Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (amânarea votului final).
 
see bill no. 38/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice. Din partea ministerului, cine susține? Poftiți, vă rog să vă prezentați pentru stenogramă.

Doamna Adriana Țicău:

Bună ziua!

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule președinte,

Numele meu este Adriana Țicău, sunt secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și tehnologiei informațiilor. Dezvoltarea noilor tehnologii în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației oferă oportunități promițătoare pentru eficiența, transparența și deschiderea procesului de achiziții publice.

Guvernul României și-a asumat sarcina de a lupta pentru diminuarea și înlăturarea fenomenului de corupție.

Una dintre măsurile pe care Guvernul României le are în vedere pentru atingerea acestui obiectiv este implementarea sistemului de achiziții publice prin mijloace electronice.

Sistemul de achiziții publice, prin mijloace electronice, va contribui la eficientizarea procesului de achiziție publică, la asigurarea transparenței procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Sistemul va permite reducerea cheltuielilor bugetare prin efectul de scală, prin achiziții de volume mari, va optimiza și standardiza consumul, va simplifica procesul de cumpărare și va conduce la oferirea de produse și servicii mai adaptate cerințelor consumatorilor.

Sistemul de achiziții publice, prin mijloace electronice este o componentă majoră în lupta contra fenomenului de corupție și permite asigurarea transparenței procesului de achiziție publică. Prin hotărârea Guvernului se stabilesc autoritățile contractante care au obligația aplicării procedurii electronice de atribuire a contractelor, precizându-se totodată, și pentru care dintre procedurile și respectiv pentru care faze ale fiecărei proceduri este obligatorie utilizarea procedurii on-line.

Aș dori să menționez faptul că la ora actuală sistemul funcționează, începând din data de 4 martie 2002 și sunt deja înregistrați în sistem 124 de autorități contractante și, de asemenea, 364 de furnizori. S-a observat deja o reducere a costurilor de aproximativ 30% față de prețurile de achiziție obținute anterior utilizării acestui sistem.

Față de cele prezentate anterior, vă rog să adoptați textul proiectului de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei? Poftiți domnule deputat.

Domnul Virgil Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, în ședința din data de 20.03.2002, comisia a hotărât ca propunerea legislativă să fie supusă spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată în anexă. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine dorește să participe la dezbateri generale? Domnul Ráduly.

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În dezbaterile din comisie, grupul nostru parlamentar a urmărit îmbunătățirea acestei ordonanțe cu ocazia adoptării proiectului de lege pentru aprobarea ei și credem că în bună măsură acest demers al nostru care s-a regăsit cu demersul colegilor a avut succes. V-aș învedera două aspecte: pe de o parte, am realizat un sistem de finanțare mai echitabil prin soluția care a fost adoptată de comisie, respectiv, alături de cota-parte care este plătită de data asta, nu de câștigătorul licitației, ci de autoritatea contractantă, a fost introdus un tarif de participare la licitație, iar o altă soluție care ni se pare mult mai bună decât cea inițială este legată de supravegherea acestui sistem de achiziții publice prin licitații electronice, care supraveghere se realizează de o comisie interministerială. Drept urmare, deși una dintre problemele noastre pe care le-am ridicat, și anume preluarea deciziei de achiziție publică de la autoritatea competentă prin acest sistem electronic la un târg nu a fost soluționat, noi totuși susținem acest proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu. Trecem atunci la dezbaterea pe texte. La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut obiecțiuni, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic al proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului I. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.1 din ordonanță urmăriți vă rog amendamentul 5. Domnul Damian Brudașcă.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, eu aș propune următoarea modificare de formulare. Prezenta ordonanță are ca scop, pe de o parte, și apoi după "și a regulilor generale de asigurare, prin utilizarea mijloacelor electronice, a unei mai mari transparențe", aceasta pentru acuratețea exprimării și mai buna înțelegere a sensului textului.

Domnul Valer Dorneanu:

Sunteți de acord cu această propunere și dumneavoastră, comisia?

Domnul Virgil Popa:

Domnule președinte, eu sunt autorul amendamentului de la art.1 deci, în numele comisiei. dacă ministerul, inițiatorul este de acord, noi suntem de acord. Eu nu văd care este esența acestei modificări, drept scop sau ca scop. Nefiind de pregătire juridică nu aș putea să mă pronunț că este mai bine într-un fel sau în altul.

Domnul Valer Dorneanu:

Răspunsul meu ar fi "de gustibus". De gustibus, serios!

Stimați colegi, uneori, propunem așa doar pentru că nouă ne place mai... nu este nici inadvertență, nici... Se poate și așa, se poate și așa.

Supun votului dumneavoastră textul în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, art.1 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 5. Comisia propune după art.1 introducerea unui art.11 la amendamentul 6, urmăriți-l. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.2 urmăriți amendamentul 7. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.2, lit.a) urmăriți amendamentul 8. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru lit.b), c), d) și e), comisia nu propune modificări, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votate în unanimitate lit.b), c), d) și e) de la art.2.

Pentru art.3, comisia nu propune obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră, partea de preambul. Nu aveți. Votat preambulul în forma prezentată.

Pentru lit.a) de la art.3 urmăriți amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La lit.b) urmăriți amendamentul 15. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După lit.b), comisia propune, prin amendamentul 16, introducerea unei litere b1). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 16. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru art.4, comisia propune, prin amendamentul 17, abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Admis amendamentul 17, se abrogă art.4.

Art.5, urmăriți amendamentul 18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.6, alin.1, urmăriți amendamentul 19. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.6, alin.2, urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Deci, art.6, alin.2 se abrogă.

Art.7, amendamentul 21, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 21, se abrogă art.7.

Titlul cap.II, urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 22, se modifică cap.II, titlul.

Art.8, urmăriți amendamentul 23. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. S-a admis amendamentul 23. Art.8 va avea alcătuirea rezultată din acest vot cu trei alineate.

Art.9, prin amendamentul 24, comisia propune abrogarea. Vă întreb dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.9, alin.2, urmăriți amendamentul 25. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 25 și care va deveni alin.1 în condițiile abrogării actualului alin.1.

Pentru alin.3, comisia, prin amendamentul 26, propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate, se abrogă textul.

Amendamentul 27 vizează alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Domnul Ráduly.

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Deși mie nu îmi place să intervenim pe tehnică legislativă sau pe soluție coerentă, aici totuși, după "în care" la alin.4, trebuie completat cu cuvântul "solicitantul", iar la lit.b), la nr.crt.29 trebuie să se renunțe la cuvântul "se" de la început. Deci, trebuie să se înceapă cu lit.b) "încalcă normele" și atunci...

Domnul Valer Dorneanu:

Stați un pic! La 4 mai spuneți o dată ce doriți?

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Să se completeze finalul preambulului la alin.4 cu cuvântul "solicitantul", deci, "În cazul în care "solicitantul": la lit.a) va veni: "este în stare de faliment ori lichidare ș.a.m.d." și la lit.b) va fi: "încalcă normele și procedurile", ca să fie coerent textul. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? De acord, da?

Stimați colegi, și comisia este de acord. Supun atunci amendamentul reformulat din punct de vedere redacțional la fel. Deci, textul de la amendamentul 27, rândul final, în cazul în care se adaugă "solicitantul" și rămân două puncte.

Cine este pentru? ca să ne oprim aici. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.a) rămâne nemodificată.

La lit.b), domnul Ráduly propune să nu folosim reflexivul "se încalcă", ci să începem direct "încalcă normele de securitate ale sistemului", da?

Cine este pentru reformularea textului prin înlăturarea reflexivului "se" de la amendamentul 29?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), prin amendamentul 30, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul, se abrogă textul.

Lit.d), comisia propune, prin amendamentul 31, abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se admite amendament ul, se abrogă textul.

Lit.e), prin amendamentul 32, se propune de asemenea, abrogarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

La alin.5, urmăriți amendamentul 33. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 33? Nu aveți. S-a admis amendamentul, modifică alin.55.

După alin.5, comisia propune introducerea a două noi alineate 5.1 și 5.2, prin amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 34, se introduc alin.5.1, 5.2.

La alin.6, urmăriți amendamentul 35. Comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 35? Nu aveți. Admis amendamentul, se abrogă textul.

La art.10, urmăriți amendamentul 36. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pentru art.10, alin.2, urmăriți amendamentul 37. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.11, alin.1, amendamentul 38. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 38, modificat art.11, alin.1.

Art.11, alin.2, urmăriți textul. Comisia nu propune amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.11, alin.3 urmăriți amendamentul 40. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.12, prin amendamentul 41, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, abrogat textul.

Titlul cap.III. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii I. Urmăriți amendamentul 43. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat titlul secțiunii.

Art.13, 14. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Art.15. Urmăriți amendamentul 46. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 46, noua alcătuire a art.15, alin.1.

Art.15, alin.2, urmăriți amendamentul 47. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, modificat alin.2.

Art.15, alin.3, urmăriți amendamentul 48. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 48, modificat alin.3.

Art.15, alin.4, urmăriți amendamentul 49. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate, modificat alin.4.

Art.15, alin.5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Textul rămâne nemodificat.

Titlul secțiunii a II-a. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Art.16. Urmăriți amendamentul 52. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 52 și în consecință, noua alcătuire a art.16.

Art.17. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.18. Urmăriți amendamentul 54. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 54 care privește alin.1.

În continuare, pentru pct.1, 2, art.b, 3a, b, c, alin.4, 5a până la pct.7, textele sunt nemodificate. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nici dumneavoastră nu aveți. Votate în unanimitate.

La pct.8 urmăriți amendamentul 69. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 69? Nu aveți. Votat în unanimitate și pct.8 se va modifica.

La pct.9 urmăriți amendamentul 70. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La pct.10 comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Rămâne nemodificat pct.10.

Pct.11, urmăriți amendamentul 72. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.12, 13, 14 și 15 comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră nu aveți. Votate în unanimitate în formula existentă.

Pct.16, urmăriți amendamentul 77. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Secțiunea a III-a dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votată în unanimitate formula existentă.

Art.19, alin.1 urmăriți amendamentul 79. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.19, alin.2 urmăriți amendamentul 80. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a IV-a. Nu aveți obiecțiuni, rămas nemodificat.

Art.20, alin.1 și 2. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.20, alin.3. Urmăriți amendamentul 84. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 84 și se modifică art.20, alin.3 în mod corespunzător.

Art.21, alin.1 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.21, alin.2. Urmăriți amendamentul 86. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 86, modificat alin.2 de la art.21.

Art.21, alin.3. Urmăriți amendamentul 87. Nu aveți obiecții. Votat amendamentul 87, modificat alin.3 de la art.21.

Art.22, alin.1 și 2 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.23, alin.1, urmăriți amendamentul 90. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.23, alin.2, urmăriți amendamentul 91. Nu aveți obiecțiuni la acest amendament. Adoptat și se modifică art.23, alin.2.

Art.24, urmăriți amendamentul 92. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 92 în unanimitate.

Secțiunea a V-a, amendamentul 93. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat amendamentul 93, modificat secțiunea a V-a la titlu.

Art.25, alin.1, amendamentul 94. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 94 în noua alcătuire a art.25, alin.1.

Art.25, alin.2, urmăriți amendamentul 95. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 95 și art.25, alin.2.

Amendamentul 96, urmăriți acest amendament pentru art.26, art.1. Nu aveți obiecțiuni.

Art.26, alin.2, urmăriți amendamentul 97. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.26, alin.3. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.26, alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.27. Urmăriți amendamentul 100 la alin.1. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pentru lit.a) și b) de la acest alineat dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La lit.c) urmăriți amendamentul 103. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.28, alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 104? Nu aveți. Votat amendamentul 104 din alcătuirea art.28, alin.1.

Art.28, alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.29, alin.1. Urmăriți amendamentul 106. Nu aveți obiecțiuni Votat în unanimitate.

Art.29, alin.2, amendamentul 107. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.29, alin.3, amendamentul 108. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.29, alin.4. Urmăriți amendamentul 109. Votat în unanimitate.

Art.30, amendamentul 110. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.31, amendamentul 111. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.32, alin.1, amendamentul 112. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.32, alin.2, urmăriți amendamentul 113. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.33, alin.1; alin.33, alin.2 și 3. Urmăriți amendamentele 114, 116, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente? Nu aveți. Adoptate. Se abrogă cele trei texte.

Titlul secțiunii a VI-a. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.37, urmăriți amendamentul 118, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se abrogă textul.

Art.35, amendamentul 119. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 119 în noua alcătuire a art.35, alin.1.

Art.35 alin.2, amendamentul 120. Votat în unanimitate.

Art.35 alin.3, amendamentul 121. Votat în unanimitate.

Art.36 alin.1, amendamentul 122. Votat în unanimitate.

După art.36 alin.1, urmăriți vă rog amendamentul 123, comisia propune un alineat nou 11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 123, se introduce alin.11.

La art.36 alin.2, urmăriți amendamentul 124. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate. Deci, art.36, alin.2 va avea alcătuirea rezultată.

Art.36 alin.3, urmăriți amendamentul 125. Votat în unanimitate acest amendament.

Art.36 alin.4, amendamentul 126. Votat în unanimitate amendamentul 126.

Art.36 alin.5. Urmăriți amendamentul 127. Votat în unanimitate.

Art.37 alin.1, amendamentul 128. Votat în unanimitate.

Art.37 alin.2, amendamentul 129. Votat în unanimitate.

La secțiunea a VII-a urmăriți titlul acesteia, amendamentul 130. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat. În consecință, titlul va fi "Încheierea contractului de achiziție publică.

Art.38 alin.1, amendamentul 131. Votat în unanimitate. După alin.1, comisia propune alineat nou 11, urmăriți-l la 132. Nu aveți obiecțiuni. Se admite amendamentul 132 și se introduce alin.11.

Pentru actualul alin.2, prin amendamentul 133, comisia propune abrogarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Lit.a) și b), prin amendamentul 134, 135 comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.38 alin.3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Rămâne textul inițial.

Art.38 alin.4, amendamentul 137. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 137.

Art.39 alin.1, 2 și 3. Comisia propune prin amendamentul 138-140 abrogarea acestora. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se admint amendamentele 138, 139, 140 și se abrogă textul.

Art.40, urmăriți amendamentul 141. De asemenea, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, abrogat textul.

Art.40 alin.2, urmăriți amendamentul 142. Admis amendamentul 42 și noua alcătuire a alin.2.

Art.40 alin.3, urmăriți amendamentul 143. Admis în unanimitate amendamentul 143, noua alcătuire a alin.3 de la art.40.

După art.40, comisia propune, prin amendamentul 144 un articol nou 401. Obiecțiuni la amendamentul 144? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.41, amendamentul 145, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 145.

Art.41 alin.2, de asemenea, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 146? Nu aveți. Admis amendamentul, abrogat textul.

Art.42. Se propune abrogarea prin amendamentul 147. Votat în unanimitate, abrogat textul.

Titlul secțiunii a VIII-a. Urmăriți modificarea de la amendamentul 148. Ba nu. "Publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică". Se propune acest text. Da, comisia? Nu mă mai urmăriți. Păi, dacă dumneavoastră nu mă urmăriți, cei din sală ce fac?

Amendamentul 148, la titlul secțiunii a 8-a propuneți modificarea titlului din "Publicarea anunțului de atribuire" în "Publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică", da? Mulțumesc foarte mult.

Deci, se admite noul titlu al secțiunii a 8-a, așa cum se precizează în prima rubrică de la amendamentul 148, se adaugă sintagma "a contractului de achiziție publică".

Art.43, urmăriți amendamentul 149. Admis amendamentul, modificat articolul.

Titlul secțiunii a IX-a. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Rămâne nemodificat.

Art.44. Urmăriți amendamentul 155. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 155.

Art.45 alin.1. Urmăriți amendamentul 152. Se abrogă. Nu aveți obiecțiuni, abrogat textul.

Art.45 alin.2. Urmăriți amendamentul 153. Admis amendamentul 153, se modifică alin.2 și prin renumerotare va deveni alin.1, va deveni un singur alineat practic 153.

Art.46 alin.1. Urmăriți amendamentul 154. Admis amendamentul 154, noua alcătuire a art.46, alin.1.

Alin.2 de la art.46. Urmăriți amendamentul 155. Admis amendamentul 155.

Art.46 alin.3. Urmăriți amendamentul 156. Admis amendamentul 156, noua structură a alin.3.

Alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După alin.4, comisia propune, prin amendamentul 158, un alineat nou. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 158, se introduce alin.44.

Alin.5. Comisia, prin amendamentul 159, propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se abrogă textul.

Art.47 alin.1. Urmăriți amendamentul 160. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.47 alin.2. Urmăriți amendamentul 161. Adoptat în unanimitate amendamentul.

Art.47 alin.3. Urmăriți amendamentul 162. Comisia propune să rămână nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Art.47 alin.3 rămâne nemodificat.

Art.47 alin.4. Urmăriți amendamentul 163. Admis amendamentul, modificat alin.4.

După alin.4, comisia propune un nou text, 471. Urmăriți amendamentul 164. Admis amendamentul, se introduce art.471.

La art.48 alin.1 și 2 comisia propune abrogarea prin amendamentul 165 și 166. Dacă aveți obiecțiuni la cele două amendamente? Nu aveți. S-a admis în unanimitate, se abrogă textul.

Art.49. Urmăriți amendamentul 167. Nu aveți obiecțiuni. S-a admis amendamentul.

Art.49 alin.2. Urmăriți amendamentul 168. Admis amendamentul 168.

La art.49 alin.3 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, rămâne textul inițial dacă nu ați avut obiecțiuni.

Art.50 alin.1. Urmăriți amendamentul 170. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.50 alin.2. Urmăriți amendamentul 171. Admis amendamentul, modificat alin.2.

După alin.2 de la art.50, comisia propune, prin amendamentul 172, două alineate 2: 21, 22. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 172? Nu aveți. Admis amendamentul în unanimitate.

La alin.3 și 4 de la art.50, comisia propune, prin amendamentele 173, 174 și 175, abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la cele trei amendamente? Nu aveți. Admis amendamentele și se abrogă cele trei texte.

Alin.6 de la art.50.

Comisia vă propune un nou text la amendamentul nr.176.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Admis amendamentul nr.176 și noul text al alin.6.

Art.51 alin.1, amendamentul nr.177.

Admis în unanimitate.

Art.51 alin.2, amendamentul nr.178.

Se propune aprobarea.

Admis în unanimitate; se abrogă textul.

Art.52. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a X-a.

Urmăriți amendamentul nr.180.

Nu aveți obiecțiuni. Modificat titlul.

Art.53 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.181.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.53 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.182.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.54, amendamentul nr.183.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.55. Urmăriți amendamentul nr.184.

Propune abrogarea domnul Sassu.

Admis amendamentul, abrogat textul.

Titlul Capit.IV.

Urmăriți amendamentul nr.185.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.56. Urmăriți amendamentul nr.186.

Admis amendamentul, se modifică textul.

Pentru lit.a), b), c), cu toate linioarele sale, și lit.d), de la art. 56, comisia propune, prin amendamentele nr.187, până la nr.195, abrogarea lor.

Dacă sunteți de acord cu aceste amendamente?

Unanimitate.

Se abrogă textele.

Art.57. Urmăriți amendamentul nr.196.

Se propune abrogarea.

Admis amendamentul, abrogat textul.

Art.58. Se propune abrogarea prin amendamentul nr.197.

Admis amendamentul, abrogat textul.

Titlul Capit.V.

Nefiind obiecții, rămâne în formularea inițială.

Art.59. Urmăriți amendamentul nr.199.

Admis amendamentul, modificat textul.

Art.60. Urmăriți amendamentul nr.200; se propune abrogarea.

Admis amendamentul nr.200.

Se abrogă textul.

Art.61, amendamentul nr.201.

Admis amendamentul.

Se modifică textul.

Art.62 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.202.

Admis amendamentul nr.202.

Se modifică art.62, alin.1.

Art.62 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.203.

Admis amendamentul nr.203.

Se modifică alin.2.

După art.62, comisia, prin amendamentul nr.204, propune introducerea art.621.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.204 și se introduce acest articol.

Art.63. Urmăriți amendamentul nr.205.

Admis amendamentul nr.205.

Titlul Capit.IV.

Urmăriți amendamentul nr.206.

Admis amendamentul nr.206.

Art.64. Amendamentul nr.207.

Admis acest amendament, modificat textul.

Art.65 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.208.

Admis amendamentul, modificat textul.

La lit.a), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Rămâne ca în textul inițial.

Lit.b). Se propune, prin amendamentul nr.210, abrogarea.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.210.

Se abrogă textul.

Lit.c). Urmăriți amendamentul nr.211.

Admis amendamentul nr.211, se modifică lit.c).

Lit.d). Amendamentul nr.212.

Se admite amendamentul nr.212, se modifică lit.d).

Art.66. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate alin.1 al art.66.

Art.66 alin.2 și alin.3.

Prin amendamentele nr.214 și nr.215, comisia propune abrogarea lor.

Admis cele două amendamente.

Se abrogă cele două alineate.

Alin.4. Urmăriți amendamentul nr.216.

Admis amendamentul nr.216, se modifică alin.4.

Titlul Capit.IV.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.67. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.218? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.218, se modifică art.67.

Art.68 alin.1 și alin.2.

Comisia propune abrogarea prin amendamentele nr.219 și nr.220.

Admis cele două amendamente, se abrogă cele două texte.

Art.68 alin.3.

Urmăriți amendamentul nr.221.

Admis amendamentul, se modifică alin.3, care va deveni, practic, un singur alineat al art.68.

Art.69. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Rămâne nemodificat art.69, așa cum l-a prezentat inițiatorul.

După art.69, comisia ne propune un art.691, nou.

Urmăriți amendamentul nr.229.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul nr.229 și un nou articol – art.691.

Art.70. Dacă aveți obiecțiuni la alin.1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După art.70, rămas nemodificat, prin amendamentul nr.232, comisia ne propune un nou articol, art.71.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.71, comisia nu a propus nici o modificare. Se impune, însă, o modificare redacțională.

Urmăriți, vă rog, art.71, la amendamentul nr.233. "Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării".

Dacă rămânem așa, termenul acesta este nedefinit; "intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării", dar să se stabilească exact data intrării în vigoare.

De acord cu această modificare? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Comisia vă propune, prin amendamentul nr.234, art.II.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.234?

Admis amendamentul, introducem art.II.

Vă rog să constatați că am parcurs această ordonanță destul de lungă și obositoare.

Este vorba despre o lege cu caracter ordinar. Totuși, prezența dumneavoastră nu mă încurajează s-o supun votului dumneavoastră. O voi supune votului în ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 23:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro