Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 26-06-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2003

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.
  2   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național.
  3   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și valorificarea legumelor de câmp.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței Guvernului nr.18/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de televiziune.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Academiei Române de aviație.
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Actului adițional nr.1, convenit prin scrisoarea semnată la București la 5 mai 2003 și la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 12 iunie 1999.
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu.
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.11 alin. (1) și art.21 alin. (3) lit.a) din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (adoptarea propunerii de respingere).
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
  19   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind declararea, ca oraș, a comunei Berbești, județul Vâlcea.
  20   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Ghindăoani, prin reorganizarea comunei Bălțătești, județul Neamț.
  21   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind înființarea orașului Roznov, județul Neamț.
  22   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind declararea comunei Sîngeorgiu de Pădure, județul Mureș, oraș.
  23   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Tomești, județul Harghita.
  24   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Sărmașu, județul Mureș.
  25   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  26   Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative de revizuire a Constituției.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi
  2   Prezentarea scrisorii Președintelui României privind suplimentarea participării României în cadrul forței de stabilizare și reconstrucție în Irak.
  3   Aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind suplimentarea participării României în cadrul forței de stabilizare și reconstrucție în Irak
  4   Aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului pentru constituirea Comisiei parlamentare comune a Senatului și Camerei Deputaților pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
  5   Aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare comune a Senatului și Camerei Deputaților pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2001
  6   Aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003
  7   Aprobarea textului în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
  8   Aprobarea textului în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
  9   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a Contului datoriei publice aferente anului 2001
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum și a contului de execuție a bugetului fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001
  11   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2001 și a Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2002
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 29/1994 privind stabilirea organizațiilor internaționale la care participă Parlamentul României
  13   Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretariatele generale ale Camerei Deputaților și Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994;
  Legea pomiculturii;
  Legea pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
  Legea pentru înființarea comunei Chibed, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari;
  Legea pentru înființarea comunei Fântâna Mare, județul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei;
  Legea pentru înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Dulcești;
  Legea pentru înființarea comunei Vulturești, prin reorganizarea comunei Hârtiești, județul Argeș;
  Legea pentru înființarea comunei Lozna, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Dersca;
  Legea pentru înființarea comunei Dimăcheni, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Corlăteni;
  Legea pentru înființarea comunei Nenciulești, județul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin;
  Legea pentru înființarea comunei Cândești, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Mihăileni;
  Legea pentru înființarea comunei Coșula, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Copălău;
  Legea pentru declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu;
  Legea pentru înființarea comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus;
  Legea privind Ordinul Mihai Viteazul;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar;
  Legea pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie;
  Legea pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
  Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
  Legea muzeelor și a colecțiilor publice;
  Legea pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare;
  Legea privind afilierea Direcției Generale de Informații a Apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare a Informațiilor pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale;
  Legea pentru aprobarea afilierii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (A.M.S.P.O.);
  Legea privind organizarea pieței plantelor ornamentale și a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piață;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială ARO-S.A.Câmpulung;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  Legea privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
  Legea privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național;
  Legea privind producerea și valorificarea legumelor de câmp;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;
  Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare;
  Legea pentru ratificarea Actului adițional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la București la 5 mai 2003 și la Paris la 12 mai 2003 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 12 iunie 1999;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
  Legea energiei electrice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor;
  Legea pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a Contului datoriei publice aferente anului 2001;
  Legea pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum și a contului de execuție a bugetului fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 28 may 2022, 13:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro