Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/16-06-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 05-06-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003

3. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 11 iunie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea art.37 alin.2 din Legea nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 11 iunie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2003 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind statutul forțelor României în statul Kuwait, semnat la Kuwait, la 10 și 11 martie 2003, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 11 iunie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind afilierea Direcției generale de Informații a Apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului pentru înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la art.1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor- capcană și altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II, modificat la 3 mai 1996) și la Protocolul adițional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva 1980, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 2 iunie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

9. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 iunie 2003.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 3 july 2022, 23:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro