fond.

Vă mulțumesc.

Deci, eu am propus, domnule președinte, până la urmă, pentru acest articol...

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, am reținut, retrimiterea, pentru cele două texte.

 
   

Domnul István Antal:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamnă.

Tot un soi de replică?

 
   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Nu, nu, nu replică, aș fi vrut numai să clarificăm.

Înțeleg că domnul deputat renunță la propunerea inițială, și anume eliminarea eliminării, mai ales că acea propunere nici nu putea fi luată în considerare, pentru că însemna modificare pe fond a articolului, un lucru care nu se poate întâmpla în plen. Și înțeleg că propunerea actuală este retrimiterea la comisie.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, acesta este propunerea, de retrimitere.

Pe propunerea de retrimitere, dacă mai sunt discuții?

Dați-mi voie să apreciez că este o propunere întemeiată. Regulamentul îmi permite, ca președinte de ședință, în condițiile în care se ivesc discuții cu influențe deosebit de importante pentru texte, să retrimit, dar eu prefer să supun votului dumneavoastră această propunere.

Deci vă propun retrimiterea la comisie pentru art. I pct. 10 alin. 3 și alin. 4, care sunt în corelare.

Cine este pentru propunerea de retrimitere la comisie? Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 135 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri.

Retrimitem la comisie.

 
   

Fixăm termen, la propunerea chiar a domnului președinte, joi, 13 aprilie. Dacă este corect, joi, 13?

Domnule președinte, de acord?

 
     

Domnul István Antal:

Da.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Perfect.

Vor continua dezbaterile după sosirea raportului suplimentar pentru aceste două texte.

Încheiem dezbaterile asupra proiectelor de lege.

Vă cer scuze, este vorba de 18,30, am fost indus în eroare de acele ceasornicului.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.  

Continuăm cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Proiect de lege dezbătut în procedură de urgență.

Dezbaterile generale s-au încheiat în ziua de joi, 6 aprilie 2006. Urmează să aprobăm timpii.

Domnule președinte, cu privire la timpi?

     

Domnul Stelian Duțu:

Pe articole, da?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Pe articole, da.

 
   

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte, propunem 1 minut pe articole, ca timp de dezbatere.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă supun aprobării dumneavoastră timpul.

Dacă există obiecții? Dacă nu, acceptăm timpul prin consens.

Lucrăm pe textul comisiei.

Da, vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Întrucât sunt foarte multe amendamente, și respinse, ar trebui să fie alocat un timp mai mare, considerăm. Mulțumesc.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Pe articol?

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Pe articol, da.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, dar nu pot să pun la vot "un timp puțin mai mare".

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Aveți dreptate, îmi cer scuze, 5 minute pentru articol.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Raportat la numărul de articole...

Vă rog, doamnă deputat.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța este un act normativ important și sunt multe amendamente care au trecut în Comisia de muncă și care, probabil, acum nu vor mai fi susținute. Într-un minut, ele nu pot fi susținute, propun cel puțin 3 minute de articol.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Voi supune votului dumneavoastră în ordine: 1 minut, propus de comisie; după aceea, votul pentru 5 minute, propus de colegul nostru, domnul deputat Dragoș Dumitriu, și 3 minute, un timp mai rezonabil, cred eu, propus de distinsa noastră colegă.

Cine este pentru 1 minut? Vă rog să votați. Mulțumesc.

Vă rog să afișați: 82 de voturi pentru, 35 împotrivă, 1 abținere.

S-a adoptat 1 minut pentru articol.

 
   

Având în vedere că timpii pot să se cumuleze pentru articolele la care nu se fac discuții, să începem.

Titlul legii, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articol unic, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Titlul ordonanței de urgență. Se solicită eliminarea textului propus de către Senat, menținându-se titlul ordonanței de urgență inițial.

Discuții? Nu.

Vă rog să votați eliminarea amendamentului admis de Senat, propus de comisie. Mulțumesc.

Vă rog să afișați: 106 de voturi pentru, 3 împotrivă, nici o abținere.

Modificarea Senatului se elimină.

 
   

Art. 1, în redactarea comisiei, alin. 1, alin. 2, cu foarte multe litere, alin. 3.

Să le luăm pe alineate.

Art. 1 alin. 1, în redactarea comisiei.

Discuții? Vă rog, domnule președinte, poftiți la microfon și vă adresați chiar colegului din sală, dacă aveți probleme.

 
   

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Pentru că și în dezbaterea la comisie, inițiatorul a avut un alt punct de vedere, v-aș ruga să aveți amabilitatea să trecem la dezbaterea pe alineate la acest articol.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, așa am și pornit.

Art. I alin. 1, în redactarea comisiei.

Discuții? Nu.

Vă supun la vot art. I alin. 1, în redactarea comisiei. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 122 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri.

Adoptat alin. 1, în redactarea comisiei.

 
   

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Cristian Rădulescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Fac doar o completare la ce a spus domnul președinte Duțu, la alin. 2, să mergem chiar mai departe și să încercăm să votăm pe litere.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Desigur. Este vorba de o lege complexă și sunt de acord.

Dacă există obiecții? Nu.

Vă rog frumos să îmi permiteți să conduc ședința.

Art. I alin. 2, în redactarea comisiei.

Există discuții? Nu.

Supun votului art. 1 alin. 2, în redactarea comisiei.

Vă rog să votați.

Voci din partea PD:

Lit. a)! Pe litere, domnule președinte!

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnilor, până a ajunge la litere, avem textul alin. 2 și pe urmă pornim pe litere.

Vă rog să anulați votul.

Și să fiți, vă rog, atenți, la dispozițiile președintelui de ședință. Cine are obiecții, să poftească, procedural, la microfon și vom stabili.

Deci, art. 1, pentru cei care nu cunosc cum e structurat un text de lege, alin. 2, înainte de a începe enumerarea pe litere. Dacă începem să învățăm acum tehnică legislativă e regretabil.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 135 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri.

Deci, textul, înainte de a începe enumerarea pe litere, de la alin. 2, adoptat în redactarea comisiei.

 
   

Lit. a), în redactarea comisiei.

Există discuții? Doriți vreo dezbatere?

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra redactării comisiei, lit. a). Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 123 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri.

Lit. a), adoptată în redactarea comisiei.

 
   

Lit. b), în redactarea comisiei.

Discuții?

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 125 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri.

Adoptată lit. b), în redactarea comisiei.

 
   

Lit. c), în redactarea comisiei.

Dacă dorește cineva să ia parte la dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 125 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri.

Adoptată.

 
   

Lit. d), în redactarea comisiei.

Dezbateri cu privire la literă? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 125 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri.

Adoptată.

 
   

Lit. e), în redactarea comisiei.

Vă solicit să nu confundăm semnele de gladiatori cu înscrierea la cuvânt.

Deci, dorește cineva să participe la dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 125 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri.

Adoptată lit. e) în redactarea comisiei.

 
   

Lit. f), în redactarea comisiei.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 122 de voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri.

Adoptată în redactarea comisiei.

 
   

Lit. g), în redactarea comisiei.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați lit. g) în redactarea comisiei. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 124 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri.

Adoptată în redactarea comisiei.

 
   

Lit. h), în redactarea comisiei.

Dezbateri? Doriți, domnule deputat? Vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest amendament, care a fost acceptat și care propune o nouă categorie de potențiale beneficiare, elevele "și studentele, pe durata studiilor. Vreau să reamintesc următorul lucru, se încalcă prin acest amendament principiul avut în vedere la elaborarea actului normativ, respectiv, acordarea drepturilor în funcție de realizarea de venituri profesionale. Se introduce discriminare față de alte categorii sociale, care nu realizează venituri, cum ar fi: femeile casnice, cele din mediul rural și alte asemenea. Există riscul amplificării fenomenului de abandon școlar. Și, de asemenea, nu a fost prezentată o fișă financiară pentru efortul bugetar suplimentar, începând cu anul 2006.

Vreau să reamintesc că, începând cu 1 ianuarie 2007, conform ordonanței pe care o aprobăm astăzi prin lege, toți copii din România, indiferent că părinții lor realizează sau nu venituri profesionale, vor avea o alocație majorată de la 240 de mii la 2 milioane, ceea ce reprezintă o susținere și o protecție pentru toți copiii din România, nu numai pentru cei ai căror părinți realizează venituri profesionale.

Și acest lucru cred că este corect și este în continuarea legislației care aprobă drepturile copiilor în România, care ne interzic să mai avem copii instituționalizați până la vârsta de doi ani și cărora trebuie să le găsim, la nevoie, familii substitutive.

Cele două milioane cred că contribuie la rămânerea copiilor în familie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Propunerea dumneavoastră, deci domnule deputat, clar, concis. Pentru litera h).

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Propunerea mea este ca acest amendament să fie respins.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, este un punct de vedere de respingere.

Vă rog, doamna deputat.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să spun că acest amendament nu urmărea creșterea abandonului școlar. Dorea, totuși, ca acolo unde se întâmplă și se nasc copii pe perioada școlii, acești copii să nu fie abandonați pentru că costurile cu întreținerea acestor copii în instituții sunt costuri mult mai mari decât creșterea lor în familie.

Propun susținerea amendamentului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Mă scuzați, aș vrea să amintesc colegilor din Comisia de muncă, cei care sunt semnatarii amendamentului, că ar trebui să fie consecvenți și să voteze amendamentul pe care, de fapt, l-au susținut în comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Doamna deputat, microfonul nu vă aparține, ci aparține Camerei Deputaților. Puteți lua cuvântul când vi se acordă cuvântul, nu când vă răzgândiți dumneavoastră.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Cornel Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Am expus și la discuțiile generale faptul că, într-adevăr, sunt cazuri și cred că nu este momentul să ne alertăm că ar fi extraordinar de multe, deși am auzit sume enorme vehiculându-se vizavi de aceste cazuri de copii ale căror mame sunt studente la zi sau la liceu, cursurile de zi sau școlile postliceale, curs de zi. am susținut acest amendament și cred că, într-adevăr, este de luat în calcul cazul fiecărui copil care se naște în asemenea situații, când mama lui este studentă la cursuri de zi, la liceu sau cursuri postliceale pentru că, într-adevăr, acești copii sunt potențial copii abandonați ori, sigur, familii care nu-și pot crește în bune condiții acești copii.

De aceea, am susținut și eu acest amendament și cred că, într-adevăr, este de susținut în continuare. Este, într-adevăr, și un amendament însușit de comisie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Permiteți-mi, înainte de a vă da cuvântul să mă consult cu domnul președinte al comisiei, care a propus câte un minut timp pentru fiecare articol la dezbateri, dacă nu cumva s-a epuizat timpul.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Timpul pentru dezbaterea acestui amendament s-a epuizat.

Trecem la vot.

Litera h), în redactarea comisiei. Cine este pentru sau împotrivă?

Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți, 134) 62 pentru, 62 împotrivă, 4 abțineri.

Nu avem majoritatea voturilor pentru amendamentul comisiei. În aceste condiții, întrucât litera h) nu există în proiectul de lege, el este eliminat. Amendamentul nu este admis pentru această literă.

 
   

Litera i). Dacă există discuții pentru litera i). Vă rog? Nu. Vă mulțumesc.

Da, vă rog să poftiți.

 
   

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La lit. i) se propune ca perioadă asimilată, deci se recunoaște ca perioadă asimilată perioada în care au beneficiat de pensie de invaliditate.

Aș vrea să menționez faptul că textul acesta ar fi superfluu dacă luăm în considerare punctul d), potrivit căruia au realizat perioade asimilate stadiului de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute la art. 38 alin. 1 din Legea 19/2000.

Potrivit art. 38 amintit din Legea pensiilor, această perioadă, de care am amintit, perioada cât a beneficiat de pensie de invaliditate, este cuprinsă în art. 38, de care vorbește, de fapt, punctul d).

Deci trebuie să lămurim acest lucru, pentru că ar fi o eroare de tehnică legislativă dacă repetăm același lucru.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Într-adevăr, textele sunt absolut similare în conținut și în obiect de reglementare.

Dacă mai există dezbateri cu privire la acest text?

S-a propus eliminarea lit. i), având în vedere că repetă dispozițiile existente la lit. d).

Cine este pentru eliminare? Vă rog să votați.

Vă rog să afișați. (Prezenți: 125) 97 pentru, 28 împotrivă. (Nici o abținere.)

 
   

Lit. i), de asemenea, se elimină.

Literele următoare vor primi o nouă denumire alfabetică, în funcție de aceste eliminări. Este propunerea comisiei, care este logică.

Lit. j): "Au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de perfecționare profesională, inițiate de angajator".

Discuții? Nu.

Cine este pentru textul comisiei, lit. j), care devine acum lit. h)? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați. (Prezenți: 131.) 127 pentru, nici un vot împotrivă, 4 abțineri.

 
   

Lit. k), în redactarea comisiei, care va deveni lit. i), în noua numerotare.

Există discuții? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți: 131) 126 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri.

Adoptată și această literă.

 
   

Alin. 3, în redactarea comisiei.

Există discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. (Prezenți: 125) 120 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri.

S-a admis amendamentul comisiei la alin. 3.

 
   

Ne oprim cu dezbaterile aici. Urmează art. 2, cu care se va continua în ședința de mâine.

Suspendăm până la 18,30, când va urma partea a doua a ședinței.

 
     

(Pauză între orele 18,22 - 18,35)

 
Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Continuăm cu partea a doua a dezbaterilor de astăzi, ședință consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

Domnule deputat, v-aș ruga să ne permiteți să începem.

Vă rog, domnilor deputați, prezența doamnei cu spatele la noi ne deranjează.

  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, întrebare adresată Ministerului Sănătății.

Vă rog, întrebarea pe scurt, domnule deputat.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la Clinica de medicina muncii din cadrul Spitalului clinic județean de urgență Cluj și, în special, unde sunt probleme cu alocarea fondurilor datorită unor acte normative care, deocamdată, nu s-au pus în aplicare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (ministrul sănătății):

Domnule președinte de ședință,

Domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră privind finanțarea activității din Clinica de medicina muncii din Spitalul clinic județean de urgență - Cluj, vă aduc la cunoștință următoarele:

Până la 31.12.2005, serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu, prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, persoanelor care suferă de boli profesionale au fost finanțate, după cum știți, de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății.

Începând cu 1 ianuarie 2006, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 346/2002, serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu, prin cabinetele de medicina muncii, aflate în structura spitalelor, persoanelor care suferă de boli profesionale se asigură din fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale, gestionat de Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale.

Pentru evitarea disfuncționalităților în finanțarea activității acestor unități și servicii, Ministerul Sănătății a propus ca soluție temporară ca plata drepturilor de personal pentru salariații secțiilor de boli profesionale și cabinetelor de medicina muncii, în luna ianuarie 2006, să fie efectuată din sumele aflate la dispoziția spitalului, având în vedere că secțiile și cabinetele respective sunt structuri fără personalitate juridică, urmând ca plățile efectuate să fie reconstituite ulterior, la nivelul spitalului, pe baza contractelor încheiate între Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale cu furnizorii de servicii medicale.

Pentru legiferarea și generalizarea acestei propuneri, în vederea soluționării modalităților de efectuare a plăților și decontării lor, între bugetul asigurărilor sociale de stat, în care este inclus și Fondul Național pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale și bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății au transmis Comisiei de muncă și protecție socială de la Camera Deputaților solicitarea de amendare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea și completarea Legii 346/2002. Din câte știm, acest lucru s-a realizat.

Menționăm că Ministerul Sănătății s-a implicat în rezolvarea, în bune condiții, a acestei situații, deoarece clinicile, secțiile, cabinetele de medicina muncii sunt unități sanitare și activitatea acestora a fost finanțată, până în decembrie 2005, din bugetul de stat precum și prin inițiativă legislativă, dar rezolvarea acestei situații este de competența celor două instituții implicate în efectuarea plății și decontarea acestor servicii medicale, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Națională de Pensii.

Potrivit art. 116 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171 pentru modificarea Legii 346, se vor elabora norme metodologice ale acestei legi, care vor include și referiri la efectuarea plății și decontarea reciprocă între cele două fonduri.

Vreau să vă mai spun în afara textului scris pe care vi l-am pregătit și pe care o să-l primiți, că nu există sincope în realizarea plăților pentru medicina de care discutăm, pentru că Ministerul Sănătății a dispus avansarea sumelor, urmând ca, la apariția normelor metodologice, să facem aceste regularizări.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Tot domnul deputat Mircia Giurgiu, tot o întrebare adresată ministrului sănătății.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să-mi permiteți să spun câteva considerații la răspunsul pe care l-am primit.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, vă rog. Aveți două minute.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Da.

Mulțumesc, domnule ministru.

Într-adevăr, se încearcă rezolvarea problemei dar, până în acest moment, situația nu este rezolvată. Atât pacienții au de suferit, cât și salariații de acolo. Este vorba și de materialele de care este nevoie.

Chiar săptămâna trecută am purtat o discuție cu conducerea și cu sindicaliștii din cadrul Clinicii de medicina muncii și se așteaptă rezolvarea cât mai urgentă a situației, așa că vă rog, în continuare, să depuneți eforturile pentru a se intra și a se pune în aplicare acea ordonanță emisă în decembrie anul trecut.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule ministru, mai aveți ceva de adăugat? Nu. Vă mulțumesc.

Domnule deputat, pentru a doua întrebare adresată ministrului sănătății?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

A doua întrebare se referă la strategia ministrului sănătății în ceea ce privește eliminarea cozilor la farmacii la începutul fiecărei luni.

După cum se știe, fondurile alocate pentru medicamente compensate și gratuite țin numai o zi. În rest, oamenii așteaptă și sunt foarte mari nemulțumiri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule ministru.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat,

Mi-am permis ca, la întrebarea dumneavoastră, să fac un răspuns foarte amplu, în mai multe puncte, răspuns pe care vi-l voi înainta și în scris dar, pentru stenograma ședinței de astăzi, am să fac referire la câteva aspecte care cred că sunt foarte importante.

Și anume, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și alocarea de fonduri pe fiecare tip de asistență medicală din acest fond se face conform Legii bugetului de stat.

Potrivit legislației în vigoare, Casele de asigurări de sănătate au obligația de a se încadra în bugetele repartizate. Orice depășire sau schimbare a destinației fondurilor atrage după sine răspundere în fața legii. Și țin să subliniez acest lucru, care înseamnă disciplină financiară.

Al doilea punct. În programul de guvernare, în perioada 2005-2008, la Capitolul 8, politica în domeniul sănătății, se prevede și citez: "Guvernul României va asigura finanțarea adecvată pentru sănătate. Îmbunătățirea finanțării sistemului sanitar se va baza pe alocarea prioritară a resurselor obținute în urma creșterii economice, pe realocarea bugetelor în interiorul sistemului, precum și pe înlăturarea acelor cheltuieli ce nu aparțin sistemului sanitar".

În acest scop, după cum știți, a fost inițiată reforma în sănătate. Proiectul de lege se află acum, după ce a trecut de Curtea Constituțională, la Administrația Prezidențială, în vederea promulgării și, cu această ocazie, vă anunț că, prin proiectul de lege, s-au identificat mai multe surse de finanțare în sensul în care sperăm ca, începând cu anul 2006, pentru o bucată limitată de timp - după ce va intra legea în vigoare, deci nu tot anul, dar începând cu anul 2007 vom avea surse suplimentare. Și, când spun că vom avea surse suplimentare înseamnă că, pe lângă Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la care, țin să vă precizez, se vor aduce suplimentar peste 13 mii de miliarde lei vechi, ca urmare a introducerii la plată a unor categorii de personal, care au fost scutite, dar care beneficiază de asigurări sociale de sănătate, vom încerca să facem și o translatare a unor costuri, în sensul în care ceea ce înseamnă medicină de urgență să nu mai fie finanțată din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate ci din bugetul de stat.

Aceasta înseamnă că, pe lângă cele 13 mii de miliarde estimăm încă 10 mii de miliarde bani care să rămână în Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Cu alte cuvinte, peste 23 de mii de miliarde vor fi bani mai mulți începând cu anul 2007.

Începând cu anul 2006, sperăm să avem încă 100 de milioane de euro bani suplimentari la sănătate, bani care se vor colecta, sperăm, de luna viitoare, din taxa pe viciu. Deci încasările suplimentare de la tutun și alcool.

Al treilea punct pe care vreau să-l reliefez în intervenția mea. Municipiul Cluj-Napoca este centru universitar medical de îndelungată tradiție, în care-și desfășoară activitatea personalități proeminente ale vieții medicale românești, aflate în contact permanent cu noutățile în domeniul științelor medicale. Din dorința de a veni în sprijinul bolnavilor, specialiștii utilizează tehnologii moderne și procedee terapeutice de ultimă oră, ale căror costuri se reflectă în nivelul consumului de fonduri în asistența cu medicamente în ambulatoriu care este, după cum se știe, de la an la an, tot mai mare.

În condițiile în care majoritatea medicamentelor de ultimă generație se regăsesc în listele de medicamente cu și fără contribuție personală, Casele de asigurări au puține posibilități de limitare a prescrierii acestora.

De mai mulți ani se poartă discuții privind restrângerea listei de medicamente, în sensul selectării medicamentelor uzuale și a celor utilizate în cazuri de urgență medico-chirurgicale. Dar aceste discuții nu au avut nici un rezultat. De aceea, este foarte greu ca, din fonduri limitate, să asiguri atât acoperirea tratamentelor uzuale ale pacienților cât și terapii de ultimă oră care, după cum se știe, sunt foarte costisitoare.

O altă caracteristică a centrului universitar Cluj este mare adresabilitate, în sensul că aici se asigură asistența medicală și a bolnavilor care vin din județele limitrofe, ba chiar din întreaga țară pentru anumite specialități, ceea ce contribuie, în plus, la majorarea cheltuielilor.

Toate aceste aspecte determină o importantă presiune asupra fondurilor destinate îngrijirii sănătății administrate de Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, fonduri care nu înregistrează, din păcate, creșteri substanțiale de la un la altul, având în vedere că sursele de finanțare au fost, până acum, aceleași.

În același timp, numărul rețetelor eliberate de medicii prescriptori cresc de la an la an, ca și valoarea rețetelor care trebuie decontate.

Față de media pe țară privind fondurile alocate pe cap de locuitor pentru asistența cu medicamente, medie care se cifrează la 93 de lei ron pe locuitor, județul Cluj ocupă locul zece pe țară, în ordine descrescătoare a fondurilor pe cap de locuitor alocate pentru asistența de medicamente și anume 110 lei ron pe locuitor. Sigur, un lucru de neglijat, ar spune unii. Dar, eu spun că nu este deloc de neglijat, pentru că este important că, totuși, Clujul se află pe un loc important în fondurile alocate.

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj a încheiat contracte de furnizare de servicii cu 132 de farmacii. Potrivit Ordinului comun MS CNAS, la stabilirea valorii de contract la farmacii se are în vedere 90 % din valoarea fondului aprobat la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate pentru consumul de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. Suma, astfel obținută, este defalcată după cum urmează: 20 % se repartizează de Casa de Asigurări pe zone, localități, în funcție de numărul de locuitori și pe farmaciile din zonele, localitățile respective în funcție de consumul de medicamente gratuite și compensate din anul precedent, iar 80 % se repartizează de Casă, în funcție de punctajul obținut de fiecare farmacie, punctaj acordat în raport cu gradul profesional al personalului angajat cu mediul rural sau urban în care-și desfășoară activitatea cu programul de lucru.

Potrivit legislației în vigoare, Casele de asigurări de sănătate au obligația de a se încadra în bugetele repartizate. Fac o mențiune, începând cu anul viitor, vom modifica și criteriile de acordare a fondurilor pe case de asigurări, deci pe județe și, mai departe, pe localități. Actualele criterii s-au dovedit că nu sunt acoperitoare și că sunt destul de multe lucruri care trebuie corectate.

Al patrulea element. În vederea monitorizării consumului lunar de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decis ca toate farmaciile aflate în contract cu Casele de asigurări de sănătate să raporteze acestora, în decurs de 72 de ore, terminarea fondului aferent lunii respective, astfel încât situația reală să ajungă la nivel central în cel mai scurt timp, pentru a se putea iniția măsurile ce se impun.

De asemenea, Casele de asigurări raportează zilnic Casei Naționale numărul farmaciilor care eliberează medicamente compensate și gratuite, situație care este afișată pe site-ul Casei Naționale și pe site-urile Caselor județene.

De asemenea, asigurații au la dispoziție o linie telefonică gratuită Tel verde la nivelul fiecărei case județene, la care pot solicita informații privind adresa și orarul farmaciilor din județ care eliberează medicamente cu și fără contribuție personală în ziua respectivă. Fac o precizare și aici și anume: fondurile - și vreau să se înțeleagă foarte bine acest lucru - fondurile nu sunt distribuite de Ministerul Sănătății, ci de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Vă readuc aminte că, din luna iulie 2005, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autonomă, nu mai este în subordinea Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății se interesează din punct de vedere al modului în care se aplică politicile sanitare. Dar tehnic problema se rezolvă la nivelul Casei de Sănătate.

Al cincilea lucru. Se are în vedere, pe măsură ce implementarea sistemului informatic unic integrat înaintează (și vă spun că începe să funcționeze) ca, la nivelul fiecărei Case de asigurări, să existe o monitorizare distinctă a rețetelor, a bolnavilor și a farmaciilor care eliberează medicamente pentru boli cronice, astfel încât să se poată face o aprecieze justă a fondurilor consumate și o previzionare realistă a nevoilor.

Și al șaselea lucru. În prezent se lucrează la actualizarea contractului cadru și a normelor metodologice de aplicare a contractului cadru pe anul 2006 cu prevederile noului pachet legislativ propus de Ministerul Sănătății.

Aceste acte au în vedere eficientizarea utilizării Fondului de Asigurări de Sănătate.

Și o ultimă mențiune în afara textului scris pe care vi-l pun la dispoziție, lucrăm în prezent și facem analize dacă să schimbăm plafoanele de medicamente compensate și gratuite de la farmacie la medicul de familie. Am început o dezbatere serioasă cu medicii, mai ales cu asociațiile medicilor de familie, să încercăm să vedem dacă sunt lucruri care trebuie modificate, cum trebuie modificate și, mai ales, orice modificare pe care o facem să ducă la perfecționarea sistemului și nu la îngreunarea lui.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Domnule deputat, dacă aveți de adăugat un comentariu?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Mulțumesc, domnule ministru,

Într-adevăr, răspunsul este complex și pot să spun și complet, dar este și frumos chiar, ceea ce vă rog să analizați și să aveți în vedere faptul că, la Cluj, deocamdată, cozi la farmacii sunt în fiecare zi, mai ales la începutul lunii stau de noaptea, de la ora 12, ca să prindă câteva medicamente. Aceasta este realitatea la Cluj, în acest moment.

De asemenea, așa cum ați spus și dumneavoastră, când s-a discutat bugetul pentru acest an, atunci ați spus că, pentru acest an bugetul este cel mai mare pe care l-a avut vreodată Ministerul Sănătății. Deocamdată, la Cluj, nu se simte.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, domnule ministru, aveți dreptul la două minute.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Voi folosi mai puțin, dar vreau să vă informez, domnule deputat, că anul acesta, începând cu luna ianuarie, fondurile care sunt alocate lunar, sigur, nu identic pe fiecare județ în parte, dar fondurile care sunt alocate lunar pentru medicamente, sunt mai mari cu 15 % decât în anul 2005. Asta înseamnă că, într-adevăr, este cel mai mare fond care s-a alocat vreodată pentru medicamente din 1999 încoace.

Că e nemulțumitor, asta este altă problemă.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

 
  Mirela Elena Adomnicăi

Doamna deputat Mirela Adomnicăi, întrebare adresată tot ministrului sănătății.

   

Doamna Mirela Elena Adomnicăi:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Obiectul întrebării îl reprezintă motivele care au stat la baza tergiversării semnării ordinului de numire pentru domnul doctor Paziuc care a câștigat, în luna ianuarie, concursul organizat pentru ocuparea funcției de director al Direcției de sănătate publică Suceava.

Între timp înțeleg că această numire a avut loc, a fost semnat ordinul de numire, dar întrucât a doua parte a întrebării avea în vedere motivele care au determinat această tergiversare, sunt convinsă că domnul ministru are o expunere pregătită în acest sens și chiar aș dori să cunosc aceste motive.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule ministru.

 
   

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Doamnă deputat, sărut mâna.

Așa cum deja sunteți informată, ordinul de ministru privind numirea domnului Alexandru Paziuc în calitate de director al Direcției de sănătate publică Suceava este deja ajuns la Suceava. Motivele pe care mi le solicitați, din păcate sunt puerile, pentru că este vorba de birocrație. Este vorba de o birocrație între Agenția națională a funcționarilor publici, Ministerul Sănătății și județul Suceava.

Sper că am trecut peste aceste neajunsuri birocratice și, în sfârșit, lucrurile sunt în regulă.

Cu această ocazie vreau să vă anunț, totuși, că pe toată perioada la care dumneavoastră faceți referire nu au existat sincope în conducerea corectă și legală a Direcției de sănătate publică Suceava.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Doamna deputat, punctul dumneavoastră de vedere.

 
   

Doamna Mirela Elena Adomnicăi:

Explicația nu mă mulțumește, domnule ministru, având în vedere că termenul limită pentru semnarea ordinului pentru numirea în funcție a tuturor celor care au câștigat acel concurs a fost 16 februarie, iar această birocrație s-a manifestat, coincidență, numai în județul Suceava, unde acest candidat nu avea sprijinul politic din partea Biroului de conducere al organizației.

Mulțumesc, oricum.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, doamna deputat.

Domnule ministru.

 
   

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Vă dezamăgesc, doamnă deputat. Ordinul pe care îl invocați și dumneavoastră și eu a fost semnat în 23 ianuarie, deci cu mult timp înainte de expirarea termenului legal, numai că datorită acestei birocrații el a ajuns foarte târziu la Suceava, cu toate că Suceava știa că acest ordin este semnat și că în baza lui directorul funcționa.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Cred, domnule ministru, că ar trebui reformulată întrebarea: cum putem să evităm meandrele birocrației?

 
     

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Cred că îi interesează pe mulți.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Petru Călian, nu, iertați-mă, domnul deputat Mircia Giurgiu, o întrebare pentru domnul ministru Gheorghe Barbu.

Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la situația săracilor de la S.C. Somvetra Gherla S.A. din jud. Cluj care, de mai bine de 5 luni de zile, n-au primit nici un ban, cu toate că această societate este în portofoliul AVAS totuși, domnul ministru..., ministerul se numește Ministerul Sănătății, Solidarității Sociale și Familiei și este vorba de 626 de familii, împreună cu copiii și cu tot ce au în întreținere.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule ministru.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu (ministrul muncii, solidarității sociale și familiei):

Domnule deputat,

Ministerul se numește Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și nu Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale, în sfârșit.

Am să vă răspund în legătură cu SOMVETRA, deși ați mai avut o interpelare de data trecută, care se referea la plata îndemnizației pentru creșterea copiilor, pe care societatea respectivă nu le mai făcea.

Aș vrea să vă spun următorul lucru.

În data de 9.12.2005 la SOMVETRA s-a făcut, de către organismele Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, o verificare a respectării Legii nr. 130/1999, cu completările și modificările ulterioare, și a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii. S-a constatat că angajatorul a constituit drepturi salariale aferente lunii noiembrie 2005, dar nu au fost achitate salariaților.

Urmare a neconformităților constatate s-a dispus ca măsură obligatorie în sarcina angajatorului prezentarea dovezii achitării drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2005.

În ceea ce privește situația complicată existentă la SOMVETRA vă prezint următoarele, într-un scurt istoric al evenimentelor.

Din data de 11 noiembrie 2005 activitatea societății a fost întreruptă datorită sistării furnizării gazului metan pentru neplata facturilor restante către Distrigaz Nord, în valoare de 22 de miliarde.

În data de 11 noiembrie 2005 societatea era cu capital privat, 51,98% din acțiuni aparținând SC Feromat SA București.

La finele anului 2005 societatea înregistra datorii la bugetul de stat, cu majorările aferente, în sumă totală de 290 de miliarde de lei.

La data de 11 decembrie 2005 societatea avea 655 de salariați.

Începând cu luna noiembrie 2005, conform contractului colectiv de muncă la nivelul societății salariații au fost plătiți cu 75% din salariul de încadrare.

În fapt, aceste drepturi salariale au fost plătite numai în procent de 64% din drepturile salariale aferente numai pentru luna noiembrie 2005.

Trebuie menționat că începând cu data de 1 decembrie 2005 furnizarea energiei electrice a fost întreruptă, datorită neplății facturilor restante către Electrica SA.

AVAS București a comunicat că a reziliat contractul cu SC Feromat SA București și, începând cu data de 2 februarie 2006, SOMVETRA SA este din nou societate cu capital majoritar de stat, 51,98%, acțiunile fiind preluate de către AVAS București.

Odată preluate acțiunile de noul acționar, societatea a desemnat, în 15 martie 2006, prin Adunarea generală a acționarilor, un Consiliu de administrație format din trei persoane și un nou director general.

La data de 16 noiembrie 2005, societatea a inițiat un program de concediere colectivă a salariaților, depus la ITM Cluj, la AJOFM Cluj și la Sindicatul SOMVETRA.

Programul a fost inițiat în urma unui protocol între sindicate și conducerea societății de la acea dată și, ulterior, contestat în instanță de către sindicat.

Procesul este pe rol iar programul de restructurare nu s-a derulat. În prezent se lucrează la un alt program de concediere colectivă pentru personalul rămas angajat la societate.

Actualmente, acest program este propus ca unul din punctele de pe ordinea de zi la următoarea ședință a Adunării generale a acționarilor. La această dată se așteaptă aprobarea ordinii de zi de la AVAS.

La data încetării activității și ulterior, în luna decembrie 2005, s-a propus de către Prefectura Cluj și Primăria Gherla, încadrarea unui număr de 550 de persoane într-un program comunitar derulat la Primărie și pentru care, efectiv, au fost disponibilizate resurse bănești. Nu s-a înscris nici o persoană din societate, pe motiv că se poate pierde șansa de a beneficia de prevederile Ordonanței nr. 8/2003.

În societate, astăzi mai lucrează efectiv 19 salariați, iar în lunile anterioare din anul trecut, câte 31 de persoane în noiembrie-decembrie, și până în luna aprilie tot câte 31 de persoane.

Acest personal a fost plătit în luna noiembrie integral și în luna decembrie doar 9%, în baza unei hotărâri a Adunării generale a acționarilor.

Societatea a contractat o firmă de contabilitate pentru finalizarea bilanțului pe anul 2005 și a programului de venituri care stă la baza obținerii Ordonanței nr. 8/2003, acestea fiind finalizate la această dată.

Societatea a solicitat AVAS plata acestor lucrări pe care le-a efectuat firma respectivă în numele societății, din lipsa disponibilităților bănești.

Față de cele prezentate considerăm că limitele de competență ale instituției și ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nu ne permit să intervenim în rezolvarea situației conflictuale existente.

Dacă disponibilizările colective vor fi făcute în conformitate cu Ordonanța nr. 8/2003, în noile condiții, în care societatea este din nou cu capital majoritar de stat, salariații s-ar putea să fie îndreptățiți să primească prevederile și plățile compensatorii acordate de Ordonanța nr.8/2003.

Până atunci, precizăm că politicile de sprijin financiar direct pentru prevenirea situațiilor de dificultate a familiilor cu copii și a persoanelor singure susținute de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cuprind măsuri specifice de intervenție pentru combaterea sau atenuarea riscului de marginalizare și excluziune socială, pe baza principiului solidarității sociale.

În răspunsul meu sunt înșirate mai multe astfel de măsuri. Vă spun doar că persoanele aflate într-o astfel de situație se pot califica pentru obținerea venitului minim garantat, de asemenea, se pot califica pentru ajutoare de urgență și ajutoare financiare. În răspunsul scris pe care vi l-am dat detaliile acestui lucru se regăsesc.

În ce ne privește, în momentul în care persoanele vor deveni șomere vor beneficia de indemnizație și, așa cum am explicat, dacă îndeplinesc condițiile legale, și de cele ale Ordonanței nr. 8/2003.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule ministru al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Într-adevăr, aceasta este denumirea corectă.

Întrebarea era și rămâne în continuare dacă și în ce mod Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei poate să ajute aceste familii care sunt destul de mari, într-o zonă mono-industrială și, după cum se știe, în România este greu să trăiești și cu salariu, dar fără salariu cum se poate trăi timp de 5 luni.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, o precizare.

Vă rog.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule deputat,

În România sunt mai multe situații de acest fel, de firme privatizate care au ajuns în imposibilitatea de a mai plăti salariile.

Noi susținem, atât cât putem de mult, persoanele aflate în dificultate. Ele deocamdată figurează ca angajate ale unei societăți. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Guvernul în sine nu pot să-și asume responsabilitatea pentru neplata salariilor de către o societate privată.

În această situație, vă rog să aveți în vedere faptul că ar putea să fie mii de societăți, sau sute, sau zeci. Ceea ce pot să spun ca perspectivă este că se află în Parlamentul României garantarea fondului de salarii pentru salariați, în condițiile insolvabilității societății comerciale, și asta nu mai ține cont de tipul de capital. Este o directivă europeană pe care am adoptat-o și care este în Parlament și sper să fie aprobată cât mai curând și să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Pentru cazurile specifice, ne putem adresa acum cu ajutoare sociale, dacă este cazul.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumim.

 
  Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian, interpelare adresată tot Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

   

Domnul Petru Călian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de o întrebare, dar înainte de asta vă rog să-mi permiteți să intervin pe o chestiune de procedură.

Înaintea fiecărei ședințe avem afișați pe panou miniștrii care participă și răspunsurile care se dau, într-o anumită ordine. Această ordine este încălcată frecvent, și noi suntem pregătiți pentru un anumit timp. De asemenea, nu se respectă timpul de prezentare a răspunsurilor, mai ales atunci când se filmează și când se știe că se transmit în direct răspunsuri la interpelări și întrebări.

Legat de întrebare, într-adevăr, întrebarea este adresată Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Ea se referă la situația copiilor, care este câteodată dramatică, copii ai căror părinți sunt deplasați la muncă în străinătate.

Sunt situații în care chiar ambii părinți muncesc în străinătate, iar copiii rămân pe seama unor persoane fără respectarea unor norme în ceea ce privește legalitatea. Am avut cazuri chiar dramatice când un copil, de dorul mamei plecată în străinătate la muncă, s-a sinucis. Întrebarea constă sau se referă la măsurile pe care le ia ministerul condus de domnul ministru Gheorghe Barbu în acest sens, pentru că aici discutăm inclusiv despre familie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog să mă scuzați, domnule ministru, o secundă, ca să lămurim problema de procedură vagă și abstractă a domnului deputat. În ceea ce privește alcătuirea listei de răspunsuri ea este făcută sub supravegherea unui chestor, în ordinea primirii răspunsurilor, nu în ordinea depunerii întrebărilor, ca la interpelări. În ceea ce privește timpul afectat, este vorba de 2 minute pentru susținerea întrebării, 5 minute pentru răspuns, 2 minute pentru o eventuală replică.

Personal nu am constatat depășirea acestui timp.

Dacă aveți obiecții în legătură cu timpul, vă rog să fiți precis pentru că orice critică merită să fie fundamentată.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
     

Domnul Petru Călian:

Ați încălcat regulamentul!

Procedură, vă rog.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu vă dau cuvântul, domnule deputat. poftiți, domnule ministru.

 
   

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule deputat, vreau să vă asigur că sunt prezent astăzi aici, dacă cumva a fost o trimitere către mine, pentru un motiv foarte simplu, încercăm să fim prezenți din când în când și noi miniștrii, nu numai secretarii de stat, la întrebările și interpelările care ni se pun.

Copiii rămași fără supraveghere în perioada în care ambii părinți sau părintele, în situația familiilor monoparentale, sunt plecați din țară pentru contracte de muncă în străinătate, ca și cei al căror părinte rămas în țară, când soțul sau soția sunt plecați, nu poate, din orice motive, să-și îndeplinească îndatoririle de părinte, reprezintă o categorie expusă riscurilor și situațiilor de pericol care duc, în ultimă instanță, la încălcarea și nerespectarea drepturilor acestora, în conformitate cu legislația internă și internațională în materie.

În vederea realizării unei evidențe corecte și clare privind numărul și situația acestor copii, Autoritatea națională pentru protecția drepturilor copilului a solicitat direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din țară, care după cum știți sunt subordonate consiliilor județene, și nu ministerului, în cursul anului 2005, trimestrial, date referitoare la această categorie de copii.

Având în vedere faptul că autoritățile locale din orașe, municipii și comune nu au monitorizat acest fenomen, s-au primit numai date despre copiii cetățenilor români plecați la muncă în străinătate cu contract de muncă, ambii părinți.

La sfârșitul trimestrului IV din 2005, într-un număr de 14.168 de familii, ambii părinți sunt plecați cu contract de muncă în străinătate. În urma plecării ambilor părinți la muncă, un număr de 17.019 copii sunt rămași în țară, lipsiți de grija și ocrotirea părinților lor, unii aflându-se în permanență în situație de risc.

În ceea ce privește protecția copiilor rămași în țară am identificat următoarele situații: copii pentru care s-a instituit o măsură de protecție; copii pentru care nu s-a instituit o măsură de protecție și nu este necesară instituirea acesteia; copii aflați în situație de risc și care necesită o măsură de protecție.

Din prima categorie, copii pentru care s-a instituit o măsură de protecție, fac parte un număr de 2342 de copii, reprezentând 13,9%. Dintre aceștia, 1774 de copii, 75,7% au o măsură de protecție de tip familial, respectiv 379 asistenți maternali profesioniști, 1264 de copii se află la rude până la gradul IV, 131 de copii sunt la alte familii sau persoane. Restul de 568 de copii, reprezentând 24,3%, se află în centre de plasament publice sau private.

Copiii pentru care nu s-a instituit o măsură de protecție și nu este necesară instituirea acesteia se află la rude până la gradul IV, și ei reprezintă 83%, adică 14.135 de copii din totalul celor rămași acasă fără ambii părinți.

O situație deosebită se înregistrează în cazul a 542 de copii identificați ca fiind în situație de risc deoarece li se încalcă dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

Pentru acești copii Direcțiile generale de asistență socială consideră necesară instituirea unei măsuri de protecție. Există situații în care persoanelor care au lucrat la angajatori străini să li se solicite, de către aceștia, continuarea contractului, fiind nevoite să se adreseze în acest sens misiunilor diplomatice în vederea obținerii vizei de lucru în statul respectiv, dar și situații în care persoanele fizice pot pleca cu viză turistică, iar apoi să-și prelungească șederea prin angajare cu forme legale sau la negru în statele primitoare.

Având în vedere diversitatea modalităților de ieșire din țară ne aflăm în imposibilitatea de a solicita tuturor cetățenilor români care părăsesc țara, a unor alte documente decât cele acceptate internațional.

În vederea asigurării unei protecții adecvate a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea unuia sau ambilor părinți, ca urmare a faptului că aceștia muncesc în străinătate, în vederea respectării drepturilor acestor copii, precum și în absența unor dispoziții legale exprese în acest sens, Autoritatea națională pentru protecția drepturilor copilului a propus Departamentului pentru munca în străinătate analizarea posibilității de modificare a hotărârii de Guvern nr. 384/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, în sensul instituirii obligativității în sarcina agenților de ocupare a forței de muncă de a solicita cetățenilor români care au copii minori în îngrijire și doresc obținerea unui contract de muncă în străinătate, a unei dovezi emisă de către Serviciile publice de asistență socială din cadrul Primăriilor în raza căreia își au domiciliul părinții, din care să rezulte că au notificat acestora intenția de a lucra în străinătate și că pot proteja copiii, rămânând aceștia acasă.

Pentru celelalte situații în care părinții pot pleca la muncă în străinătate, Autoritatea națională pentru protecția drepturilor copilului și-a propus să elaboreze un proiect de ordin al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei prin care să stabilească o serie de atribuții și obligații clare ce revin Serviciilor publice de asistență socială sau, după caz, persoanelor cu atribuții de asistență socială de la nivelul comunelor în privința monitorizării, raportării și intervenției, în situația copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea unuia sau ambilor părinți pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate.

Actul administrativ menționat este de natură a asigura și implementarea prevederilor articolului 106 din Legea nr.272/2004, ceea ce va conduce la posibilitatea asigurării unei protecții adecvate a acestor copii.

Vă mulțumesc mult.

Repet, încă o dată, sper să rețineți, diversitatea formelor în care cetățenii români pleacă din țară. Regula este că în România aproximativ 60-70 de mii de persoane, maximum pe an, pleacă prin Oficiul de migrație a forței de muncă și cei peste 900 de agenți de mediere a forței de muncă în străinătate, restul de cetățeni români care pleacă nu sunt sub controlul acestor contracte de muncă, putând fi turiști sau cu alte forme de plecare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule deputat, aveți două minute pentru a comenta răspunsul.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, această chestiune se transformă deja într-un fenomen.

Răspunsul dat de domnul ministru este mulțumitor și constat că a stârnit un interes major, fapt pentru care, domnule ministru, permiteți-mi să monitorizez tot ceea ce veți întreprinde, pentru a fi lămurit că ceea ce propuneți și ceea ce este în derulare va fi dus până la capăt, pentru că cel puțin copiii din România nu au voie să sufere și din acest punct de vedere.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, dacă mai aveți deva de adăugat?

 
     

Domnul Gheorghe Barbu:

Nu, mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim pentru participare.

 
  Mirela Elena Adomnicăi

Doamna deputat Mirela Adomnicăi, întrebare pentru Agenția națională pentru ocuparea forței de muncă.

   

Doamna Mirela Elena Adomnicăi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea are ca obiect măsurile pe care intenționează domnul președinte al Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă, deci ce măsuri intenționează să ia domnul președinte vis-à-vis de comportamentul, atitudinea directorului acestei instituții, care recidivează în anumite corecții fizice pe care le aplică personalului aflat în subordinea sa.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Domnul Silviu Bian, președinte, vă rog.

 
   

Domnul Silviu Bian (președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Referitor la interpelarea pe care ne-a făcut-o doamna deputat Mirela Adomnicăi i-am trimis doamnei deputat un răspuns în scris și vreau să știu dacă l-a primit dar, oricum, o să-i răspund și de aici, de la microfonul Camerei Deputaților.

Și la noi a ajuns sesizarea formulată de domnul Ovidiu Onuțu, consilier juridic în cadrul Agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Suceava. Conducerea Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă a dispus efectuarea unui control la Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă de la Suceava având ca tematică cercetarea împrejurărilor în care a avut loc altercația dintre autorul sesizării și domnul Constantin Șuvăr, care este director executiv al Agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de la Suceava.

În urma verificărilor efectuate de către personalul din cadrul Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă desemnat în acest sens s-au constatat următoarele.

Prin adresa nr. 3559/2006 domnul director executiv, Constantin Șuvăr, a sesizat comisia de disciplină a Agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Suceava cu privire la faptele arătate a fi săvârșite în seara zilei de 8 martie în sediul instituției de către domnul consilier juridic Ovidiu Onuțu.

Potrivit sesizării menționate, domnul consilier juridic Ovidiu Onuțu ar fi intrat în biroul directorului executiv, lovindu-l pe acesta cu pumnii și picioarele, reproșându-i că este persecutat la locul de muncă.

În acest sens, domnul director executiv, Constantin Șuvăr, a prezentat un certificat medico-legal eliberat la data de 14 martie 2006, care atestă faptul că domnia sa necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale.

În vederea desfășurării procedurii de cercetare a faptelor arătate a fi săvârșite de domnul consilier juridic Ovidiu Onuțu, în temeiul prevederilor hotărârii Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, s-a întrunit comisia de disciplină constituită în cadrul Agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Suceava.

Comisia de disciplină menționată a procedat la audierea domnului consilier juridic Ovidiu Onuțu, în calitate de funcționar public, ale cărui fapte constituie obiectul sesizării, a domnului director executiv Constantin Șuvăr, în calitate de persoană care a formulat sesizarea, precum și a persoanelor care au fost prezente în instituție în momentul în care s-a produs acest incident regretabil din punctul meu de vedere.

În urma desfășurării activității de cercetare administrativă Comisia de disciplină a Agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Suceava a constatat că faptele arătate a fi săvârșite de funcționarul public cercetat nu s-au desfășurat în timpul programului normal de lucru, că respectivele fapte nu au legătură cu îndatoririle de serviciu, precum și că nu se poate proba vinovăția acestui funcționar public.

Ca atare, Comisia de disciplină a propus conducătorului instituției clasarea cauzei cu privire la care a fost sesizată considerând că nu a avut loc o abatere disciplinară în sensul prevăzut de art. 65 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarului public, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În același timp, având indicii că fapta săvârșită de domnul consilier juridic Ovidiu Onuțu poate fi considerată infracțiune, ținând seama de dispozițiile art.34 din Hotărârea Guvernului nr.1210/2003, Comisia de disciplină a propus conducătorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava sesizarea organelor de cercetare penală.

La rândul său, domnul consilier juridic Ovidiu Onuțu a formulat o sesizare împotriva domnului director executiv Constantin Șuvăr, înregistrată la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sub nr.557 din 20 martie 2006.

Potrivit sesizării menționate, domnul director executiv Constantin Șuvăr este acuzat de abuz în serviciu, precum și de faptul că, în seara zilei de 8 martie 2006, acesta, aflat într-o stare avansată de ebrietate, l-a invitat pe domnul consilier în birou; l-a insultat și l-a lovit cu pumnul peste față și peste corp pe domnul consilier juridic Onuțu.

În dovedirea celor sesizate, autorul sesizării a prezentat un certificat medico-legal eliberat la data de 9 martie 2006, care atestă faptul că domnia sa necesită una-două zile de îngrijiri medicale.

Având în vedere obiectul sesizării, respectiv faptele arătate a fi săvârșite de domnul Constantin Șuvăr, având funcția publică de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1210/2003, urmează a fi efectuate demersurile ce se impun pentru stabilirea răspunderii respectivului funcționar public.

Vreau s-o informez pe doamna deputat că noi îl invităm pe domnul director la Comisia de disciplină, conform legii, urmând a o informa în scris - și, dacă dorește, și aici, la Cameră, - care sunt măsurile pe care le-am stabilit, dar trebuie să respectăm procedura.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Doamna deputat. Aveți două minute, față de cele trei minute, de care avea dreptul să beneficieze domnul președinte, pe care le-a depășit, povestindu-ne ce a făcut un consilier juridic.

Vă rog, doamnă deputat.

 
   

Doamna Mirela Elena Adomnicăi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că această întrebare a fost formulată în contextul în care am prezentat faptul că Uniunea Europeană nu pierde, practic, nici un prilej să ne reamintească că într-o țară europeană funcționarii publici trebuie să aibă o anumită pregătire. Incidentul este regretabil și îi mulțumesc domnului președinte că este de acord cu mine vizavi de caracterizarea acestui incident. Indiferent cine va fi stabilit ca vinovat de către această comisie de disciplină, fapta este regretabilă. A ținut presa locală timp de două săptămâni și a prejudiciat imaginea acestei instituții care se află în subordinea domnului președinte. De aceea, îmi permit, cu respectul de rigoare, să-i sugerez că această situație, dincolo de faptul că poate fi bagatelizată referitor la un incident creat între un jurist și un președinte, este semnificativă pentru atitudinea regretabilă pe care o au uneori funcționarii publici și s-o aibă în vedere pentru a nu se repeta.

Vă mulțumesc mult.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Domnule președinte, dacă doriți să adăugați ceva, numai?

Aveți tot două minute.

 
   

Domnul Silviu Bian:

Vreau s-o rog pe doamna deputat să înțeleagă că domnul Șuvăr este director de agenție, este funcționar public, și că procedura de cercetare în Comisia de disciplină presupune anumite etape și noi le vom urma conform legii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu - interpelare adresată ministrului administrației și internelor.

Vă rog, formulați pe scurt întrebarea.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul domnului Csete Zoltan, din municipiul Cluj-Napoca.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați transcrierea în registrele de stare civilă române a unui certificat de naștere eliberat de către autoritățile spaniole pentru o persoană născută pe teritoriul Spaniei, ai cărei părinți sunt cetățeni români, vă comunicăm următoarele:

Procedura transcrierii în registrele de stare civilă române a unui certificat de naștere eliberat de către o autoritate străină, pentru o persoană născută în țara respectivă, ai cărei părinți sunt cetățeni români, este prevăzută în Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă, precum și în legile care au modificat și completat ulterior acest act normativ. Astfel, actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă română. Transcrierea acestora în registrele de stare civilă română se face în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară, sau de la primirea din străinătate a certificatelor-extras de stare civilă.

Informațiile deținute relevă faptul că, în certificatul de naștere emis de autoritățile spaniole, care face obiectul întrebării, nu este înscris numele de familie al persoanei la care faceți referire, iar părinții poartă nume de familie diferite.

Având în vedere principiul consemnării acordului de voință exprimat neechivoc privind numele și prenumele în declarațiile autentice, instituit de legislația națională în materie de stare civilă, se impunea, și în acest caz, întocmirea unei declarații scrise, în care să fie consemnat în mod explicit acordul comun al ambilor părinți cu privire la numele de familie și prenumele copilului.

În context, precizăm că, prin interpretarea corelativă a conținutului procurii - care este anexată la dosar - și a conținutului celorlalte documente prezentate, se poate concluziona, implicit - nu explicit, faptul că voința părților, a părinților, este aceea ca fiica să poarte numele de familie al părinților. În acest caz particular, se apreciază că procura, acordată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, ar putea fi considerată și o declarație scrisă, în sensul dispozițiilor legale în materie.

În consecință, persoana împuternicită va putea să depună documentația de referință la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor urmând a transmite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din municipiul Cluj-Napoca precizările necesare privind modul de soluționare a acestui caz particular.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Nu vă dau cuvântul, domnule deputat, pentru că întrebarea dumneavoastră, în conformitate cu art.166 lit.a) și lit.b) din regulament, nu trebuia să fie primită de președintele Camerei Deputaților. Este o întrebare care urmărește în exclusivitate obținerea unei consultații juridice - lit.b) - și privește o problemă de interes strict particular.

În aceste condiții, vă rog să se ia act: solicit Biroului permanent ca secretarul care înregistrează aceste întrebări să sesizeze, ori de câte ori este cazul, președintele Camerei Deputaților, pentru a se pronunța cu privire la admiterea sau nu a unei întrebări.

Urmează tot domnul deputat Mircia Giurgiu, cu o întrebare adresată Ministerului Administrației și Internelor.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul Firmei S.C. Complet Security S.R.L. din Cluj-Napoca.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care reveniți asupra unei solicitări anterioare privind avizarea în condițiile legii a S.C. Complet Security S.R.L. Cluj-Napoca, pentru desfășurarea activității de pază, monitorizare și instalare de sisteme de alarmă, vă comunicăm următoarele:

Societatea comercială la care faceți referire a depus documentația pentru eliberarea licenței în domeniul sistemelor de pază la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, solicitarea respectivă fiind înregistrată cu nr.53.295 din 14 decembrie 2005.

Urmare verificărilor efectuate după obținerea avizelor stabilite de Legea nr.333 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj a întocmit un raport cu propunerile de licențiere a societății comerciale în discuție, document care a fost înaintat la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Poliției de Ordine Publică.

A fost atașată documentului în discuție și o notificare a unei societăți concurente celei care a solicitat eliberarea licenței, prin care era semnalată necesitatea suspendării activității de licențiere, întrucât exista, la acea dată, între societățile în cauză, un litigiu cu privire la încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca, referitoare la autorizarea, constituirea și înmatricularea societății solicitante.

În acest context, cu adresa nr.176.846 din 10 februarie 2006, Inspectoratul General al Poliției Române a restituit documentația societății solicitante. La aceeași dată, S.C. Complet Security S.R.L. Cluj-Napoca a solicitat, din nou, eliberarea licențelor, anexând, de această dată, o copie a minutei deciziei civile nr.128/2006 și o copie a dispozitivului sentinței civile nr.196/2006, pronunțate în dosarul nr.19.105/2005, fără a transmite și hotărârea motivată a Curții de Apel Cluj-Napoca.

Urmare primirii hotărârilor motivate ale Curții de Apel Cluj-Napoca, pronunțate în dosarele anterior menționate, s-a procedat la reluarea activității de analizare a îndeplinirii condițiilor necesare pentru licențierea societății comerciale în discuție, fiind, practic, acum îndeplinite condițiile necesare în acest sens, prevăzute de Legea nr.333.

În context, menționăm că S.C. Complet Security S.R.L. a fost licențiată de către Inspectoratul General al Poliției Române, în acest sens fiind emise două licențe, după cum urmează: licența nr.829/P din 6 martie 2006, pentru desfășurarea activității de pază, și licența nr.795/P din 9 martie 2006, pentru instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracțiilor.

Deci, atunci când au fost îndeplinite condițiile legale, s-au emis aceste licențe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, răspunsul este complet și corect.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să rămâneți la microfon, domnule deputat. Aveți o interpelare privind alungarea populației de etnie română, în urma retrocedării proprietăților din zonele centrale ale marilor orașe.

Întrebarea dumneavoastră, pe scurt, vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Este vorba de ceea ce se întâmplă în marile orașe din Transilvania, Cluj-Napoca, Făgăraș, Sibiu și multe alte orașe, care se confruntă cu mari probleme. Populația din zonele centrale este scoasă din acele locuințe, în urma aplicării Legii nr.247 de anul trecut și nu se oferă nici o protecție. De asemenea, se încearcă să se facă o dreptate prin crearea unei alte nedreptăți.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, iertați-mă. Aceasta este o realitate pe care o afirmați. Care este întrebarea?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Întrebarea este: ce face Ministerul Administrației și Internelor și cum are de gând să protejeze populația din aceste zone, pentru a nu fi scoasă în stradă și a rămâne fără un acoperiș deasupra capului, mai ales că majoritatea sunt persoane în vârstă și nu au surse de venit, pentru a-și putea permite să cumpere o locuință?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule ministru. Domnule secretar de stat! Vă cer scuze că v-am avansat în locul domnului Blaga.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Scuzele, desigur că sunt acceptate.

Vă rog să-mi permiteți să răspund.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați să vi se comunice poziția Ministerului Administrației și Internelor față de faptul că, în urma retrocedării proprietăților, populația de etnie română este alungată din zonele centrale ale marilor orașe, - am citat acum din conținutul întrebării -, vă comunicăm următoarele:

Afirmația făcută în textul întrebării are un caracter general, nefiind relevate date referitoare la cazuri concrete, care să susțină faptul că populația de etnie română este alungată din centrele marilor orașe, ca urmare a constituirii-reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor imobile.

Apreciem că, indiferent de etnia persoanelor care locuiesc în imobilele în discuție, acestea trebuie retrocedate proprietarilor, având în vedere inclusiv faptul că, potrivit Constituției României, proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege.

În acest context, considerăm neîntemeiată afirmația dumneavoastră, mai ales că Guvernul României nu inițiază și nici nu acceptă situațiile la care dumneavoastră faceți referire în mod generic.

În situația în care constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate afectează persoanele care locuiesc, la data retrocedării, în imobilele respective, considerăm că nu este vorba despre o atitudine discriminatorie față de persoanele în discuție, ci doar despre restituirea proprietăților și despre aplicarea principiului egalității în drepturi, consfințit și el în Constituție.

De asemenea, menționăm că, potrivit legislației în vigoare, în cazul existenței unor litigii privind constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată, Ministerului Administrației și Internelor nerevenindu-i atribuții cu privire la impunerea unor decizii în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat, comentariu pe marginea răspunsului.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, nu am dat exemple concrete, dar există o listă, pe care o voi transmite, pentru a vedea concret ce se întâmplă cu populația. Aceasta este realitatea; este populația de etnie română. Din păcate, aceasta este realitatea și vă vom transmite o listă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian. Vă rog, o întrebare adresată tot ministrului administrației și internelor.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea are ca izvor o situație dramatică, să spun eu, care nune face cinste nici nouă, dar cred eu că "dă prost" pe plan extern. Mai concret, este vorba de acel cetățean în vârstă de circa 82 de ani, paralizat în pat, care este dus pe targă să-și ispășească o pedeapsă la închisoare. Aici, poate fi vorba fie de inconsecvență, fie de încălcarea drepturilor omului, pentru că este dus pe targă până în ușa închisorii, până la intrare. Acolo, practic, se constată că acest cetățean nu poate, în mod normal, să-și ispășească pedeapsa și este dus la un spital sau înapoi, la domiciliu. Este un fapt extrem de grav, iar întrebarea constă în următoarele: despre ce a fost vorba, domnule ministru? Despre inconsecvență sau despre încălcarea drepturilor omului? Pentru că, dacă ați început, practic, să puneți în aplicare o sentință, trebuia, fie s-o duceți până la capăt, fie să n-o începeți; să faceți constatarea la domiciliu, nu la poarta închisorii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

Întrebarea este adresată atât ministrului justiției, doamnei Monica Macovei, cât și domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor.

Am să formulez un punct de vedere, al ministrului administrației și internelor.

În interpelare, se arăta că un bărbat în vârstă de 50 de ani, ar fi fost ridicat de la domiciliul său de organele în drept și dus la închisoare, pentru executarea unei pedepse hotărâte de instanță. Bărbatul - spuneți în interpelare - era paralizat și a fost transportat pe targă până la poarta închisorii. Se pune întrebarea: cum se armonizează prevederile Codului penal și ale Codului de procedură penală cu legislația internațională aplicabilă în materia drepturilor omului?

Vă comunicăm următoarele:

Potrivit art.4 din Hotărârea Guvernului nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, această instituție analizează concordanța actelor normative cu acquis-ul comunitar, în special sub aspectul garantării accesului liber la justiție și al respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și examinează modul în care se respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului în administrarea justiției și în care sunt duse la îndeplinire obligațiile asumate de România, prin instrumente juridice internaționale în această materie.

Conform art.11 alin.2 din Constituția României, tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern, în context precizând că, prin Legea nr.30/1994, a fost ratificată Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și protocoalele adiționale la această convenție.

Referitor la prevederile din documentul relativ la drepturile omului, care exclud sau suspendă prevederi ale Codului penal și ale Codului de procedură penală, menționăm că, potrivit art.20 alin.2 din Constituția României, republicată, dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și la legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile.

Privitor la cazul semnalat, precizăm faptul că acesta se referă la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești, pronunțată de către o instanță de judecată.

În context, menționăm că, potrivit art.1 alin.1 din Legea nr.23 privind executarea pedepselor, pedeapsa închisorii se execută în temeiul mandatului de executare, emis în baza unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Totodată, Codul de procedură penală dispune faptul că pedeapsa închisorii și pedeapsa detențiunii pe viață se pun în executare prin emiterea mandatului de executare care se trimite, după caz, poliției, comandantului locului de deținere, când condamnatul este arestat, sau comandantului unității militare unde face serviciul militar cel condamnat. Pe baza mandatului de executare, unitatea de poliție procedează la arestarea condamnatului și la conducerea acestuia la cel mai apropiat loc de deținere.

Așadar, atribuțiile lucrătorilor Ministerului Administrației și Internelor în această materie se exercită în temeiul legii, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor din mandatele de executare emise de instanța de judecată.

În ceea ce privește competența de revocare a măsurii arestării, dispuse în vederea executării pedepsei privative de libertate, evidențiem că sunt relevante dispozițiile art.136 alin.1 lit.d), coroborate cu cele ale art.139 alin.34 din Codul de procedură penală, potrivit cărora, dacă instanța constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel arestat preventiv suferă de o boală care nu poate fi tratată în rețeaua medicală a Direcției Generale a Penitenciarelor, dispune - la cerere sau din oficiu - revocarea măsurii arestării preventive. Deci, competentă în asemenea situații, este instanța de judecată.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Răspunsul a fost unul general. Cunoșteam această procedură, dar aștept cu nerăbdare și răspunsul Ministerului Justiției, deoarece instanța trebuia să decidă - în momentul în care a constatat această stare de sănătate a inculpatului - la domiciliu, nu la poarta penitenciarului. Pentru că, efectiv, pe românește spus, ne facem de mândră minune, domnule ministru!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Având în vedere că timpul pentru audierea răspunsurilor la întrebări a fost depășit deja cu un sfert de oră, cerându-mi scuze față de cei prezenți, conform art.171 din Regulamentul Camerei Deputaților, reprogramez aceste răspunsuri pentru ședința următoare.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

Ne aflăm în partea rezervată prezentării interpelărilor pe scurt.

Eu mi-am cerut scuze că v-am ținut până la această oră. Vă rog, dați-mi voie să termin și eu ședința.

Vă mulțumesc.

  Mirela Elena Adomnicăi

Domnul deputat Constantin Traian Igaș - o interpelare depusă în scris; doamna deputat Mirela Adomnicăi - o interpelare depusă în scris. Doriți s-o dezvoltați?

Aveți, pe scurt, un minut.

   

Doamna Mirela Elena Adomnicăi:

Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte.

Interpelarea este adresată doamnei ministru al justiției, Monica Macovei. Se referă la situația instanțelor sucevene și, prin această interpelare, solicit un punct de vedere vizavi de măsurile pe care ministerul intenționează să le ia pentru remedierea acestei situații, semnalate în interpelare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

 
  Ștefan Baban

Domnul deputat Gheorghe Sârb - o interpelare depusă în scris; domnii deputați: Corneliu Ioan Dida, Alexandru Mazăre, Eduard-Stelian Martin, deci trei deputați s-au reunit pentru o interpelare depusă în scris; domnul deputat Emil Radu Moldovan - două interpelări depuse în scris; domnul deputat Aurel Vlădoiu - trei interpelări depuse în scris; domnul deputat Mihai Dumitriu - trei interpelări depuse în scris; domnul deputat Ștefan Baban - două interpelări.

Vă rog să susțineți una dintre ele; cealaltă sper că este depusă în scris.

Poftiți, domnule deputat.

   

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere.

Este vorba de o interpelare adresată domnului Sebastian Vlădescu. Se referă la efectele dezastruoase ale creșterilor de accize.

A doua interpelare - și sigur că arăt niște aspecte care se întâmplă pe plan financiar în România - se intitulează "Apele dau din nou năvală". Uitați-vă la televizor! Sulfina Barbu și Vasile Blaga - cei doi miniștri la care apelez - să ne spună ce măsuri s-au luat atât pe plan central, cât și pe plan local.

Și aș mai avea o problemă, domnule președinte de ședință: aș dori ca secretariatul să cheme la ordin Guvernul și cei care sunt interpelați - miniștri sau secretari - să vină și să răspundă la întrebările puse, pentru că am interpelare la care nu mi s-a răspuns.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am luat act, domnule deputat. O să vă rog, pe banca ministerială, să manifestați puțin respect față de ședința Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
  Paul Magheru

Domnul deputat Cristian Stănescu - o interpelare depusă scris; domnul deputat Ioan Aurel Rus - trei interpelări depuse scris; domnul deputat Costache Mircea - două interpelări depuse scris; domnul deputat Adrian Moisoiu - două interpelări depuse scris; domnul deputat Alecsandru Știucă - două interpelări depuse scris; domnul deputat Nicolae Bănicioiu - o interpelare depusă scris; domnul deputat Cristian Buzea - o interpelare depusă scris; domnul deputat Paul Magheru.

Vă rog să susțineți.

   

Domnul Paul Magheru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată ministrului Adrian Iorgulescu, de la Cultură și Culte. Are ca obiect reînființarea secției pentru copii a Bibliotecii județene "Gheorghe Șincai" în spațiul actual al Bibliotecii județene din Piața 1 Decembrie nr.12 Oradea.

Vreau să vă spun că, după ce statul român a asigurat și a garantat proprietatea, după ce a fost retrocedată clădirea Palatului episcopal greco-catolic, din păcate, acum, atât Biblioteca județeană "Gheorghe Șincai", cât mai ales secția pentru copii care a fost desființată abuziv, trec printr-o odisee inadmisibilă. 30% din cei 22 de cititori permanenți ai bibliotecii județene au o vârstă de până la 14 ani. Am cerut de urgență un sprijin în ajutorul mai ales al copiilor și lucru pentru care trebuie să reînființăm de urgență secția pentru copii a Bibliotecii județene "Gheorghe Șincai".

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Andrian-Sirojea Mihei

Domnul deputat Nicolae Popa - o interpelare depusă scris; domnul deputat Ferenc Asztalos - o interpelare depusă scris; domnul deputat Georgescu Dan - o interpelare depusă scris; domnul deputat Victor Sanda - o interpelare depusă scris; domnul deputat Iulian Iancu - trei interpelări depuse scris; domnul deputat Constantin Amarie - trei interpelări depuse scris; doamna deputat Minodora Cliveti - o interpelare depusă scris; domnul deputat Ion Călin, Claudiu Iulian Manda, Valeriu Ștefan Zgonea - o interpelare depusă scris; doamna deputat Mihaela Adriana Rusu - două interpelări depuse scris; domnul deputat Titus Corlățean - o interpelare depusă scris; domnul deputat Andrian-Sirojea Mihei.

Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare este adresată Ministerului Finanțelor Publice, domnului ministru Sebastian Vlădescu, și privește o întrebare pe care și-o pun din ce în ce mai mulți întreprinzători privați: care este cota pentru exercițiul financiar 2005, în cazul societăților comerciale cu răspundere limitată, care este cota de impozitare a dividendelor reținute la sursă pentru asociații persoane fizice.

Cea de a doua interpelare este adresată Autorității Naționale pentru Turism, domnului președinte Ovidiu Iulian Marian. Mai sunt 20 de zile până la deschiderea oficială a sezonului estival de la malul mării. Cu toții cunoaștem că esența existenței hotelurilor, a stațiunilor de la malul mării este plaja, este marea, din ce în ce mai mulți operatori, tur-operatori internaționali și investitori în turismul de la malul mării contestă cadrul legal în care Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor înțelege să administreze, de fapt, să închirieze plaja, de aceea, întrebarea acestora este Autoritatea Națională pentru Turism a participat la elaborarea acestui cadru legal? Care este poziția vizavi de această nouă conjuctură creată la malul mării, când plaja de fapt este operată de oameni care nu au nimic de-a face cu turismul, și care este strategia de fapt, a Autorității Naționale pentru Turism pentru turismul de la malul mării.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

 
  Adrian Valentin Iliescu

Domnul deputat Valentin Iliescu are o interpelare.

Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș face o rugăminte, dacă este posibil, mă înscrisesem cu două interpelări și în măsura în care îmi veți permite, o să le prezint foarte pe scurt într-un minut pe amândouă.

Prima dintre interpelări este adresată domnului ministru Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății, și este legată de situația medicinei stomatologice în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Plafonul lunar acordat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate medicilor stomatologi este total insuficient. Banii se termină în numai câteva zile, medicii fiind nevoiți să plătească din propriul buzunar celelalte urgențe care în lege sunt gratuite. Din acest motiv, mulți medici stomatologi preferă să lucreze în marile orașe, iar în zonele defavorizate, și mai ales în mediul rural, oamenii rămân fără asistență stomatologică.

Mai mult decât atât, datorită plafoanelor insuficiente, medicii nu mai sunt interesați să încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate. Un singur exemplu, edificator, de altfel, în București, din 4000 de medici stomatologi, doar 470 au contracte de furnizare de servicii dentare. Marea majoritate a cetățenilor, deși sunt asigurați, nu pot beneficia de servicii gratuite.

Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, cea de-a doua interpelare este adresată președintelui AVAS, domnul Răzvan Orășanu, și este legată, tocmai pentru că niciodată nu am primit un răspuns pe această temă, de privatizare ARO Câmpulung care a fost considerată, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, de la această tribună de mulți jurnaliști, analiști economici și chiar de salariații societății ca o hoție pe față în detrimentul statului român.

Prin această interpelare, solicit președintelui acestei instituții, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, să fie menționate persoanele cărora le-a fost reținută în sarcină nerespectarea legii în negocierea și semnarea acestui contract cu Firma "Cross Lander".

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Petru Călian

Doamna deputat Grațiela Iordache, vă rog s-o tăiați de pe listă, nu are nici în scris și nici...

Doamna deputat Cornelia Ardelean nu este prezentă, nu are depusă în scris, vă rog s-o tăiați de pe listă.

Domnul deputat Ioan Țundrea are două interpelări depuse scris.

Domnul deputat Petru Călian, v-aș ruga.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În două minute mă încadrez cu 3 interpelări.

Prima este adresată domnului ministru Vasile Blaga, prin care solicit respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31 și totodată cer înlăturarea busturilor criminalului de război Vass Albert de la Școala din Lunca Mureșului, din orașul Reghin, din curtea Bisercii Romano-Catolice, și din orașul Odorheiul Secuiesc.

A doua interpelare este adresată domnului ministru Gheorghe Flutur și are ca obiect stabilirea tarifului pentru litrul de lapte colectat de la micii producători. Problema prețului la lapte persistă în continuare, deși domnul ministru Flutur se laudă că a rezolvat această problemă. Eu nu știu modul în care, nu cunosc modul în care a rezolvat-o.

Ultima interpelare are ca obiect fondurile comunitare pentru sectorul de panificație. Cei care dețin brutării au o problemă majoră, pentru că ei n-o să mai fie competitivi cu pretențiile europene, din momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, și solicită să li se pună la dispoziție fonduri pentru dezvoltarea acestor microîntreprinderi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Mircia Giurgiu

Domnule deputat Mircia Giurgiu aveți vreo 5 interpelări, vă rog să le enunțați titlurile numai, ca să putem să ne încadrăm și la ceilalți.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare este adresată domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Obiectul interpelării îl reprezintă situația producătorilor agricoli care nu au unde să-și desfacă produsele: grâul, porumbul, făina etc., în condiții bune și la prețuri care să acopere costurile de producție.

A doua interpelare este adresată domnului Codruț Șereș, ministrul economiei și comerțului. Obiectul interpelării îl constituie majorările de prețuri la utilități, din acest an.

Următoarele trei interpelări sunt adresate domnului Eugen Nicolăescu, ministru sănătății, și obiectul interpelărilor este situația de la Ambulanța Cluj, serviciul de ambulanță, unde este nevoie acută de personal de specialitate.

O alta se referă la clinica de medicină a muncii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj și o a treia interpelare se referă la fondurile foarte mici alocate medicamentelor compensate și gratuite.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Au mai depus interpelări în scris cei nominalizați pe lista întocmită de secretariatul ethnic, care vă rog să facă parte integrantă din procesul-verbal, din stenograma ședinței de astăzi, ca fiind citite în ședință publică. (Bogdan Liviu Ciucă, Anca Petrescu, Gabriela Crețu, Tudor Mătușa, Gabriel Vlase, Vasile Pușcaș, Dragoș Dumitriu, Florin Iordache, Cezar Florin Preda, Ion Stan, Răzvan-Petrică Bobeanu, Cătălin Ovidiu Obuf Buhăianu, Vasile Cosmin Nicula și Eugen Bejinariu.)

Declar închise dezbaterile de astăzi, luni, 10 aprilie 2006.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 20,00.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 july 2022, 16:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro