Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ședința a început la ora 10,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Leonăchescu și Constantin Niță, secretari.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din cei 343 de deputați și-au înregistrat prezența 262, sunt absenți 81, din care 22 participă la alte activități parlamentare.

Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, vă prezint întâi Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea Cap. I din Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2000 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York, la 11 februarie 2002, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București, la 16 ianuarie 2002, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană pentru participarea României la Programul RO-0008, semnat la București, la 22 decembrie 2000, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

9. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istambul, la 26 iunie 1990, primit de la Administrația Prezidențială.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Europene asupra Cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997, primit de la Administrația Prezidențială.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind Statutul Forțelor lor, semnat la Copenhaga, la 13 decembrie 2001, primit de la Administrația Prezidențială.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

Stimați colegi,

Am rugămintea, măcar, pe lângă mine, pe lângă prezidiu, să mai faceți puțină liniște, dacă în sală nu se poate!

12. Proiectul de Lege privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni, respins de Senat în ședința din 28 martie 2002.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în vederea reexaminării: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, care urmează să depună un nou raport. Termenul de depunere a raportului: 16 aprilie 2002.

13. Propunerea legislativă privind Legea spitalelor, inițiată de un număr de 8 parlamentari.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 17 mai 2002.

14. Proiectul de Lege privind calitatea apei potabile, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 19:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro