You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 05-06-2003

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003

  1. Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente.

Ședința a început la ora 9,05.

Lucrările au fost conduse de domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistați de domnii Nicolae Leonăchescu și Tudor Mohora, secretari.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimați colegi,

Deschidem ședința de astăzi anunțându-vă că, din totalul de 344 de deputați, și-au înregistrat prezența 253. Sunt absenți 91, din care participă la alte acțiuni parlamentare 32.

Grupul parlamentar al P.D. propune trecerea domnului deputat Mircea Man de la Comisia de politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru sănătate și familie. Sunt întrunite condițiile regulamentare.

Cine este pentru această propunere? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a aprobat.