Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.186/30-12-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 19-12-2002 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2002

3. Nota cu privire la legile depuse la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului pentru sesizarea Curții Constituționale de către senatori și deputați, conform Legii nr. 47/1992, art. 17 alin. 2 și 3, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale  

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Vă rog să ne mai păsuiți puțin pentru a vă prezenta, regulamentar, legile care sunt depuse la secretarii generali ai celor două Camere pentru sesizarea Curții Constituționale. Va fi interesant și pentru domnul Președinte ca să vadă cât de multe legi va primi spre promulgare, pentru a-și putea planifica concediul.

 • Legea partidelor politice;
 • Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
 • Legea privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES;
 • Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială, Lukoil Black Sea România - S.R.L. București și Societatea Comercială Petrotel Lukoil - S.A. Ploiești;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
 • Legea privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural;
 • Legea privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 • Legea privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale, Cai de rasă - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne;
 • Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale;
 • Legea pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius, la 3 mai 2002;
 • Legea privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 8 iulie 2002;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București, la 13 septembrie 2002, între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
 • Legea privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia;
 • Legea privind înființarea comunei Peleu, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim; semnat la București, la 28 mai 2002;
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Tel Aviv, la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel, la 19 decembrie 1967;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga, la 5 iulie 2002;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;
 • Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 pentru constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 pentru monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
 • Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții;
 • Legea privind transparența decizională în administrația publică;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță;
 • Legea drepturilor pacientului;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Cu aceasta am încheiat ședința de astăzi, nu înainte de a vă ura, din tot sufletul, un an bun, "Sărbători fericite!" și să fiți de acord să urăm și domnului Președinte, primului-ministru și Guvernului "Sărbători fericite!" și "La mulți ani!".

Camera Deputaților, rog să rămână în continuare pentru adoptarea a două rapoarte.

Invităm 15 din reprezentanții revoluționarilor la o discuție cu domnul Președinte Ion Iliescu, în sala Biroului permanent, în 15 minute.

Vă mulțumesc pentru prezență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 19:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro