Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 6, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.23/17-03-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 06-03-2003 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 6, 2003

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru integrare europeană.
  3   Alegerea președintelui Comisiei pentru integrare europeană.
  4   Adoptarea textelor în divergență la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.
  5   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind Procedura de Consimțământ Prealabil în Cunoștință de Cauză aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam, la 10 septembrie 1998;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992;
  Legea pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European, instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles, la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale;
  Legea privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
  Legea minelor.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.
  9   Dezbaterea și adoptarea Raportului de activitate pe anul 2001 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  10   Dezbaterea Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2001.
  11   Dezbaterea:
  Raportului privind activitatea desfășurată de către Serviciul Român de Informații în perioada iulie 1999 - decembrie 2000.
  Raportului privind activitatea desfășurată de către Serviciul Român de Informații în anul 2001.
  Raportului privind activitatea desfășurată pe anul 2001 de către Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.
  12   Dezbaterea Raportului Comisiei de supraveghere a asigurărilor și evoluția pieței asigurărilor în anul 2001.
  13   Dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Național al Audiovizualului pe anul 2001.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 28 may 2022, 13:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro