Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.186/30-11-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 23-11-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2005

  1   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică;
  Lege privind performanța energetică a clădirilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul de Interne;
  Lege privind Bursele de mărfuri;
  Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate;
  Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (art.13, art.14, art.15, art.16, Cap.V: art.17, art.18, Cap.VI: art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, Cap.VII: art.24, art. 25, art.26).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 2:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro