Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.161/18-12-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 08-12-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 2003

9. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului (amânarea votului final).
 
see bill no. 632/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.10 este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului.

Din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, domnule vicepreședinte Bara, vă rog să propuneți timpii de dezbatere, fiind în procedură de urgență.

Domnul Radu Liviu Bara:

Având în vedere modificările și amendamentele respinse, propun pentru fiecare articol câte 2 minute și în total 20 de minute pentru întreaga ordonanță. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți pentru. Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței de urgență.

Vă rog să urmăriți în paralel raportul și textul proiectului de lege.

La titlul proiectului dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La articolul unic, urmăriți amendamentul de la pct.1. Adoptat amendamentul de la pct.1, și se modifică textul articolului unic, ca urmare a propunerilor de modificare a ordonanței.

La titlul ordonanței de urgență nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Art.I, pct.1, 2, 3 și 4. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Pct.5, 6, 7 și 8. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Pct.9, 10 și 11. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

La pct.12, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2, care vizează modificarea alin.2. Dacă aveți obiecțiuni.

Domnul Dan Brudașcu. Vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Mă bucură modificarea făcută, dar în amendamentul aprobat s-a strecurat totuși o greșeală. Având în vedere că "organizarea și desfășurarea" sunt două noțiuni distincte, era corectă formularea inițială "ale cărui organizare și desfășurare pentru fiecare categorie". Deci, articolul trebuie să fie la plural - "ale cărui", și să revenim la forma inițială a acestui document.

Cealaltă formulare "să absolve" este corectă, și nu "să absolvească", așa cum a fost inițial.

Domnul Radu Liviu Bara:

Îmi pare foarte rău, dar, citind fraza întreagă, este vorba de "curs de capacitate". Astfel, formularea corectă este "a cursului", nu "ale cursului".

Eu nu sunt profesor de română, dar cred că este bine așa cum a hotărât comisia. Deci, este vorba despre curs, nu despre organizarea și desfășurarea ale cursului.

Astfel, propun ca textul să rămână așa cum l-a votat comisia.

 

Domnul Dan Brudașcu (din bancă):

Dar sunt două noțiuni distincte.

Domnul Valer Dorneanu:

Și organizarea și desfășurarea se referă la curs, stimate domn deputat.

Dacă sunt obiecțiuni la amendamentul de la pct.2, care vizează modificarea alin.2 de la pct.12. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.13, 14 și 15 dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Pct.16. Urmăriți amendamentul de la pct.3, care se referă la modificarea alin.3 și 4 ale art.19. Dacă aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Alin.1 și 2 rămân nemodificate, iar alin.3 și 4 se modifică potrivit amendamentului de la pct.3.

Pct.17. Urmăriți amendamentul de la pct.4. Dacă aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul de la pct.4, și se modifică în mod corespunzător pct.17.

Pct.18, 19 și 20. Votate în unanimitate.

Pct.21, 22 și 23. Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Pct.24 și 25. Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

La pct.26 urmăriți amendamentul de la pct.5, care vizează modificarea art.371. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul și se modifică textul.

Pct.27, 28 și 29. Votate în formularea din ordonanță.

Pct.30, 31 și 32. Votate în formularea din ordonanță.

Pct.33, 34 și 35. Votate în formularea din ordonanță.

La pct.36 urmăriți amendamentul de la pct.6, care vizează modificarea art.61 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul și se modifică pct.36.

Pct.37. Urmăriți amendamentul de la pct.7, care se referă doar la modificarea alin.2. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul de la pct.7, și se modifică în mod corespunzător alin.2 al art.65.

Pentru alin.3 comisia nu a mai avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Votat alin.3 în formularea din ordonanță.

Pct.38 și 39. Votate în formularea din ordonanță.

Pct.40. Urmăriți amendamentul de la pct.8, care se referă practic la modificarea unei singure litere, lit.c). Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul de la pct.8, și se modifică lit.c).

La celelalte litere nu aveți obiecțiuni. Votate toate în formularea din ordonanță.

La pct.41 dacă aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Prin amendamentul de la pct.9 comisia propune la art.71 alin.1 ca lit.a) de la acest alineat să fie modificată potrivit celor menționate la ultimul punct din raport. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.9. Admis amendamentul de la pct.9 și se modifică lit.a) de la art.71.

La pct.42, 43 și 44 dacă aveți obiecțiuni. Votate în formularea din ordonanță.

La pct.45 dacă aveți obiecțiuni.

Domnul Brudașcu.

Cum nu mă uit la dumneavoastră, cum veniți cu un amendament. V-am scăpat doar puțin din vedere.

Domnul Dan Brudașcu:

Ce să fac dacă partea aceea este mai umbrită deocamdată, domnule președinte?

Dați-mi voie să vă spun că formularea "Poliției de Frontieră Române" nu mi se pare fericită. Eu aș sugera să fie "Poliției Române de Frontieră". Mi se pare că este mai corect așa.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg, avem o denumire consacrată printr-un act- cadru.

Care este denumirea corectă, domnule ministru?

Vă rog să îi răspundeți domnului deputat și să spuneți și care este actul-cadru care dă denumirea acestui organism.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Pe tot cuprinsul Statutului Polițistului se folosește sintagma "Poliției de Frontieră Române", ceea ce este corect. Și în Legea de organizare și funcționare a Poliției de Frontieră Română de asemenea s-a folosit această sintagmă, cum este și Inspectoratul General al Poliției Române în Legea de organizare și funcționare a instituției respective.

Prin urmare, pentru consecvență, s-a folosit această sintagmă tot timpul.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, se pare că la dezbaterea legii-cadru și a statutului v-a trimis partidul în misiune. Acum, trebuie să acceptați denumirea consacrată prin actul-cadru.

Dacă sunt alte obiecțiuni la pct.45. Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Pct.46 și 47. Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art.II. Votat în unanimitate.

Vom supune votului final acest proiect de lege pentru aprobarea ordonanței în cursul zilei de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 17:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro