Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.113/26-09-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 16-09-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2003

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Florin Iordache - intervenție dedicată zilei de 15 septembrie, prima zi de școală;
   1.2  Gheorghe Roșculeț - despre programul de modernizare a infrastructurii școlare;
   1.3  Dan Brudașcu - scrisoare deschisă adresată șefilor de stat și guvern ai țărilor Uniunii Europene;
   1.4  Liana Elena Naum - despre programele educaționale naționale inițiate de Organizația de femei a PSD;
   1.5  Iulian Mincu - intervenție intitulată "Starea sănătății poporului român, în continuă deteriorare";
   1.6  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - un nou apel în sensul aplicării prevederilor legale în domeniul forestier;
   1.7  Virgil Popescu - pledoarie pentru tratarea corectă a situațiilor legate de regimul mormintelor de către PNL;
   1.8  Ion Mocioi - intervenție dedicată răspunsului la întrebările legate de viitorul elevilor;
   1.9  Victor Bercăroiu - intervenție intitulată "Aurel Vlaicu, erou nemuritor";
   1.10  Adrian Moisoiu - intervenție cu titlul "Dacă treb'e, oare o fi și musai?" sau "Deșteaptă-te române!";
   1.11  Nicu Spiridon - declarație referitoare la susținerea programului lansat de Executiv - "Sănătate prin mișcare, sănătate prin sport";
   1.12  Ștefan Baban - declarație intitulată "Învățământul românesc - din nou la start";
   1.13  Ion Bozgă - declarație politică intitulată "Efortul pe care îl face Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, de a asigura sănătatea populației, asigurând, în același timp, sănătatea animalelor";
   1.14  Ștefan Pășcuț - despre transformarea sărbătorilor naționale de la Țebea într-o campanie electorală;
   1.15  Traian Dobre - evocarea zilei de 15 septembrie - "o poartă prin care lumea se deschide către viitor prin intermediul școlii";
   1.16  Nicolae Leonăchescu - comentarii asupra stadiului aplicării reformelor din domeniul administrației publice;
   1.17  Dumitru Bentu - declarație intitulată "Alexandru Vlahuță";
   1.18  Gheorghe Pribeanu - intervenție intitulată "Accentuarea diversiunilor partidului-stat";
   1.19  Maria Lazăr - prezentarea mulțumirilor celor care lucrează în agricultură pentru sprijinul pe care îl primesc din partea Guvernului;
   1.20  Ioan Miclea - declarație politică referitoare la ingerința politicului în autonomia universitară;
   1.21  Alexandru Raj Tunaru - declarație intitulată "Am fost furați!";
   1.22  Codrin Ștefănescu - reiterarea unei probleme a cărei soluționare nu mai suportă amânare: Uzina mecanică Cugir;
   1.23  Andrei-Ioan Chiliman - declarație intitulată "BCR este instrumentul PSD";
   1.24  Valeriu Gheorghe - critici la adresa Ordonanței de urgență nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 al unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5ha inclusiv;
   1.25  Vlad Gabriel Hogea - scurtă prezentare a tezei de doctorat susținută de domnul senator Corneliu Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare;
   1.26  Gheorghe Popescu - evocarea zilei de 11 septembrie 2001;
   1.27  Ioan Timiș - declarație intitulată "Țebea 2003";
   1.28  Iosif Armaș - marcarea împlinirii a șapte ani de la semnarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Ungaria;
   1.29  Nicolae Enescu - declarație politică intitulată "Echipa Năstase";
   1.30  Ioan Onisei - declarație politică: "Domnii Iliescu și Năstase își exprimă "deplina încredere" - miniștrii Hildegard Puwak și Mircea Beuran au "spatele asigurat";
   1.31  Costache Mircea - "Turma de rinoceri a PSD calcă totul în picioare" - istoria unei inițiative respinse de majoritate;
   1.32  Valeriu Ștefan Zgonea - declarație politică cu tema "Craiova- apa potabilă";
   1.33  Petre Posea - declarație politică privind condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor români din Israel;
   1.34  Cristian Nechifor - comentariu pe marginea ultimului meci de fotbal al echipei naționale;
   1.35  Ioan Sonea - declarație politică cu titlul "Vizită la Budapesta";
   1.36  Puiu Hașotti - declarație politică intitulată "Ciocoii vechi și noi";
   1.37  Nicolae Vasilescu - declarație politică cu tema "Școala românească incognito!".
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.63/98 privind energia electrică și termică;
  Legea pentru modificarea și completarea art.41 din Ordonanța de urgență nr.60/2001 privind achizițiile publice;
  Legea pentru stabilirea parității între dolarul clearing și dolarul SUA, cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern, acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2003, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația națională a Rezervelor de Stat în anul 2001;
  Legea privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale;
   3.2  proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România;
   3.3  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;
   3.4  proiectul de Lege privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură;
   3.5  proiectul de Lege pentru înființarea comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea;
   3.6  proiectul de Lege pentru înființarea comunei Capu Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, județul Suceava;
   3.7  proiectul de Lege pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002, semnat la București, la 11 decembrie (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite (amânarea votului final).
  15   Supunerea la votul final:
   15.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (adoptat);
   15.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002, semnat la București, la 11 decembrie 2002 (adoptat);
   15.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 (adoptat);
   15.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 (adoptat);
   15.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (adoptat);
   15.6  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu (adoptat);
   15.7  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila (adoptat);
   15.8  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava (adoptat);
   15.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale (adoptat);
   15.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (adoptat).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 2:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro