Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.118/03-10-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 23-09-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2003

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Eugenia Moldoveanu - câteva gânduri emoționante despre un mare eveniment care "se va adăuga la noua imagine a României pe care dorim să o construim și prin cultură" - Festivalul Internațional George Enescu;
   1.2  Dan Brudașcu - declarație intitulată: "România-țara aparențelor și a oglinzilor deformate";
   1.3  Marton Arpad Francisc - despre piedici locale în procesul de accedere la fondurile europene;
   1.4  Cornel știrbeț - intervenție cu titlul: "Fondurile europene și campania electorală a PSD";
   1.5  Aurel Daraban - declarație politică salutând modificarea Constituției;
   1.6  Nicolae Leonăchescu - expunerea concluziilor socio-culturale în urma vizitării Basarabiei";
   1.7  Becsek Garda Dezideriu Coloman - nouă solicitare de soluționare a dosarelor de infracțiuni silvice;
   1.8  Florin Iordache - intervenție intitulată "Miron Mitrea, un adevărat prieten al tinerilor";
   1.9  Kovacs Zoltan - declarație cu tema "Agricultura românească înainte de aderare și înainte de faliment";
   1.10  Adrian Ionel - intervenție cu titlu "România, un model fericit de conviețuire etnică";
   1.11  Emil Rus - exprimarea îngrijorării cu privire la politica marilor noștri finanțiști și la starea precară a sănătății populației;
   1.12  Cristian Sandache - intervenție intitulată "România și Europa";
   1.13  Gheorghe Dinu - declarație politică intitulată "Guvernul României a mai desfăcut sacul cu pomeni electorale";
   1.14  Dumitru Bentu - intervenție intitulată "Între realism și optimism";
   1.15  Petre Posea - declarație cu titlu "Profesorul Emil Constantinescu vrea din nou la Putere";
   1.16  Elena Liana Naum - semnalarea existenței, la Constanța, a Grupului de inițiativă pentru reactivarea Mitropoliei Tomisului;
   1.17  Victor Bercăroiu - evocarea unui eveniment sportiv desfășurat în perioada 11-14 septembrie 2003 în comuna Brebu, județul Prahova;
   1.18  Andrei Ioan Chiliman - intervenție cu titlul "P.S.D-ul, Ataturk și Brătianu";
   1.19  Alexandru Stănescu - despre situația trupelor românești din Afganistan;
   1.20  Ion Rădoi - atenționare în privința "situației create în sistemul feroviar din România";
   1.21  Marin Anton - exprimarea unui punct de vedere în ceea ce privește ajutorul acordat de stat pentru încălzirea locuințelor;
   1.22  Vlad Gabriel Hogea - relatarea unui scandal de presă la iași;
   1.23  Corneliu Ciontu - intervenție cu titlul "Implicațiile politice ale unui cumplit asasinat";
   1.24  Costache Mircea - declarație intitulată "Legendarul Domn Năstase";
   1.25  Ioan Sonea - intervenție cu titlul: "Președintele Iliescu - un romantic?";
   1.26  Gheorghe Popescu - despre "Sistemul Educațional Informatizat în liceele vocaționale";
   1.27  Codrin Ștefănescu - comentariu legat de cota unică de impozitare;
   1.28  Constanța Popa - despre "sănătatea" sistemului sanitar;
   1.29  Mihai Baciu - o analiză a promisiunilor guvernamentale la nivel educațional;
   1.30  Emil Boc - despre "un fenomen deosebit de grav": folosirea banilor publici în interes personal;
   1.31  Scarlat Iriza - comentariu legat de necesitatea dezbaterii publice a noii cote de impozitare;
   1.32  Iosif Armaș - punctarea elementelor definitorii ale celor două constituții comuniste;
   1.33  Gheorghe Roșculeț - declarație pe tema adoptării noii Constituții;
   1.34  Eugen Gheorghe Nicolăescu - despre "fermitatea" unor decizii politice actuale;
   1.35  Cristian Nechifor - îndemn la adoptarea noii Constituții;
   1.36  Aurel Gubandru - declarație intitulată "Administrând de pe tușă".
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
   2.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;
   2.3  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora.
  3   Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România.
  4   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind susținerea agriculturii prin cupoane atribuite gratuit și prin suspendarea impozitului pe terenul agricol (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind activitatea comercială (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.198 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Egalitatea de Șanse (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea zilei de 16 decembrie - ziua Iertării, a Împăcării și a Ajutorării Aproapelui (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea Complexului muzeal "Casa memorială Octavian Goga" de la Ciucea, județul Cluj, drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională (amânarea votului final).
  16   Supunerea la votul final:
   16.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii (adoptat);
   16.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanței Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (adoptat);
   16.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (adoptat);
   16.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (adoptat);
   16.5  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu (adoptată);
   16.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european (adoptat);
   16.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (adoptat);
   16.8  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (adoptată);
   16.9  Propunerea legislativă privind susținerea agriculturii prin cupoane atribuite gratuit și prin suspendarea impozitului pe terenul agricol (adoptată propunerea de respingere);
   16.10  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind activitatea comercială (adoptată propunerea de respingere);
   16.11  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.198 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere);
   16.12  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Egalitatea de Șanse (adoptată propunerea de respingere);
   16.13  Propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 decembrie - ziua Iertării, a Împăcării și a Ajutorării Aproapelui (adoptată propunerea de respingere);
   16.14  Propunerea legislativă privind declararea Complexului muzeal "Casa memorială Octavian Goga" de la Ciucea, jud. Cluj drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională (adoptată propunerea de respingere).
  17   Informare privind depunerea la secretarul general al camerei deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2002 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002;
  Legea privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002;
  Legea pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003;
  Legea pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003;
  Legea pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră;
  Legea pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 și la București la 28 martie 2003, între Guvernul României și Comisia Europeană, la memorandumurile de finanțare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 și încă nefinalizate;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 2:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro