Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale, nr.16/1996 (amânarea votului final).
 
see bill no. 113/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul este Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii arhivelor. Suntem în procedură de urgență.

Domnule președinte Mihai Mălaimare, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm în fața unui proiect de lege important, având în vedere faptul că o mare parte din arhivele instituțiilor privatizate după 1990 au fost distruse, intenționat sau din greșeală. Eu cred că legea este importantă și vă rugăm să aprobați raportul comisiei așa cum a fost el formulat. Vă mulțumesc.

Având în vedere că este în procedură de urgență, propunem ca timp de dezbatere 5 minute, cu câte 1 minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Damian Brudașca. La precizări prealabile, la discuții prealabile doriți să interveniți? Puțin, însă, v-aș ruga, fiindcă suntem în procedură de urgență.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu apreciez această inițiativă de modificare și completare a Legii arhivelor naționale, întrucât, așa cum a rezultat în ultima perioadă, arhivele sunt într-o situație cu totul și cu totul deosebită, în instituțiile unde e obligația acestora de a-și păstra și conserva documentele conform prevederilor legii. Din nefericire, însă, nici această lege nu atrage atenția chiar instituției care este mandatată să respecte legea în România, respectiv instituțiile Ministerului Justiției.

S-a constatat că pe lângă toate tribunalele, judecătoriile sau curțile de apel din România, în momentul de față, activitatea arhivistică lasă foarte mult de dorit. Acest lucru a fost recunoscut, de altfel, chiar de către ministerul de resort, în urma interpelărilor și semnalelor pe care le-am primit.

Din păcate, modificările care sunt aduse acestui act normativ nu sunt în măsură să rezolve problemele grave, care conduc la dispariția de documente importante, care produc prejudicii grave unor persoane care sunt în situația de a-și căuta drepturile în baza actelor normative votate în ultima perioadă. De aceea, eu cred că modificările care se impun nu sunt în concordanță cu cerințele deosebite ce stau în fața arhivelor în momentul de față și ale conservării fondurilor arhivistice.

Fără să mai vorbesc de faptul că nici această lege (ca și altele) nu se referă la obligativitatea recuperării fondurilor arhivistice care se găsesc în alte arhive decât cele naționale.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, stimate coleg. Sunt dator, însă, să vă reamintesc faptul că referirile la arhivele instanțelor judecătorești nu au nici o legătură cu obiectul de reglementare al acestei legi.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Dar trebuie să rezolvăm și problemele acelor arhive! Nu dăm o lege doar de dragul de a o modifica pe cea existentă!

Domnul Valer Dorneanu:

Când vom discuta despre activitatea instanțelor judecătorești, atunci putem să ne referim și la arhivele acestora. Deocamdată, suntem la o altă temă de dezbatere.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Ori rezolvă problemele ori nu facem legea! Ne aflăm numai în treabă!

Domnul Valer Dorneanu:

Să nu mai continuăm disputa, pentru că, încă o dată vă spun, suntem pe două subiecte paralele, distinse coleg.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. I partea introductivă? Nu există, de fapt, nici o modificare, dacă aveți dumneavostră obiecții? Nu aveți.

Votat în unanimitate, în formula prevăzută.

La pct. 1, cel cu privire la modificarea art. 18, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis în unanimitate amendamentul nr. 1. În consecință, pct. 1 referitor la art. 18 se modifică în mod corespunzător.

La pct. 2, cel care introduce un art. 181 nou, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 2? Nu aveți.

Amendamentul nr. 2 se admite în unanimitate. Și, în consecință, art. 181 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

La pct. 3, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 3.V-aș ruga, în stenogramă, să rețineți, la pct. h), o greșeală de tipar, nu e vorba de respectarea "precederilor", ci a "prevederilor".

Dacă aveți obiecțiuni de fond la amendamentul nr. 3? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, pct. 3 se va modifica în mod corespunzător.

La pct. 4, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 4.

Dacă aveți obiecțiuni la pct. 4? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate. Și, în consecință, pct. 4 din proiectul de lege se va modifica în mod corespunzător.

După pct. 4, vă rog să urmăriți, la pag. 3, amendamentul nr. 5. Unde să aveți în vedere și o rectificare, e vorba de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, vă rog să rețineți în stenogramă, nu nr. 2/2002.

Cu această precizare, vă întreb, dacă, la amendamentul nr. 5, aveți vreo obiecțiune? Nu aveți.

Admis în unanimitate amendamentul nr. 5.

Vă rog să rețineți corectura în stenogramă și, mai ales, staff-ul tehnic care a alcătuit acest raport.

Repet, admițând amendamentul nr. 5, se va introduce modificarea corespunzătoare a art. 33.

La pct. 5, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 6.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate. Și, în consecință, art. 34 se va modifica potrivit votului dumneavoastră.

Art. II. Urmăriți amendamentul nr. 7.

Dacă aveți obiecțiuni? Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Am pretenția ca măcar Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă să evite cacofoniile. "Valoare practică ce urmează..." Alte comentarii sunt de prisos.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia să propună rectificarea ce se impune.

De ce ați simțit nevoia, în primul rând, să precizați, față de varianta inițiatorului, sintagma "valoare practică"? Eu cred că textul era bine așa cum a fost: "Documentele ce urmează a fi depozitate la casele județene de pensii..."

Introduceți și o sintagmă cu conotații pe care nu știu cum le definiți... V-aș propune, deci, să rămână textul așa cum este în prima parte: "Documentele ce urmează a fi depozitate..." și, în continuare, modificările pe care le-ați făcut dumneavoastră: în loc de "și/sau" rămâne "sau" și în loc de "45 de zile" "60 de zile", dacă așa ați convenit.

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Vă propun să rămânem la textul inițiatorului.

Și vă asigur, domnule deputat, că vom urma un curs de cacofonie în limba română. Vă mulțumesc.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

De ce faceți comentarii din acestea, care sunt bune pe stradă?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Observațiile le putem face cu mai multă atenție față de colegii noștri, pentru că se pot ivi, în cazul unor texte care se tot modifică, greșeli de limbaj în practica oricăruia dintre noi.

Cu aceste precizări: la art. 2 se înlătură sintagma "cu valoare practică", dar față de textul inițiatorului nu se mai utilizează în rd. 2 termenul "și/sau", doar "sau"; iar în penultimul rând, termenul de "45 de zile" se înlocuiește cu termenul de "60 de zile", convenit de comisie cu inițiatorul. Dacă sunteți de acord cu acest text?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am parcurs acest proiect de lege, vă rog, însă, să constatați că e vorba de un proiect de lege cu caracter organic, astfel încât vom lăsa ședinței de vot final sarcina să-l adopte.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 5 july 2022, 5:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro