Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/16-06-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 05-06-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003

Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente.  

Ședința a început la ora 9,05.

Lucrările au fost conduse de domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistați de domnii Nicolae Leonăchescu și Tudor Mohora, secretari.

   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimați colegi,

Deschidem ședința de astăzi anunțându-vă că, din totalul de 344 de deputați, și-au înregistrat prezența 253. Sunt absenți 91, din care participă la alte acțiuni parlamentare 32.

Grupul parlamentar al P.D. propune trecerea domnului deputat Mircea Man de la Comisia de politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru sănătate și familie. Sunt întrunite condițiile regulamentare.

Cine este pentru această propunere? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a aprobat.

 
Aprobarea cererii formulate de Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul național de decorații de prelungire a termenului de funcționare.  

Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul național de decorații solicită prelungirea termenului de funcționare a acestei comisii. Ați primit materialul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc. S-a aprobat.

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.  

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 11 iunie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea art.37 alin.2 din Legea nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 11 iunie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2003 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind statutul forțelor României în statul Kuwait, semnat la Kuwait, la 10 și 11 martie 2003, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 11 iunie 2003.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind afilierea Direcției generale de Informații a Apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului pentru înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la art.1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor- capcană și altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II, modificat la 3 mai 1996) și la Protocolul adițional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva 1980, adoptat de Senat în ședința din 29 mai 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 2 iunie 2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 19 iunie 2003.

9. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 iunie 2003.

Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (amânarea votului final).  

Începem dezbaterile cu Propunerea legislativă pentru modificarea alin.1 al art.2 din Legea 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor de război și văduvelor de război.

Din partea inițiatorilor dacă dorește cineva să ia cuvântul. Este doar un raport înlocuitor care a fost restituit.

Comisia pentru muncă și protecție socială.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială a analizat în ședința de alaltăieri propunerea plenului de a returna această propunere legislativă care propunea un spor majorat de la 3.000 la 15.000 pentru fiecare lună adăugată unui an de participare la război pentru veterani și în urma analizării diferitelor amendamente, a hotărât ca acest cuantum să ajungă la 30.000 de lei.

Ca atare, vă supunem aprobării dumneavoastră propunerea Comisiei de muncă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Este în raportul acesta de amendamente admise, doamnă, da? Da. Bun.

Poziția întâi a raportului cu această modificare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Poziția a doua. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate. Comisia a propus respingerea.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul. Nu dorește.

Comisia pentru administrație. E cineva din partea comisiei? Poftiți!

   

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia analizând raportul Consiliului Legislativ a hotărât, în unanimitate, respingerea acestei propuneri.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri. Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate. Se va da votul final asupra acestei propuneri a comisiei într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 135 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind completarea art.135 din Legea 215/2001 a administrației publice locale. Este aceeași situație. Se propune respingerea.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul. Nu dorește.

Comisia pentru administrație.

   

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia, analizând raportul și motivațiile care ne-au fost prezentate, a hotărât în unanimitate respingerea acestui proiect de lege.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri. Nu dorește nici un grup să participe la dezbateri.

Considerăm dezbaterile generale încheiate. Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul. Nu doresc.

Din partea Comisiei de buget, finanțe se propune respingerea propunerii. Cineva să motiveze. Poftiți, domnule deputat Gubandru.

   

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților își menține punctul de vedere în continuare de respingere a propunerii legislative privind compensarea t.v.a.-ului la unii agenți economici.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Nu doresc.

Considerăm dezbaterea generală încheiată. Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor.  

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul. Nu doresc.

Din partea Comisiei de buget, finanțe, câteva cuvinte, vă rog! Domnule Georgescu!

Avem propunerea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158 privind regimul accizelor. S-a propus respingerea.

Dacă comisia își menține punctul de vedere.

   

Domnul Florin Georgescu (din bancă):

Da, își menține punctul de vedere.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia își menține punctul de vedere.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Nu doresc.

Considerăm dezbaterea generală încheiată. Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 35 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea art.30 și a art.35 din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul. Nu doresc.

Comisia de buget își menține punctul de vedere privind respingerea acestei propuneri legislative.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Nu doresc. Considerăm dezbaterea generală încheiată; se va supune votului final într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul. Nu doresc.

Din partea Comisiei de buget, finanțe. Vă mențineți punctul de vedere în ceea ce privește respingerea acestei inițiative.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Nu doresc. Înseamnă că nimeni nu sprijină această propunere legislativă.

Considerăm dezbaterile generale încheiate. Îl vom supune votului final în ședință specială de vot.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul. Nu doresc.

Comisia își menține punctul de vedere? Da, comisia își menține punctul de vedere.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Grupurile nu doresc să participe la dezbateri generale.

Considerăm dezbaterea generală încheiată. Se va supune votului final această propunere de respingere într-o ședință specială de vot.

Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990, republicată (retrimisă comisiei).  

Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.42/1990, republicată.

Dacă inițiatorii doresc să participe la dezbateri, să-și spună punctul de vedere.

Comisia. Doamna deputat Smaranda Dobrescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune să retragem de pe ordinea de zi acest raport întrucât propunerea legislativă trebuie corelată cu o propunere legislativă asemănătoare, în discuție, în momentul de față, la Senat. Drept care, le vom analiza amândouă împreună și vom reveni cu un raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Este vreo obiecție la această propunere din partea vreunui grup parlamentar? Nu există. Atunci să fim de acord cu retrimiterea la comisie.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 31 (4) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea art.31, alin.4 din Codul Muncii.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul.

Poftiți, vă rog!

   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Stimați colegi,

La art.31, alin.4, eu am propus un nou articol care se referă la absolvenții instituțiilor de învățământ superior și anume, "Absolvenții instituțiilor de învățământ superior se încadrează la debutul lor în profesie pe baza unei perioade de probă cuprinsă între 3 și 6 luni, cu excepția celor care se încadrează în sistemul național de învățământ".

Considerăm că este o propunere normală, face legătură cu Statutul cadrelor didactice și acest lucru trebuie specificat și în acest proiect de lege, pentru că acesta se referă la absolut toate categoriile de angajați din țară. Nu se referă numai la cei care sunt în sistemul direct al producției, se referă la tot sistemul de încadrări și, atunci, mi-am permis să fac această propunere care este, într-adevăr, acoperitoare pentru absolut toți absolvenții de învățământ superior.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, doamna președinte Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia de muncă a hotărât respingerea acestei propuneri legislative, pe de o parte, că există o altă propunere legislativă înaintată de colegii de la Partidul România Mare cu privire la același articol și alineat, adică art.31 alin.4, care nu este de acord cu perioada de probă între 3 și 6 luni, ci o propune mult mai scurtă. Iar, pe de altă parte, pe fond, nu este de acord cu această propunere având în vedere că există o dispoziție cu caracter de excepție în cazul absolvenților instituțiilor de învățământ superior care se încadrează în sistemul național de învățământ. Or, ea nu își găsește locul în Codul Muncii, ci în reglementarea-cadru în materie, adică Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.

Această propunere legislativă are aviz negativ din partea Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Da. Din partea Grupului P.R.M., poftiți!

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că trebuie să ne înțelegem că și cadrele didactice - eu fac parte din Comisia de învățământ, trebuie să se subînscrie Codului Muncii. Eu cred că acest Cod al Muncii, stimați colegi, în acest Cod al Muncii se regăsesc absolut toate categoriile de salariați, inclusiv cei din sistemul național de învățământ.

Și atunci eu am propus ca cei care absolvesc o instituție de învățământ superior, deci să aibă o perioadă de practică, așa cum este stipulat actualmente în Codul Muncii, cuprinsă între 3 și 6 luni. Suntem de acord cu această propunere, cu excepția celor care se încadrează în sistemul național de învățământ, care lucrează ca profesori suplinitori la început sau care și-au căpătat un post didactic în urma unui concurs. Aceștia nu pot fi încadrați decât pe maximum un an de zile, adică pe zece luni calendaristice. Aceștia nu se subînscriu articolului prezentat în Codul Muncii cu o perioadă între 3 și 6 luni.

Din acest motiv am impus excepția celor care se încadrează în sistemul național de învățământ. Considerăm că este o propunere pertinentă și logică.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale. Nu doresc.

Propunerea se va supune votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea art. 57 (5) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind completarea și modificarea art.57 alin.5 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Poftiți! Tot domnul Ionescu.

   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.57 alin.5 se completează și se modifică astfel: "Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea acesteia..." și am adăugat noi "...ca și la concediul de odihnă plătit aferent numărului de zile lucrate corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, iar timpul lucrat se consideră vechime în muncă."

Acest lucru se explică în felul următor: potrivit art.57 alin.5, persoana este retribuită conform precizărilor actuale din Codul Muncii, dacă a lucrat pe baza unui contract nul. Deci, așa stipulează legiuitorul.

În concluzie, se poate evidenția ideea că acesta este salariat. Se demonstrează astfel că persoana are statut de salariat. Iar conform art.139 alin.1, orice salariat beneficiază de dreptul la concediul de odihnă. Astfel, noi, la această propunere, am lucrat, de altfel, cu argumentele expuse de comisie, care susțin punctul de vedere al articolului și nu îl infirmă.

Pe timpul lucrat în trecut, chiar dacă în baza unui contract nul, salariatul urmează să beneficieze și de acest drept, spune comisia. Rog comisia să nu se contrazică, pentru că în acest caz propunerea noastră este foarte corectă și logică.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Din partea comisiei sesizate în fond. Doamna președinte.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Juriștii care au analizat la Consiliul Legislativ această propunere legislativă au propus aviz negativ, comisia așijderea, bazat pe motivul principal, acela că nulitatea în dreptul muncii nu retroactivează. Contractul de muncă este un contract cu prestații succesive.

Deci, nu aș dori să mai repet celelalte argumente. Acestea au fost primele conform cărora nu am putut discuta această propunere. Ne menținem respingerea.

Vă mulțumim.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Dacă din partea grupurilor parlamentare se dorește participarea la dezbateri. Da. Din partea Grupului parlamentar P.R.M., tot domnul Ionescu. Poftiți!

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimată doamnă președinte,

Eu am citat un paragraf exprimat de comisia din care dumneavoastră faceți parte și o conduceți cu cinste. Și nu vă supărați, vă rog să recitiți, că scrie foarte clar: "pe timpul lucrat", spune comisia.

În trecut, chiar dacă în baza unui contract nul, subliniați dumneavoastră "în baza unui contract nul", salariatul urmează să beneficieze și de acest drept.

Deci este foarte clar că această comisie pe care dumneavoastră o conduceți și din punct de vedere juridic, își expune ideile efectiv pentru acest articol pe care noi l-am modificat. Este în sensul arătat și există o corelație logică și chiar juridică.

Dacă dumneavoastră aveți indicația din partea Ministerului Muncii și a Guvernului ca să respingeți absolut orice amendament și orice lege propusă aici, în Parlament, și mai cu seamă de Opoziție, ar trebui noi să nu ne mai prezentăm la acest microfon, să nu mai argumentăm, pentru că, iată, noi lucrăm cu materialul clientului, noi lucrăm cu argumentele dumneavoastră, efectiv, pe care dumneavoastră le apreciați și le susțineți.

Este ilogic din punctul nostru de vedere să veniți să susțineți că argumentele dumneavoastră pe care le-ați exprimat anterior nu sunt corecte.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri. Nu doresc.

Doamna președinte a comisiei dorește să dea o explicație.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Ca să fiu mai clară, domnule președinte, stimați colegi.

Era vorba de două teze: teza la care s-a referit colegul de la Partidul România Mare în ultima luare de cuvânt este acceptată, dar este în același timp scrisă și existentă în prevederile Codului Muncii. Deci, este vorba de munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă care-i conferă salariatului vechime în muncă. Este inutil să mai spunem încă o dată din moment ce există această prevedere.

Iar cea cu retroactivarea, știți foarte bine de ce nu este permisă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Considerăm dezbaterile generale încheiate aici. Votul final se va da într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 4 (3) lit. b din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea art.4 alin.3 lit.b) din Codul Muncii.

Din partea inițiatorului. Poftiți, domnule Ionescu!

   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.4 alin.3 se completează cu lit.b) având următorul conținut: "Pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege..." am adăugat noi, "...cu excepția obligării la o anumită activitate a copiilor sub 16 ani."

Explicația logică și juridică este următoarea: comisia a propus respingerea acestei inițiative care are, la bază, explicitarea art.13 alin.1 și 2, care nu are de fapt nici o legătură atât juridică, cât și logică, cu art.4, în care se stipulează că munca forțată este interzisă. Deci, nu poate exista nici un raport juridic între munca forțată și încheierea unui contract de muncă prezentat în art.13, paragraful 1, 2 și 3 din Capitolul "Încheierea contractului individual de muncă".

Această propunere legislativă are menirea să împiedice de fapt utilizarea în foarte dese cazuri a copiilor sub 16 ani folosiți de familii pentru diferite munci, și mai cu seamă pentru activități în folosul societății, potrivit Legii nr.416.

Se știe și avem exemple concludente din toate județele țării, chiar și din județul meu, din Dâmbovița, când, potrivit Legii nr.416, sunt scoși la muncă cetățeni care vin în marea lor majoritate cu copii sub 16 ani. Acesta este rolul, menirea și explicația juridică a acestui articol.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, doamna Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia propune plenului respingerea din următoarele considerente: modificarea aceasta nu poate fi reținută, întrucât ea se regăsește atât în principiile constituționale cât și în textul art.13 al Legii nr.53, adică al Codului Muncii.

Conform Legii nr.416 a venitului minim garantat, nu se încheie contracte de muncă. Cu atât mai puțin pentru copiii sub 16 ani. Legea nr.416 și Codul Muncii nu au tangențe.

Doi. Potrivit art.45 din Constituție, copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și asistență în realizarea drepturilor ce le revin, iar folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise, legea prin care se stabilesc obligațiile civice a căror îndeplinire nu constituie muncă forțată, la care face referire textul supus modificării, a fost elaborată și adoptată cu respectarea acestor principii constituționale și este pusă de acord cu ultima Convenție OIM, pe care statul român a semnat-o în cursul anului 2000.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare? Domnul Enescu, din partea Grupul parlamentar al PRM.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este corect, că - potrivit Constituției României - copiii sub o anumită vârstă nu trebuie să desfășoare o activitate, și anume sub 15 ani. Dar acest aspect îl întâlnim foarte des. Cu ce se deturnează sensul adevărat al acestui articol pe care l-am impus noi, cu atât mai mult cu cât, încă o dată, vreau să subliniez că există foarte multe cazuri de nerespectare a acestei prevederi și mai cu seamă cu privire la aplicarea Legii nr.416.

Dacă doamna președintă s-ar deranja și ar merge în zone și în locuri, chiar în apropiere de București, nu foarte departe, și ar constata exact așa cum se desfășoară lucrurile pe teren, deci s-ar da puțin jos din "turnul de fildeș" și ar vedea ce se întâmplă pe teren, ar constata că într-adevăr nu se aplică acest articol, și copiii sub 16 ani, sunt numeroși cei care sunt puși la aceste munci. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri, întrucât obligația de a presta munca în conformitate cu fișa postului, așa cum ne este propusă, este deja reglementată de art.39 din Codul Muncii, care la alin.2 lit.a) stabilește obligația salariatului de a realiza norma de muncă, sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce-i revin conform fișei postului. Deci este redundantă. Vă propunem respingerea.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii privind Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii privind Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, doamna Smaranda Dobrescu, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât ea nu mai are obiect, deoarece Legea nr.53 privind Codul Muncii abrogă vechiul Cod al Muncii din 1972. Or, această propunere legislativă ne propune să modificăm vechiul Cod al Muncii. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 17 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind completarea și modificarea art.17 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți, doamna președintă.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială, stimați colegi, propune plenului respingerea, din următoarele considerente:

1. Această propunere legislativă contravine principiului stabilității în raporturile de muncă.

2. Instituirea obligației angajatorului de a încheia un nou contract individual de muncă pentru orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la art.17, adică a clauzelor contractului, va conduce la apariția unor dificultăți în executarea contractului individual de muncă. Inițiatorii ar fi trebuit cel puțin să prevadă ca textul noului contract să conțină și mențiunea "cu păstrarea clauzelor generale din contractul individual de muncă anterior", altfel se ajunge la o nouă rundă de negocieri între părțile contractului, iar angajarea ar deveni o acțiune absolut birocratică. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 39 alin. (1) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.39 alin.1 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea având în vedere:

Această propunere conduce la excluderea dintre drepturile salariaților a dreptului la repaos zilnic săptămânal, prevăzut la lit.b) a alin.1 al art.39, ceea ce nu poate fi admisibil.

În al doilea rând, durata normală a timpului de muncă este deja reglementată expres atât de art.38 alin.3 din Constituție, cât și de către art.109 alin.1 din Codul Muncii. Mai mult decât atât, ca o măsură de garantare a drepturilor salariaților, încălcarea normelor de protecție a muncii privind timpul de muncă, munca în schimburi și intensitatea muncii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform prevederilor art.41 din Legea protecției muncii.

Și, în al treilea rând, având în vedere că durata timpului de muncă este expres reglementată de dispozițiile art.109 alin.1 din Codul Muncii, potrivit cărora pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, propunerea de modificare a acestor prevederi este lipsită de obiect.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 13 alin.(2) și alin.(3) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.13 alin.2 și alin.3 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți, vă rog.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, Comisia pentru muncă și protecție socială propune, de asemenea, respingerea acestei propuneri legislative, întrucât ea vine să propună eliminarea alin.2 și 3, eliminare care nu poate fi acceptată, întrucât contractul individual de muncă se încheie cu acordul părților sau al reprezentanților legali ai acestora, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele, și doar dacă nu-i sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

De asemenea, prevederile alin.3 sunt în concordanță cu prevederile art.45 alin.4 din Constituție, cât și cu principiile din legislația europeană, respectiv cu Directiva nr.94/33 CEE, și cu Convenția O.I.M. din 2000.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 186 alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.186 alin.2 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri, întrucât textul propus de inițiator nu este în concordanță cu dispoziția alin.3 al art.185 din Codul Muncii, conform căreia medicul este membru de drept în respectivul comitet, având un vot, ca fiecare membru, astfel încât propunerile formulate de el pentru program ar fi contrar rațiunii și bunului simț să fie obligatorii a priori, indiferent de rezultatul votului în Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 41 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.41 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri, întrucât potrivit art.16 alin.1 din Codul Muncii contractul individual de muncă se încheie pe baza consimțământului părților. Față de principiul libertății de voință și de caracterul consensual al contractului individual de muncă, este nejustificată solicitarea avizului sindicatului la modificarea acestuia, cu atât mai mult cu cât la încheierea contractului nu este prevăzută o asemenea condiție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să mai participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 137 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Să continuăm, stimați colegi, cu propunerile legislative de modificare a Codului Muncii, ca să rezolvăm într-un pachet compact aceste probleme.

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.137 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Este la poziția nr.50 de pe ordinea de zi. Am considerat că ar fi util să rezolvăm toate problemele din competența Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Deci, dacă cineva dorește să ia cuvântul pentru susținerea propunerii legislative privind completarea și modificarea art.137 din Codul Muncii. Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât ea are ca efect dispariția actualului alin.1 al aceluiași articol, care se referă la compensarea cu timp liber corespunzător a salariaților din unitățile sanitare și de alimentație publică sau la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă, salariați care au asigurat serviciile respective în timpul sărbătorilor legale reglementate la art.134 din Codul Muncii.

Soluția propusă nu se mai referă doar la respectivele categorii de salariați, prevăzute la art.135 și 136, ci se referă în general la toți salariații, ceea ce nu poate fi reținut, deoarece, doar respectivele categorii de salariați trebuie să beneficieze de compensație, restul salariaților nefiind obligați să lucreze în zilele de sărbători legale. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale.

Propunerea va fi supusă votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 123 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.123 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât ea este ambiguă și limitativă, comparativ cu textul actual al art.123 din Codul Muncii, cu același obiect, care reglementează dreptul salariaților ce efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte de a beneficia - fie de reducerea cu o oră a programului de lucru, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază, pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată. La sporul respectiv este prevăzută limita minimă, și nu plafonarea maximului acestuia, soluție favorabilă salariatului care prestează muncă de noapte.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 216 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind completarea și modificarea art.216 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, din următoarele două considerente:

Primul: textul este redactat imprecis, fără a se preciza dacă este o obligație, o recomandare sau o sponsorizare deductibilă, și fără a se realiza o configurare explicită a normei juridice.

Totodată, expresiile utilizate nu sunt specifice stilului și limbajului normativ, "cât se poate", de exemplu.

De plano, în al doilea argument, textul propus nu intră sub incidența art.216 din Codul Muncii, întrucât el nu reglementează o ipoteză specifică ansamblului articolului în cauză, al cărui conținut se referă la comisiile de dialog social, și nicidecum la rezolvarea problemelor cu caracter social. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 40 alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.40 alin.2 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât nu poate fi impusă ca obligație a angajatorului asigurarea unei locuințe decente. Această propunere ar putea, eventual, să facă obiectul art.20 privitor la clauze specifice care pot fi negociate de părți la încheierea contractului individual de muncă.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 48 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.48 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială, stimați colegi, propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, ca fiind o soluție imposibil de reținut, întrucât orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a meseriei pe care urmează să o presteze, și conform art.3 alin.2 al art.48 din Codul Muncii. acesta se referă doar la modificarea temporară a locului și felului muncii, fără consimțământul salariatului, cu titlu de sancțiune disciplinară sau în situație de forță majoră. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 287 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea art.287 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât, spre deosebire de dreptul comun în materie, art.1169 Cod Civil, unde sarcina probei revine celui care face o afirmație în fața instanței, iar acesta trebuie să o dovedească, în conflictele de muncă sarcina probei este răsturnată, ca o măsură de protecție în plus pentru angajați. Propunerea legislativă nu se justifică deoarece prin formularea ei inițială ambele părți au posibilitatea de a depune probe în dovedirea pretențiilor, nefiind încălcat principiul audierii părților. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 48 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.48 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială vă roagă să aveți amabilitatea să așteptăm trei, patru minute, să ne sosească următoarele proiecte de lege. cred că au apărut. O secundă. Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât introducerea sintagmei "cu acordul salariatului" este incompatibilă cu noțiunea de "forță majoră". Modificarea în sensul propus ar conduce la eliminarea reglementării cazurilor de forță majoră din Codul Muncii.

De asemenea, menționăm că modificarea art.48 a mai făcut obiectul unei propuneri legislative, respinse de asemenea de membrii comisiei, întrucât soluția legislativă propusă nu poate fi reținută, orice persoană fiind liberă în alegerea locului de muncă, a meseriei pe care urmează să o presteze, și conform prevederilor art.3 din Codul Muncii.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 264 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.264 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, vă propunem de asemenea respingerea întrucât, potrivit Legii sindicatelor, Legea nr.54/2003, sindicatul nu are atribuții cu privire la sancționarea abaterilor disciplinare ale salariaților. Raportul de muncă se stabilește între angajator și angajat, organizația sindicală neavând, potrivit legii, calitate de angajator.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 119 și 120 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.119 și 120 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială, stimați colegi, propune plenului respingerea propunerii, întrucât contravine principiului căruia orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător, și numai atunci când aceasta nu este posibilă orele suplimentare se plătesc. Deci, regula este compensarea orelor suplimentare cu timp liber, și excepția este plata orelor suplimentare.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Poftiți, domnule Toader, din partea Grupul parlamentar al PRM.

 
   

Domnul Mircea Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Doamnă președintă,

Aici este un punct, chiar dacă nu se prevede în amendament exact, dar timpul de lucru și cu timpul de odihnă sunt necorelate pentru anumite activități. Și am să vă dau exemplu, în transporturile navale: la 7 zile trebuie să fie liber. Îl arunc în mare, cum îi dau eu liber? Totdeauna există o modalitate, conform convențiilor internaționale pentru această activitate, unde timpul de odihnă se cumulează la 6 sau la 12 luni, și ești obligat să plătești 175%. Acest lucru nu a putut fi rezolvat.

Noi am încercat prin Ministerul Muncii să se găsească o soluție, dar nu s-a găsit. Și, oricând, această activitate este pasibilă să fie ca agentul economic să fie dat în judecată. Este imposibil - la 7 zile - pe vapor să-i dai liber în mijlocul mării.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 235, alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.235 alin.2 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri, întrucât s-a considerat că intervenția autorităților publice, în sensul limitării sau împiedicării exercitării drepturilor patronale legale, nu se poate justifica în nici o situație. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 276 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.276 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri, întrucât textul propunerii legislative cuprinde dispoziții care deja se regăsesc, în mod expres, în alte acte normative în vigoare, situație în care se creează un paralelism legislativ, fiind încălcate normele de exigență legislativă din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Astfel, normele pentru sancțiuni pentru nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă sunt prevăzute în art.30 alin.2 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, iar cele privind nerespectarea clauzelor contractului individual de muncă se regăsesc deja în Titlul XII "Jurisdicția muncii" din actualul Cod al Muncii.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 79 (8) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea art.79 alin.8 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât definiția dată demisiei, în art.79 alin.1 din Legea nr.53, adică Codul Muncii, presupune notificarea scrisă a salariatului trimisă angajatorului, prin care îl înștiințează despre încetarea contractului individual de muncă.

În consecință, deoarece alin.8 privește doar situația în care salariatul poate demisiona fără preaviz, rezultă că și în acest caz îi revine obligația notificării scrise angajatorului. Or, nimic nu-l împiedică pe salariat ca în notificarea respectivă să-i învedereze angajatorului toate motivele demisiei, inclusiv faptul că acesta nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea art. 217 (1) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.217 alin.1 din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea, din următoarele considerente:

Modificarea propusă cuprinde dispoziții care se regăsesc, în mod expres, în textul alin.2 al art.1 din Legea sindicatelor, nr.54/2003, conform căruia organizațiile sindicale sunt independente față de autoritățile publice, de partidele politice și de patronate. Scopul constituirii organizațiilor sindicale, precum și procedura de dobândire a personalității juridice sunt deja prevăzute în Legea sindicatelor.

Și al doilea argument, apartenența politică: apartenență politică pot avea numai persoanele fizice, cetățeni români cu drept de vot, și nu persoane juridice, cum sunt sindicatele, care potrivit dreptului civil român sunt colective de oameni având structură organizatorică bine determinată, dispunând de independență patrimonială și care urmăresc realizarea scopului pentru care au fost constituite.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale încheiate.

Se va supune votului final în ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 205 (1) lit. a) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea art.205 alin.1 lit.a) din Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Da, poftiți, domnule Enescu.

   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.205 venim de asemenea cu o propunere pertinentă, și anume: "Angajatorul, persoană juridică sau persoană fizică, se obligă ca, în afara plății unui salariu...", și am adăuga noi "minim pe economie", ... să asigure ucenicului formare profesională într-o anumită meserie". Deci, am introdus sintagma "minim pe economie".

Argumentez în felul următor: în art.159 alin.1, 2, 3 și 4 nu este stipulat cazul unui angajat pe bază de contract de ucenicie la locul de muncă. Este imperios necesar de adoptat această lege, în această formă, deoarece nu există înțelesul juridic pentru plata angajaților salariați și plata ucenicilor la locul de muncă. Este necesar de asigurat, în acest sens, această unitate de vederi, care este de fapt o unitate juridică și în cazul ucenicilor la locul de muncă. Pentru că salariul minim pe economie este necesar de asigurat. Și în acest caz am stipulat acest lucru, care, cred eu, că este atât de bun simț cât și un argument juridic forte.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială propune respingerea, din următorul considerent: Codul Muncii are foarte multe prevederi de ordin general, care, se stipulează clar în textul Codului Muncii, vor fi completate, ulterior, prin legi speciale. Acesta este și cazul nostru.

Adică, potrivit art. 213: "Întreaga activitate de ucenicie la locul de muncă, precum și modul de încheiere și de executare a contractului de ucenicie la locul de muncă, vor fi reglementate prin lege specială". Soluția propusă nu poate fi reținută, întrucât, prin natura sa, textul propus se înscrie în obiectul acestei legi speciale, de aplicare a prevederilor referitoare la contractul de muncă.

Al doilea argument, în privința asigurării salariului minim pe economie, este o chestiune superfluă, întrucât acesta este salariul minim garantat pe economie. Deci nu trebuie neapărat scris în orice text al legilor.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare? Poftiți, domnule Ionescu, din partea PRM.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

La câteva inițiative la care mi s-a părut mie că argumentele comisiei sunt forte nu am intervenit, de asemenea, din bun simț. Aici îmi revine misiunea normală și legică ca în Parlamentul României să spunem foarte clar: dacă dorim ca în viitor să introducem niște legi speciale și nu dorim să inserăm, acum și aici, în cel mai înalt for, un argument imperios și necesar, atunci ce rol mai are Parlamentul României, atâta timp cât nu se acceptă sintagma "salariu minim pe economie"?! Insist asupra acestui argument, deoarece comisia a scăpat din vedere acest lucru, se insistă pe faptul că vor fi legi adoptate, în viitor, dar de ce să le adoptăm în viitor și să nu le adoptăm acum și aici? Și de ce să nu fie adoptată și o lege din partea Opoziției?! Pentru că este, atât pertinentă, normală, logică și juridică!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? În continuare, celelalte grupuri? Nu doresc.

Doamna președinte, dați o explicație, vă rog.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Dați-mi voie, totuși, să încerc să conving colegii, ca să nu planeze undeva o impresie că Codul Muncii nu introduce obligativitatea garantării salariului minim pe economie în plată. Este vorba de art. 159 alin. 3.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Considerăm dezbaterile generale încheiate; se va supune votului în ședință de vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (150/2003) (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

Doamna Smaranda Dobrescu, din partea comisiei sesizate în fond.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea, întrucât ea nu are în vedere această propunere legislativă, caracterul atipic al contractului de muncă temporară care se încheie, potrivit art. 93 alin. 1: "Între agentul de muncă temporară și salariatul temporar" și nu "între acesta din urmă și angajator", care are relații juridice doar cu agentul de muncă și nu cu salariatul temporar.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate. Se va supune propunerea legislativă votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (149/2003) (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Dacă din partea inițiatorului se dorește a lua cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond?

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

De asemenea, Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune respingerea acestei propuneri, întrucât, potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 53: "Încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată reprezintă o situație de excepție de la regula generală, potrivit căreia, acesta se încheie pe perioadă nedeterminată.

Propunerea de: "Încheiere a unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în cazul modificării temporare a profilului de activitate", nu poate fi reținută, deoarece, potrivit dispozițiilor Legii privind societățile comerciale, Legea nr. 31/1990, "obiectul de activitate al societății trebuie precizat în chiar actul constitutiv al acesteia".

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate. Propunerea va fi supusă votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (148/2003) (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii; bineînțeles o altă propunere legislativă.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește.

   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu (din sală):

Nu este clarificată! La ce se referă? La ce articol?

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia de muncă și protecție socială, de asemenea, propune plenului respingerea acestei propuneri, întrucât, modificarea alin. 1 al art. 171 nu are relevanță juridică și ea se regăsește în dispozițiile art. 172 alin. 1 și art. 173 alin. 1, care detaliază și concretizează prevederile de la art. 171 alin. 1.

Cât privește modificarea alin. 4 al aceluiași articol, 171, aceasta nu se poate reține, deoarece, norma propusă are un caracter ambiguu, fiind lipsită de precizie.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți. Aveți o obiecție de procedură?

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De la pct. 65 la 68, nu are adresabilitate. Deci, "Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003". Atât! Toate sunt la fel. Deci, patru legi nu au nici o diferențiere între ele. Doamna președinte știe la ce referă (am înțeles că la art. 1411). Noi nu știm, nici dumneavoastră nu știți, nici colegii din sală nu știu! Eu invoc un viciu de procedură, pentru că nu sunt stipulate clar la ce se referă aceste lucruri și invoc și faptul că n-ar fi trebuit să se ia cuvântul pe un anume articol, deoarece nu este stipulat în acest nomenclator, efectiv la ce se referă! Și atunci, despre ce vorbim, dacă noi nu știm despre ce vorbim?! Venim și vorbim despre niște chestiuni pe care dorim să le infirmăm și nu știm despre ce vorbim în Parlamentul României? Nu se poate așa ceva!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule deputat, explicația este foarte simplă: cei care au redactat propunerea legislativă, în titlul legii, nu au specificat la ce se referă. Titlul legii sună așa: - cum a fost depus de inițiator - "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii".

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu (din sală):

De unde știm?

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Este adevărat că inițiatorii au făcut această greșeală, au dat dovadă de inabilitate? Eu n-am ce să fac! Eu citez titlul legii, cum a fost redactat de inițiatori!

În continuare, mă voi uita în conținutul legii și o să vă spun la ce articol se referă fiecare proiect, dar presupun că dumneavoastră aveți toate proiectele cu dumneavoastră.

Dacă la această propunere legislativă, care se referă la completarea și reformularea art. 171 alin. 1 și art. 171 alin. 4 din Legea nr. 53/2003, grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate. Propunerea se va supune votului final, într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii (147/2003) (amânarea votului final).  

Trecem la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2002 privind Codul Muncii. Așa a fost redactată de inițiatori. Însă, vă învederez faptul că se propune reformularea art. 156.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește. Comisia?

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială, stimați colegi, propune respingerea acestei propuneri legislative, întrucât modificarea art. 156 nu poate fi reținută, deoarece ar intra în contradicție cu toate celelalte acte normative, care reglementează ordinea de prioritate a plăților. Astfel, ea cuprinde dispoziții contrare celor prevăzute la art. 168 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002, privind colectarea creanțelor bugetare, în care se precizează că: "Toate contribuțiile la Bugetul asigurărilor sociale de stat, la Bugetul asigurărilor pentru șomaj și la Fondul asigurărilor sociale de sănătate, se virează până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale, iar pentru celelalte impozite, cu reținere la sursă, calculate și reținute de plătitori, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul".

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc să participe. Se va supune propunerea legislativă votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 56 lit. d din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 56 lit. d) din Codul Muncii. Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cuvântul? Da, poftiți, domnule Ionescu.

   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Articolul 56 lit. d) din Codul Muncii stipulează o vârstă standard. Din știința mea și a altor colegi, nu există definită vârsta standard și atunci am introdus sintagma "de vârstă de pensionare". Deci, "La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă de pensionare" - în loc de "vârstă standard" - "și a stagiului minim de cotizare, pentru pensionare..." - deci sunt legate organic - "sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă sau invaliditatea salariatului, potrivit legii". Aceasta este înlocuirea pe care am făcut-o: "vârstă standard", cu "vârstă de pensionare".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond? Poftiți.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială, domnule președinte și stimați colegi, propune respingerea acestei propuneri legislative, întrucât motivul invocat de inițiator nu poate fi reținut. Sintagma: "vârstă standard de pensionare" este consacrată în materie, este definită în cuprinsul art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, or, în materie de pensionare nu putem să luăm de bune decât definițiile din legea-cadru.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate. Propunerea legislativă se va supune votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 59 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru completarea art. 59 din Codul Muncii.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Poftiți, domnule Ionescu.

   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aici venim cu un alineat nou, la art. 60, care stipulează: "Concedierea salariaților nu poate fi dispusă..." Și acum, cred că ar fi normal ca toți colegii noștri să fie atenți, pentru că eu am introdus următorul articol, care ne privește efectiv pe noi. Și anume: se completează, după cum urmează: "pe durata exercitării unei funcții eligibile în Parlamentul României, Guvern, Prefecturi, Consilii județene, municipale și orășenești". Cred că este normal, corect și juridic să introducem și acest punct, că este o scăpare a comisiei și a Guvernului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond?

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia de muncă propune respingerea, din următorul motiv: nu este o scăpare a nimănui, ci este vorba de categoriile respective, funcții eligibile, care intră în categoria contractelor de muncă suspendate. Or, la articolul respectiv, adică 50 lit. e) se stipulează care sunt condițiile contractelor de muncă suspendate, și anume: "că nu poate interveni concedierea în aceste condiții".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc. Considerăm dezbaterile generale încheiate. A, poftiți! Din partea PRM-ului.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o chestiune mai complicată și mai controversată în această situație, pentru că dacă ajungem să respingem și acest amendament, înseamnă că suntem la mâna Guvernului, că poate să se întâmple fel de fel de chestiuni și în prefecturi, și în consilii județene, municipale și orășenești, nu numai cu suspendare, ci pot să fie concediați salariații, la bunul cherem al Guvernului. Eu cred că acest lucru este normal și juridic și dacă se poate și o argumentare juridică, în acest sens, pentru că nu încalcă cu nimic, nici art. 60 și nici concluziile juridice cu privire la încheierea unui contract, pe o anumită durată, între cei care exercită funcții eligibile, atât în Parlamentul României, în Guvern, Prefecturi, Consilii județene, municipale și orășenești.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu.

Considerăm dezbaterile generale încheiate. Propunerea va fi supusă votului final într-o ședință specială de vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 69 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 69 din Codul Muncii.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu dorește. Din partea comisiei sesizate în fond, poftiți.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Vă propunem respingerea, din următoarele considerente: propunerea de eliminare a lit. b) art. 69 nu poate fi acceptată, întrucât abrogarea acesteia este de natură să afecteze coerența prevederilor incidente, problematicii în discuție din Codul Muncii, respectiv Titlul VI, "Formarea profesională".

În al doilea rând, argumentul din expunerea de motive, potrivit căruia angajatorul nu are posibilitatea materială și financiară pentru susținerea unor programe de formare profesională, nu poate fi reținut, deoarece textul lit. b) prevede doar că: "Angajatorul este obligat să propună salariaților programe de formare profesională, derularea acestora și suportarea cheltuielilor aferente fiind în sarcina Direcțiilor de muncă și formare profesională din fiecare județ, potrivit Legii nr. 76/2000, adică Legea șomajului".

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 71 (1) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților.)

   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă din partea inițiatorilor sau grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină? Nu. Vom supune votului final această propunere.

Stimați colegi,

V-aș ruga să vă anunțați toți colegii care nu sunt în sală că peste 20 de minute luăm Proiectul de Lege cu privire la taxa radio - tv, ca să nu spuneți că îl luăm în dezbatere fără știrea dumneavoastră. A fost ieri restituit la comisie, comisia l-a analizat, împreună cu inițiatorii; raportul suplimentar este la dumneavoastră, comunicat.

La pct. 70, altă propunere legislativă pentru completarea art. 59.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu (din sală):

Am discutat completarea art. 59. Suntem la poziția 72!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mi s-a predat inventarul greșit.

La pct. 72, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 71 (1) din Codul Muncii..

Are cuvântul doamna președinte Dobrescu, să motiveze propunerea de respingere și apoi vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule Ionescu.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu (din sală):

Poate este de acord cu treaba aceasta!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu știu! Deocamdată, la mine scrie că are propunere de respingere. Vom vedea!

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Comisia pentru muncă propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât instituirea obligației sindicatului de a propune angajatorului măsuri pentru evitarea concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, nu ține seama de faptul că în cazul concedierilor colective există situații în care astfel de propuneri nu pot fi făcute, există mențiuni speciale în privința concedierilor colective. Și, potrivit dispozițiilor art. 28 alin. 1 din Legea sindicatelor nr. 54/2003: "Principala atribuție a organizațiilor sindicale este de a apăra drepturile membrilor lor, ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, în fața instanțelor judecătorești, prin apărătorii proprii sau aleși".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? Domnul deputat Ionescu.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sper să aveți mână mai bună, domnule președinte. Sunt două aspecte în art. 711, și anume: am propus înlocuirea termenului "pot" cu "vor". Cum se leagă organic acest lucru? În art. 71 din Codul Muncii este stipulat: "Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului..." "Pot propune" sau "nu pot propune". Deci, iată, o sintagmă care este lăsată să balanseze, nu este o clarificare dată. Or, dacă noi stabilim niște legi în cel mai înalt forum al țării, în Parlamentul României, este normal să stabilim cu claritate, pentru că altfel nu se delimitează aspectul juridic de aici. Cum adică, pot sau nu pot?! Și am înlocuit sintagma "pot" cu "vor". Deci, "vor propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor sau diminuării numărului salariaților concediați". Se propune în continuare, în text: "într-un termen de 20 de zile calendaristice" și eu am propus: "într-un termen de 15 zile calendaristice", pentru că mi se pare normal, că acesta reprezintă jumătatea unei luni de lucru. Acestea sunt amendamentele pe care le-am propus și v-aș ruga, domnule președinte, să judecăm cu toții că trebuie admise niște chestiuni absolut logice, normale și juridice, pentru că altfel nu mai are rost această dezbatere în plenul Camerei Deputaților, ca noi să venim cu argumente eficace, juridice, și absolut nici unul să nu fie luat în considerație.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește cineva? Doamna președinte Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Faptul că și Consiliul Legislativ, care nu vorbește de oportunitate, ci doar, să spunem, este păzitor al respectării legislației, a dat aviz negativ, l-a dat pentru că atribuțiile patronatelor, atribuțiile sindicatelor în domeniul concedierilor sunt diferite și foarte clar stabilite prin legile cadru în domeniu.

Ca să venim să spunem că: "Într-o situație de faliment, într-o situație de imposibilitate de plată a unui angajator, vine sindicatul în mod obligatoriu vor - acel "vor", nu "pot" - cu propuneri în ceea ce privește concedierea", înseamnă o imixtiune pe care nici un patronat nu o poate accepta. El, în calitate de patronat, de patron, acesta care se află în imposibilitate de plată, trebuie să-și salveze întreprinderea prin eficientizare, deci acel "pot". Dacă de comun acord se găsește o anumită soluție de redresare economică, prin mărirea productivității muncii și printr-o concediere limitată, cu atât mai bine, dar sindicatul nu poate influența angajamentele economice ale patronului.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să nu fim absolut de acord cu această argumentare, că nu are o bază nici juridică și nici logică. Pentru că, ce fac salariații noștri în situații limită? Ei vin în ajutorul patronatului. Ei vin cu măsuri concrete să-și eficientizeze întreprinderea. Sunt interesați, oare, acești salariați, să vină cu măsuri să-și eficientizeze întreprinderea sau nu? Doresc ei să rămână în întreprindere până acum? Ce știm noi? Sau nu doresc să rămână? Eu cred că este de bun simț și normal, că știm cu toții că aceștia doresc să rămână în întreprindere. Și atunci, de ce să le luăm lor posibilitatea să vină cu anumite măsuri, în vederea evitării concedierilor, că așa este stipulat în text?! Deci, ei au dreptul să vină cu măsuri, în vederea evitării concedierilor lor, a propriilor lor familii. Și atunci, de ce să le spunem lor: pot sau nu pot? Să le lăsăm iar, să balansăm și să discutăm: a fi sau a nu fi?! De ce să nu fim noi foarte clari, pentru că aceștia întotdeauna vor veni cu măsuri, că este interesul lor?! Este vorba de pâinea lor, de existența familiilor lor! Aceștia vor veni, în continuare, cu măsuri concrete, coerente, pentru salvarea întreprinderii. Au dreptul să facă acest lucru și nu există cazuri, în istoria noastră și în întreprinderi, când salariații au stat pasivi deoparte și au lucrat, nu numai patronatul!

Deci, din acest caz, eu cer și solicit judecarea acestui fenomen, pentru că ei au dreptul la așa ceva, au dreptul să-și spună punctul de vedere, au dreptul să-și salveze întreprinderea! Au dreptul să-și salveze existența lor și a familiilor lor!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai sunt alte intervenții? Vom supune propunerea de respingere votului final în ședința destinată acestui scop.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu (din sală):

De respingere?!

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. 6 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).  

Domnul Valer Dorneanu:

Pct. 73, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 34, alin. 6 din Legea nr. 53/2003. Comisia are propunere de respingere. O rog pe doamna președinte Smaranda Dobrescu să o motiveze.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte, îmi cer scuze. Plăcerea de a vă vedea în mijlocul nostru, mi-a răpit mie puțin din cadență. Nu știu dacă este vorba despre adresa nr. 153 din 7 aprilie? Adică, art. 34?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Articolul 34 alin. 6.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc.

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea acestei propuneri legislative, întrucât textul acestui alineat se află în contradicție cu dispozițiile cuprinse în întregul art. 34.

În acest sens, precizăm că, în conformitate cu art. 34: "Registrul general de evidență a salariaților se depune la autoritatea publică competentă, în cazul încetării activității angajatorului" - și nu angajatului - și, deci, nu poate fi depus "lunar sau trimestrial", cum se solicită în propunere.

Menționăm că modificarea art. 34 a reprezentat obiectul a încă două alte propuneri legislative.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorii sunt aici? Doresc să intervină? Altcineva dintre dumneavoastră? Vom supune, atunci, această propunere votului final în ziua destinată acestui scop.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 72 alin.1 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).  

La pct. 74, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 72 alin. 1 din Legea nr. 53/2003. Tot propunere de respingere. Doamna președinte Smaranda Dobrescu, aveți cuvântul.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială, de asemenea, propune respingerea acestei propuneri, întrucât se încalcă, prin textul ei, principiul constituțional al legalității în drepturi și se diminuează în mod semnificativ protecția socială acordată prin norma actuală, tuturor salariaților, indiferent de angajator.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? Altcineva dacă dorește să intervină? Vom supune votului final această propunere, în ziua destinată acestui scop.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).  

La pct. 75, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 53/2003.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea propunerii legislative, întrucât ea nu are în vedere dispozițiile Titlului XII, "Jurisdicția muncii", care stabilesc atât competența materială și teritorială, cât și regulile speciale de procedură, aplicabile în cazul conflictelor de muncă. Totodată, în cadrul acestui titlu, există o prevedere expresă, la art. 291, potrivit căreia: "Dispozițiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de Procedură Civilă".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă, din partea inițiatorilor, sau altcineva dintre dumneavoastră dorește să intervină cu privire la această propunere de respingere? Nu.

O vom supune votului final în ședința destinată acestui scop.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru eliminarea art. 70 (2), lit. (h) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

La pct. 76 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru eliminarea art.70 alin.2 lit.h din Codul muncii.

Doamnă președintă, aveți cuvântul, să vă motivați propunerea de respingere.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia pentru muncă și protecție socială propune plenului respingerea propunerii legislative, întrucât textele din cuprinsul celor două articole se referă la dispoziții diferite, care se raportează la situații diferite. Dacă dispoziția propusă a fi eliminată stabilește o anumită menționare obligatorie în proiectul de concediere colectivă, prevederea de la art. 71 alin. 1 stabilește tocmai durata termenului în care sindicatul poate face propuneri și momentul de la care începe să curgă, completându-se logic cu cea dintâi.

Este a treia propunere de modificare a art. 71, făcută de colegii de la PRM.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt alte intervenții?

Domnule Ionescu, dumneavoastră sunteți inițiatorul? Poftiți.

 
   

Domnul Costel Marian Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu am propus eliminarea lit. h) de la art. 70 alin.2, deoarece este stipulat termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru concedierea sau diminuarea numărului salariaților. Or, acest lucru este în plus, deoarece la art. 71 alin.1 este specificat foarte clar: "Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea - iarăși, "pot propune", în loc de "vor propune", așa cum am argumentat anterior - "măsuri în vederea evitării concedierilor (...) într-un termen de 20 de zile calendaristice". Este stipulat foarte clar.

Deci, ori dispare lit. h), ori facem o simbioză între art. 71 alin.1 și lit. h). Dar, în nici un caz, acesta nu poate să rămână, pentru că este în plus, și acest lucru este explicitat foarte bine aici. Or, noi știm foarte bine că un sistem logic este unul singur, nu fiecare, care vine la microfon, are logica lui. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Vom supune propunerea de respingere votului final în ziua destinată acestui scop.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art.16, alin. (1) și (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

Următoarea propunere, de la pct. 77, vizează tot Codul Muncii. La pct. 77 avem Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 16 alin. 1 și 2 din Codul Muncii.

Doamnă Smaranda Dobrescu, vă rog să vă motivați propunerea de respingere.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Vă propunem respingerea acestei propuneri întrucât potrivit art. 16 alin. 1 din actualul Cod al Muncii contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, această obligație revenindu-i angajatorului. Forma scrisă cerută de lege nu este o condiție ad validitatem, ci una ad probationem. Neîncheierea contractului individual de muncă în formă scrisă nu duce la nulitatea acestuia și nici nu poate lipsi salariatul de drepturile care decurg din acesta.

Cât privește dovada existenței contractului în instanță, atunci când nu există o formă scrisă a acestuia, se poate face proba și cu alte mijloace, cum ar fi: statele de plată, contribuțiile plătite la sistemele de asigurări ș.a.m.d. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnă Bogea, poftiți. Dumneavoastră sunteți inițiatoarea propunerii, vă rog să vă referiți la propunerea comisiei.

 
   

Doamna Angela Bogea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu vreau să invoc necesitatea unei reglementări unitare a acestei reglementări a încheierii contractului de muncă în formă scrisă, pentru că contractul individual de muncă cu timp parțial, prevăzut în art. 101 din Codul Muncii, prevede încheierea contractului numai în formă scrisă.

După aceea, vreau să invoc necesitatea corelării și coroborării art. 16 cu art. 34 din Codul Muncii, care prevede necesitatea înregistrării contractelor de muncă la inspectoratele teritoriale. Or, dacă aceste contracte de muncă nu sunt înregistrate în formă scrisă, această obligație a angajatorului nu poate fi făcută.

După aceea, prin această prevedere, în sensul că dăm posibilitatea angajatorului să încheie contracte de muncă fără formă scrisă, deci, în formă verbală, nu facem decât să promovăm munca la negru. Pentru că e foarte puțin probabil că se vor găsi în instanță destui martori sau se vor găsi alte probe care să fie de partea angajatului în susținerea cauzei acestuia în caz că angajatorul nu recunoaște că a avut un contract de muncă încheiat în formă verbală cu angajatul.

Deci, mi se pare că este o propunere pertinentă, iar argumentele invocate de comisie nu fac decât să țină seama mai mult de cerințele angajatorului, decât ale angajatului, creând o anumită disproporție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu. Mulțumesc.

Vom supune votului final această propunere în ziua destinată acestui scop.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 28 din Codul Muncii (amânarea votului final).  

La pct. 78 este propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 28 din Codul Muncii.

Doamnă președintă Smaranda Dobrescu?

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Vă propunem respingerea acestei propuneri legislative, întrucât această problemă este deja reglementată prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Angajatorul, prin lege, are obligația angajării medicului de medicină a muncii. Cu alte cuvinte, propunerile sunt deja reglementate în alt act. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? Vă rog.

 
   

Doamna Angela Bogea:

Stimați colegi,

Necesitatea ca angajatul să fie apt de muncă și în sens biologic determină o efectuare periodică a acestui examen medical. Este adevărat că actul normativ pe care l-a precizat doamna președintă prevede o parte din acest lucru, dar noi considerăm că inserarea acestei obligații din partea angajatorului, de a suporta contravaloarea examenului medical preventiv, și stipularea acesteia în Codul Muncii este o necesitate și, prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu propunerea noastră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva?

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Treceți-o la vot și, după aceea, voi avea o chestiune de procedură!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult pentru indicație.

Vom supune propunerea de respingere votului final în ședința destinată acestui scop.

Domnule Chiliman, am văzut semne evidente că ați dori să luați cuvântul într-o problemă de procedură.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Am fost convocați pentru dezbaterea unui proiect de lege peste 20 de minute, acum vreo 23 de minute, și cred că ar trebui să începem dezbaterea lui, nu?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Ați sesizat că încă nu au ajuns reprezentanții inițiatorului și ați punctat trecerea celor 3 minute.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Ce să vă fac...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din clipă în clipă or să apară și atunci începem dezbaterea.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

În câte minute ajung?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Imediat cum ajung, începem dezbaterea.

Domnule Stroe, aveți și dumneavoastră o problemă de procedură?

 
   

Domnul Radu Stroe (din sală):

Da, când vor veni reprezentanții?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

V-am răspuns. Mulțumesc pentru înțelegere.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 21 alin.(2) și (4) din Codul Muncii (amânarea votului final).  

La pct. 79 avem Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art. 21 alin. 2 și 4 din codul Muncii.

Peste un minut și jumătate, îl anunț pe domnul Stroe că putem începe dezbaterea următoarei legi.

   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune, de asemenea, respingerea acestei propuneri legislative, întrucât clauza de neconcurență nu este cu titlu obligatoriu, ea este o clauză facultativă și își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute concret activitățile interzise salariatului pe durata contractului.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Bogea Angela, ințiatoarea propunerii.

 
   

Doamna Angela Bogea:

Acum, să știți că, în legătură cu această propunere legislativă, chiar nu înțeleg reacția partidului de guvernământ, pentru că fiecare dintre dumneavoastră nu o să fiți toată viața deputați, fiecare dintre dumneavoastră aveți copii și vreau să vă spun că această clauză, odată inserată în contractul colectiv de muncă - este vorba de clauza de neconcurență - devine lege pentru părți și atâta timp cât este restrânsă numai în timp, fără a fi restrânsă și pe arie geografică, vreau să vă spun că, atât dumneavoastră, cât și copiii dumneavoastră, după ce veți fi dați afară de patroni, nu veți mai putea fi angajați pe teritoriul României în nici o întreprindere similară cu cea la care ați fost angajați.

Deci, propunerea noastră prevede ca această clauză de neconcurență să fie restrânsă și la arie geografică, nu numai în timp. Legiuitorul, deci, cel care a făcut Codul Muncii, a prevăzut restrângerea acestei clauze numai în timp, iar noi venim cu propunerea ca această clauză să fie restrânsă și pe o anumită arie geografică, pentru a da posibilitatea celor cărora li s-a desfăcut contractul de muncă să poată fi angajați pe funcția respectivă, în domeniul respectiv și în alte județe ale țării.

Și vreau să vă spun că întreaga jurisprudență franceză reglementează acest lucru și este reglementat și în Codul Muncii german. Nu înțeleg de ce noi n-am putea-o reglementa, atâta timp cât dorim să ne încadrăm în Uniunea Europeană.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai sunt intervenții?

Vom supune votului final această propunere în ședința destinată acestui scop.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (amânarea votului final).  

Și acum, trecem la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003. continuăm, pentru că dezbaterile generale au avut loc.

Printre problemele de procedură care s-au ridicat, una a fost cea a domnului deputat Stroe, care i-a invitat pe președinții celor două societăți să-și anunțe salariul. Eu nu o să le dau cuvântul pentru așa ceva, pentru că nu are nici o legătură cu dezbaterea temei. Există declarația de avere, pe care dumnealor au obligația să o facă, există alte mijloace de a afla salariile domniilor lor.

Nefiind legată de conținutul proiectului de lege, vom trece...

Da. Domnule Stroe, vă rog să luați cuvântul.

   

Domnul Radu Stroe:

Domnule președinte,

Vreau să vă spun că nu are nici o legătură declarația de avere cu indemnizația de conducere.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nici salariul celor doi președinți cu taxa radio.

 
   

Domnul Radu Stroe:

Exact. Înțelegem de la dumneavoastră că nu este o informație de ordin public această chestiune și, prin urmare, nu mai insistăm. O să ne adresăm presei, în schimb.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră nu răstălmăciți ce am spus eu. Eu nu am spus că nu este o chestiune de ordin public, am spus că nu are legătură cu dezbaterea legii.

Domnul Chiliman.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Ați făcut o afirmație adineaori, care, cel puțin pe mine, mă miră. Ați spus că indemnizațiile de conducere și toate celelalte: salarii etc. ale celor care conduc societățile acestea de radio și televiziune publică nu au nici o legătură cu taxa pe radio și pe televiziune.

Explicați-mi, atunci, de unde le provin salariile? Vin cu ele de acasă, de la părinți, de la bunici? Pentru că eu nu înțeleg, le bagă cineva, așa, bani în buzunar, ca să stea acolo, pe funcțiile respective, din altă parte? Poate dați o explicație noțiunii acesteia.

Eu nu am înțeles, totuși, de ce nu au legătură? Păi, au legătură, domnule președinte! Și au legătură, pentru că niște societăți care produc beneficii în cursul unui an calendaristic și care vor mult mai mulți bani trebuie să justifice de ce vor banii respectivi. Și trebuie să justifice nu numai pentru ce-i vor, trebuie să justifice și nivelul salariilor și celelalte, care sunt publice. Pentru că sunt bani publici, domnule președinte, nu sunt lucruri confidențiale.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Eu încercam să cred că Parlamentul nu are nici o atribuție de a stabili salariile unor directori de societăți. Dar, pentru că vă folosiți de orice pretext pentru a prelungi dezbaterile și pentru că cei doi președinți nu au nimic de ascuns, le ofer cuvântul. Pentru că, altminteri, sunt convins că îi veți invita, pe urmă, să spună, suplimentar, dacă au prime și, tot așa, vom merge cu discuțiile acestea foarte pertinente la tema legii până în ședința de marți.

Aveți cuvântul, domnule Nicolau.

 
   

Domnul Valentin Nicolau (președintele Societății Române de Televiziune):

Doamnelor și domnilor,

În prima ședința a consiliului de administrație, când am fost investit, s-a pus problema salariului meu. Și atunci, colegii mei, reprezentanți ai partidelor politice din Parlament, au început să propună salariul președintelui, având în vedere că 25% din salariul meu este indemnizația pentru ședința consiliului de administrație.

Salariul a fost stabilit la 80 de milioane. Eu m-am opus, vă pot pune la dispoziție stenograma și caseta. Deci, el a fost votat de reprezentanții PNL-ului, de reprezentanții PD-ului, de reprezentanții PRM-ului și de reprezentanții PSD-ului. Mai mult decât atât, am propus ca salariul meu să fie 10 milioane și nu a fost acceptat de către colegi, reprezentanții partidelor politice din Parlament.

Cred că am lămurit foarte clar ce e cu salariul președintelui de la televiziune.

În ceea ce privește beneficiile realizate de televiziune anul trecut - văd că și astăzi sunt discutate în presă - aș vrea să reamintesc celor care au pregătire economică că beneficiul contabil nu este egal cu soldul de lichidități. Acesta e un aspect.

Al doilea lucru, anul trecut, televiziunea română a fost obligată să-și schimbe planurile contabile și să facă ceea ce se numește retratarea contabilă și, implicit, reevaluarea patrimoniului. Din această operațiune de reevaluare a patrimoniului, a reieșit un beneficiu contabil scriptic, nu unul, neapărat, real.

În al treilea rând...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte, vă rog eu frumos să-mi permiteți să vă întrerup, pentru că rostul intervenției dumneavoastră viza precizarea salariului. Nu intrăm în dezbateri pe fond, pentru că, altminteri, ne deturnați sensul discuțiilor.

Domnul Șeuleanu.

 
   

Domnul Dragoș Șeuleanu (președintele Societății Române de Radiodifuziune):

Domnule președinte,

Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să lămurim această problemă care este în mod frecvent pusă în discuție de către unii membri ai Parlamentului. Salariul meu este de 80 de milioane de lei brut, din care se scade, bineînțeles, impozitul.

Aș dori să precizez că acest lucru puteau să-l afle distinșii parlamentari, dacă se interesau cât a fost salariul predecesorului meu, pe care l-au susținut prin vot. Este același salariu pe care consiliul de administrație numit de către Parlament anul trecut l-a revalidat. Este validat prin votul tuturor membrilor consiliului de administrație.

Deci, subliniez, domnule președinte, este salariul pe care dânșii l-au acceptat atunci când consiliul de administrație avea o altă structură.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, în legătură cu amendamente care s-au făcut.

La titlul proiectului, dacă aveți obiecțiuni? Domnule Stroe, v-am dat cuvântul de câte ori ați vrut, pentru proceduri, pentru proceduri reale, pentru proceduri inventate. v-aș ruga foarte mult să ne limităm la o colegialitate și la o raționalitate minimă. Vă rog.

 
   

Domnul Radu Stroe:

Domnule Șeuleanu,

Vă rog, când vă mai adresați Parlamentului, să o faceți stricto senso, în chestiunea în care ați fost interpelat, și nu să faceți dizertații aici. Făceți-le la televiziune!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Același lucru vă rog și eu pe dumneavoastră, să vă referiți strict la problema de procedură și să nu-mi dați mie lecții de respectare a regulamentului.

 
   

Domnul Radu Stroe:

Domnule președinte,

Nu v-am dat dumneavoastră lecții...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți cuvântul pe probleme de procedură.

 
   

Domnul Radu Stroe:

... că, dacă ar fi fost să vi le dau, v-aș fi invitat aici, la tribună, să vorbiți. Dar nu vi le dau...

Cât privește afirmația domnului președinte de la televiziune, să înțelegem, deci, că indemnizația se stabilește nu în funcție de activitatea domniei sale, ci în funcție de nevoile membrilor consiliului, nu? Ca să înțelegem exact. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Întrebarea pe care i-ați pus-o... Ați primit răspuns la ea.

Poftiți, domnule Onisei.

 
   

Domnul Ioan Onisei:

Domnule președinte,

Dacă tot invocați regulamentul, vreau să vă rog două lucruri: 1. dacă aveți de făcut comentarii, să coborâți aici și 2. să păstrăm o oarecare deferență între parlamentari, chiar dacă unii sunt temporar președinți ai Camerei și alții nu.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Eu v-aș ruga, stimate coleg, să mai citiți ceva despre rolul președintelui unei ședințe și despre dreptul acestuia de a-i chema la obiect pe cei care trag de timp, după un principiu britanic foarte cunoscut. Domnul Boc, care cunoaște foarte bine acel procedeu al filibuster-ului, vă poate da explicații asupra dreptului președintelui de a vă aduce "la cestiune". Și Caragiale ne învăța acest subiect, stimați colegi...

 
   

Domnul Emil Boc:

Pentru corecta informare a opiniei publice, principiul este american, se numește "filibuster", și nu britanic. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc pentru informație.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 1 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 1? Nu.

Admis amendamentul nr. 1 și s-a modificat cuprinsul articolului unic.

La linioara 1, cea cu privire la alin. 1 și 2, urmăriți amendamentul nr. 2. Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Poftiți. M-am uitat la dumneavoastră, v-ați ridicat în picioare, n-ați schițat nici un gest că ați vrea să luați cuvântul.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Cu brațele deschise vin spre dumneavoastră!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Pentru susținerea amendamentului de respingere a articolului. Dacă vreți să-l discutați acuma sau dacă vreți să-l discutăm după aceea?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

A articolului unic?

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Având în vedere că este amendament de eliminare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Eu, când am întrebat dacă la articolul unic există obiecțiuni, nimeni nu a spus nimic. Ceea ce înseamnă că articolul unic a fost votat în unanimitate.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Domnule președinte,

1. Nu ați supus la vot. Deci, e clar că nu a fost votat.

2. În momentul în care ați întrebat, m-am ridicat. N-am microfon acolo, dacă vreți, am o voce puternică, pot să strig de acolo, dar nu cred că se face.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos să luați loc și o să repun în discuție amendamentul dumneavoastră de respingere...

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mă scuzați, e un amendament de eliminare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Tot acolo ajungem.

Stimați colegi,

Vă rog foarte mult să fiți atenți la mersul lucrărilor. Eu trebuie să pun în discuție întâi amendamentul comisiei, dacă cineva, cel care a avut amendament de eliminare, insistă, îl supun la vot. M-am uitat în dreapta mea, nimeni nu a spus nimic.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Nu v-ați uitat la noi!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos, uitați-vă la amendamente respinse, amendamentul nr. 1.

Doamnă deputat, vă rog să veniți să-l și susțineți, ca să nu spuneți că v-am răpit acest drept.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Nu ca să nu spun asta, ci pentru că așa trebuie, domnule președinte. Și dumneavoastră știți să conduceți ședințele foarte obiectiv și corect și sper în această obiectivitate în continuare.

De ce am propus eliminarea acestui articol unic al ordonanței de Guvern?

În primul rând, din punct de vedere procedural, această ordonanță - care este o ordonanță simplă, nu este o ordonanță de urgență - nu poate modifica o lege organică, cum este legea de organizare și funcționare a radioului public și a televiziunii publice - lege organică, Legea nr. 41/1994. Aceasta este o chestiune pe care domnul președinte Dorneanu o știe foarte bine, mai bine, poate, decât noi.

Al doilea argument, și acum intru pe fondul chestiunii. În art. 40 și, pe urmă, 41și 42, se vorbește despre finanțarea celor două societăți publice de radio și TV. Sunt prevăzute trei surse de finanțare:

- în art. 40, se spune clar că: "Veniturile proprii ale societăților provin din taxe de abonament radio și televizor, din surse realizate potrivit obiectului de activitate, precum și din donații sau sponsorizări"; se mai spune, în continuare: "Posesorii receptoarelor de radio și de televiziune sunt obligați să plătească o taxă de abonament către serviciile publice de radiodifuziune și televiziune";

- se mai spune, la art. 41, că există și o altă sursă, a doua sursă de finanțare, prin legea bugetară anuală: "Cheltuieli de dezvoltare pentru achiziționarea de echipamente și piese de schimb radio și televiziune, materiale consumabile necesare desfășurării activității specifice, precum și, integral, fondurile necesare pentru utilizarea stațiilor de emisie, a radioreleelor și a circuitelor video și fonice"; "pentru asigurarea pazei"; "pentru achitarea cotizațiilor cuvenite organizațiilor guvernamentale internaționale"; și, în continuare, se mai spune că din aceste sume de la buget sunt plătite și canalele de televiziune pentru străinătate, precum și dezvoltarea acestei activități.

Drept urmare, există trei surse de finanțare: taxa pe abonament, de la buget, după cum ați văzut, din plin, și publicitate, care, la ora actuală este de 8%, spre deosebire de televiziunile comerciale, care au 12%.

Având în vedere că sunt prevăzute trei surse de finanțare, nu cred că e corect să se ceară, în loc de taxă pe abonament, de fapt, un impozit. Practic, în această situație, este vorba de o dublă impozitare a contribuabilului: o dată, contribuabilul este impozitat prin intermediul bugetului și, a doua oară, este impozitat direct din buzunarul propriu.

De ce spun că este vorba de impozit, și nu de taxă? Pentru că în Legea finanțelor se spune foarte clar, la art. 40: "Taxa este o sumă plătită de o persoană fizică sau juridică ș.a.m.d. pentru serviciile prestate". La impozit, însă, e ceea ce doresc domniile lor prin această ordonanță, "impozit înseamnă prevalare obligatorie, fără contraprestație și nerambursabilă, efectuată de către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general".

Ei bine, atâta vreme cât în această ordonanță se cere o taxă obligatorie, indiferent că ai sau nu ai aparat radio sau TV, indiferent că folosești sau nu, chiar dacă ai pe contor zero la consumul energiei electrice plătești taxă radio-TV, în această situație, este vorba de un impozit, nu de o taxă. Drept urmare, se dorește o dublă impozitare a contribuabilului.

Dacă contribuabilul, în România, este atât de bogat încât să suporte o dublă impozitare, împotriva tuturor legilor, atunci, stimate domn Guvern, poți să o faci. Însă, dacă te uiți puțin în jos, cum trăiește lumea, o să vezi că nu se poate face așa ceva, pentru că aproape jumătate din cei care locuiesc și trăiesc în România au tarif social la curentul electric.

Ce înseamnă "tarif social"? E destul să vă spun că în momentul în care plătește taxa radio-TV i se dublează factura! Deci, tariful social este mai mic decât taxa radio-TV cumulată!

Al treilea argument. S-a spus că această ordonanță asigură independența celor două societăți publice de radio-TV.

N-am știut, până acum, aflăm acum, că radio și televiziunea publică nu sunt independente! Este o noutate! O noutate care, ca să spun așa, era prevăzută în Constituție, era prevăzută în legea de organizare și funcționare a radioului public și a televiziunii publice și, acum, noi aflăm că, deși era prevăzută acolo independența, și a unuia, și a celuilalt, nu sunt independente și e nevoie de un impozit pentru a fi independente!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru că ați făcut o mică pauză, dați-mi voie să vă citesc o prevedere din regulament, fără să o comentez: "Luarea de cuvânt a unui deputat cu privire la un text ce urmează să fie supus votului Camerei Deputaților are, de regulă, 5 minute". Până când vom putea vota, eventual, o durată mai scurtă, care să ne împiedice pierderea timpului, vă semnalez că cele 5 minute au trecut. Vă rog să încercați să conchideți.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Domnule președinte,

În primul rând, că nu am avut un ceas, mi-e greu să cred că au trecut 5 minute, dar termin acum, cu două fraze.

1. Că această dublă impozitare este jenantă.

2. Că independența televiziunii publice nu se schimbă sub nici o formă, pentru că rămâne legată ombilical de Guvern, prin fondurile de la buget. Deci, dacă ar fi vrut într-adevăr să fie independentă, prin această ordonanță ar fi anulat taxele de la buget.

Și trei, că este inadmisibil, stimați colegi, să puneți în România impozite și pe ceea ce nu există! Mersi.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Înainte de a supune votului dumneavoastră acest text, pentru că dezbaterile se transformă în dezbateri generale și deja înregistrăm a treia ședință destinată acestui scop, invoc prevederile art.100 din regulament și vă propun ca, de aici încolo, durata unei intervenții să nu depășească 3 minute și ca în legătură cu un text să nu dăm cuvântul la mai mult de 2 reprezentanți de grup parlamentar.

Cine este pentru această propunere?

Împotrivă?

Voci din partea opoziției:

Sunt mai multe! Numărați voturile!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați, stimați colegi, că o să vină alte intervenții de procedură, după cum simt.

Vă rog să mai votați încă o dată cine e pentru delimitarea timpului potrivit propunerii mele? Vă rog să votați toți!

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

S-a votat o dată!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Chiliman,

Cu tot respectul pe care vi-l port, și domnului Stroe, de asemenea, și chiar cu prietenie, vă rog să nu mai interveniți în timpul votului și nici să nu vorbiți din sală!

78 de voturi pentru.

Împotrivă?

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

De unde ați avut 78 de voturi pentru?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din cei 174, pe care îi avem în total!

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Haideți să facem un apel nominal!

 
   

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Dacă nu știți să numărați, facem!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

33 de voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

Are cuvântul domnul Boc. Poftiți, domnule Boc.

 
   

Domnul Radu Stroe (din sală):

Procedură!

Voci din partea majorității:

Nu vă e rușine, măi?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Stroe,

Dacă ne puneți buna credință la îndoială, atunci o să avem o problemă de colegialitate. Vă rog eu, încercați să luați un abac și să-i numărați pe cei din sală.

Domnule Boc, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sper că și discuția de astăzi ne va duce la concluzia că este necesar votul electronic în Camera Deputaților, și atunci, nimeni nu va mai avea de comentat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

V-am dat cuvântul cu privire la amendament, domnule Boc și aveți 3 minute la dispoziție.

 
   

Domnul Emil Boc:

Mi-ați dat 3 minute, le folosesc cum cred de cuviință, în acest sens, domnule președinte.

Domnule președinte,

Noi ne vom referi aci doar la punctul legat de constituționalitate, pentru că este extrem de important să abordăm acest act normativ din perspectiva conformității lui cu textul Constituției. Noi considerăm că această ordonanță este neconstituțională, pentru prea simplul motiv că încalcă textul Constituției, care spune foarte clar faptul că: "Ordonanțele simple emise în baza unor legi de abilitare nu pot interveni în domeniul legilor organice".

Art. 31 alin. 5 din Constituția României spune așa: "Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Organizarea acestor servicii și controlul parlamentar asupra activității lor se reglementează prin lege organică".

Ce lege organică avem? Este Legea organică nr.41/1994 care se numește așa: "Lege privind organizarea și funcționarea Societății române de radiodifuziune". Cum se numește ordonanța pe care noi o discutăm? "Ordonanța Guvernului nr.18/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de radiodifuziune și a Societății române de televiziune". Deci, iată, din corelarea textelor rezultă foarte clar faptul că ordonanța Guvernului a intervenit în domeniul legii organice și există decizii în acest sens ale Curții Constituționale și, în consecință, ea trebuie respinsă ab initio, fără a intra în detaliile de fond, întrucât este neconstituțională.

Urmând ca, pe calea procedurii legislative ordinare, să se reglementeze situația Serviciului român de radiodifuziune sau a Societății române de televiziune.

Deci, noi apreciem că din punct de vedere constituțional nu putem merge mai departe, întrucât încalcă articole exprese din textul Constituției și calea legislativă ordinară este singura procedură care poate fi urmată în continuare. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cu aceste precizări, supun votului dumneavoastră eliminarea textului propusă de doamna Mona Muscă.

Cine este pentru eliminare?

(Fiindcă domnul deputat Andrei Ioan Chiliman a venit la tribună, lângă domnul secretar Tudor Mohora:) Lăsați-i să numere, domnule Chiliman! Domnule Chiliman, v-aș ruga să poftiți în sală alături de grupul dumneavoastră parlamentar, pentru a-i întări! Nu-l lăsați pe domnul secretar să numere voturile!

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Păi, l-am împiedicat?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bineînțeles.

Stimați colegi, în timp ce domnul Chiliman îl ținea de vorbă pe domnul Mohora...

Câte voturi pentru sunt? 34 de voturi pentru eliminare.

Împotrivă? 71 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea de eliminare a fost respinsă.

Supun, în aceste condiții, amendamentul comisiei votului dumneavoastră. Amendamentul nr.1.

Cine este pentru? 72 de voturi pentru.

Împotrivă? 35 voturi împotrivă.

Abțineri?

Adoptat, cu majoritate de voturi.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof (din sală):

Domnule președinte, procedură!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vreau să vă anunț că nu o să reușiți să mă enervați, știam exact ce urmăriți am venit cu două distonocalme la mine, unul l-am luat deja. Vă rog.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof (din sală):

Domnule președinte,

Procedura ne dă dreptul să invoc două din prevederile regulamentului. Pentru că și dumneavoastră, atunci când ne-ați supus la vot limitarea timpului, am înțeles că, prin aceasta, dați un semnal radioului și televiziunii cum trebuie să limiteze, la radio și la televiziune, cuvântul Opoziției: la 3 minute doar (este bine că ați dat semnalul acesta!)...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

N-are nici o legătură cu procedura, stimate coleg.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Pe procedură, vă spun o situație, domnule președinte. Ați spus că atunci când s-a supus la vot au fost 74 de voturi pentru 3 minute și ați indicat, din cei prezenți, 178. În acest caz, amendamentul comisiei, propunerea comisiei, a căzut, pentru că aveți 74, din "..178, nu înseamnă majoritate, conform art. 103 ultimul alineat.

Art.103 ultimul alineat spune că se adoptă cu majoritatea deputaților prezenți. Dumneavoastră ați indicat 178, împărțit la doi, fac 87, având 74, a căzut. Vă mulțumesc. (Aplauze ale deputaților din Opoziție.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc pentru speculație, vă rog să citiți încă o dată regulamentul, să faceți distincția necesară între "cvorum de vot" și cvorumul cu care se votează fiecare articol.

 
   

Domnul Radu Liviu Bara (din sală):

E mic! Să stea în picioare, când vorbește!

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Vă mulțumesc. Esențele tari se țin în sticle mici! Ceea ce dumneavoastră nu știți! Iar calitatea prostului e că niciodată nu știe că e prost!

Art.103 ultimul alineat spune în felul următor: "Se supun dezbaterii și votului Camerei numai articolele la care s-au făcut amendamente. Textele articolele și amendamentelor se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți". Deci, amendamentele și textele se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți! 178 împărțit la doi fac 87! Vă mulțumesc. (Aplauze ale Opoziției.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Cu privire la art.40 alin.1, modificat prin textul proiectului de lege, propus de comisie, mai exact prin amendamentul nr.3... Vi-l supun dezbaterii dumneavoastră.

La amendamentul nr.3, dacă sunt obiecțiuni? Poftiți, domnule Onisei.

 
   

Domnul Ioan Onisei:

Domnule președinte,

La primul articol alin.1 este faptul că se aprobă modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 republicată. Așa cum s-a demonstrat foarte clar de la această tribună, votul pentru acest articol nu a întrunit majoritatea, prin urmare, aprobarea ordonanței a căzut.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să vă uitați la stenogramă, stimați colegi, cu privire la votul pozitiv care s-a obținut la amendamentul nr.1.

Voci din partea majorității:

Treceți mai departe!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Suntem acum la amendamentul nr. 2.

Da, domnule Chiliman? Deci, dumneavoastră contestați că s-ar fi votat art. 40 alin. 1?

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Eu contest un singur lucru: contest, procedural, intenția dumneavoastră de a schimba textul stenogramei. Stenograma a marcat o cifră pe care ați spus-o dumneavoastră, a marcat de total, după care a marcat voturi pentru și voturi împotrivă, zero abțineri. Ca atare, vedeți ce se întâmplă, conform regulamentului, cu ceilalți, care nu au votat.

Ca atare, eu cred că nu are rost acum să mai modificăm această stenogramă, din mers, dând indicații prețioase, de aici, de oriunde. Stenograma, asta este, a consemnat ceea ce ați spus dumneavoastră! Nu putem să ne jucăm cu vorbele!

Nu întâmplător, dacă o să vă aduceți aminte, am cerut să spuneți exact câți sunt cei prezenți în sală. N-ați făcut-o, ați preferat să spuneți 170 și nu știu câți. Ei, ăia sunt! Aia e cifra, domnule președinte!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, nu!

Stimate coleg,

Este adevărat, de pildă, că din cei 24 de membri ai PNL-ului au semnat vreo 20 și sunteți acum în sală vreo 3, dacă vreți, chiar, să facem apelul și să controlăm și semnăturile, o putem face, dar noi am pornit de la prezumția și de la practica: una este prezența înregistrată și alta este prezența în momentul votului unui amendament. Prezența în sală poate fluctua de la o secundă la alta, cum bine știți, pentru că nu aveți timp să stați nici un minut în sală.

Poftiți, doamnă...

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pe procedură...

Voci din sală:

Nu le mai dați cuvântul!

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

"Nu le mai dați!" Nu ne dă dânsul, dă Regulamentul Camerei, nu ne dă dânsul voie.

Pe procedură.

Stimate domnule președinte și stimați colegi,

Nu are nici o legătură numărul celor care au semnat sau n-au semnat când au venit, aici a fost important numărul voturilor: pentru și împotrivă, atât. Și când se întâmplă așa ceva, trebuie să o recunoaștem! Nu vă supărați, mai sunt și înfrângeri și acestea trebuie recunoscute! Nu schimbăm... Numai pentru a avea victoria, schimbăm totul!

Deci, a fost un număr de voturi, vă rog să țineți cont de ceea ce s-a votat până acum.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bineînțeles că țin!

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Asta este!

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Încă o dată: vă rog să vă uitați în sală. În permanență suntem în jur de 60 în centru, cei de la PSD, iar dumneavoastră, din stânga și din dreapta, nu depășiți 30.

 
   

Domnul Radu Stroe (din sală):

Procedură, domnule președinte.

Domnule președinte,

Grupul parlamentar PNL cere o pauză de o jumătate de oră, pentru a vedea stenograma și pentru vedea și ceilalți lideri de grup stenograma. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Eu solicit, în calitatea pe care o am, o consultare cu șefii grupurilor parlamentare, pentru a vedea felul cum participăm la dezbateri, pentru 5 minute. Vă rog să poftiți la sala Biroului Permanent.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Și stenograma?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cu stenogramă. Veniți cu stenograma încoace!

 
   

- După pauză -

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog toți colegii să poftească în sală, pentru a nu fi obligați să facem un apel nominal.

Stimați colegi,

Amendamentul de la pct.1 a fost votat cu scorul pe care l-am anunțat.

Amendamentul de la pct.2 vizează practic o mică precizare la partea explicativă a noului text al art.40, iar amendamentul de la pct.3, cel cu privire la art.40 alin.1, cuprinde o singură intervenție gramaticală.

 
   

Domnul Emil Boc (din sală):

Vă rog, domnule președinte. Procedură.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Boc, o intervenție de procedură.

 
   

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat apreciază că, în urma votului exprimat în plenul Camerei Deputaților, ordonanța a fost respinsă, întrucât articolul unic, care a fost supus atenției plenului, nu a întrunit jumătate plus unu din numărul celor prezenți. Ne-am raportat la numărul anunțat de dumneavoastră: 178. Dacă dumneavoastră nu ați fi anunțat acest număr, nu am fi știut câți suntem și nu am fi știut la ce să ne raportăm.

În consecință, neexistând majoritatea pozitivă de jumătate plus unu din cei prezenți, actul normativ este respins.

În condițiile acestea, cei care nu au votat sau nu au fost prezenți nu pot fi considerați că au votat pentru, ci, dimpotrivă, sunt asimilați acelora care s-au abținut și, neexistând majoritatea pozitivă, repet, de jumătate plus unu din cei prezenți, actul normativ este considerat respins.

În condițiile acestea, dacă dumneavoastră nu veți accepta faptul că ordonanța a fost respinsă, Grupul parlamentar al Partidului Democrat părăsește lucrările Camerei Deputaților și vă lasă pe dumneavoastră să dezbateți în continuare ordonanța care de fapt a fost respinsă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, cred că v-ar conveni un astfel de scenariu.

Eu, pentru a nu exista nici un fel de dubiu, voi accepta să repetăm votul cu privire la amendamentul de la pct.1.

 
   

Domnul Emil Boc:

Nu, domnule președinte. Nu se poate repune la vot un articol care a trecut și care a fost respins.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb sala dacă este de acord să repetăm votul, pentru a elimina orice motive și orice pretexte de a părăsi sala partidul dumneavoastră.

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Noi nu suntem la piață ca să negociem merele și perele și vânzarea acestora. Regulamentul nu se negociază, el se aplică. Odată un vot exprimat, el nu mai poate fi repus în discuție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci refuzați să repetăm votul, ca să vedem dacă l-am votat sau nu?

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Vă rugăm numai să constatați faptul că ordonanța a fost respinsă.

Dacă veți merge în continuare, ne veți oferi încă un argument în plus pentru a sesiza Curtea Constituțională, alături de celelalte două invocate.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, doamna Mona Muscă.

 
   

Domnul Eugen Nicolicea (din bancă):

Ce ordonanță este respinsă?!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog frumos să nu mai vorbiți din sală.

Doamna Mona Muscă.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Grupul parlamentar al liberalilor consideră...

O voce din sală:

Mai există?

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Încă mai există, domnul meu, cu toată silința pe care v-o dați să nu existe.

...consideră că votul a fost dat.

Nu cred că atunci când nu iese așa cum vrea PSD-ul trebuie să se repete votul. Numai în copilărie mai erau jocuri în care se mai număra o dată până ieșea a mea.

Drept urmare, noi considerăm că a fost respinsă legea și părăsim sala.

Succes mai departe la lucrări.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

(Membrii Grupului parlamentar al PD și Grupului parlamentar al PNL părăsesc sala de ședințe.)

Stimați colegi,

Am luat act de acest lucru și mergem cu proiectul mai departe.

Vă rog, domnule Marton.

 
   

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte,

Pentru cunoștința colegilor noștri din Partidul Democrat și din Partidul Liberal, pentru a respinge o ordonanță trebuie să se voteze cu un număr de 174 de deputați pentru respingerea ordonanței respective, o lege de respingere a ordonanței.

Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Grupului parlamentar al PRM.

 
   

Domnul Octavian Mircea Purceld:

Cu toată opoziția colegilor noștri din PSD, și noi considerăm că votul a fost bine cântărit. A fost un vot pe care trebuie să îl luăm în considerare și, dacă dumneavoastră insistați să repetăm acest vot, această practică nefăcând obiectul activităților noastre repetate, vom părăsi și noi sala.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți. Domnul Leonăchescu.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Repetarea unui vot în condițiile acestea se face pe o altă realitate, și nu mai este edificator.

Vă mulțumesc.

( Membrii Grupului parlamentar al PRM părăsesc sala de ședințe, mai puțin doamna deputat Lia Olguța Vasilescu.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă propun să mergem mai departe cu textele de lege care au rămas.

La amendamentul de la pct.2 și 3 dacă există obiecțiuni. V-am spus că sunt intervenții strict procedurale. Nu. Votate în unanimitate.

Cu privire la art.40 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.4. Nu aveți. Votat în unanimitate.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu (din sală):

Domnule președinte...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin, să ne înțelegem. Grupul dumneavoastră a anunțat că părăsește sala.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu (din sală):

Ceea ce voi face și eu imediat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am o rugăminte, stimată colegă: înțelegeți să rămâneți în sală?

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Voi părăsi și eu sala imediat, domnule președinte, după ce îmi voi susține amendamentul pe care l-am avut în cadrul comisiei.

(Vociferări din partea Grupului parlamentar al PSD.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimată colegă, stați puțin. Dacă declarați împotriva voinței grupului și aveți hotărârea să rămâneți în sală, rămâneți. Dacă nu, nu vă dau cuvântul.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Voi rămâne în sală cât timp îmi voi susține amendamentul, apoi voi pleca.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cu privire la amendamentul de la pct.4 vă dau cuvântul. Atât.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Vă mulțumesc frumos.

La art.40 alin.2 lit.a) am avut un amendament pe care l-am susținut în cadrul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, și anume: "Să fie scutite de taxa radio - tv persoanele care nu dețin receptoare radio - tv și care nu beneficiază de aceste servicii, persoanele al căror venit nu depășește 5000000 de lei, tinerii cu vârsta până în 35 de ani, pensionarii și persoanele care provin din zone defavorizate".

În contextul unei astfel de ordonanțe, cred că amendamentul meu este de bun simț.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb inițiatorii ce opinie au cu privire la acest amendament al colegei noastre Vasilescu.

Voci din Grupul parlamentar al PSD:

Dar nu l-am înțeles!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu. Stimați colegi, vă rog eu să nu mai faceți comentarii în sală. Aveți amendamentul scris acolo - respins. Colega noastră l-a explicat.

Inițiatorii, vă rog să vă pronunțați cu privire la amendament.

 
   

Domnul Vasile Dâncu:

Stimați colegi,

Unele din aceste cerințe există. Deci, există aceste excepții, dar acceptarea tuturor ar desființa cu totul legea. Așa încât, nu suntem de acord cu acest amendament.

(Doamna deputat Lia Olguța Vasilescu părăsește sala de ședințe.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, domnul Mihai Mălaimare.

 
   

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Într-adevăr, este foarte greu să explic cuiva care aruncă o bombă aici și apoi părăsește sala, negând chiar esența luptei parlamentare.

Suntem de acord cu punctul de vedere al inițiatorului.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Existând obiecții cu privire la art.40 alin.2, respectiv la amendamentul de la pct.4, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La amendamentul 4 suntem, stimați colegi!

 
   

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Amendamentul a fost la 5, nici măcar la 4!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Afrăsinei, vă rog eu frumos! (Rumoare în sală)

Încă odată: cine este pentru amendament? Vă rog să vă exprimați prin vot.

Voci din sală:

Care amendament?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru amendamentul comisiei, că a fost contestat!

74 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Pentru art.40, alin.2 lit. a) urmăriți, vă rog, amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Pentru lit.b), vă rog să urmăriți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu. Votat în unanimitate amendamentul. Modificat textul lit.b).

Prin amendamentul 7, comisia propune modificarea alin.3 din art.40. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7?

Domnul președinte Mihai Mălaimare dorește o precizare în legătură cu amendamentul comisiei.

 
   

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Pentru o exprimare mai clară la alin.3, noi propunem: "precum și scutirea de la plata unor amenzi contravenționale se stabilesc prin hotărârile Guvernului".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

E o îmbunătățire redacțională, nu se modifică, pe fond, soluția propusă prin amendamentul 7.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul 7 în această reformulare.

Cine este pentru? Mulțumesc. 78 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem, stimați colegi, la dezbaterea textului ordonanței.

La titlul acesteia, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic nu a fost modificat prin proiectul de lege de aprobare. Dacă mai aveți dumneavoastră alte obiecțiuni? Nu. Votat preambulul articolului unic al ordonanței în formularea existentă.

Cu privire la art. 40 din ordonanță, cele 3 alineate, urmăriți, vă rog, punctul 7, astfel cum a fost amendamentul 7. Votat în unanimitate, astfel că textul art.40 va avea alcătuirea rezultată.

Am parcurs textele proiectului de lege și ale ordonanței.

Urmează să supunem proiectul de lege votului final în ziua care va fi afectată acestui scop.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor în redactări diferite de către cele două Camere la:  

Stimați colegi, sunt câteva comisii de mediere propuse acum, de ultimă oră, pentru a le da posibilitatea să lucreze imediat.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, sunt propuși domnii deputați: Bara Radu Liviu, Iordache Florin, Țibulcă Alexandru, Dinu Gheorghe, Șnaider Paul, Oltean Ioan, Kovacs Csaba Tiberiu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Sunt propuși domnii deputați: Bădoiu Cornel, Cășunean Adrian, Olteanu Ionel, Bogea Angela, Hogea Vlad, Chiliman Andrei, Firczak Gheorghe.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare.

Sunt propuși domnii deputați: Andronescu Ecaterina, Andea Petru, Antonescu Napoleon, Miron Vasile, Palade Doru Dumitru, Baciu Mihai, Asztalos Ferenc.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul de Lege a muzeelor și colecțiilor publice;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege a muzeelor și colecțiilor publice.

Sunt propuși deputații: Moldovan Carmen, Moldoveanu Eugenia, Nicolicea Eugen, Bălăeț Mitică, Vasilescu Lia Olguța, Onisei Ioan, Muscă Monica-Octavia.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare.

Sunt propuși domnii deputați: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Daraban Aurel, Buzea Cristian Valeriu, Miclea Ioan, Erdely Doloczki, Manolescu Oana.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală.

Sunt propuși domnii deputați: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Daraban Aurel, Miclea Ioan, Palade Doru Dumitru, Toader Mircea Nicu, Anton Marin.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul Legii pomiculturii;

Comisia de mediere la Proiectul Legii pomiculturii. Sunt propuși domnii deputați: Nicolescu Mihai, Neagu Victor, Ionel Adrian, Pribeanu Gheorghe, Predică Vasile, Kovacs Zoltan, Longher Ghervazen.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Sunt propuși domnii deputați: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Daraban Aurel, Rădoi Ion, Miclea Ioan, Palade Doru Dumitru, Toader Mircea Nicu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Vă mulțumesc.

   

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi. Vă doresc activitate spornică în teritoriu.

Ședința s-a încheiat la ora 11, 55.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 22:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro