Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/29-05-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 19-05-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2003

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanțarea unor acțiuni de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova;
  Legea privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (BIE);
  Legea privind organizarea pieței tutunului brut în România.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  3   Informare privind demisia domnului Adriean Videanu, deputat PD, din Circumscripția electorală nr. 16, județul Teleorman.
  4   Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale Propunerea legislativă de modificare și completare a Codului de procedură penală și Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizare judecătorească, a Legii nr.56/1993, a Curții Supreme de Justiție și a Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare (amânarea dezbaterilor).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii spitalelor (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea prevederilor art. 15 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar nr. 160/1998 (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova - Drobeta - Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova - Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (amânarea votului final).
  13   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   13.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării;
   13.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării;
   13.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație;
   13.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001;
   13.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare;
   13.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice;
   13.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.
  14   Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.
  15   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 2:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro