Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.186/30-12-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 19-12-2002 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2002

  1. Adoptarea Declarației-Apel a Parlamentului României adresată Parlamentului European, parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, pentru sprijinirea aderării României la Uniunea Europeană

Lucrările sunt conduse de Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților și de Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistați de Tudor Mohora, secretar al Camerei Deputaților, și de Romeo Octavian Hanganu, secretar al Senatului.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnilor colegi,

Parlamentul României are de rezolvat, într-o ședință obișnuită, două chestiuni rapide. De aceea, rog și pe domnul Președinte, și pe domnul prim-ministru să rămână, în continuare, la această ședință comună care are două puncte pe ordinea de zi: adoptarea unei Declarații-Apel către Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu Declarația comună de la Copenhaga și soluționarea unei divergențe la Legea finanțării partidelor politice.

Așadar, la ședința noastră comună sunt prezenți 440 parlamentari și 44 sunt absenți.

În legătură cu primul punct, Birourile permanente reunite, împreună cu liderii grupurilor parlamentare, au convenit asupra unui text pe care vi-l supunem adoptării.

Textul va fi prezentat de domnul președinte Nicolae Văcăoriu.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule Președinte,

Domnule prim-ministru,

Dați-mi voie să fiu foarte operativ.

"Declarație-Apel
adresată Parlamentului European, parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare.

În decembrie 1989, prin răstunarea dictaturii comuniste, România s-a alăturat statelor care împărtășesc valorile democrației, statului de drept și economiei de piață.

După 1989, opțiunea fundamentală a întregii societăți românești a devenit reîntoarcerea, definitivă și irevocabilă, în spațiul european al libertății, securității, civilizației și prosperității. Pentru politica României, integrarea în Uniunea Europeană este o prioritate strategică, atingerea acestui obiectiv întrunind consensul întregii societăți.

Conștientă fiind de faptul că, în momentul aderării, statutul de membru al Uniunii Europene implică atât drepturi, cât și responsabilități, România și-a propus ca procesul integrării sale în Uniune să se încheie la 1 ianuarie 2007.

Parlamentul României salută faptul că recenta reuniune a Consiliului European de la Copenhaga a reținut, ca obiectiv comun, 2007 drept an al aderării României la Uniunea Europeană, stabilind, totodată, un program detaliat și clar în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare, precum și o asistență suplimentară de preaderare pentru perioada 2004-2006.

Parlamentul României salută Declarația comună, intitulată "O singură Europă", privind natura continuă, cuprinzătoare și ireversibilă a procesului de extindere a Uniunii, adoptată la Copenhaga de Uniunea Europeană și statele ce au finalizat negocierile de aderare, declarație prin care se exprimă garanția politică și juridică a sprijinului acordat țării noastre pentru aderare.

Având în vedere deschiderile politice majore prefigurate prin deciziile de la Copenhaga, noi, membrii Parlamentului României, ne adresăm membrilor Parlamentului European, ai parlamentelor naționale ale celor 15 state membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, cu speranța că România va fi sprijinită în continuare în vederea accelerării procesului de negociere și finalizare a acestuia, prin semnarea Tratatului de aderare în primul semestru al anului 2004. Aceasta ar permite participarea parlamentarilor români, cu statut de observator, la lucrările Parlamentului European încă de la începutul viitoarei legislaturi a acestuia.

Ne exprimăm convingerea că România va participa la procesul istoric de construire a unei viitoare Europe lărgite, unite și stabile. Parlamentul României apreciază că țara noastră, ca membru al Uniunii Europene, va contribui la extinderea spațiului de libertate și justiție, precum și la dezvoltarea politicii externe și de securitate comună.

România își exprimă încrederea că va beneficia și în continuare de sprijinul ferm al Uniunii, pentru a încheia cu succes pregătirea pentru aderare, și în caracterul inclusiv și unitar al actualului proces de lărgire a Uniunii Europene.

București, 19 decembrie 2002."

(Aplauze.)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deși aplauzele dumneavoastră sunt semnificative, eu trebuie să supun votului dumneavoastră, regulamentar, această declarație.

Cine este pentru?

Poftiți!

Domnul Petre Roman:

Sunt convins că am convenit, însă exprimarea care este aici e depășită de viață. De altfel, puțin mai jos se și vede. Nu ne putem exprima speranța în momentul în care avem deja toate etapele parcurse și avem deja comunicatul de la Copenhaga. Noi ne exprimăm convingerea că România va fi sprijinită, fiindcă asta este realitatea. Nu mai suntem în faza speranțelor, suntem în faza unor împliniri. Vă propun să spunem: "ne exprimăm convingerea că România...". De altfel, puțin mai jos, așa se și spune. (Aplauze.)

Domnul Valer Dorneanu:

Comisiile pentru politică externă au obiecții la această formulare, care se regăsește, de fapt, în restul textului?

Și acesta este spiritul ei, de altfel. Bun.

Sunteți de acord cu această modificare propusă?

Din sală:

Daaa...

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

În consecință, supun votului dumneavoastră textul final al acestei declarații.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

În unanimitatea celor 440 de senatori și deputați, textul a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 18:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro