Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/16-06-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 05-06-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003

13. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 31 (4) din Codul Muncii (amânarea votului final).
 
see bill no. 205/2003

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea art.31, alin.4 din Codul Muncii.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul.

Poftiți, vă rog!

Domnul Costel Marian Ionescu:

Stimați colegi,

La art.31, alin.4, eu am propus un nou articol care se referă la absolvenții instituțiilor de învățământ superior și anume, "Absolvenții instituțiilor de învățământ superior se încadrează la debutul lor în profesie pe baza unei perioade de probă cuprinsă între 3 și 6 luni, cu excepția celor care se încadrează în sistemul național de învățământ".

Considerăm că este o propunere normală, face legătură cu Statutul cadrelor didactice și acest lucru trebuie specificat și în acest proiect de lege, pentru că acesta se referă la absolut toate categoriile de angajați din țară. Nu se referă numai la cei care sunt în sistemul direct al producției, se referă la tot sistemul de încadrări și, atunci, mi-am permis să fac această propunere care este, într-adevăr, acoperitoare pentru absolut toți absolvenții de învățământ superior.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, doamna președinte Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia de muncă a hotărât respingerea acestei propuneri legislative, pe de o parte, că există o altă propunere legislativă înaintată de colegii de la Partidul România Mare cu privire la același articol și alineat, adică art.31 alin.4, care nu este de acord cu perioada de probă între 3 și 6 luni, ci o propune mult mai scurtă. Iar, pe de altă parte, pe fond, nu este de acord cu această propunere având în vedere că există o dispoziție cu caracter de excepție în cazul absolvenților instituțiilor de învățământ superior care se încadrează în sistemul național de învățământ. Or, ea nu își găsește locul în Codul Muncii, ci în reglementarea-cadru în materie, adică Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.

Această propunere legislativă are aviz negativ din partea Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Da. Din partea Grupului P.R.M., poftiți!

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că trebuie să ne înțelegem că și cadrele didactice - eu fac parte din Comisia de învățământ, trebuie să se subînscrie Codului Muncii. Eu cred că acest Cod al Muncii, stimați colegi, în acest Cod al Muncii se regăsesc absolut toate categoriile de salariați, inclusiv cei din sistemul național de învățământ.

Și atunci eu am propus ca cei care absolvesc o instituție de învățământ superior, deci să aibă o perioadă de practică, așa cum este stipulat actualmente în Codul Muncii, cuprinsă între 3 și 6 luni. Suntem de acord cu această propunere, cu excepția celor care se încadrează în sistemul național de învățământ, care lucrează ca profesori suplinitori la început sau care și-au căpătat un post didactic în urma unui concurs. Aceștia nu pot fi încadrați decât pe maximum un an de zile, adică pe zece luni calendaristice. Aceștia nu se subînscriu articolului prezentat în Codul Muncii cu o perioadă între 3 și 6 luni.

Din acest motiv am impus excepția celor care se încadrează în sistemul național de învățământ. Considerăm că este o propunere pertinentă și logică.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Nu doresc.

Propunerea se va supune votului final într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 0:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro