Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/16-10-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 06-10-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2003

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de planificare a urgențelor civil - militare pentru sud-estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001;
  Legea pentru ratificarea amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", semnat la bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat în funcții militare în Ministerul Administrației și Internelor cu stagiul specific funcțiilor civile;
  Legea pentru completarea art.6 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiu militar în cadrul Direcției Generale a serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia europeană, referitor la asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare din Piatra Neamț", județul Neamț, România, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, județul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002 încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul Global de Combatere a Sida, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/Sida și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003;
  Legea pentru ratificarea amendamentului nr.1, convenit între Guvernul României și Comisia europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001;
  Legea pentru ratificarea amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la bucurești la 10 octombrie 2001;
  Legea pentru ratificarea amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2001 și la bucurești la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru Politici Structurale de preaderare pentru măsura "îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate, în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la bucurești la 13 mai 2001;
  Legea privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington și plata cotizației de membru;
  Legea pentru ratificarea amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la bucurești la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru Politici Structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la bucurești la 1 iunie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea comercială de Producere a energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială Aro S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a rezervelor de stat în anul 2001.
  3   Informare privind cererea ministrului justiției privind declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată a domnului deputat Raduly Robert Kalman.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, așa cum a fost modificat la 1 iulie 2002.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a Amendamentelor la Anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9 - 13 decembrie 2002.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003.
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP).
  17   Reexaminarea Legii pentru pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța (amânarea votului final).
  23   Validarea mandatelor de deputat ale domnilor Constantin Gheorghe Avramescu, PNL, Circumscripția electorală nr. 42 București, și Radu Vasile Roșca, PSD, Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș.
  24   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   24.1  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
   24.2  Propunerea legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România;
   24.3  Proiectul Legii Corpului Agronomic din România.
  25   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   25.1  Dan Brudașcu
   25.2  Costache Mircea
   25.3  Dumitru Bentu
   25.4  Florin Iordache
  26   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   26.1  Costache Mircea
   26.2  Nicolae Leonăchescu
   26.3  Ioan Sonea
   26.4  Eugen Pleșa
   26.5  Dumitru Bălăeț
   26.6  Ion Mocioi
   26.7  Ludovic Mardari
   26.8  Adrian Mărăcineanu

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 1:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro