Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.33/28-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2005

22. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

   

Doamna Daniela Popa:

    ................................................
 

Există 28 de deputați care s-au înscris pentru a prezenta interpelări pe scurt.

Doamna deputat Monica Iacob Rizi a depus interpelarea în scris.

Domnul deputat Ion Gonțea a depus interpelarea în scris.

Domnul Adrian Severin, interpelare depusă în scris.

Domnul Costache Mircea a depus în scris două interpelări.

 
Ștefan Baban

Domnule deputat Ștefan Baban, vă rog prezentare pe scurt.

 

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

O interpelare este adresată domnului ministru Ionel Popescu și este vorba despre o întrebare - "Cine simplifică aplicarea legii falimentului?"

Iar a doua este adresată domnului ministru Blaga Vasile și este vorba despre viteza, oarecum mică, în care se continuă schimbarea structurilor de conducere în județe.

Aș mai vrea să mai fac o remarcă, doamna președintă, să mai depunem aici niște interpelări, iar Guvernul are obligația să-mi dea răspuns. Rugămintea mea este să interveniți din nou la ministrul pentru relația cu Parlamentul pentru a-l ruga ca miniștrii care au fost interpelați să ne dea și niște răspunsuri.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc și eu. Transmitem rugămintea dumneavoastră.

 
Doina Micșunica Drețcanu

Doamna deputat Drețcanu Doina. Doriți să vă prezentați interpelarea pe scurt.

Poftiți, aveți cuvântul. Aveți două interpelări, da?

 

Doamna Doina Micșunica Drețcanu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Prima interpelare este către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ar fi important, zic eu, de aceea am solicitat doamnei ministru Sulfina Barbu să ne transmită care este politica ministerului în ceea ce privește închiderea depozitelor istorice de deșeuri și a reglementărilor privind asigurarea fondurilor necesare.

A doua, către Ministerul Solidarității Sociale și Familiei.

Raportul anual al Comisiei Europene, Capitolul XII - Statistica - precizează: "Sunt necesare eforturi suplimentare pentru dezvoltarea capacității personalului din administrația statistică și trebuie să se aibă grijă ca nivelul personalului să nu mai scadă în continuare".

În ultimii ani, numărul total al personalului statistic a scăzut considerabil, ajungând în prezent la 8,4 statisticieni la 100 de mii de locuitori. Formarea specialiștilor din sistemul statisticii publice presupune un proces de lungă durată, având în vedere necesitatea dezvoltării și aplicării experienței și competențelor acumulate, alături de pregătirea profesională specifică domeniului.

Ordonanța Guvernului nr. 9 din 2005, publicată în Monitorul Oficial nr.97din 28 ianuarie 2005, prevede suspendarea art.4 din Legea nr.433/2004 în sensul neacordării sporului de stabilitate în domeniul statisticii. Funcționarii publici, după câte știți, nu au dreptul să desfășoare nici o altă activitate aducătoare de venituri suplimentare în afara orelor de program, fiind obligați să se limiteze astfel la veniturile lor, și așa diminuate prin această ordonanță de guvern.

Cum credeți, domnule ministru, că prin această decizie a Guvernului Tăriceanu veți crește motivația personalului din acest domeniu?

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu aveți două interpelări. Vă rog să le prezentați pe scurt.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prima interpelare este adresată domnului Ioan Codruț Sereș, ministrul economiei și comerțului. obiectul interpelării - taxele ce trebuie achitate pentru transcrierea contractului de furnizare a gazelor naturale pe numele unui nou proprietar.

O a doua interpelare este adresată domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru al României, referitor la privatizarea Societății Somvetra - Gherla "S.A.

Doamna președinte, am o rugăminte. Astăzi când am depus interpelările, mi s-a spus că nu avem voie decât la două interpelări. Am văzut pe liste câțiva colegi care au trei. Vă rog să-mi permiteți să prezint și eu a treia interpelare.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Da, este vorba de o interpelare transmisă către doi miniștri: domnului Zolt Nagy, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației. Obiectul interpelării este problema cu care se confruntă postul local de televiziune TV- "Europa Nova" - Cluj-Napoca cu firma de cablu S.C. - "Opis" S.A. și aceeași interpelare este adresată și domnului Mircea Miclea, ministrul educației și cercetării.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Ioan Cindrea

Domnul deputat Ioan Cindrea are 3 interpelări.

 

Domnul Ioan Cindrea:

Vă mulțumesc mult, doamna președinte.

Stimați colegi,

Trei interpelări. Prima adresată domnul Gheorghe Barbu, ministrul muncii și solidarității sociale, familiei, se referă la recalcularea pensiilor și simplificarea și debirocratizarea acestui proces. Adică, prin această interpelare consider că s-ar putea simplifica sistemul de calcul al pensiilor, în sensul că eventualele elemente de calcul care lipsesc de la dosarul de pensie pot fi solicitate direct de către casele județene de pensii de la societățile comerciale și instituțiile emitente în perioada respectivă ar simplifica sistemul de calcul al pensiilor și n-ar mai pune pe drumuri pensionarii.

A doua, se referă la presiunile care se fac la nivelul Ministerului Muncii și Agenției Naționale pentru ocuparea forței de muncă pentru schimbarea directorilor executivi ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Consider că este un abuz, deoarece acești directori au fost încadrați pe bază de examen, și-au desfășurat activitatea în baza unor contracte și indicatori de performanță și este clar că nu sunt justificate din punct de vedere profesional, ci politic și aștept răspuns scris și verbal ca și la prima, adresată domnului ministru Barbu.

A treia se adresează domnului ministru Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor, și se referă la presiunile care au loc asupra funcționarilor publici cu funcții de conducere la nivelul județului Sibiu.

Prin declarații publice, liderii Alianței PD și PNL declară public că aceste funcții vor fi ocupate cu membrii PNL-PD și, mă rog, ai coaliției de guvernare. Consider, de asemenea, declarațiile prefectului de Sibiu, Ion Ariton, care trebuie să urmărească respectarea legalității și a legilor la nivelul județului Sibiu, încalcă legalitatea și instigă la nerespectarea legilor la nivelul județului Sibiu.

Aștept răspuns scris și verbal.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Vasile Soporan

Domnul deputat Vasile Soporan are trei interpelări. Vă rog să le prezentați pe scurt.

 

Domnul Vasile Soporan:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prima interpelare este adresată domnului profesor doctor Mircea Cinteză, ministrul sănătății. Subiectul interpelării, Programul național de diabet.

În urma discuțiilor avute în teritoriu, am constatat o stare de nemulțumire față de modul în care este gestionată problema medicamentelor pentru diabetici. Articolele apărute în presă confirmă faptul că, pe lângă cutremurul din sistemul medicamentelor compensate, a apărut o dramatică criză a medicamentelor antidiabetice.

De aceea, domnule ministru, având în vedere situația creată, și lipsa dumneavoastră de reacție solicit prezentarea măsurilor pe care le preconizați pentru a introduce starea de normalitate într-un domeniu în care bolnavii nu pot aștepta.

A doua interpelare este adresată domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru. Obiectul interpelării: modul de funcționare a sistemului cadastral general.

Stimate domnule prim-ministru, în urma discuțiilor avute în teritoriu, am constatat o serie de nemulțumiri ale cetățenilor, generată de procedura greoaie și costisitoare de înscriere a dreptului de proprietate, determinată și de modul de funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a birourilor de carte funciară.

Având în vedere că, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, România va trebui să prezinte un sistem de cadastru general la nivel național, eficient și funcțional, care să constituie o bază a înscrierii și garantării dreptului de proprietate al cetățeanului, având în vedere condițiile impuse în acest domeniu de integrarea în structurile Uniunii Europene și modul de aplicare a legislației și funcționare a instituțiilor abilitate în acest domeniu, vă solicit, domnule prim-ministru, următoarele: o informare asupra activității Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; o informare asupra stadiului realizării sistemului de cadastru general, având în vedere că aceasta constituie baza siguranței înscrierii și respectării dreptului de proprietate; o analiză asupra procedurilor de înscriere a dreptului de proprietate și măsuri de optimizare a activității instituțiilor implicate; o analiză asupra costurilor reale de înscriere a dreptului de proprietate.

A treia interpelare este adresată domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, subiectul: reglementarea legislativă a concediului de odihnă plătit pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap accentuat și grav.

Obiectul acestei interpelări este determinat de faptul că în Legea nr.519/2002 nu se face nici o precizare legată de concediul de odihnă plătit pentru asistenții personali, de care aceștia ar trebui să beneficieze, în mod legal, conform Codului muncii, art.139-148.

În baza argumentațiilor prezentate în interpelare, solicităm găsirea unei modalități de corelare și completare a prevederilor legale în vigoare, existente în Legea nr.519/2002 cu dispozițiile legale, referitoare la concediul de odihnă din Codul muncii.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Petru Călian

Urmează domnul deputat Petre Călian care are trei interpelări. Repet rugămintea de a se prezenta pe scurt și să nu se dezvolte interpelările.

 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Mă numesc Petru Călian,

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mă scuzați, așa este scris și aici.

 
 

Domnul Petru Călian:

Nu face nimic. Am trei interpelări. Am să fiu foarte scurt.

Prima interpelare este adresată domnului ministru Gheorghe Flutur, obiectul interpelării constând în darea în administrare sau trecerea în patrimoniul privat al consiliului local al localității Țaga - jud. Cluj al lacurilor Țaga Mare și Țaga Mică în suprafață totală de 116 ha. Aceste două lacuri se află în proprietatea Piscicola - S.A., societate care este, categoric, în pragul falimentului.

A doua interpelare este adresată tot domnului ministru Gheorghe Flutur și are patru subpuncte. 1. Acordarea subvenției pentru lapte. 2. Acordarea de prime crescătorilor de animale pentru viței și juninci la prima fătare. 3. Suplimentarea cotei de la 2 metri cubi de lemn la hectar la 4 metri cubi de lemn pentru proprietarii de păduri, în cazul defrișărilor. 4. Acordarea de fonduri proprietarilor de păduri pentru amenajarea pădurilor aflate în proprietate.

Ultima interpelare este adresată domnului ministru Vasile Blaga și are ca obiect abuzurile săvârșite de către primarul comunei Bobâlna, județul Cluj, în exercitarea mandatului. Pe lângă de abuzurile săvârșite de acest primar, membru al Partidului Democrat, domnia sa este și într-o situație de incompatibilitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat Petru Călian.

 
Ioan Aurel Rus

Urmează domnul deputat Adrian Moisoiu, interpelare depusă în scris. Ioan Aurel Rus. Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc.

Interpelarea este adresată domnului ministru Răzvan Mihai Ungureanu, Ministerul Afacerilor Externe.

În ultimele zile, mai multe autocare ce transportau cetățeni români în Spania, au fost returnate de la granița franco-spaniolă. Cetățenilor români li s-au ridicat pașapoartele, autocarele însoțite de mașini ale poliției de circulație au fost expulzate din Franța.

Nu putem rămâne pasivi la un astfel de conflict diplomatic. Parcă prea mulți dintre angajații vămilor europene își bat joc de noi. Să nu uităm că nu de mult timp au fost batjocoriți conducătorii de TIR-uri pe teritoriul Ungariei.

Suntem deficitari la întocmirea și ratificarea acordului de colaborare cu țările din Uniunea Europeană? Și ce urmăresc reprezentanții României acreditați peste hotare și plătiți în valută forte, nu în bani sau lei românești?

Aștept răspuns scris și oral.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Ilie Merce

Domnul deputat Ilie Merce.

 

Domnul Ilie Merce:

Mulțumesc, doamna președinte.

Două interpelări, una pentru doamna Monica Macovei, ministrul justiției.

Se știe că, în perioada în care doamna Monica Macovei era președintele APADOR CH, a solicitat în mod insistent să i se comunice informații clasificate din cadrul Ministerului Justiției, Parchetului General, SIPA și chiar SRI.

Deoarece existau niște bănuieli pe vremea respectivă cu privire la aceste solicitări, nu li s-a dat curs de către instituțiile în cauză. În momentul în care doamna Monica Macovei a devenit ministrul justiției, a dispus oficial să i se comunice datele și informațiile care i-au fost refuzate pe vremea când era președinte la APADOR CH.

Față de cele de mai sus, solicităm doamnei ministru Monica Macovei să ne comunice rațiunile pentru care a solicitat informațiile în cauză.

A doua interpelare este adresată domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu. Problema restituirii bunurilor către fostul monarh, regele Mihai I, rămâne controversată din multiple puncte de vedere.

De aceea, rugămintea mea către domnul ministru este, înainte de orice discuție cu privire la restituirea proprietăților și plata unor compensații către fostul monarh, actuala putere trebuie să facă lumină cu privire la bunurile din patrimoniul național scoase din țară de către acesta, atât cu ocazia participării la nunta reginei Elisabeta a II-a, cât și cu prilejul abdicării din 30 decembrie 1947.

În consecință, solicităm să ni se dea informații cu privire la demersurile concrete pe care guvernul le va întreprinde pentru a stabili exact bunurile proprietate publică scoase din țară de către fostul monarh, situația judiciară a acestora și posibilitățile de recuperare, astfel încât nimeni să nu se mai autoîndestuleze după pofta inimii, din avuția națională.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Aurel Vlădoiu

Urmează domnul deputat Garda Dezideriu, interpelare depusă în scris. Domnul deputat Paul Magheru, domnul deputat Petre Popeangă, interpelări depuse în scris. Domnul deputat Marius Iriza, interpelare depusă în scris, domnul deputat Gheorghe Sârb, interpelarea a fost depusă în scris, domnul deputat Aurel Vlădoiu, interpelarea a fost depusă în scris, domnul deputat Florin Iordache.

Poftiți, domnule deputat.

 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Doamna președinte,

Interpelarea este adresată doamnei ministru Sulfina Barbu, domnului ministru Vasile Blaga și domnului ministru Gheorghe Flutur.

Prin aceasta, vreau să informez că în județul Vâlcea, în ultima perioadă, avem o situație dezastruoasă privind modul în care într-un număr de 20 de localități din județ, ne confruntăm cu combaterea eroziunii solului, cu o serie întreagă de aspecte destul de grave din acest punct de vedere.

În acest sens, solicitarea mea ca parlamentar al României, că locuitorii județului Vâlcea m-au trimis în Parlament, să cer celor trei ministere cu atribuții în domeniu să realizeze un program complex de lucrări de ameliorare și îmbunătățiri funciare în zonele menționate mai sus, precum și adoptarea unor soluții urgente în vederea diminuării sau chiar eliminării efectelor negative foarte grave în județul Vâlcea.

Când spun aceste lucruri, avem în vedere faptul că, în multe din aceste cazuri, posibilitățile de rezolvare nu se află la îndemâna autorităților publice locale, și ele se află la îndemâna Guvernului României.

Cer celor trei miniștrii să mi se dea un răspuns și să găsească soluții să facem un program concret în acest sens.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Florin Iordache

Domnul deputat Ioan Muntean. Domnul deputat Florin Iordache. Prezentați pe scurt, vă rog, interpelarea.

 

Domnul Florin Iordache:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată doamnei Monica Macovei, ministrul justiției.

În interpelare, o rog pe doamna ministru să-și precizeze poziția vizavi de scăderea numărului cu 4% a angajaților din administrația publică, ținând cont că dumneaei, în planul de acțiuni al Ministerului Justiției, preciza că este necesară o creștere cu 200 a numărului de grefieri în următorii doi ani, iar actualmente, guvernul, prin punctul de vedere, a trimis C.S.M.-ului, Ministerului Public, Înaltei Curți de Justiție și Casație o notă prin care se preciza să se comunice câte posturi pot fi restructurate pentru a se ajunge la 4%, iar, în acest fel, actul de justiție, consider eu, că are de suferit.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
William Gabriel Brânză

Domnul deputat Ioan Muntean. Interpelarea a fost depusă în scris. Domnul deputat Gabriel Brânză, vă rog, prezentați-vă interpelarea, pe scurt.

 

Domnul William Gabriel Brânză:

Mulțumesc mult, doamna președinte.

Interpelarea este adresată domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu.

Obiectul interpelării: fonduri pentru presa locală.

Domnule prim-ministru, campaniile naționale de informare inițiate de Guvernul României și finanțate din fonduri publice trebuie să se desfășoare și la nivel județean, nu numai la nivel central, prin intermediul instituțiilor de presă județene.

Un argument în sprijinul acestui demers îl reprezintă tirajele și audiențele înregistrate de ziarele, respectiv posturile de radio și de televiziune, care uneori sunt net superioare celor înregistrate de mijloace mass-media centrale.

În acest sens, propun ca pe baza unui studiu care să vizeze cota de piață deținută de fiecare mijloc media, prin intermediul prefecturii din fiecare județ, să deruleze campaniile inițiate de, sau prin Guvernul României.

Această interpelare are ca fundament întâlnirile pe care le-am avut în țară cu reprezentanți ai presei locale, din punctul acestora de vedere situația existentă în România timp de 15 ani constituie o mare nedreptate, poate chiar o discriminare pe care Guvernul României a făcut-o și continuă să o facă între presa centrală și cea locală.

Aș dori ca această stare de fapt, care afectează atât din punct de vedere moral, dar și financiar mass-media locală, să-și găsească rezolvarea.

Vă mulțumesc. Aștept răspuns scris și verbal.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Horia Văsioiu

Domnul deputat Horia Văsioiu are două interpelări depuse în scris. Domnul deputat Vasile Pușcaș...

Vreți să le prezentați pe scurt. Poftiți!

 

Domnul Horia Văsioiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare adresată domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu. Obiectul interpelării: Hotărârea de Guvern nr.512 din 23 mai 2002.

Stimate domnule prim-ministru, vă adresez această interpelare pentru a vă aduce la cunoștință modul abuziv în care fostul guvern, prin Hotărârea nr.512 din 23 mai 2002, a transferat 1000 de hectare de teren din proprietatea privată a statului, din zona comunei Vădeni, județul Brăila, în proprietatea publică a Municipiului Galați, și în administrarea Consiliului local al Municipiului Galați, încălcând dreptul de proprietate și Legea nr.2 din 1968 privind împărțirea administrativ-teritorială a țării, și solicit în acest scop anularea Hotărârii nr.512 din 2002 și să se facă toate demersurile posibile ca factorii implicați să reintre în legalitate.

Solicit răspunsul în scris.

A doua interpelare este adresată tot domnului prim-ministru, Călin Popescu Tăriceanu. Obiectul interpelării: Ordonanța de Guvern nr.9 din 2005.

Stimate prim-ministru, vă adresez această interpelare pentru a vă ruga ca guvernul pe care-l conduceți să abroge cât mai repede posibil art.15 din Ordonanța de Guvern nr.9 din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 din 28.01.2005, care a suspendat dreptul la sporul de stabilitate câștigat de salariații Institutului Național de Statistică și a direcțiilor regionale și județene de statistică.

Și la această interpelare solicit răspunsul tot în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Vasile Pușcaș are interpelarea depusă în scris. Domnul deputat Viorel Oancea, de asemenea, a depus interpelarea în scris. Domnul deputat Faina Constantin, interpelare depusă în scris. La fel și domnul deputat Mihai Adrian Mălaimare, precum și doamna deputat Grațiela Iordache, interpelările au fost depuse în scris.

Cu aceasta, am încheiat ședința dedicată răspunsurilor și formulării întrebărilor către membrii Guvernului.

Închidem ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.

Bună seara!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 19,05.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro