Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 decembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.161/18-12-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 08-12-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 decembrie 2003

15. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Codul de conduită a funcționarilor publici și Propunerea legislativă privind Codul de conduită al funcționarilor publici (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 69/2003 635/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege privind Codul de conduită al funcționarilor publici și Propunerea legislativă privind Codul de conduită al funcționarilor publici.

Comisia pentru administrație propune adoptarea primului proiect și respingerea celui de al doilea.

Rog inițiatorul, domnul Postelnicu.

Poftiți.

Domnul Romeo Paul Postelnicu (președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Codul de conduită al funcționarilor publici este un act deosebit de important, care trebuie să întregească cadrul legislativ existent aferent funcției publice.

Guvernul a elaborat acest proiect și susținem amendamentele care au fost făcute în Comisia pentru specialitate și vă rugăm să-l aprobați așa cum a ieșit el de la comisie.

Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum spunea și domnul inițiator, de fapt, inițiativa legislativă făcută de către un grup de deputați de la PNL, în urma discuțiilor care au avut loc la nivelul comisiei, s-a căzut de acord asupra raportului transmis plenului Camerei, în așa fel încât și propunerile făcute de către Guvern și cele din inițiativa legislativă s-a căutat ca, în raportul respectiv, să se țină cont de aceste propuneri. Prin cele două inițiative, de fapt, s-a urmărit constituirea unui adevărat Cod etic pentru funcționarii publici, prin consacrarea valorilor și principiilor etice care guvernează conduita ce trebuie urmată de aceștia în exercitarea funcției publice.

Comisia, în urma discuțiilor avute, supune aprobării plenului Camerei Deputaților, iar din totalul de 26 de membri ai comisiei, prezenți 23, s-a votat în unanimitate raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Urmăriți, vă rog, în paralel, proiectul de lege și raportul comisiei.

La titlul proiectului, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Votat în unanimitate titlul inițial.

Titlul Cap. I. Votat în unanimitate.

La art.1, ce să înțeleg, stimate domnule vicepreședinte, din amendamentul 1? Se modifică numai alin.1, și alin.2 rămâne în formularea inițială?

 

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

La alin.2 nu aveți nici o intervenție.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Admis amendamentul 1, se modifică alin.1 de la art.1.

La alin.2, nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițială.

Art.2, urmăriți amendamentul 2.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte, permiteți-mi să fac, totuși, niște corecturi acestui amendament, pentru mai marea coerență a exprimării sale.

Sunt de acord că a fost bine venită schimbarea aceasta, în sensul: "Obiectivele prezentului Cod de conduită urmăresc", dar, de aici încolo, aș dori să facem să fie pe înțeles - "urmărește să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și să contribuie la eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică". Dacă l-am lăsa în varianta în care este, el este modificat, în prima parte, textul inițial, dar, în partea a doua, nu s-a mai acordat atenție asupra lui.

De asemenea, vă supun atenției și lit. a). Aș vrea să fiți de acord cu următoarele intervenții: "creării și menținerii, la nivel înalt", apoi "a prestigiului instituției funcției publice și al funcționarilor publici", pentru că este vorba de prestigiul - "al funcționarilor publici".

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia este de acord? Sunt propuneri de mai bună redactare și articulare a textelor.

Supun votului dumneavoastră formularea art.2 din amendamentul 2, art.2 preambul și lit. a), potrivit celor propuse de domnul deputat Dan Brudașcu.

Cine este pentru? Vă rog să mai și votați, că, altfel, trebuie să deduc logic acest lucru.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri?

Votat în unanimitate textul propus de domnul Dan Brudașcu.

Lit. b) a alin.2. Dacă mai aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate textul, în formularea inițială.

La art.3, vă rog să urmăriți amendamentul 3 și să-l ascultăm, în prealabil, pe domnul Dan Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte,

V-aș ruga să fiți de acord că atât lit. a), cât și lit. b), trebuie luate în mod individual și să avem în vedere faptul că aceste substantive sunt feminine și să facem corelările corespunzătoare: "Supremația Constituției și a legii conform căreia funcționarii publici au îndatorirea de a respecta" și, apoi, "prioritatea interesului public, conform căruia..." ș.a.m.d., curge textul corespunzător. Pentru că înțeleg că domniile lor au avut în vedere ideea de principiu, dar aici avem enumerările concrete, cele două, ambele, reprezintă principiile la care se referă partea din începutul acestui articol.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

La lit.a), observația făcută de către domnul coleg "supremația Constituției și a legii conform căreia funcționarii publici", de acord, dar, la punctul 2, nu: "prioritatea interesului public conform căruia", conform interesului public, conform căruia funcționarii publici... Deci, cu lit.a) da, dar cu lit.b) nu.

Mulțumesc.

Domnul Dan Brudașcu:

Îmi pare rău, dar dumneavoastră vă referiți la principiul priorității interesului public, nu vă referiți la interesul public luat în general. Ca principiu este prioritatea interesului public și, deci, accentul cade pe prioritate și, atunci, trebuie să facem corelarea corespunzătoare și în restul textului.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai citiți, încă o dată, textul propus de dumneavoastră.

Domnul Dan Brudașcu:

Noi ne referim la cele două principii: primul principiu "supremația Constituției și a legii" și al doilea "prioritatea interesului public". Noi ne referim la prioritate, nu ne referim la interesul public.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Citiți mai departe.

 

Domnul Dan Brudașcu:

"...conform căreia", prioritatea aceasta "conform căreia funcționarii publici au îndatorirea" ș.a.m.d.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Eu aș dori, pe domnul coleg, nu am să intru în dispută cu dânsul, dar o să îl rog să urmărească și în continuare, că este vorba de niște principii: deci principiul prioritatea interesului public, principiul, mai departe, "conform căruia", conform acestui principiu, "căruia" principiu.

Sigur, cu lit. a) sunt de acord, dar cu lit. b) nu.

Domnul Valer Dorneanu:

La lit. a), cum ați spus?

Domnul Radu-Liviu Bara:

La lit. a) "supremația Constituției și a legii, conform căreia funcționarii publici".

Domnul Valer Dorneanu:

Nu sunteți consecvent, nu vă supărați.

 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Cum?

Domnul Valer Dorneanu:

O dată raportați la principiu și o dată raportați la...

Domnul Radu-Liviu Bara:

Peste tot ne-am raportat la principiu.

Domnul Valer Dorneanu:

Atunci, nu are dreptate nici la lit. a).

Domnul Radu-Liviu Bara:

Exact, domnule președinte. Eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră și e mai bine așa: "căruia". Peste tot e "căruia", "căruia" principiu.

Domnul Valer Dorneanu:

Vedeți că mai sunt, în continuare, până la lit. f), h).... peste tot.

 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci totul se referă la principii, domnule Dan Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

Eu sunt de acord că dumnealor au enumerat principiile, până la lit. i), pe care au introdus-o, dar aici avem definirea principiilor. Ce înțeleg dumnealor: "supremația Constituției și a legii". Deci corelările se fac în raport de genul acestor substantive, nu în raport de principiu, pentru că noi nu punem, aici, în cântar, principiul. Suntem de acord cu el, principiul este reprezentat de: după caz "supremația Constituției și a legii, conform căreia"; următoarea: "prioritatea interesului public, conform căreia": Mai departe, la punctul c): "asigurarea egalității de tratament a cetățenilor, conform căreia", "profesionalismul conform căruia" - aici este corect, "imparțialitatea și independența conform cărora", pentru că sunt două, "integritatea morală conform căreia", "libertatea gândirii și a exprimării", este una singură, "conform căreia", "cinstea și corectitudinea conform cărora", "deschiderea și transparența conform cărora". Aceasta este formularea corectă, în acest caz.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă asigur că vom ajunge...

Domnule președinte, noi, la punctul c), dacă observați, am zis "asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform...". Probabil că cel mai corect ar fi așa, la lit. a): "supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia", la lit. b): "prioritatea interesului public, principiu conform căruia", probabil că am ales acea variantă ca să nu ne repetăm. Deci "principiul conform căruia", "principiul conform căruia", la fiecare punct în parte. Cred că sunteți de acord și dumneavoastră, da?

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Numai dacă se introduce "principiul conform...".

 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Exact, "principiul conform căruia".

Domnul Valer Dorneanu:

Ne repetăm la nesfârșit.

Stimați colegi,

Vă rog să mandatați aparatul tehnic să vă consulte pe toți și pe alți colegi lingviști, consultați și Academia și puneți textul corect, că nu o să facem, aici, dezbateri pe modul de articulare a două texte, să ne certăm pe limba română.

De acord? Deci adoptăm textul art.3, potrivit amendamentului 3, urmând ca specialiștii să utilizeze tehnologia corectă.

La art.4, vă rog să urmăriți amendamentul 4. Adoptat amendamentul, modificat textul art.4.

La art.5, nu sunt obiecțiuni, nici la titlul Cap. II. Dacă aveți dumneavoastră? Votate în unanimitate, în formularea din lege.

La art.6, urmăriți amendamentul 5. Votat amendamentul, modificat art.6.

Art.7, 8. 9 și 10. Nu sunt obiecțiuni. Votate, toate, în formularea inițiatorului.

Art.11, 12, 13, 14, 15, 16 - votate, toate, în formularea inițiatorului.

Art.17 - Votat în unanimitate.

Art.18 și 19 - Votate în unanimitate.

Titlul Cap. III și art.20. Votate în unanimitate.

Art.21, 22, 23 - Votate în unanimitate.

Cap. IV, titlul, și art.24 - Votate în unanimitate, în formularea inițiatorului.

Art.25, 26, 27 - Votate în unanimitate.

Am parcurs textul acestui proiect de lege, îl vom supune mâine votului final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 august 2022, 0:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro