Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 03-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 1999

5. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. (Amânarea votului final.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Suntem în procedură de urgență. Invit Comisia juridică, de disciplină și imunități să propună timpii de dezbatere.

Domnul deputat Emil Popescu, președintele comisiei, ne va propune timpii.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Vă propun trei minute de fiecare luare de cuvânt și 15 minute, în total.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, trei minute și 15 minute, da?

Domnul Emil Teodor Popescu:

O să fie cinci luări de cuvânt, cel mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare cei doi timpi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Suntem în procedură de urgență. Trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Titlul legii. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem pe textul ordonanței. Titlul ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.I preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.1, referitor la art.81, primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După alin.2, se introduce un alin. 3, nou, al cărui text se află la nr.crt.2 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 4 și 5 din textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.81, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.82 nr.crt.3 din raport, se propune eliminarea. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.83 , nr.crt.4 din raport. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.5 din raport. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.83, în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.6 din raport. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Referitor la art.85 primele două alineate. Nu sunt amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.7 din raport. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul ultim de la art.85, textul inițiatorului. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.85, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.1 de la art.I, în ansamblu. Aici, în preambul, trebuie făcută o modificare. După art.8 se introduc 5 noi articole. Nu mai sunt 5 pentru că art.82 a dispărut.

Domnule deputat Popescu, la art.I pct.1, în textul ordonanței se spune că după art.8 se introduc cinci noi articole. Art.81, 82, 83, 84 și 85 care vor avea... 82 a fost eliminat. Deci, rămân de fapt patru articole și trebuie corelat cu ce am votat anterior.

Deci, pct.1, cu această corelare, vi-l supun spre aprobare, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem mai departe la pct.2, la art.10 literele a), b), c) și d), textul inițiatorul. Nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.e), nr.crt.8 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La literele f), g), h), i), j) și k), textul inițiatorului, nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.9 din raport, referitor la lit.l).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, lit. m), n), o), p), r), s), ș) și t).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.2, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3, referitor la art.11 alin. 1, nr.crt.10 din raport, amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, tot la art.11, alin.2 și 3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.3, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4, referitor la art.12 alin. 1, 2, 3 și 4, textul inițiatorului. N- au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 5. Se propune un amendament la nr. crt. 11 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 4, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 5. N-au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. II, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. III, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Ana are o remarcă de făcut la unul dintre textele de la art. 10 lit. b), pe care l-am aprobat, însă, de la pct. II. Vă rog!

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Așa cum este stabilită capacitatea Guvernului, la lit. s), de a aproba periodic actualizarea limitei creditului în raport cu evoluția prețurilor, cred că este necesar să găsim modalitatea, fie la pct. b), fie ca o teză la art. 10, să dăm capacitatea Guvernului de a actualiza limitele minime și maxime prevăzute în prezenta lege. Fiindcă este clar că nu putem discuta în prezent de o pensie "de până la 800 lei lunar", fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 de lei lunar.

Și, atunci, eu v-aș propune, ori la pct. b) ori în finalul art. 10 pe care îl discutăm, să stabilim următoarea capacitate a Guvernului: "Guvernul va actualiza periodic limitele minime și maxime prevăzute pentru indemnizațiile stabilite la acest articol."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu, președintele Comisiei juridice.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Am examinat problema împreună cu domnul Ana, dânsul are o observație întemeiată, propunem ca soluția pe care o adoptăm la pct. 10 s) să fie aplicată și în acest caz. Prin urmare, este vorba de o aliniere cu privire la metoda de urmat în caz de inflație la ambele texte. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să propuneți exact textul care trebuie aprobat!

Domnul Emil Teodor Popescu:

"Guvernul va face și va drege...", adică textul pe care l-a citat domnul Ana trebuie să fie valabil pentru ambele alineate, atât la lit. b), cât și la lit. s). Asta-i tot!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu v-aș propune să nu ne grăbim cu adoptarea unei soluții în legătură cu art. 10 lit. b) pentru că aici vedem că este vorba despre chirie și se spune ca: "Stabilirea chiriei să se facă la tariful de bază prevăzut pentru un salariu sau o pensie de 800 de lei, fără aplicarea majorărilor ș.a.m.d."

Știți că a intervenit între timp și Ordonanța nr. 40, în legătură cu protecția chiriașilor și stabilirea chiriilor pentru spațiile cu destinație de locuințe. Deci, textul acesta trebuie corelat cu ordonanța de urgență la care m-am referit.

Ca atare, și așa este ora 18,28, nu vom putea parcurge până în final proiectul de lege și să dăm posibilitatea inițiatorului, secretariatului de stat care este inițiatorul acestui proiect de lege, ca să vină cu o soluție care, într-adevăr, să fie în concordanță și cu reglementările ulterioare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule președinte și domnule Gaspar,

Așa este, cum spuneți. Dar și domnul Ana are dreptate. Într-un fel suntem într-o situație dificilă, această categorie de persoane va fi dependentă sau de o ordonanță sau de altă ordonanță, aici e dificultatea. Și s-ar întâmpla că, zic eu, din rațiuni de ordin financiar, oamenii aceștia vor fi în niște dificultăți dacă nu corelăm veniturile lor cu inflația. Adică, după criteriul pe care îl avem la lit. s).

Prin urmare, trebuie să optăm între două reguli. Și atunci, în acest context, am optat pentru cea propusă de domnul Ana. Oricât ne-am chinui în zece ședințe, soluția e tot asta! Deci, acum, trebuie să optați între varianta "domnul Ana", pe care noi o susținem, sau varianta domnului Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Renunțați? Domnul deputat Ana renunță.

Deci, comisia sesizată în fond propune totuși ca b) să fie completat în mod similar, cu acordarea dreptului Guvernului de a aproba periodic acordarea acestor sume. Și, ca atare, vă supun spre aprobare b), cu completarea respectivă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Revin asupra votului la art. 10, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii, în formularea de la nr. crt. 1 din raport și cu toate amendamente aprobate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Această lege, însă, pe vot final, o vom aproba în ședința noastră de mâine, împreună cu celelalte care sunt programate pentru vot final.

Este ora 18,33, prima parte a ședinței noastre s-a încheiat. Îmi pare foarte rău că nu am putut intra în acea ordonanță cu învățământul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 0:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro