You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 19-12-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2002

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind transparența decizională în administrația publică.
  3   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii drepturilor pacientului.
  6   Supunerea la votul final:
   6.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază (adoptat);
   6.2  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (adoptat);
   6.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor (adoptat);
   6.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor (adoptat);
   6.5  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002 (adoptat);
   6.6  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere semnat la Tel Aviv, la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967 (adoptat);
   6.7  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iunie 2002 (adoptat);
   6.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare (adoptat);
   6.9  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (adoptat);
   6.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației privind inspecția tehnică periodică (adoptat);
   6.11  Propunerea legislativă privind efectuarea inspecției tehnice periodice a remorcilor pavilion apicol (adoptată propunerea de respingere);
   6.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (adoptat);
   6.13  Propunerea legislativă privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului (adoptată);
   6.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare (adoptat);
   6.15  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (adoptat);
   6.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (adoptat);
   6.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (adoptat);
   6.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (adoptat);
   6.19  Proiectul de Lege privind înființarea Universității europene Drăgan din Lugoj (adoptat);
   6.20  Reexaminarea Legii privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale destinate sediilor partidelor politice, ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată);
   6.21  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 37 alin (4) al Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, în vederea punerii acesteia în concordanță cu celelalte prevederi legale în vigoare (adoptată propunerea de respingere);
   6.22  Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor care nasc și cresc trei sau mai mulți copii (adoptată propunerea de respingere);
   6.23  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind acordarea tichetelor de masă (adoptată propunerea de respingere);
   6.24  Propunerea legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (adoptată propunerea de respingere);
   6.25  Propunerea legislativă privind modificarea alin (1) și (2) ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (adoptată propunerea de respingere).
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agențiilor domeniilor statului.
  9   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice;
  Legea privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României;
  Legea privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații ROMTELECOM - S.A.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Mesajul Președintelui României, Ion Iliescu

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aniversarea și comemorarea împlinirii a 13 ani de la Revoluția din Decembrie 1989

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Adoptarea Declarației-Apel a Parlamentului României adresată Parlamentului European, parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, pentru sprijinirea aderării României la Uniunea Europeană
  2   Adoptarea textului rămas în divergență la art. 9 alin. 4 din Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  3   Nota cu privire la legile depuse la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului pentru sesizarea Curții Constituționale de către senatori și deputați, conform Legii nr. 47/1992, art. 17 alin. 2 și 3, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale