You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 23-06-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2005

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere.
 
see bill no. 173/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

În continuare, urmează a fi luate în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Primul proiect de lege, privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere, adoptat de Senat la 9 mai 2005. Procedură de urgență. Cameră decizională - Camera Deputaților.

Rog comisia să propună timpii de dezbatere.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Comisia propune 10 minute pentru dezbateri generale și un minut dezbateri pe articole.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși de domnul președinte?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorului?

Domnule ministru, vă rog, dacă aveți ceva?

Domnul Valeriu Bindea (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună ziua!

Acest proiect de lege presupune o reglementare care să țină seama de dispozițiile prevăzute în mod expres de Direcția Consiliului 94/45 al CE.

Obiectul de reglementare al prezentului proiect de act normativ îl reprezintă constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere, în vederea îmbunătățirii dreptului de informare și consultare al salariaților, din perspectiva necesității de asigurare a alinierii legislației naționale la exigențele europene în domeniu, în contextul procesului de armonizare legislativă.

Față de cele prezentate mai sus, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei supune plenului adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată în raport, elaborat de Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei?

Domnul Stelian Duță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului european de întreprindere în vederea îmbunătățirii dreptului de informare și consultare a salariaților.

Proiectul de lege urmărește transpunerea integrală a directivei Consiliului Europei 94/45 privind constituirea unui comitet european de întreprindere sau a unui proceduri în întreprinderile și grupurile de dimensiuni comunitare, în vederea informării și consultării lucrătorilor.

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege, întrucât elaborarea acestuia răspunde necesității alinierii legislației naționale la exigențele europene în domeniu, respectiv de armonizare a legislației române cu avizul comunitar, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.

În urma dezbaterilor, în ședința din 1 iunie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare pentru intervenții?

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului de întreprindere este cuprins în programul legislativ al guvernării. Aș dori doar să subliniez un lucru. La Comisia pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei am susținut amendamentele care prevedeau asigurarea reprezentării echitabile a ambelor sexe. Aceste amendamente au fost respinse pe motivarea că Legea nr.202 care prevede egalitatea de șanse este aplicabilă tuturor legilor. Dar, Legea nr.202 permite reglementarea prin legi specifice și mențiunea "reprezentarea echitabilă a ambelor sexe" consider că este bine venită, deoarece din experiență putem vedea că dacă nu este o mențiune specifică, atunci această reglementare care dă dreptul femeilor de a fi promovate, este mai puțin respectată. Le dă dreptul, dar nu le impune prezența. Și, de aceea, subliniez și consider că este necesar acest amendament care cuprinde reprezentarea echitabilă a ambelor sexe în aceste comitete de întreprindere care permit accesul la informarea și consultarea angajaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Dacă nu mai sunt, vă propun să trecem la discutarea pe text a legii.

Titlul legii. Nemodificat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I. Dispoziții generale. Nemodificat.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.1. S-a propus reformularea textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.2. Textul reformulat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.3. Este nemodificat. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Capitolul II, nemodificat. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Capitolul II, Secțiunea 1, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.4. S-a propus un text reformulat.

Cine este pentru textul reformulat? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Secțiunea a 2-a. Nemodificat. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.5 pct.1, nemodificat. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat.

Art.5 alin.2, nemodificat. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat.

Art.5 alin.3, reformulat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.5, în ansamblul lui.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.6. Nemodificat. Dacă sunt observații? Adoptat.

Secțiunea a 3-a. S-a propus eliminarea textului.

Cine este pentru eliminarea textului de la Secțiunea a 3-a?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.7. S-a propus eliminarea textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.8. S-a propus eliminarea textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Capitolul III. S-a propus reformularea textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.9. S-a propus reformularea textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Secțiunea 1 a rămas nemodificată. Obiecții? Adoptat.

Art.10. S-a propus reformularea textului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.11, text reformulat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.12. Text reformulat.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.13. Nemodificat.

Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.14. Text reformulat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.14, alin.2 nemodificat. Dacă sunt obiecții?

Adoptat.

Art.14 alin.3, nemodificat. Dacă sunt obiecții?

Adoptat.

Art.14 în ansamblul lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.15,nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.16, nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.17, alin.1. Text reformulat.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.17 alin.2, nemodificat, dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.17 alin.3. Dacă sunt observații? Adoptat.

Art.17, în ansamblul lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Secțiunea a 2-a text reformulat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.18 alin.1. Text reformulat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.18 alin.2. Text nemodificat. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.18 alin.3. Nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.18 în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.19, nemodificat. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.20, nemodificat. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21, text reformulat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.22. alin. a), nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Alin. b), text modificat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Alin. c), text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin. d), text nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Alin. e), text nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Alin. f) text nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.22, în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptat.

Art.23. Text nemodificat. Dacă sunt obiecții? Adoptat.

Art.24. Text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Capitolul IV. Text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Secțiunea a 2-a. Text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.25. Text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Secțiunea 2-a, text nemodificat. Dacă sunt observații? Adoptat.

Art.26, text nemodificat. Dacă sunt observații?

Vă rog, domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

La art.26 există un amendament propus de colegele noastre care indică cuprinderea în numărul membrilor comitetului european de întreprindere a reprezentanților ambelor sexe. Mi se pare foarte interesantă această precizare și respingerea amendamentului ca atare, pe temeiul existenței prevederilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse, nu mi se pare un argument ce poate să fie luat în considerație. Prevederile Legii nr.202, așa cum sunt formulate ele, reprezintă mai mult norme juridice de recomandare. Ele reprezintă o indicație și generală și generică care trebuie să fie aplicată. Aici în cazul în speță a unei instituții noi pe care o creăm acum, cred că este absolut necesar să se prevadă cu titlu de obligativitate, pentru că aceasta este rațiunea amendamentului, cu reprezentarea ambelor sexe. Mi se pare interesant acest punct de vedere și o să-l argumentez și pe celelalte două amendamente ulterioare, ca să vedeți diferența.

Și la art. 31 care vorbește de liste suplimentare, se creează aceeași obligativitate. Și iarăși mi se pare corect, voi susține amendamentul și atunci.

Însă la art.32 care vorbește despre alegerea din rândul membrilor unui comitet restrâns care cuprinde cel mult 3 membri, aici amendamentul nu mi se pare corect. Pentru că în condițiile alegerii a trei membri care să aibă un rol de conducere, egalitatea se poate sau șansele egale se pot menține, dacă este posibil, în raport de capacitățile acestor oameni de a forma acest comitet. Sunt prea puțin ca să putem condiționa o anume prezență.

Deci, domnule președinte, vă solicit să puneți la vot și amendamentul de la art.26 alin 2 care cuprinde sintagma "cu reprezentarea ambelor sexe", pentru că este un amendament util.

Iertați-mă că eu mă ridic în apărarea doamnelor, dar să știți că îmi face plăcere.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Plăcerea este de partea noastră, domnule coleg.

Din partea inițiatorului?

Domnul Valeriu Bindea:

Domnule președinte,

Pentru că există o lege specială și pentru că această situație de imparitate poate fi și în alte momente, nu numai la numărul de 3, poate să fie 5, 7 etc. situația aceasta cu paritatea exactă între sexe nu poate să aibă loc într-un text de lege, pentru că ar produce confuzii.

Noi rămânem la propunerea inițială. Propunerea cu care a venit, de fapt, Comisia pentru muncă, cu amendamentele Comisiei pentru muncă.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu s-a vorbit nici o clipă de paritate, ci de o participare. Adică dacă am 5, 10, 11 nu trebuie să am doi și jumătate femei sau trei și jumătate femei. Eu cu o jumătate de femeie nu știu ce să fac, vă spun drept și cinstit, dar o femeie trebuie să existe în cadrul acestor comitete și prin asta satisfac cerința legii care tocmai de aceea este specială, chiar dacă avem o lege generală.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunt și mai multe și mai bine.

Din partea comisiei. Domnule Duțu dacă sunt mai multe, cum procedați?

Domnul Stelian Duțu:

Ne străduim să ne descurcăm, domnule președinte.

Într-adevăr, au fost mai multe amendamente care priveau necesitatea ca ambele sexe să fie reprezentate în cadrul unei astfel de structuri care este reglementată de către proiectul de lege ce este supus dezbaterii dumneavoastră.

în comisie s-a discutat mai mult pe acest subiect, părerile au fost împărțite. S-a invocat faptul că există o lege, Legea nr.202, care dă dreptul ca ambele sexe să fie reprezentate, dar în același timp s-a invocat și teama că nu se va respecta această lege. Drept pentru care, comisia, din respect față de doamne, față de femei, susține acest amendament și, de altfel, și la celelalte articole unde s-a invocat introducerea acestei necesități.

Domnule Bolcaș, Comisia susține amendamentul.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Doamna deputat Iordache. Vă rog.

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul Partidului Conservator susține acest amendament și subliniază faptul că el dă într-adevăr posibilitatea, dar nu obligă la o reprezentare neapărat din partea ambelor sexe. Și aș dori să fac afirmația că este mai mult decât o necesitate într-o țară în care, de mute ori, uităm că femeia are locul și rolul de a fi alături de dumneavoastră, nu numai la muncă, dar și în alte posturi.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din bancă):

Folosiți pluralul: femeile.

Domnul Viorel Oancea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am participat și eu la această dezbatere. Nu am nimic împotrivă ca femeile, deci partea noastră frumoasă, să fie peste tot și oriunde, dar se pune o problemă: sunt anumite instituții care sunt numai de femei sau numai de bărbați. Ce facem? Aducem din exterior un bărbat ca să completeze acest comitete? Sau femei, dacă sunt numai de bărbați.

Aceasta a fost motivația, nu pentru că am avea ceva împotriva egalității de șanse, pentru că trebuie să promovăm acest lucru.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Nu este o luptă în coaliție, domnule coleg, ci e o luptă între femei și bărbați, după cum observați. Poftiți.

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să-i răspund colegului meu și vreau să spun că formularea este clară: "cu reprezentarea ambelor sexe". Dacă în acea instituție sunt foarte puține femei, reprezentarea va fi la nivelul numărului lor. În nici într-un caz, acolo unde sunt foarte mulți bărbați, nu vom impune reprezentarea femeilor.

De aceea, nu s-a specificat un număr, ci doar reprezentarea. Normal, reprezentarea este în funcție de numărul angajaților.

Voci din sală:

Dacă nu sunt deloc?

Doamna Cornelia Ardelean:

Dacă nu sunt deloc, nu vor fi. Nu poți să fie reprezentanți dacă nu există în instituție...

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog frumos, domnule coleg! Nu faceți dialog, doamnă! Poftiți!

Doamna Cornelia Ardelean:

Și am învățat din viața de zi cu zi că acolo unde nu sunt impuneri, ci doar recomandări, acestea nu sunt respectate. Este normal să susținem femeile nu doar la muncă, ci și la decizie.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă cer scuze, dar s-a afirmat o imposibilitate: instituții în care nu există femei. Orice instituție este condusă de un director și orice director are o secretară, de preferință blondă. Așa că nu există instituții fără femei.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, vă rog frumos fără insinuări.

Vă propun să votăm amendamentul propus de domnul deputat Bolcaș și însușit de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? o abținere.

Cu o abținere și 3 voturi împotrivă, a fost adoptat amendamentul propus de domnul deputat Bolcaș.

Art.27. Este nemodificat. Dacă sunt obiecții. Adoptat.

Art.28. Nemodificat. Dacă sunt obiecții. Adoptat.

Art.29. Nemodificat. Dacă sunt obiecții. Adoptat.

Art.30 alin.1. Nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.2, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.3, text reformulat. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.30 în ansamblul lui. Voturi pentru?

Adoptat.

Art.31, nemodificat.

Vă rog, domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Pentru identitate de rațiuni feministe, susțin același amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea comisiei. Domnule Duțu, vă rog.

Domnul Stelian Duțu:

Din aceleași considerente pe care le-am prezentat în intervențiile anterioare, comisia susține și adoptarea acestui amendament.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Pentru amendamentul domnului deputat Bolcaș, susținut și însușit de comisie, cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat amendamentul domnului deputat Bolcaș.

Art.32, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.33, text reformulat. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Secțiunea a 3-a, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.34, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.35, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.36, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.37 alin.1, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.2, text reformulat. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Adoptat.

Art.37, în ansamblul lui. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Adoptat.

Art.38, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.39, text reformulat. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.40, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.41, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.42 alin.1, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.2, text reformulat. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.42 în ansamblul lui. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Adoptat.

Art.43, text reformulat. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Alin.2, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.3, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.43, în ansamblul lui. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Cap.V., text nemodificat. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.44. alin. 1, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.2, nemodificat. Dacă sunt obiecții. Adoptat.

Alin.3, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Alin.4, text reformulat. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.44, în ansamblul lui. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Cap.VI., text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.45, nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.46, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.47, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.48, text reformulat. Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Cap.VII, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.49, text reformulat. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.50, text reformulat. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.51, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Cap.VIII, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.52, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Art.53, text nemodificat. Obiecții? Adoptat.

Pct.71, s-a reformulat textul. Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat textul reformulat.

Legea în ansamblul său. Voturi pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat cu unanimitate.