You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 05-06-2003

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003

24. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 123 din Codul Muncii (amânarea votului final).
 
see bill no. 61/2003

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.123 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât ea este ambiguă și limitativă, comparativ cu textul actual al art.123 din Codul Muncii, cu același obiect, care reglementează dreptul salariaților ce efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte de a beneficia - fie de reducerea cu o oră a programului de lucru, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază, pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată. La sporul respectiv este prevăzută limita minimă, și nu plafonarea maximului acestuia, soluție favorabilă salariatului care prestează muncă de noapte.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.