Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.33/28-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2005

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor Comunității în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.
 
see bill no. 62/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Punctul 13 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege privind ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor Comunității în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 111 și 112 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci sesizate în fond să-mi facă propunerile.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Propunem 3 minute, cu 1 minut de intervenție pentru fiecare articol în parte.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Un minut pentru dezbaterea fiecărui articol, trei minute dezbaterea întregului proiect de lege.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu avem.

Abțineri?

Adoptat.

Inițiatorul? Aveți cuvântul.

Domnul Cătălin Florin Teodorescu (președinte A.N.P.C):

Stimate domnule președinte,

Stimate doamne și domni deputați,

Ratificarea acestui memorandum va asigura pentru O.N.G.-urile din România, ce activează în domeniul protecției consumatorilor, drepturi egale cu cele ale O.N.G.-urilor din statele membre. Pentru anul 2005 suma de 112.327 de euro a fost inclusă în bugetul A.N.P.C.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să aprobați ratificarea prin lege a acestui memorandum.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc. Dacă la dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare există intervenții? Nu. Comisia?

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect de lege are ca obiect reglementarea ratificării Memorandumului între Guvernul României, pe de o parte și Comunitatea Europeană, privind participarea țării noastre în cadrul general pentru finanțarea acțiunilor comunității, pentru sprijinul politicii consumatorilor între anii 2004 - 2007. Acesta a fost semnat de Guvernul Năstase la 22 octombrie 2004.

Comisia propune aprobarea în forma prezentată de către Guvern a actualului proiect de lege. Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Supun dezbaterii titlul legii.

Dacă există intervenții? Nu. Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Supun dezbaterii dumneavoastră art. 1. Dacă există intervenții? Nu.

Articolul 1 al legii a fost adoptat în unanimitate.

Supun dezbaterii dumneavoastră art. 2 al legii.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Articolul 2 al legii a fost adoptat în unanimitate.

Fiind vorba de o lege ordinară, supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 19:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro