You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 05-06-2003

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2003

  1   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente.
  2   Aprobarea cererii formulate de Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul național de decorații de prelungire a termenului de funcționare.
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  4   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 135 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor.
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 35 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990, republicată (retrimisă comisiei).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 31 (4) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea art. 57 (5) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 4 (3) lit. b din Codul Muncii (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii privind Codul Muncii (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 17 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 39 alin. (1) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 13 alin.(2) și alin.(3) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 186 alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 41 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 137 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 123 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 216 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 40 alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 48 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 287 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 48 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 264 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 119 și 120 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 235, alin. (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 276 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 79 (8) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea art. 217 (1) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 205 (1) lit. a) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  37   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (150/2003) (amânarea votului final).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (149/2003) (amânarea votului final).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii (148/2003) (amânarea votului final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii (147/2003) (amânarea votului final).
  41   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 56 lit. d din Codul Muncii (amânarea votului final).
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 59 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 69 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  44   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 71 (1) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  45   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. 6 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).
  46   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 72 alin.1 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).
  47   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii (amânarea votului final).
  48   Dezbaterea Propunerii legislative pentru eliminarea art. 70 (2), lit. (h) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  49   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art.16, alin. (1) și (2) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  50   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 28 din Codul Muncii (amânarea votului final).
  51   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 21 alin.(2) și (4) din Codul Muncii (amânarea votului final).
  52   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (amânarea votului final).
  53   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor în redactări diferite de către cele două Camere la:
   53.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate;
   53.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
   53.3  Proiectul de Lege privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare;
   53.4  Proiectul de Lege a muzeelor și colecțiilor publice;
   53.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare;
   53.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală;
   53.7  Proiectul Legii pomiculturii;
   53.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.