You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2022 > 14-02-2022

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2022

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Discuții procedurale cu privire la unele modificări ale Regulamentului Camerei Deputaților.
  3   Omagierea poetului Grigore Vieru.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 11/2022) (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021 (PL-x 1/2022) (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Cluj) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021 (PL-x 15/2022) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 353/2021) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 - "Calea către deceniul digital"; COM (2021) 574; (PHCD 7/2022) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Noul Bauhaus european: Frumos, durabil, pentru toți COM (2021) 573; (PHCD 9/2022) (rămas pentru votul final).
  10   Solicitarea domnului deputat Iulian Bulai în vederea aplicării unor sancțiuni disciplinare domnului deputat George-Nicolae Simion, conform Regulamentului Camerei Deputaților.
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 352/2021) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030) COM(2021) 615; (PHCD 10/2022) (rămas pentru votul final).
  13   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  14   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
   14.1  Brian Cristian
   14.2  Dumitru-Viorel Focșa
   14.3  Alexandra Huțu
   14.4  Dănuț Aelenei
   14.5  Nicolae-Miroslav Petrețchi
   14.6  Ringo Dămureanu
   14.7  Dorel-Gheorghe Acatrinei
   14.8  Alexandru-Ioan Andrei
   14.9  Ilie Toma
   14.10  Mircea Roșca