Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 23-06-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2005

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov.
 
see bill no. 215/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Punctul 3 din ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - s.a. Brașov.

Comisia, rog să propună timpii de dezbatere.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunem cinci minute pentru dezbateri generale, câte un minut de intervenție.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din partea inițiatorului.

Domnul Kyerko Laszlo (președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov.

"Tractorul UTB" a fost privatizat în anul 2003, potrivit prevederilor Ordonanței nr.53 pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni nr.46/2003 cu firma italiană "Landini", contract desființat datorită neîndeplinirii unora dintre condițiile suspensive prevăzute în acest contract, respectiv transferul dreptului de proprietate de la SIF la AVAS, adoptarea unor acte normative având ca obiect acordarea subvențiilor solicitate de cumpărător.

Având în vedere nefinalizarea procesului de privatizare și necesitatea relansării economice a acestei societăți mari, cu un impact semnificativ în cadrul economiei naționale, prin acest act normativ se prevede mandatarea AVAS în vederea identificării unui investitor strategic capabil să asigure relansarea economică a societății, căruia să-i vândă pachetul de acțiuni deținut de stat la această societate, inclusiv acțiunile provenite din conversia unor creanțe asupra societății, prin negociere, în condițiile prevăzute de Ordonanța nr.88 din 1997.

AVAS susține proiectul de lege, în sensul aprobării Ordonanței nr.33 din 2005 pentru modificarea Ordonanței nr.53, cu amendamentele propuse de comisia pentru privatizare.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu.

Din partea comisiei, raportul comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență cu proiectul de lege care v-a fost prezentat.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, precum și Comisia pentru industrii și servicii.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat acest proiect de lege în ședința din data de 15 iunie 2005.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La dezbaterea proiectului au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23, iar raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

Potrivit art.75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea, cu modificări, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din partea grupurilor parlamentare, dezbateri.

Domnul deputat Ghișe.

Domnul Ioan Ghișe:

Domnule președinte de ședință,

Stimate doamne și stimați domni,

Am venit în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să susțineți adoptarea acestui proiect de lege, din considerente destul de clare. Pentru Societatea "Tractorul" Brașov putem să spunem că este ultimul moment decisiv în a avea un viitor, o perspectivă economică bună.

Este cunoscut că, în timp, au existat încercări repetate de privatizare, ele au eșuat din diferite motive. Această societate comercială pentru economia României și, în mod special, pentru agricultura românească este o societate vitală. Pe orizontală, depind de societatea "Tractorul" Brașov mai mult de 100 de alte societăți comerciale, și problema este următoarea: competiția europeană pentru producția de tractoare este mare și, în clipa de față, a avea o societate comercială de nivelul "Tractorul" Brașov pe piață este o chestiune de interes național.

Din punct de vedere social, menținerea în funcțiune a acestei societăți în urma privatizării ar crea perspectivele ca la Brașov, un număr de câteva zeci de mii de oameni să aibă în continuare locuri de muncă. Acum se manifestă un interes concret din partea mai multor investitori străini, inclusiv din Asia, pentru a cumpăra această societate, și atunci proiectul de lege pe care-l avem în față acum vine să ajute această societate comercială.

În calitatea de deputat din Brașov și datorită unei experiențe personale pe care am avut-o în timp cu sindicatele din Societatea "Tractorul", cu oamenii care lucrează acolo, cu conducerile succesive, datorită faptului că, în timp, politicul a tratat cu superficialitate această chestiune, acum, cred că este momentul ca, prin votul nostru, să dăm un semnal politic clar de susținere a societății și de a da șansă agriculturii românești ca, în continuare, să aibă o întreprindere care să producă atât tractoare, cât și piese de schimb necesare tractoarelor din România.

Vă rog, deci, să susțineți prin votul dumneavoastră, proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Altă intervenții. Vă rog.

Domnul Costache Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

În mod normal, punctul de vedere al unui coleg din Brașov, din localitatea unde se află Uzina "Tractorul", ar trebui să conteze foarte mult în luarea unei decizii și în opțiunea de vot asupra acestui proiect. Dar trebuie să recunosc că domnul deputat Ghișe a făcut referiri de suprafață, de intenții generale, cum că de votul nostru de astăzi depinde destinul Uzinei "Tractorul" și al salariaților acestei importante unități industriale românești, fără să ne demonstreze că el cunoaște proiectul de lege și că acest proiect oferă ceva garanții, poate garanții mai mari decât proiectul care a fost aprobat în anii trecuți, în legătură cu privatizarea către firma "Landini".

A vorbi numai de bune intenții este una, și a ne pomeni mâine-poimâine că s-a vândut pe bucăți și că terenul de fapt a fost vizat de către importanți oameni de afaceri din Brașov, îl pune pe colegul nostru într-o postură delicată, de a fi pledat pentru un proiect pe care sau nu l-a cunoscut, sau a încercat să sprijine intrarea în posesia uzinei de către persoane care, cinstit să fiu, nu arată mai mare încredere nici măcar decât "Landini".

Ar trebui ca, în comisia de specialitate să se prezinte mai detaliat destinul unor unități industriale importante, pentru a cere un vot în cunoștință de cauză. Pentru că, așa cum a vorbit dânsul, realmente rămânem la suprafața lucrurilor și nu avem garanția că se oferă în sfârșit o alternativă viabilă unei unități de o mare importanță pentru agricultura românească și pentru economia românească în general.

Din punctul meu de vedere, la acest moment, nu pot să am o opțiune, alta decât abținere.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Ghișe vrea drept la replică.

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru distinsul antevorbitor, este adevărat că am discutat în termeni generali, și nu în elemente concrete. Dar, dacă adaug câteva lucruri, poate și domnia sa se convinge de importanța și necesitatea de a vota acest proiect de lege.

Ordonanța anterioară punea Societatea "Landini" în postura de unic beneficiar al procesului de privatizare. Din motive pe care nu are rost să le discutăm acum aici, în plen, privatizarea cu "Landini" a eșuat, fie din responsabilități ce țin de partea română, fie din responsabilități ce țin de partea italiană. Există chiar speculații pe subiectul că, la un moment dat, "Landini" ar fi dorit doar ca prin această privatizare să închidă ulterior unele capacități de producție de la "Tractorul" Brașov.

Problema de fond este însă alta: dacă acum agricultura românească are și va păstra șansa pentru o societate românească în postura de capabilitate de a produce în continuare tractoare și piese de schimb.

Reprezentanți ai Ministerului agriculturii și conducerea societății vă pot da elemente concrete din care rezultă că acum sunt peste 100.000, dacă știu bine exact, 170.000 de tractoare în România produse în ultimii ani și care au nevoie de piese de schimb pe care "Tractorul" le poate produce la prețuri competitive.

Or, în clipa de față, proiectul de lege pe care-l avem de analizat vine să redeschidă competiția pentru privatizare, sunt deja trei societăți comerciale străine care au cumpărat caietul de sarcini, există perspectiva ca, în săptămâna viitoare, când se încheie termenul de cumpărarea caietului de sarcini să fie 5 până la 7 competitori străini, unii dintre ei de mare anvergură pe piața mondială, și atunci proiectul de lege vine acum să redeschidă competiția și să corecteze anterioara ordonanță, care se referea exclusiv la "Landini".

problema noastră de fond este în a adopta proiectul de lege dacă acceptăm ca Societatea "Tractorul" Brașov să rămână în continuare în postura de a putea fi privatizată și de a rămâne pe piață, sau, dacă respingem proiectul de lege și, practic, din acordul cu Fondul Monetar Internațional, apare obligativitatea ca societatea să se închidă.

Sigur că am discutat în termeni generali și eu aici am propus ca noi să agreăm adoptarea proiectului de lege; sigur că de la comisie vin anumite amendamente, se vor accepta sau nu, dar problema este de opțiune strategică pentru România. Menținem o societate producătoare de tractoare în funcțiune și pe piață? Da sau nu. Și, de aceea, am solicitat plenului adoptarea proiectului de lege. Poate că acum domnul coleg care a vorbit anterior este puțin mai lămurit.

Dacă este cazul, pot să dau și alte amănunte, nu am vrut să consum din timpul dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Popa. Vă rog.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

E adevărat că nu știu câți din colegii noștri au fost în "Tractorul" și au văzut care e situația acolo, în special cea financiară. Noi am fost și sunt convins că și cei din Brașov la fel, unii au și lucrat, dintre deputații care sunt prezenți astăzi în Parlamentul României. Un lucru este cert, noi, în această perioadă de 14 ani de zile, nu am dat dovadă de consecvență și nu am fost hotărâți pentru a urmări privatizarea marilor actori economici, așa cum este și "Tractorul".

Și am lăsat lucrurile să se desfășoare la voia întâmplării și iată că "Tractorul", de la 25.000 de salariați, a ajuns, în momentul de față, la 3000 de salariați, de la 20 și ceva de mii de tractoare pe care le fabrica anual, s-a ajuns la 5000 de tractoare sau poate și chiar mai puțin anul acesta, pentru că nu a existat voință politică și nu am fost serioși în a aborda aceste chestiuni de la "Tractorul" Brașov.

Noi avem o mină de aur, dacă vreți, "Tractorul", pentru că este o mândrie a industriei românești, alții n-ar proceda așa cum procedăm noi în momentul de față, și aș susține acest agent economic și bineînțeles chiar și sumele care sunt destinate prin bugetul de stat nu sunt suficiente.

Anul acesta, doar 700 de miliarde sunt alocate pentru subvenționarea tractoarelor. Să nu uităm că agricultura românească este dotată peste 80% cu tractoare românești și, ca atare, noi trebuie să susținem acest agent economic pentru a produce piese de schimb, așa cum spunea și domnul deputat Ghișe, în continuare.

Să nu uităm că în "Tractorul" Brașov se realizează produse de performanță, aproape competitive cu cele din afară, și la prețuri mult mai mici decât cele din afară și, ca atare, avem obligația să susținem acest proiect de lege.

Partidul Conservator susține aprobarea acestui proiect de lege și pentru că acolo sunt 3000 de specialiști, sunt oameni care s-au format în zeci și zeci de ani de zile și este păcat să pierdem această mână de lucru, să pierdem acest bazin de specialiști pe care-l avem în momentul de față.

Deci, Partidul Conservator este pentru a aproba acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da. Mulțumesc.

Timpul a expirat. Pentru următoarele luări de cuvânt, un minut.

Vă rog. Domnul Gonțea, și după aceea UDMR-ul.

Domnul Ion Gonțea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vin în fața dumneavoastră, sigur, încă o dată, să susțineți, să fiți de acord să votăm acest proiect de lege pentru aprobarea ordonanței respective. Vă spune un om care a lucrat o bună parte din viața lui în această societate comercială.

"Tractorul" Brașov, dacă vreți dumneavoastră, este un model pentru industria brașoveană și ar fi păcat ca acum, când se află pe ultimul drum, este ultima șansă a acestei societăți să se privatizeze, dacă nici acum nu dăm dovadă că suntem alături de privatizări mari în România, trebuie să facem dovada că privatizarea Societății "Tractorul" este o privatizare de succes.

Așa cum sunt reglementate lucrurile în ordonanță, sunt elemente suficiente ca această societate, în acest moment, să constituie un elemente de atractivitate pentru cei care doresc să participe la privatizarea ei.

Avem cu toții, consider, obligația de a susține această privatizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc. Un minut în continuare.

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În Comisia pentru agricultură ne-am întâlnit cu managerii și cu liderii de sindicat de la Societatea Comercială "Tractorul". În urma discuțiilor care au avut loc, concluzia care s-a desprins a fost doar una singură: singura șansă a societății este privatizarea.

De altfel, colectivul tehnic de la "Brașov" în această toamnă probabil va scoate primul prototip de tractor performant din țară, este clar și trebuie să recunoaștem că la ora actuală nu se produce un tractor performant, dar în toamnă vom avea pentru prima dată un tractor de 77 de cai putere, cu un consum de doar 18 litri la hectar, ceea ce este foarte bine.

Pe de altă parte, necesitatea de a susține, în continuare, prin subvenții din bugetul central, activitatea uzinei, nu este cea mai bună și cea mai corectă, pentru că întotdeauna știm că, în funcție de aspectele politice și financiare, se face în salturi acest lucru, și atunci și activitatea tot în salturi are loc.

De aceea, parlamentarii Partidului Social Democrat vor vota pentru acest proiect de lege.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Ultimul vorbitor.

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De la început spun, sunt deputat UDMR de Bihor, deci nimeni nu mă poate acuza că vorbesc "pro domo", dar doresc să atrag atenția că politizarea acestei privatizări nu folosește nimănui. Sunt convins că, dacă stimatul coleg nu intervenea, nimeni n-ar mai fi ieșit la discuții. Deci, toată lumea este conștientă, calea cea mai bună este privatizarea.

În Comisia economică, ați auzit, toată lumea a fost de acord. Tocmai de aceea, nu pot să fiu de acord cu cel care a propus să meargă înapoi la comisie. Este exact așa cum noi, de la Comisia economică, am recomanda domnului Bolcaș ca să trimită înapoi materialele la Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru că, vezi, Doamne, noi nu ne-am făcut bine datoria.

Singura cale este privatizarea. Că cealaltă nu a reușit, asta este o treabă care se întâmplă. Cei care se ocupă de economie știu. A fost de vină și Guvernul, au fost de vină și cei de la Landini; trebuie să încercăm pe mai departe, nu avem altă soluție. Noi susținem privatizarea și vă cerem ca și dumneavoastră să aprobați.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumim, ultimul vorbitor... Domnule Bolcaș, s-a pronunțat aici și numele lui Landini...

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Eu vă mulțumesc că mi-ați rostit numele, dar vă rog să nu-mi faceți niciodată vreo recomandare, pentru că eu fac numai ce cred eu că e bine.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Ultimul vorbitor, domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mulțumesc pentru cuvânt.

Eu aș porni, nu de la necesitatea de a privatiza și de a ține întreprinderea tractorul, pentru a avea locuri de muncă sau pentru că este reprezentativă pentru Brașov.

Eu vreau să vă dau două cifre: România are nevoie, de astă-dată, de circa 200.000 până la 300.000 de tractoare și are circa 162.000. Deci, este efectiv slab dotată cu principalul mijloc de tracțiune din agricultură. Asta este prima problemă.

2. Orice facilitate care va aduce un investitor care să mențină uzina, să producă tractoare în România, este un foarte mare câștig pentru economie. A privi această unitate, așa cum a fost privită aproape 15 ani, numai prin prisma locului de muncă, este o mare și gravă eroare. Ea trebuie privită prin performanță. Și trebuie să câștige performanță, pentru că, altfel, în competiția pe care o va avea cu alte tractoare, de alte proveniențe, va pierde, privatizată sau neprivatizată, dar privatizarea este cea care îi va asigura un nivel tehnic de a realiza produse competitive pentru agricultura României.

De asta suntem de acord, și este bine să creăm aceste facilități pentru privatizare.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc și eu.

Trecem la dezbaterea pe text.

Titlul legii. Nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Articolul unic. Nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Înaintea punctului 1, "se introduce un nou punct, cu următorul cuprins", în care s-a eliminat propunerea comisiei.

Dacă sunt obiecțiuni?

Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.I. Nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.1. Text modificat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.2. Nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.4. Text modificat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.5. Nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.5 lit.a). Text modificat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.5 lit.b).

Voturi pentru?

Obiecții?

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.5 alin.7. Text modificat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.5 în ansamblul lui.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.6. Nemodificat. Obiecții?

Adoptat.

Art.8. Nemodificat. Obiecții?

Adoptat.

Art.9. Nemodificat. Obiecții?

Adoptat.

Art.II. Nemodificat. Obiecții?

Adoptat.

Art.III. Nemodificat. Obiecții?

Adoptat.

Lege ordinară. Supun la vot legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 3 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptat proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 5 july 2022, 7:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro